• Hravo a veselo v Boom House
     • Hravo a veselo v Boom House

      17. 6. 2021

      Tr.učiteľky: Mgr. M. Cihová, Mgr. M. Popadičová

      Pedag. asistenti: Mgr. V. Iľašová, Bc. D. Polláková

      Školský rok sa pomaly končí a priaznivá epidemiologická situácia nám konečne umožnila uskutočniť aktivity aj mimo školy a náš okres. Jednou z akcií boli pohybovo – relaxačné aktivity v detskom zábavnom centre Boom House – Svit. Žiaci hravou formou rozvíjali nielen obratnosť, koordináciu a telesnú zdatnosť, ale učili sa aj vzájomnej kooperácii, matematickým zručnostiam, či orientácii v priestore. Unavení, zničení, ale vytešení plní zážitkov sme sa vrátili do školy.

     • Turistická vychádzka

      15. 6. 2021

      Vychovávateľka Mgr. Zuzana Polláková a pedagogická asistentka  Mgr.Veronika Iľašová

      Keďže počasie nám praje môžeme veľa aktivít realizovať vonku. Jednou z nich je aj krátka turistická vychádzka  do prírody, konkrétne na Ruskinovský chodník. Okrem prijemného popoludnia  na čerstvom vzduchu sme si urobili aj súťaž o najväčšiu vyfúknutú bublinu z bublifuku a mali sme možnosť odfotiť sa  s koníkom. Strávili sme veselé popoludnie plné zážitkov a zábavy.     

     • Krátka turistika

      14. 6. 2021

      Mgr. Vladimíra Tatarková

      Dňa 11.6.2021 sa žiaci 5.A a 6.A triedy zúčastnili krátkej turistiky v okolí školy spojenej s návštevou detského ihriska. Počas pobytu na ihrisku si mohli rozvíjať svoje pohybové schopnosti, koordináciu a šikovnosť. Vedieť prijať zmenu, nový priestor, to všetko sa učíme nielen v triede ale hlavne v praxi. Krátku turistiku sme ukončili dobrou zmrzlinou.

    • Denis, náš umelec
     • Denis, náš umelec

      14. 6. 2021

      Mgr. Vladimíra Tatarková

      Začiatok júna nás milo prekvapil, keď žiak 6.A triedy Denis Holotňák, bol úspešný v súťaži SOM UMELEC. Cieľom tejto súťaže bolo vytvoriť obraz, maľbu alebo fotografiu na tému: Levoča- Život v meste a ukázať tak návštevníkom osobité pohľady obyvateľov na svoje mesto.

      Denis je chlapec s autizmom a kreslí od svojich 6. rokov. Najradšej hrady na Slovensku, zámky, budovy, kostoly. Ale aj autá, autobusy, ryby...Má rád Levoču, jej históriu. V kresbách vždy kreslí Levočské pohorie, lesy, kopce, Mariánsku horu. Radnicu, kostol, budovy. Všetko kreslí spamäti. Má úžasné videnie perspektívy.

      V roku 2019 mal výstavu svojich diel v Múzeu špeciálneho školstva, ktorá mala u verejnosti veľký úspech a obdiv.

      O to viac sa tešíme a ceníme si, že práve aj jeho diela Levoče boli vybrané a budú zdobiť Vežu Baziliky sv. Jakuba v Levoči počas celej turistickej sezóny.

    • Viac farieb pre našu nemocnicu
     • Viac farieb pre našu nemocnicu

      10. 6. 2021

      L. Jozefčáková, učiteľka, K. Holotňáková, pedagogický asistent učiteľa

      Vo výtvarnej súťaži, ktorú zorganizovala Nemocnica Agel Levoča a.s., pod názvom Viac farieb pre našu nemocnicu „MOJA OBĽÚBENÁ ROZPRÁVKOVÁ POSTAVIČKA V TELE ZDRAVOTNÍKA.“ Obrázok Malý princ Superhrdina nakreslil náš predškolák Patrik Paluška. Umiestnil sa na druhom mieste.  Malého umelca Patrika, ktorý sa zapojil do súťaže, obdarili sladkosťami a špeciálnou cenou. Víťazovi gratulujeme! Preberania ceny sa zúčastnili aj jeho kamaráti z MŠ , tešili sa spolu s ním, pretože aj oni dostali maličkú pozornosť.

