• Občianské združenie pri SŠJVI

    •  

     Občianske združenie pri Spojenej škole Jána Vojtaššáka internátnej

     LEVOČA

      

      

      

     CHCETE POMOC?

      

     OSLOVTE NÁS

      

     Občianske združenie pri SŠJVI

      

     Kláštorská 24/a

      

     054 01 Levoča

      

     č. účtu: SK29 1111 0000 0015 5558 8009

      

      

     Získané finančné prostriedky budú využité v prospech detí a žiakov

     so sluchovým, telesným a mentálnym postihnutím, detí a žiakov s autizmom,

     detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

      

      

      

 • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021