• Múdre hranie

   • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu všetkým verejným, cirkevným a súkromným materským školám (aj špeciálnym), alebo spojenej škole o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu zlepšenia vybavenia materských škôl v oblasti detských kníh a didaktických pomôcok v rámci rozvojového projektu „Múdre hranie“.

    Každá materská škola mohla získať max. 500 €, ak ju navštevuje menej ako 50 detí. Táto výzva nás ako mnohé inštitúcie predprimárneho vzdelávania veľmi zaujala, vo februári 2021 sme podali žiadosť a boli sme úspešní. Cieľom projektu bolo zlepšiť vybavenie našej špeciálnej materskej školy, skvalitniť  výchovno–vzdelávací proces s využitím v oblasti detských kníh a didaktických pomôcok na rozvoj komunikácie a rozvoj reči pre deti s poruchami reči a sluchu / Kúzelné čítanie, komunikačné kartičky /, hry a pomôcky na rozvíjanie hudobnej a umeleckej expresie, didaktické pomôcky na rozvoj  jemnej a hrubej motoriky, hračky na rozvíjanie technických zručností, senzomotorické hračky, pomôcky na zlepšenie zmyslovej stimulácie. Projekt nám umožnil zvýšiť úroveň materiálno- technického zabezpečenia v našej ŠMŠ a tým zvýšiť kvalitu výchovno- vzdelávacieho procesu.

                      

 • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021