     • MŠŠ v Levoči

      8. 6. 2021

      Marcela Kuľová, učiteľka

      Deti ŠMŠ a žiaci 1. A navštívili moderné, interaktívne a zážitkové múzeum 21. storočia – MŠŠ v Levoči. Prehliadka interaktívnej expozície venovanej ľudským zmyslom zaujala všetky deti rovnako, ale záujem prejavili o spoznávanie rôznych zvukov. Na záver prehliadky si  pozreli rozprávku a dostali sladkú odmenu.

    • Piknik v prírode
     • Piknik v prírode

      7. 6. 2021

      Mgr. Zuzana Polláková, Mgr, Veronika Iľašová

      Mesiac jún je jedným z prvých letných mesiacov. Keďže vo štvrtok konečne vykuklo aj slniečko spravili sme si s deťmi zo školského internátu  piknik v prírode,  konkrétne na Starom ihrisku.  Okrem množstva dobrôt, ktoré sme si priniesli v piknikovom košíku sme sa zabavili a vyšantili pri športových aktivitách. Strávili sme prijemné a zábavné popoludnie, kde si každý z nás našiel a užil to svoje, to  čo má rad.  

    • Výtvarná súťaž „Môj knižný hrdina“
     • Výtvarná súťaž „Môj knižný hrdina“

      4. 6. 2021

      Eva Buštová, učiteľka

      V každej knižke sa nájde postava, ktorú treba obdivovať, niečo nás naučí, dáva nádej, ukazuje správnu cestu. Postavy nás menia rovnako ako samotné knihy. Vedia nás naučiť dobrému aj zlému, veriť v dobro, spravodlivosť, v šťastné konce a rozvíjať fantáziu. Správny knižný hrdina nás prinúti usmiať sa, popremýšľať, dá nám niečo nové do nášho života...

      Knižnica Jána Henkela v Levoči ešte v roku 2020 vyhlásila výtvarnú súťaž „Môj knižný hrdina“. Súťaž prebiehala v rôznych vekových kategóriach a do jednej z nich, pre deti od 13 do 15 rokov, sa zapojili aj žiaci našej školy. Miroslav Kováč, žiak 4.V triedy obsadil v tejto kategórii pekné tretie miesto. Jeho knižným hrdinom bola Maruška z rozprávky Soľ nad Zlato. Z diplomu a pekných vecných cien mal veľkú radosť.

    • Deň detí
     • Deň detí

      2. 6. 2021

      Triedne učiteľky: Cihová, Popadičová, Kovalčíková, Tatarková

      Oslavy a sviatky majú radi najmä deti. Aj v našej škole si deti svoj deň dostatočne užili. Šantenie, radosť a smiech sa ozýval celou školou. Po dni plnom aktivít sme naplnili prázdne brušká chutnou pizzou a zmrzlinou. Prajeme všetkým deťom nielen v tento deň, ale aj po všetky dni, aby mali šťastné, spokojné detstvo a  boli milovaní. Najväčšou odmenou pre učiteľa je spokojná a usmiata tvár každého  žiaka.

     • Stromy a zvieratká na jar

      28. 5. 2021

      Popadičová M., učiteľka

      Príroda okolo nás krásne zakvitla, vôňu kvetov a stromov cítiť široko - ďaleko. Práve takéto obdobie priam láka k projektovému vyučovaniu v prírode, žiak sa učí cez vlastnú skúsenosť, spája súvislosti, zapája všetky zmysly, pri vyučovaní uplatňujeme medzipredmetové vzťahy jednoduchým spôsobom v konkrétnych reálnych situáciách. Práve u žiakov s autizmom je tento prístup veľmi potrebný a dôležitý. Žiaci lepšie chápu a dokážu lepšie reagovať aj v každodenných situáciách. O tom, že takýto spôsob výučby sa žiakom veľmi páči svedčia aj šťastné tváre a usmiate očká.

