• Rada školy

   •  

    Zoznam členov Rady školy pri SŠJVI v Levoči

     

    Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

    1. Mgr. Mária Fecková - predseda rady školy

    2. Mgr. Marta Valas

     

    Zástupca nepedagogických zamestnancov:

    1. Bc. Zdenka Kurtová

     

    Zástupcovia rodičov:

    1. Bc. Vieroslava Ivanová

    2. Mgr. Emília Krempaská, PhD.

    3. Renáta Poláková

    4. Bc. Mária Tremková

     

    Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

    1. Mons. Prof. František Dlugoš, PhD.

    2. ICLic. Peter Majcher

    3. PhDr. Jozef Lapšanský, PhD.

    4. PhDr. Iveta Strážiková, PhD.

     

     

     

     

 • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021