• Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

   •  

     

    Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívnych tímov (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách.

    Do projektu POP II sme sa aj my úspešne zapojili a tak od septembra 2020 sa náš pedagogický tým rozrástol o asistentky učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktoré sú edukačnou podporou v Základnej škole pre žiakov s autizmom. V popoludňajších hodinách pomáhajú v Školskom klube detí pri písaní domácich úloh, rozvíjajú sociálnu integráciu, zlepšujú sociálne kontakty a sociálne zručnosti, upevňujú hygienické návyky. Nácvik aj zdanlivo jednoduchých činností a zručností si vyžaduje systém a trpezlivosť celého  pedagogického tímu,  ktorého dôležitou súčasťou sú aj asistenti učiteľa.

 • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021