     • Ako psíček s mačičkou umývali dlážku

      26. 5. 2021

      Mária Kedžuchová a Silvia Jasečková

      Rozprávky o psíčkovi a mačičke od Jozefa Čapka patria medzi klasické diela detskej literatúry. Kto by nepoznal príbehy o tom, ako psíček s mačičkou robili tortu, alebo ako mačička psíčkovi zašívala nohavice? My sme si prečítali príbeh o tom, ako psíček s mačičkou umývali dlážku. Aby táto rozprávka neostala iba na papieri, psíček s mačičkou vyskočili z čítanky a navštívili našu triedu. Na chvíľu sa naša trieda stala divadelným pódiom pre žiakov. Všetci sme mali z toho veľkú radosť a obohatili sme sa o veľa pekných zážitkov.

     • Májové popoludnie

      24. 5. 2021

      Mgr. Zuzana Matalíková, vychovávateľka 2.SI výchovnej skupiny

      Tohto roku je mesiac máj skúpy na teplé slnečné dni. Nám, dievčatám zo školského internátu, sa podarilo jeden takýto deň stráviť v prírode. Užiť si slnečné lúče, aj trochu vetra. Vyšantiť sa na rozkvitnutej lúke a načerpať silu a energiu na splnenie si  ďalších školských povinností.

    • Návšteva mestskej knižnice
     • Návšteva mestskej knižnice

      17. 5. 2021

      Mgr. Vladimíra Tatarková - učiteľka

      Dňa 13.5.2021 žiaci 5. A a 6. A triedy navštívili Knižnicu Jána Henkela v Levoči. S postupným uvoľňovaním opatrení prichádza aj „učenie mimo školy“, kedy si práve naši žiaci s autizmom môžu rozvíjať svoje sociálne a komunikačné zručnosti.

      Návšteva bola príjemná, žiaci si v tichom prostredí knižnice mohli prezrieť knihy rôznych tém, ktoré ich zaujímajú, až fascinujú. Patryka zvieratá, Samka časopisy, Vilka aj náročnejšia angličtina, Damiána rozprávkové postavy a Denis bol náš  najhorlivejší čitateľ, ktorý dychtivo objavoval krásu a históriu Levoče.

      Návšteva má podnetiť aj rodičov našich žiakov k tomu, aby možno prekonali bariéry autizmu a prihlásili svoje deti do knižnice, aby im takto podsunuli možnosť trávenia voľného času, ktorý je u takýchto detí dosť náročné skoordinovať a nájsť im zmysluplnú a vhodnú aktivitu.

    • Rozkvitnutá lúka s veselým potôčikom
     • Rozkvitnutá lúka s veselým potôčikom

      17. 5. 2021

      Učiteľka Jozefčáková L.  pedaogická asistentka uč. Holotňáková K.

      Mesiac máj je najkrajší mesiac roka. Zakvitnú stromy, kvety na lúkach i v záhradách. Pozrieť  všetku tú krásu z blízka sme sa vybrali aj my škôlkari. Obdivovali sme krásu kvitnúcich kvetov, pozorovali život pri potoku a počúvali spev vtákov. Zahrali sme sa na lúke posiatej hlávkami púpav a zaspievali si jarnú pieseň. Krásne počasie umocňovalo  náš nádherný zážitok. Svedčia o tom aj naše fotografie.

     • Deň matiek

      7. 5. 2021

      Druhá májová nedeľa je sviatkom pre všetky mamy,  mamky, mamičky a staré mamy na celom svete.

      Tento deň je príležitosťou poďakovať sa im za vrelú lásku, nehu a starostlivosť, ktorou zahrňujú svoje deti, za opateru, nekonečnú trpezlivosť a obetavosť.  Naši malí prváci z autistickej triedy chceli svoje mamky tiež potešiť a obdarovať. Usilovne kreslili, strihali, lepili a svoje darčeky s veľkou láskou pripravovali.

               Drahé naši mamičky, nech Vám tento deň prinesie toľko šťastia a radosti, koľko lásky rozdávate svojim deťom po celý čas.

      Mami, ďakujem, že si......

