• Vianočný pozdrav

  24.12.2017

  M. Dvoráková, riaditeľka spojenej školy

 • Mrázik

  15.12.2017

  V. Tatarková, učiteľka

  Dňa 15.12.2017 sa triedy pre žiakov s autizmom a deti s autizmom zo ŠMŠ zúčastnili divadielka Mrázik. Toto milé a veselé predvianočné divadielko sme mali možnosť zažiť na Strednej pedagogickej škole v Levoči s ktorou spolupracujeme už viac rokov. Naše deti a žiaci s autizmom sa interaktívne v rámci svojich možností a schopností zapájali priamo do deja divadielka. Pre Strednú pedagogickú školu naši žiaci pripravili ďakovný list a vianočné pohľadnice. Takýmto spôsobom sa chceli poďakovať za krásny predvianočný zážitok.

 • Projektové vyučovanie - Čarovné vianoce

  07.12.2017

  M. Kuľová, učiteľka

  Kúzelná atmosféra Vianoc nás všetkých vracia do detstva. Čas lásky a pohody by nebol tým pravým bez ručne zhotovených vianočných ozdôb a dekorácii, medzi ktorými nechýbajú sušené pomaranče, pozlátené šišky či voňavá škorica. Vianočné stromčeky dnes nemusia byť živé, môžeme si ich vytvoriť z halúzok, alebo vymodelovať z drôtu. Nikdy však nechýbajú s láskou vyberané vianočné darčeky. Máme pre Vás krásne vianočné ozdoby, doplnky a dekorácie, ktoré vyrobili deti a žiaci našej školy počas projektového vyučovania - ČAROVNÉ VIANOCE.

 • 6. december - Mikuláš

  06.12.2017

  M. Kuľová, učiteľka

  Sviatok sv. Mikuláša je výnimočnejší ako ostatné sviatky. Sv. Mikuláš je najpopulárnejší najmä u tých najmenších. Prináša do domu radosť a pocit očakávania, každoročne presne v ten istý deň - 6. decembra. Je akýmsi symbolom blížiacich sa Vianoc...keď žiaria nedočkavé tváričky detí. U tých starších je tento sviatok tiež obľúbený, pretože: ,, Na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa.“ Aj keď je tento výrok osvedčený viac u žiakov ako u učiteľov. Študenti strednej zdravotníckej školy si pripravili zaujímavý program. Deti prekvapili Mikuláša zarecitovaním básničiek a spievaním pesničiek. Detské očká žiarili radosťou, keď Mikuláš rozdával sladké balíčky.

 • Mikuláš v materskej škole

  05.12.2017

  M. Kuľová, učiteľka

  Vitaj v našej škôlke, milý Mikuláš, 
  vyzerali sme ťa z okna toľko ráz.
  Kožuštek a dlhú bielu bradu máš, 
  vitaj, vitaj, v našej škôlke, milý Mikuláš.

  Aj do našej ŠMŠ prišiel očakávaný Mikuláš s celou svojou družinou, v ktorej nechýbal  anjelik s čertíkom. Mikuláš bol veľmi zvedavý a pýtal sa detí ako sa im v škôlke páči, čo robia, akých majú kamarátov a pani učiteľky. Všetci Mikulášovi sľúbili, keď náhodou nepočúvali, že sa polepšia. Deti zarecitovali, zaspievali a Mikuláš každému rozdal balíček so sladkosťami. Touto cestou sa chceme poďakovať Centru voľného času a študentom  Strednej pedagogickej  školy v Levoči, pod vedením p. Repašskej za krásny program.

  Ďakujeme Mikuláš a o rok príď opäť medzi nás.

