• Týždeň vedy a umenia

  07.11.2017

  N. Suranovská, učiteľka

  Študenti Inštitútu Juraja Páleša v Levoči Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku v rámci Týždňa vedy a umenia si pre deti pripravili rozprávky, kde prezentovali svoju kreativitu, zručnosť a herecké nadanie. Variabilné možnosti stvárnenia detskej rozprávky boli pre deti veľmi zaujímavé. Známe rozprávkové postavy  Marfa, Ivan s Nastenkou a Mrázik nenechali ani jednu tváričku bez úsmevu.

 • Deň materských škôl

  07.11.2017

  K. Holotňáková, učiteľka

  Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP) vznikla myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku, ale aj v našom historickom meste Levoča. Na Námestí Majstra Pavla si spoločne  zaspievali Hymnu Dňa materských škôl a vypustili  do vzduchu farebné balóny, pre všetky deti, ktoré nemôžu, alebo nenavštevujú materskú školu. V programe vystúpili deti z našej ŠMŠ a množstvo divákov odmenilo ich spontánne a veselé vystúpenie veľkým potleskom.

 • Bocian Riško

  03.11.2017

  M. Kuľová, učiteľka

  Veľkolepé vtáčie dobrodružstvo o vrabcovi, ktorý žije ako bocian a myslí si, že je bocian. Má svojráznych kamarátov - sovu Oľgu a papagája Kikiho, s ktorými sa vydáva na let do Afriky. „Bocian“ Riško je zábavný a chvíľami dojemný animovaný film. Na Riškove dobrodružstvá sme sa boli pozrieť v kine Úsmev.

 • Fúkaj vietor, šarkan leť!

  26.10.2017

  Ľ. Duláková, učiteľka

  Obľúbenou detskou zábavou v jeseni je púšťanie šarkanov. Jesenný vietor býva silnejší a v mnohých prípadoch ovplyvní aj tanečné kreácie „letcov“.  Deti z nášho predškolského zariadenia  zažili veľa zábavy na čerstvom vzduchu pri  jesenných aktivitách i púšťaní šarkanov a so zatajeným dychom sledovali krkolomné manévre lietajúcich drakov.

 • Deň jesene

  25.10.2017

  V. Tatarková, učiteľka

  Dňa 25.10.2017 sme si pripravili Deň jesene počas ktorého si žiaci s autizmom mohli rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti.  Poznávali jesenné ovocie a zeleninu, rozvíjali si zmyslové vnímanie ochutnávaním a ohmatávaním ovocia i zeleniny so zaviazanými očami. Overili si svoju presnosť hodom gaštanmi do koša i svoju zručnosť pri  šúpaní ovocia a zeleniny. Riešili rôzne jesené kvízy a skladali puzzle. Bol to určite krásny jesenný deň.

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  23.10.2017

  M. Kuľová, učiteľka

  Každý štvrtý októbrový pondelok je venovaný Medzinárodnému dňu školských knižníc. 23. októbra 2017 sa konal už jeho 13. ročník. Deti našej ŠMŠ v triedach mali pripravené rôzne aktivity spojené s rozvojom predčitateľskej gramotnosti. Tiež si boli pozrieť našu školskú knižnicu, z ktorej sme si vypožičali detské knihy.

 • Poznávanie jesennej prírody

  18.10.2017

  V. Tatarková, učiteľka

  Dňa 18.10.2017 sa žiaci 1.A, 2.A, 3.A a 4.A triedy zúčastnili krátkej turistiky v prostredí Čingova spojenej s poznávaním jesennej prírody. Po krátkej turistike sme žiakom spestrili deň púšťaním šarkanov. Aj keď v tento deň bol Čingov ponorený do hustej hmly, žiaci si určite odniesli zážitky z tohto dňa stráveného v jesennej prírode.

 • Pečieme jablkový koláčik

  17.10.2017

  M. Kuľová, učiteľka

  Jablká sú chutné, zdravé a plné vitamínov. Bol by hriech nevyužiť ich v kuchyni.  Spoločne s deťmi sme vyskúšali jeden recept, kde  na prípravu chutného koláčika potrebujeme farebné plody jesene – jabĺčka. Vôňa sa šírila a šteklila čuchové bunky našich malých kuchárikov. Koláčik vychladol a my sme si na ňom všetci radi pochutili.