      Učiteľka M. Cihová

    • Vychádzka s prekvapením
     • Vychádzka s prekvapením

      23. 4. 2021

      Zážitkové učenie je  jedna z najúčinnejších metód učenia sa. Počas vychádzky našim mestom sa deti učia ako sa majú správať, oboznamujú sa s dopravnými prostriedkami a zároveň sa učia bezpečnosti v premávke. Ale dnešok mal nie len edukačný charakter, ale aj radostný. Na naše veľké prekvapenie sme počas vychádzky stretli hudobnú dvojicu PACI PAC. Žiaľ, kvôli pandemickej situácii nám nebolo umožnené vyfotiť sa spolu s nimi, ale iba z väčšej vzdialenosti. Aj napriek tomu by sme sa im touto cestou chceli veľmi pekne poďakovať, deti boli nadšené.

      učiteľka Petronela Vašková

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

      22. 4. 2021

      Vesmír je celý svet a všetko vôkol neho. Sú to všetky hviezdy a planéty. Deň Zeme si pripomíname 22. apríla. Pri tejto príležitosti sme si spolu s deťmi užili kopec zábavy a dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácii o tom ako vesmír funguje a že jedinou planétou, na ktorej sa nachádza život, je planéta Zem. Táto modrozelená planéta je naším domovom. Zem plná stromov, rastlín, kvetov je rajom nie len pre živočíchov, ale aj oázou pre všetkých ľudí. Pri aktivite sme využili pomôcku Funtronic – interaktívnu podlahu, ktorá podporuje vzdelávanie a hravou formou aktívne zapája všetky deti do výchovno-vzdelávacieho procesu. 

      Učiteľka Petronela Vašková

    • Funtronic
     • Funtronic

      13. 4. 2021

      T. Galajdová - učiteľka

      Pri príležitosti svetového dňa povedomia o autizme naša škola zakúpila do triedy špeciálnej základnej školy pre deti s autizmom a do špeciálnej materskej školy interaktívnu podlahu Funtronic.  Chceli by sme sa v mene detí a žiakov poďakovať za túto novú formu učenia a pohybu, ktorú si  veľmi obľúbili. Funtronic našim deťom uľahčí vzdelávanie, učenie premení na hru. Umožní im zábavnými, pohybovými, interaktívnymi a didaktickými hrami rozvíjať pozornosť, koordináciu, logické myslenie, postreh, pohyblivosť, trpezlivosť a vnímanie. 

     • Čítame inak

      12. 4. 2021

      Marec je mesiac knihy. My, prváci, už poznáme skoro všetky písmená. Spájame slabiky do slov, slová do viet a pomaly čítame už  aj celé texty a články. Celkom nám to ide, ale máme problém porozumieť tomu ,čo čítame. Sme autisti.  Niektoré situácie, predmety a veci si nevieme predstaviť, tak to vnímame inak. Musíme všetko vidieť, vyskúšať, ohmatať či ovoňať. Napriek tomu, že knižnice sú zatvorené, celý tento mesiac nám spoločnosť robila kniha Rozprávky o psíčkovi a mačičke. Každý týždeň sme si prečítali jednu  rozprávku z tejto super knihy a na pomoc nám prišli naši kamaráti psíček a mačička. Ukázali nám, ako umývajú dlážku, pečú tortu, zašívajú gaťky psíčkovi, aj ako hrajú divadlo. My sme sa tiež nedali zahanbiť a ukázali, akí sme šikovní. Naše hodiny čítania boli veľmi zaujímavé, pestré, osožné. Určite  budeme v tom pokračovať  a snažiť sa obohatiť svoj život o nové poznatky a zážitky.

      Tobias, Daniel, Filip a Matúš.

     • Oznam

      9. 4. 2021

      Vážení rodičia, zákonní zástupcovia detí /žiakov,

      týmto Vám oznamujem, že v súvislosti s pandemickou situáciou

      v ŠKD JVI nariadil RÚVZ so sídlom v Poprade SR zamestnancom

      Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej

      plniť karanténne opatrenia od 09.04.2021 do 23.04.2021.

      Z uvedeného dôvodu bude prerušená prevádzka v školskom klube detí.

