• Aplikovaná zooantropológia

  • Táto disciplína a technika pracuje na rozvíjaní psychickej pohody u detí a žiakov a rozvíja ich pozitívne emočné vibrácie.  Vďaka spoločnosti psíčka Niny môžu deti získať pozitívny impulz. Vďaka pozitívnym emóciám a impulzu sa budú deti cítiť lepšie, čo môže priaznivo ovplyvniť ich ostatné biologické procesy.

    

   V priebehu školského roka budeme spolupracovať s terapeutkou p. Danielou Dzurňákovou - https://dogevolution.sk/o-mne/ v exteriéry v závislosti od epidemiologickej situácie.  Hradené z OZ Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom.

    

     

    

    

    

    

    

 • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021