•              

   • O Z N A M 

   •  

    V pondelok 2. septembra 2019

     o 8:00 hod.

    bude začiatok školského roka školského roka 2019/2020.

     

     PaedDr. Monika Husková

    riaditeľka školy

     

     

  • Zo života školy...

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019

      M. Zombeková, učiteľka

      Končí sa školský rok a brány školy sa na dva mesiace zatvoria. Skôr, ako sa začne čas oddychu a naberania nových síl, sme ešte zhodnotili uplynulý školský rok a odmenili našich žiakov, ktorí sa počas celého školského roka snažili a úspešne reprezentovali našu školu na rôznych súťažiach. Zároveň sme sa rozlúčili so žiakmi, pre ktorých bol tento školský rok ich posledný.

    • Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019
    • Predstavenie ,,Klaun hudobníkom"
     • Predstavenie ,,Klaun hudobníkom"

      24.6.2019

      A. Jandušíková, učiteľka

      Veľký potlesk zaznel v našej škole dňa 24.6.2019, keď k nám opäť zavítal klaun Adyno, umelec Adrián Ohrádka z Bánova. Predstavil sa vystúpením ,,Klaun hudobníkom". Za neopakovateľné chvíle radosti, pocity šťastia a množstvo úsmevov mu patrí veľké poďakovanie. Predstavenie pre nás zabezpečil Fond Dr. Klaun Trenčianskej nadácie a podarilo sa ho zrealizovať vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR.

     • Celoštátne športové hry

      55.ročník Celoštátnych športových hier sa konal v dňoch 12. – 16. júna na Spojenej škole internátnej Hrdličkova v Bratislave. Po pricestovaní do Bratislavy sme boli ubytovaní na školskom internáte a privítali nás chutnou večerou. Vo štvrtok ráno nás čakal slávnostný nástup, ktorý sa konal v atletickej športovej hale ELÁN, kde sme aj súťažili.

    • Celoštátne športové hry
   • Naše občianské združenie

   • OZ pri SŠJVI - LEVOČA

    Kláštorská 24/a, 05401 Levoča

    oz@ssjvile.org

    IČO: 37793462

    číslo účtu : SK29 1111 0000 0015 5558 8009

   • Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

   • Zdrojové centrum pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím

     Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri Spojenej škole Jána Vojtaššáka internátnej poskytuje komplexnú špeciálno-pedagogickú starostlivosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálno-pedagogických intervencií deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením so špecializáciou na poradenstvo pre deti a žiakov s postihnutím sluchovým, mentálnym, telesným a deti a žiakov s autizmom.

    viac »

   • Naša škola

   • Spolupracujúce občianské združenia

   • OZ Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - LEVOČA

    Autista je človek ako každý iný, ibaže je iný.

    Kláštorská 24/a, 05401 Levoča - sposale@gmail.com - ičo 37793462 - ču 0522955760/0900 - čt 0903 171576

  • Informácia

   Naša škola je monitorovaná kamerovým systémom

    

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 24. 8. 2019
  • Naša škola Vám ponúka :

   Canisterapie

   Multisenzorickú miestnosť

   EEG Biofeedback

   Školský klub detí

   Internát

  • Jedálny lístok

   • Sobota24. 08.
   • Zatvorené
  • Fotogaléria

   • Záver školského roka 2018/2019
   • BOOM HOUSE - pohybové aktivity
   • 2. Účelové cvičenie
   • Medzinárodné stretnutie žiakov v Poľsku
   • Ideme si zacvičiť
   • Tajomstvo lesa
   • ZUČ 2019
   • Návšteva HaZZ
   • Krížová cesta
  • Kontakty

    • Meno školy
    • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna
    • Email školy
    • skola@ssjvile.org
    • Telefón
    • Riaditeľka spojenej školy
     +421 (0) 53 451 4404
     +421 (0) 944 327 625
     Sekretariát
     +421 (0) 53 451 2334
     +421 (0) 911 890 075
     Úsek ekonomický
     +421 (0) 53 469 9634
     Úsek hospodársky
     +421 (0) 948 017 742
     Internát
     +421 (0) 53 469 9635
    • Adresa školy
    • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna
     Kláštorska 24/a
     054 01 Levoča
    • IČO
    • 42090598
    • Vedenie školy
    • Husková M., PaedDr., riaditeľka spojenej školy;
     Suranovská N., PaedDr., zástupca riad. školy;
    • Úseky
    • Kurtová Z., Bc., sekretariát;
     Zumerová M., úsek hospodársky;
     Mustaková M., úsek ekonomický a personálny;
    • Email na správcu obsahu
    • technik@ssjvile.org
    • Email na webmastera
    • technik@ssjvile.org
  • Počet návštev: 1117797
 • Aktualizácia: 30. mája 2019