       

      Riaditeľka školy

      PaedDr. Monika Husková

     • O Z N A M

      31. 3. 2021

      V stredu 31. marca 2021 bude vyučovanie ako v piatok.

       Od štvrtka 1. apríla 2021 do utorka 6. apríla 2021

      majú žiaci veľkonočné prázdniny.

      V stredu 7. apríla 2021 bude vyučovanie podľa rozvrhu.

      Pohotovostná služba v utorok 6. apríla 2021 bude.

      PaedDr. Monika Husková

      riaditeľka SŠJVI

     • 2. apríl – Svetový deň povedomia o autizme

      31. 3. 2021

      Osveta autizmu, pomoc samotným autistom a ich rodinám – to je každoročne 2. apríl. Po celom svete sa koná množstvo osvetových projektov s rovnakým cieľom a to pomôcť autistom. Modrá farba sa stala symbolom autizmu, komunikácie, preto po celom svete i na Slovensku sa ľudia oblečú do modrého, ako symbol podpory. Taktiež známe objekty v mestách po celom svete budú vysvietené namodro. V našom meste Levoča to bude Košická brána i balkón radnice. Oblečme si teda 2. apríla modré tričko, či mikinu na znak podpory deťom s touto neľahkou vývinovou poruchou. Práve oni nás učia pokore a trpezlivosti, ukazujú nám veci, na ktoré často zabúdame...

      Mgr. Vladimíra Tatarková

     • OZNAM

      5. 3. 2021

      Vážení rodičia/zákonní zástupcovia žiakov/detí

      spojenej školy

      Riaditeľka Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej,

      Kláštorská 24/a v Levoči Vám oznamuje,

      že vyučovanie žiakov spojenej školy

      od 08.03.2021

      bude prebiehať prezenčnou formou.

      Školský internát je riadne v prevádzke,

      pohotovostná služba bude v nedeľu 07.03.2021.

       

      PaedDr. Monika Husková

      riaditeľka SŠJVI

     • Trieda ŠMŠ pre deti s autizmom

      4. 3. 2021

      ,,Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole“  Robert Fulghum

      Aj naše deti ŠMŠ v triede pre deti s autizmom všestranne rozvíjame. K deťom pristupujeme individuálne, rozvíjame sociálne zručnosti, intenzívnu interakciu, pravidelnými logopedickými intervenciami rozvíjame komunikáciu. Pre porozumenie využívame výmenný obrázkový komunikačný systém. Arteterapiou vytvárame priestor pre sebarealizáciu detí vo výtvarných a pracovných činnostiach. Cvičením rozvíjame hrubú motoriku, koordináciu, obratnosť a vytrvalosť. Relaxovaním v multisenzorickej miestnosti  stimulujeme zmyslové vnímanie u detí. Muzikoterapiou, spevom a tancom vytvárame priestor pre osobnostný rast, zrenie, veselé zážitky a radosť.

      učiteľka T. Galajdová

     • Kŕmenie vtáčikov

      2. 3. 2021

      Mgr. Vladimíra Tatarková

      Dňa 25.2.2021 si žiaci 5.A a 6.A triedy spestrili jarnú školu výrobou kŕmiva pre vtáčiky. Každý žiak si doniesol potrebný materiál a s menšou či väčšou pomocou zhotovil svoju rolku s krmivom, ktoré sme na ďalší deň po uschnutí vešali na okolité stromy. Žiakom sa aktivita v škole i v prírode veľmi páčila a veríme, že vtáčiky sa nám na jar odvďačia ich spevom.

       

     • Jarná škôlka

      26. 2. 2021

      Napriek zvláštnym okolnostiam a časom neistým je potrebné vlievať  deťom do srdca nádej, do duše pokoj a aj z všedných dní urobiť a vykúzliť dni úsmevné a čarovné. Sme nesmierne radi, že naša škôlka je aj počas jarných prázdnin práve tým miestom, na ktorom takéto dni naše deti zažívajú. Zažili sme veľa úsmevných a radostných chvíľ počas aktivít ktoré sme im pripravili .

      Učiteľky- Petronela Vašková

                       Larisa Jozefčaková

                       Katarína Holotňáková

     • Zima

      24. 2. 2021

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Zima.