 • Adventný veniec

  01.12.2017

  M. Kuľová, učiteľka

  Na sviečkach adventného venca, ktorý je symbolom adventného obdobia, budeme čochvíľa počítať nedele, ktoré nám zostávajú do Vianoc. Adventný veniec je kresťanským symbolom adventného obdobia. Kruh má symbolizovať nekonečno, Boha, ktorý nemá začiatok, ani koniec, zatiaľ čo sviečky a ihličie majú vyjadrovať túžbu po teple a svetle. Pani Jarmila Katriňáková z DÉJA-VU a Mariana Palugová z Pieris Manon prijali naše pozvanie a ukázali nám, ako si taký adventný veniec  môžeme urobiť aj sami. Za ich snahu a šikovnosť sa im touto cestou chceme poďakovať

 • Fun Ville - detské ihrisko

  16.11.2017

  Ľ. Duláková, učiteľka

  Počasie  v tomto ročnom období nepraje hrám na preliezkách a šmýkačkách pod holým nebom, preto sa škôlkari vybrali do detského krytého ihriska FunVille v Hozelci. Hravou formou  zdokonalili orientáciu v priestore, hod loptou na cieľ,  odbúrali strach pri prekonávaní umelých prekážok, pomáhali si navzájom a ešte sa aj skvelo zabavili.

 • Návšteva Slovenskej knižnice pre nevidiacich M. Hrebendu

  15.11.2017

  M. Kuľová, učiteľka

  V Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči na Námestí Majstra Pavla 32 sme si spolu s našimi deťmi boli pozrieť expozíciu venovanú šíriteľovi knižnej kultúry na Slovensku – Matejovi Hrebendovi. Veľká vďaka patrí pani Irene Jablonovskej a jej kolegyniam za sprevádzanie a prednášku. Knižné publikácie sú prístupné návštevníkom v čiernotlači, v Braillovom písme a vo forme zvukových nahrávok.

 • Doktorky sa nebojíme

  14.11.2017

  K. Holotňáková, učiteľka

  Deti z našej ŠMŠ sa zúčastnili besedy v ambulancii pre deti a dorast s detskou lekárkou pani MUDr. A. Babejovou, ktorá im rozprávala o bežných chorobách, ich príznakoch a prevencii. Kým pani doktorka vysvetľovala, jej pravá ruka - zdravotná sestra T. Tomaškovičová  zas druhej skupine vysvetľovala a predviedla názornú ukážku práce s fonendoskopom. Zážitkovým učením sme u detí eliminovali strach z bieleho plášťa a návštevy u lekára.

 • Október - mesiac úcty k starším

  10.11.2017

  M. Kuľová, učiteľka

  Október je Mesiacom úcty k starším preto, aby sme si  uctili našich seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť a lásku. Úcta k starším by mala byť hlavne spontánna, nenásilná a sústavná. A predovšetkým by mala byť táto úcta stála, a nielen v “Mesiaci úcty k starším”. Starší ľudia si ju zaslúžia. Vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať mladším. Napokon, vďačíme im za svoj život. Veru ani my sme nezabudli na našich seniorov v našom Domove opatrovateľských služieb a s našimi deťmi sme im boli  zaspievať, zarecitovať a obdariť skromným darčekom.

 • Týždeň vedy a umenia

  07.11.2017

  N. Suranovská, učiteľka

  Študenti Inštitútu Juraja Páleša v Levoči Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku v rámci Týždňa vedy a umenia si pre deti pripravili rozprávky, kde prezentovali svoju kreativitu, zručnosť a herecké nadanie. Variabilné možnosti stvárnenia detskej rozprávky boli pre deti veľmi zaujímavé. Známe rozprávkové postavy  Marfa, Ivan s Nastenkou a Mrázik nenechali ani jednu tváričku bez úsmevu.

 • Deň materských škôl

  07.11.2017

  K. Holotňáková, učiteľka

  Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP) vznikla myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku, ale aj v našom historickom meste Levoča. Na Námestí Majstra Pavla si spoločne  zaspievali Hymnu Dňa materských škôl a vypustili  do vzduchu farebné balóny, pre všetky deti, ktoré nemôžu, alebo nenavštevujú materskú školu. V programe vystúpili deti z našej ŠMŠ a množstvo divákov odmenilo ich spontánne a veselé vystúpenie veľkým potleskom.

 • Bocian Riško

  03.11.2017

  M. Kuľová, učiteľka

  Veľkolepé vtáčie dobrodružstvo o vrabcovi, ktorý žije ako bocian a myslí si, že je bocian. Má svojráznych kamarátov - sovu Oľgu a papagája Kikiho, s ktorými sa vydáva na let do Afriky. „Bocian“ Riško je zábavný a chvíľami dojemný animovaný film. Na Riškove dobrodružstvá sme sa boli pozrieť v kine Úsmev.

