• „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“

     

        V januári 2022 sme sa úspešne zapojili do výzvy „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“, ktorej cieľom je podpora materských a špeciálnych materských škôl prostredníctvom zamestnania pomocného vychovávateľa ako nepedagogického zamestnanca na pomoc pri poskytovaní povinného predprimárneho vzdelávania deťom so zdravotným znevýhodnením a/alebo deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

        Pomocný vychovávateľ bude v špeciálnej materskej škole pomáhať pri adaptácii detí na prostredie špeciálnej materskej školy či udržiavaní pozornosti detí počas predprimárneho vzdelávania. Nápomocný bude učiteľovi – špeciálnemu pedagógovi  pri obliekaní a vyzliekaní detí v rámci prípravy na pobyt vonku alebo odpočinok a rovnako pri činnostiach zabezpečujúcich životosprávu, ako je osobná hygiena, stravovanie či odpočinok.

      Vďaka výzve sa náš pedagogický tím v špeciálnej materskej škole od februára 2022 rozrástol o ďalšiu posilu, ktorá bude nápomocná v triede pre deti s autizmom, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie.

     

     

     

     

     

 • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021