      ..stihli sme to... zima, sneh, radosť, smiech, zábava

     • Karneval v MŠ

      22. 2. 2021

      Učiteľky ŠMŠ

      Aj keď sme tento rok nezažili náš tradičný školský karneval, ten náš malý sa predsa uskutočnil. Krásne, veselé masky, hudba, tanec, chutné šišky, ale aj iné dobroty, takýto bol ten náš škôlkarský. A nechýbala ani dobrá nálada, ktorá vyčarila úsmev na tváričkách našich detí. Každý si domov odniesol malý darček, pekný diplom, ale aj veselú spomienku na pekne  prežitý deň v našej milej škôlke.

    • Zimné radovánky
     • Zimné radovánky

      12. 2. 2021

      Vonku mrzne, vonku sneží letia gule vzduchom sviežim.

      Guľa sem a guľa tam, rovno za krk detičkám.

      Kopa snehu deti láka, postavili snehuliaka.

      Miesto očí uhlíky, na kabáte gombíky.

      Bielučký je ako z múky, do okien sa díva z lúky.

       

      Pre malých nezbedníkov je zima mimoriadne príťažlivá. Neodradí ich ani chladné, sychravé počasie či šmykľavé chodníky. Deti sa vedia na snehu poriadne vyšantiť, a keď pre nich pripravíme zaujímavé  hry, o zimnú zábavu je postarané tie momenty sú vzácne a užívame si ich naplno.

      Vašková P., učiteľka

     • Deti malé i veľké opäť v škôlke...

      12. 2. 2021

      Ľ. Duláková, učiteľka

      Dňa 8. 2. 2021 sme  po dlhšej prestávke otvorili aj bránu našej školy, do ktorej sa deti vrátili s nadšením a očakávaním. Naši škôlkari sa opäť zapojili do výchovno – vzdelávacieho procesu sprevádzaného opatreniami a dodržiavaním prísnych hygienických, protipandemických  a preventívnych opatrení.

      Prajeme si, aby sme sa všetci v plnom zdraví a s elánom tešili zo spoločne strávených chvíľ a  aby obavy a strach z pandémie pominuli.

     • Homeoffice fašiangový karneval

      8. 2. 2021

      Fašiangy sú obdobím hojnosti, veselosti, zábavy a samozrejme obdobím karnevalov. V našej škole si každý rok toto obdobie vychutnávame plnými dúškami. Doba je, aká je a všetci si zaslúžime trošku radosti. Rozhodli sme sa, že si to užijeme z pohodlia domova. Celý týždeň sme sa na to dôkladne pripravovali. Vyhotovili sme si krásne masky , pri ktorých nechýbala pomoc našich  rodičov a súrodencov. Samozrejme, že nesmú chýbať šišky, ktoré bez našich  šikovných ručičiek  sa sami neupečú. Takže, masky máme – obliekame. Šišky máme, hudbu zapíname a všetkých Vás na náš karneval pozývame.

      Chlapci 3.A triedy

     • OZNAM

      29. 1. 2021

      Vážení rodičia/zákonní zástupcovia žiakov

      spojenej školy

      Riaditeľka Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej, Kláštorská 24/a v Levoči Vám oznamuje ,

      že vyučovanie žiakov spojenej školy

      od 01.02.2021

      naďalej prebieha

      v dištančnej výučbe až do odvolania.

       

       

      PaedDr. Monika Husková

      riaditeľka SŠJVI

    • Aj takto pracujeme...
     • Aj takto pracujeme...

      27. 1. 2021

      Kuľová M., učiteľka

      V čase keď corona vírus uzavrel brány škôl, sme sa my učitelia spolu so žiakmi a rodičmi zamerali na to, aby bola žiakom poskytnutá možnosť rozvíjať svoje schopnosti. V tejto mimoriadnej situácii nám nejde len o vzdelávanie, ale aj o to, aby mám pri plnení úloh bolo spolu dobre a láskavo. Preto darujme tento čas svojim najbližším a spoločne bez stresu prekonajme túto situáciu. Veríme, že čoskoro táto situácie pominie a oprášime školské lavice. Poďakovanie patrí žiakom 1.A triedy a tiež Vám milí rodičia za vašu trpezlivosť a spoluprácu pri dištančnom vzdelávaní.