 • Čarovná jeseň

  02.11.2017

  Ľ. Duláková, učiteľka

  Učitelia, deti a žiaci našej školy sa dňa 2.11.2017 zapojili do jesenného projektového vyučovania.  Všetci zúčastnení si mohli vyskúšať pracovné techniky zhotovovania výrobkov z prírodných materiálov, ktoré nám príroda v jeseni ponúka. Svoju kreativitu a šikovné ruky   tvorcovia prezentovali na spoločnej prehliadke prác. Na záver sme si krásnymi  dekoráciami a zhotovenými  výrobkami vyzdobili chodby a triedy našej školy.

 • Fúkaj vietor, šarkan leť!

  26.10.2017

  Ľ. Duláková, učiteľka

  Obľúbenou detskou zábavou v jeseni je púšťanie šarkanov. Jesenný vietor býva silnejší a v mnohých prípadoch ovplyvní aj tanečné kreácie „letcov“.  Deti z nášho predškolského zariadenia  zažili veľa zábavy na čerstvom vzduchu pri  jesenných aktivitách i púšťaní šarkanov a so zatajeným dychom sledovali krkolomné manévre lietajúcich drakov.

 • Deň jesene

  25.10.2017

  V. Tatarková, učiteľka

  Dňa 25.10.2017 sme si pripravili Deň jesene počas ktorého si žiaci s autizmom mohli rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti.  Poznávali jesenné ovocie a zeleninu, rozvíjali si zmyslové vnímanie ochutnávaním a ohmatávaním ovocia i zeleniny so zaviazanými očami. Overili si svoju presnosť hodom gaštanmi do koša i svoju zručnosť pri  šúpaní ovocia a zeleniny. Riešili rôzne jesené kvízy a skladali puzzle. Bol to určite krásny jesenný deň.

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  23.10.2017

  M. Kuľová, učiteľka

  Každý štvrtý októbrový pondelok je venovaný Medzinárodnému dňu školských knižníc. 23. októbra 2017 sa konal už jeho 13. ročník. Deti našej ŠMŠ v triedach mali pripravené rôzne aktivity spojené s rozvojom predčitateľskej gramotnosti. Tiež si boli pozrieť našu školskú knižnicu, z ktorej sme si vypožičali detské knihy.

 • Poznávanie jesennej prírody

  18.10.2017

  V. Tatarková, učiteľka

  Dňa 18.10.2017 sa žiaci 1.A, 2.A, 3.A a 4.A triedy zúčastnili krátkej turistiky v prostredí Čingova spojenej s poznávaním jesennej prírody. Po krátkej turistike sme žiakom spestrili deň púšťaním šarkanov. Aj keď v tento deň bol Čingov ponorený do hustej hmly, žiaci si určite odniesli zážitky z tohto dňa stráveného v jesennej prírode.

 • Pečieme jablkový koláčik

  17.10.2017

  M. Kuľová, učiteľka

  Jablká sú chutné, zdravé a plné vitamínov. Bol by hriech nevyužiť ich v kuchyni.  Spoločne s deťmi sme vyskúšali jeden recept, kde  na prípravu chutného koláčika potrebujeme farebné plody jesene – jabĺčka. Vôňa sa šírila a šteklila čuchové bunky našich malých kuchárikov. Koláčik vychladol a my sme si na ňom všetci radi pochutili.

 • Klauniáda

  17.10.2017

  M. Kuľová, učiteľka

  Klauni prinášajú deťom smiech. Vnášajú do ich životov dni, ktoré sú veselé a farebné. A tak, aj do našej školy zavítal klaun -Tomáš Plaszký z predstavením Klauniáda. Toto predstavenie  zabezpečil fond Dr. Klaun Trenčianskej nadácie. Touto cestou sa chceme poďakovať klaunovi Tomášovi za skvelú atmosféru v aule školy.

strana:

Aktualizácia

01. január 2018

Narodeniny a meniny

Priebeh vyučovania

Počet návštev

Počet návštev: 650972

ssjvile © 2013-10