 • Klauniáda

  17.10.2017

  M. Kuľová, učiteľka

  Klauni prinášajú deťom smiech. Vnášajú do ich životov dni, ktoré sú veselé a farebné. A tak, aj do našej školy zavítal klaun -Tomáš Plaszký z predstavením Klauniáda. Toto predstavenie  zabezpečil fond Dr. Klaun Trenčianskej nadácie. Touto cestou sa chceme poďakovať klaunovi Tomášovi za skvelú atmosféru v aule školy.

 • Moderná, interaktívna expozícia múzea 21. storočia

  16.10.2017

  N. Suranovská, učiteľka

  Novú, zaujímavú, interaktívnu a modernú expozíciu Múzea špeciálneho školstva navštívili aj naši škôlkari a prostredníctvom svojich zmyslov spoznávali nielen predmety, ale aj rozoznávali rôzne zvuky zvierat, dopravných prostriedkov, vône či pachy, spoznávali ako pracuje ľudský mozog. Na záver si zmerali svoje schopnosti, pamäť a postreh pri zdolávaní  online programov na rozvoj komunikačných zručností. Tešíme sa na ďalšiu návštevu, kedy budeme objavovať ešte nami neobjavené zaujímavosti múzea. 

 • Jesenné vychádzky

  6. 10. 2017

  M. Kuľová, učiteľka

  Jeseň prišla ako víla, stromom vlasy zafarbila.

  Teraz majú klobúk zlatý, červené a hnedé šaty.
  Jeseň je čarovné obdobie plné farieb, dozrievajúcich plodov, ale aj zmien počasia. Jeseň prichádza pomaly, po horúcich letných dňoch sa k nám vkráda so svojim chladným počasím. S príchodom jesene sa mení aj príroda. Ulice sú plné opadaného lístia, ktoré vytvára farebné koberce. Počas pekných jesenných dní sme spolu s deťmi pozorovali a spoznávali prírodu a jej zmeny vplyvom ročného počasia.

 • Účelové cvičenie

  5. 10. 2017

  M. Kuľová, učiteľka

  Dňa 05. 10. 2017 sa naša škola zúčastnila 1. Účelového cvičenia v prírode. Po poučení detí a žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia, varovných signáloch,  po ich vyhlásení a nácviku evakuácie sme sa presunuli na určené stanovište. Na starom ihrisku boli stanovištia s rôznymi didaktickými hrami a športovými aktivitami. Členovia mestskej polície nám predviedli názorné ukážky ich práce. Touto cestom im chceme veľmi poďakovať.

 • Duchovné miesta v Levoči

  29. 9. 2017

  M. Kuľová, učiteľka

  „Toto je miesto, kde možno „čerpať vodu z prameňov spásy“ (Iz 12, 3). Toto je miesto, kde sa môžete duchovne znovuzrodiť. Sem prichádzate obnovovať svoju lásku k Bohu a k ľuďom.“

  Spolu s deťmi našej ŠMŠ sme takéto duchovné miesta v Levoči navštívili a pomodlili sa.

 • Mesto, kde žijem

  28. 9. 2017

  M. Kuľová, učiteľka

  Perla Spiša si Levoča mesto slávne za hradbami.

  Bránami sa nám otváraš Biela Pani zamáva mi, keď tu vchádzam dnes jak vlani.

  Svätý Jakub vypína sa sťa v nebesá slávu hlása.

  Radnica - ten skvost prekrásny, pamäť dávnych čias.

  A vôkol rad meštianskych domov,  každý iný - tvarom, farbou, oblúkom...

  Keď len zrieš - všetko históriou dýcha, Levoča - mesto moje, moja pýcha.

  Všetky tieto pamiatky sme spoznávali v rámci témy - Mesto, kde žijem.

 • Moje druhé Ja

  27. 9. 2017

  M. Kuľová, učiteľka

  V historickej radnici v Levoči predstavil svoju výstavu spevák - jeden z najúspešnejších slovenských skladateľov modernej populárnej hudby, líder skupiny Modus a výtvarník Janko Lehotský. Uchvátil ho kameň, drevo aj štetec. Jeho  tvorivosť je cítiť aj v jeho dielach, ktoré pomenováva s vtipom jeho vlastným. Spolu s deťmi sme si boli pozrieť túto zaujímavú výstavu „MOJE DRUHÉ JA“.