    • Spolu to zvládneme....
     • Spolu to zvládneme....

      18. 1. 2021

      Popadičová M. a Cihová M., učitelky

      Prežívame ťažké časy, kedy sa nemôžme stretávať, nemôžme chodiť do školy a celé učenie sa presunulo domov. Nie je to ľahké pre rodičov, ale ani pre nás pedagógov, ktorí sa všemožným spôsobom snažíme uľahčiť túto formu vzdelávania. Okrem bežných spôsobov, ktoré používame, sa snažíme prepojiť výučbu tak, aby bola zaujímavejšia a žiaci si mohli svoje vedomosti prehlbovať aj v bežných životných situáciách, v prírode, v každodenných rutinách. Pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami je veľmi dôležité zapojiť všetky zmysly, aby bolo učenie jednoduchšie. To, že sa to dá aj doma, hlavne vďaka skvelej spolupráci s rodičmi, potvrdzujú žiaci 2.A a 3.A triedy. Touto cestou sa chceme veľmi pekne poďakovať všetkým rodičom našich žiakov za spoluprácu a dávame ich za vzor.  Vydržme to, ostaňme zdraví a povzbudzujme sa navzájom heslom „ Spolu to zvládneme....“

     • Knižnica nás spája

      13. 1. 2021

      Galajdová T.,  učiteľka

      Regionálna knižnica Jána Henkela  v Levoči  pozvaním detí našej materskej školy, žiakov špeciálnej základnej školy Fraňa Kráľa a žiakov základnej školy Štefana Kluberta  do levočského divadla, vytvorila priestor pre stretnutie detí a oboznámenie sa s inakosťou a odlišnosťou. Počas stretnutia si deti mali možnosť vypočuť cielene vybrané príbehy, čítané spoluzakladateľom spišskonovoveského divadla Kontra, hercom Petrom Čižnárom, ktorý je výborným hercom a recitátorom. Deti si so záujmom vypočuli príbehy s pridanou umeleckou hodnotou a interaktívne odpovedali na otázky.  Organizátorkou stretnutia bola riaditeľka mestskej knižnice Mgr.Janka Dolanská, ktorá sa vyjadrila, že hlavným motívom stretnutia detí bolo pozrieť sa na seba v rozdielnosti a nájsť to, čo nás spája a čo je pre nás spoločné, aby sme sa vzájomne mohli prijať takí, akí sme. Stretnutie bolo obohacujúce pre všetky deti a potvrdilo skutočnosť, že  inakosť nemusí rozdeľovať.

     • O Z N A M

      7. 1. 2021

      Vážení rodičia/zákonní zástupcovia žiakov

      spojenej školy

      Riaditeľka Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej, Kláštorská 24/a v Levoči Vám oznamuje ,

      že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 08.01.2021

      s účinnosťou od 11. januára 2021

      mimoriadne prerušuje školské vyučovanie

      v školách a prevádzku školských zariadení.

      Žiaci spojenej školy budú pokračovať

      od 11.01.2021

      v dištančnej výučbe až do odvolania.

      Výchovno-vzdelávací proces

      v Špeciálnej materskej škole J.Vojtaššáka internátnej

      sa prerušuje do odvolania.

       

      PaedDr. Monika Husková

      riaditeľka SŠJVI

     • O Z N A M

      17. 12. 2020

      Riaditeľka Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej oznamuje,

      že vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie a na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo: 2020/18259:4-A1810

      určuje termín školských prázdnin nasledovne:

      Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia

      v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

       

      Školské vyučovanie v spojenej škole sa začne 11.01.2021 (pondelok).

