• Zdravá škola-školské ovocie

   •  

    EURÓPSKY PROGRAM PODPORY SPOTREBY OVOCIA A ZELENINY

    V ŠKOLÁCH – „ŠKOLSKÉ OVOCIE“

    Medzi mnohé školy, ktoré sa zúčastňujú na európskom programe podpory spotreby ovocia a zeleniny v školách s finančnou podporou európskej únie patrí aj naša Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna so všetkými organizačnými zložkami, od špeciálnej materskej školy po všetky základné školy spolu s praktickou školou. Jedným z cieľov School Fruit Scheme, programu nazývaného v SR - „Školské ovocie“ je prevencia proti stúpajúcemu výskytu obezity, ktorá výrazne zvyšuje riziko srdcovocievnych   a metabolických ochorení a vplývať na zmenu stravovacích zvyklostí.

    OVOCIE a ZELENINA majú výnimočné kvalitu a vo výžive nenahraditeľné postavenie. Výnimočnosť je v nízkej energetickej, ale vysokej biologickej hodnote. Sú hlavným a najbohatším zdrojom takmer všetkých ochranných, bioaktívnych látok - vitamínov, minerálov, flavonoidov, enzýmov, vlákniny. Sú to živiny ktoré zvyšujú imunitu, uplatňujú sa v prevencii civilizačných ochorení Deficit týchto nutrientov sa prejaví jednak aktuálne a tiež v neskoršom veku vyšším rizikom a skorším nástupom chronických civilizačných ochorení.

     

         

     

     

     

     

 • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021