 • Európsky deň jazykov

  26. 9. 2017

  M. Zombeková, učiteľka

  Z iniciatívy Rady Európy, sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. V tomto školskom roku sa aj šesť tried našej školy zapojilo do Európskeho dňa jazykov. Boli to žiaci 1.A, 2.A, 2.S, 3.S, 3.K a 4.K, ktorí sa na hodinách anglického jazyka rozprávali o jazykovej rozmanitosti krajín Európy, vyskúšali si jazykolamy v rôznych jazykoch, čítali slová, ktoré sa rovnako čítajú zľava doprava i sprava doľava, či rozprávali sa o tom, aké zvuky vydávajú zvieratá v iných krajinách. Nakoniec každý žiak namaľoval na spoločný výkres vlajku niektorej európskej krajiny a vznikol plagát, ktorý zdobí chodbu našej školy.

 • Princezná so zlatou hviezdou

  22. 9. 2017

  M. Kuľová, učiteľka

  V piatok 22.9.2017 zavítalo do našej auly  Divadlo Clipperton z Banskej Bystrice a predviedlo nám veselú rozprávku plnú humoru a upravených slovenských piesní s názvom Princezná so zlatou hviezdou na čele. Okrem víťazstva dobra nad zlom nás upozornili aj na nebezpečenstvá, ktoré môže priniesť internet.

 • Slávnostné zahájenie školského roka 2017/2018 v spojenej škole

  6. 9. 2017

  M. Kamenická, učiteľka

  Riaditeľka spojenej školy PaedDr. Marta Dvoráková v príhovore privítala všetkých zamestnancov, deti, žiakov i rodičov na pôde našej spojenej školy. Osobitne privítala nové deti, ktoré nastúpili do materskej školy, prváčikov v základnej škole aj deti v školskom internáte. Od pána kaplána S. Štefanidesa sme dostali požehnanie, aby náš spoločný školský rok bol krajší, lepší a úspešnejší.

  V závere príhovoru pani riaditeľka vyslovila prianie prežiť všetkým úspešný školský rok v škole majúcej svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky. Tak ako v dobrej rodine.

 • Slávnostná svätá omša "VENI SANCTE" v kostole sv. Jakuba

  4. 9. 2017

  M. Fecková, učiteľka

  Dňa 4.9.2017 deti, žiaci, študenti a pedagógovia cirkevných škôl začali školský rok 2017/2018 svätou omšou v Bazilike sv. Jakuba v Levoči. Svätú omšu slávil Mons. František Dlugoš. Vyzval všetkých rásť a rozvíjať sa po stránke vedomostnej i duchovnej.

 • Školský rok 2017/2018

  4. 9. 2017

  M. Dvoráková, riaditeľka spojenej školy

   

  Riaditeľka spojenej školy rozhodla o organizáci prvých dní školského roka 2017/2018 následovne:

    04.09.2017 (pondelok)
  - príchod detí a žiakov do školy
    08:00 - slávnostná svätá omša „VENI SANCTE“ v kostole sv. Jakuba
  - privítanie detí a žiakov triednymi učiteľmi
  - zoznamovanie so školou a zamestnancami
  - počas celého dňa odborná pomoc, poradenstvo a konzultácie pre rodičov

    05.09.2017 (utorok)
  - triednická hodina

  - organizačná a materiálna príprava na vyučovanie
  - počas celého dňa odborná pomoc, poradenstvo a konzultácie pre rodičov

    06.09.2017 (streda)
    08:00 - slávnostné zahájenie školského roka 2017/2018 v spojenej škole
  - spoločná modlitba
  - príhovor riaditeľky školy
  - privítanie nových detí a žiakov, darčeky a sladkosti
    10:00 - začiatok vyučovania podľa rozvrhu

strana:

Aktualizácia

14. november 2017

Narodeniny a meniny

Zajtra (Utorok 21.11.2017)
Dárius Ferenc (3.V)

Priebeh vyučovania

Počet návštev

Počet návštev: 617711

ssjvile © 2013-10