       

                                                                                        Riaditeľka spojenej školy

                                                                                        PaedDr. Monika Husková

    • Milé kolegyne, kolegovia, deti, žiaci a milí rodičia
     • Milé kolegyne, kolegovia, deti, žiaci a milí rodičia

      18. 12. 2020

      Máme za sebou nesmierne náročné obdobie, ktorého koniec je žiaľ v nedohľadne. Ale blížia sa Vianoce a prázdniny, na ktoré sa určite všetci tešíme. Deti najmä na darčeky a my si prajeme, aby všetko bolo včas nachystané. V tento sviatočný čas si viac ako inokedy uvedomíme, že napriek dospelosti v každom z nás drieme kúsok malého dieťaťa, ktoré netrpezlivo čaká na nádherne pripravený štedrovečerný stôl, voňavú kapustnicu, žiarivý stromček a darčeky, ktoré nás pod ním čakajú. Vianočné sviatky sú predovšetkým príležitosťou znova si uvedomiť, ako sa navzájom potrebujeme, že ľudské dobro je tou najväčšou hodnotou života. Vianoce sú symbolom lásky, dobroty a prajnosti...A preto nech pod stromčekom nájdete veľa darčekov, ktoré vás pri srdiečku zahrejú a zažijete chvíle, na ktoré budete vždy s úsmevom spomínať.

      Veľa šťastia, zdravia a úspechov v novom roku Vám zo srdca praje uč. Petronela Vašková spolu s deťmi, ktoré sa na Vianoce svedomito pripravovali.

     • Oznam

      15. 12. 2020

      Vážení rodičia, zákonní zástupcovia detí /žiakov,

      týmto Vám oznamujem, že v súvislosti s pandemickou situáciou

      v škole nariadil RÚVZ so sídlom v Poprade SR zamestnancom

      Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej

      plniť karanténne opatrenia od 8.12.2020 do 18.12.2020,

      ktoré sú uvedené v zápisnici o epidemiologickom vyšetrovaní.

      Z uvedeného dôvodu pokračuje dištančná forma vzdelávania.

       

      Riaditeľka školy

      PaedDr. Monika Husková

     • OZNAM

      8. 12. 2020

      Vážení rodičia/zákonní zástupcovia detí/žiakov,

      týmto Vám oznamujem,

      že v Spojenej škole Jána Vojtaššáka internátnej,

      so súhlasom zriaďovateľa a po konzultácii s RÚVZ v Poprade, ktorý nariadil karanténu žiakov a zamestnancov spojenej školy z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie v škole

       bude vyučovanie v spojenej škole prebiehať

       dištančnou formou od 08.12.2020 do odvolania.

       

      Riaditeľka spojenej školy

      PaedDr. Monika Husková

     • Oznam

      3. 12. 2020

      Vážení rodičia, zákonní zástupcovia detí /žiakov,

      týmto Vám oznamujem, že v súvislosti s pandemickou situáciou 

      v škole nariadil RÚVZ SR so sídlom v Poprade žiakom tried 

      1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A, 5.K, 7.K a1.P 

      plniť karanténne opatrenia od 27.11.2020 do 7.12.2020, 

      ktoré sú uvedené v zápisnici o epidemiologickom vyšetrovaní.

       Riaditeľka školy

      PaedDr. Monika Husková

     • O Z N A M

      3. 12. 2020

      Vážení rodičia/zákonní zástupcovia detí/žiakov,

      týmto Vám oznamujem,

      že vyučovanie sa v spojenej škole so súhlasom zriaďovateľa prerušuje z dôvodu pandemickej situácie v škole

      na obdobie od 03.12.2020 do odvolania.

      Žiaci spojenej školy

      majú od 1.12. 2020 do 7.12.2020

      z dôvodu karantény pandémie COVID 19 riaditeľské voľno.

      Od 08.12.2020 bude vyučovanie prebiehať

      dištančnou formou, ktorú zabezpečia

      pedagogickí zamestnanci spojenej školy.

       

      Riaditeľka spojenej školy

      PaedDr. Monika Husková

     • OZNAM

      12. 11. 2020

      Vážení rodičia/zákonní zástupcovia detí/žiakov,

      týmto Vám oznamujem,

      že dňa 16.11.2020 /pondelok/

       budú mať deti/žiaci spojenej školy riaditeľské voľno.

      Dňa 17.11.2020 /utorok / je štátny sviatok.

      Vyučovanie v spojenej škole začne 18.11.2020 /streda / podľa platného rozvrhu.

      Rodičia dieťaťa/žiaka sú povinní pri nástupe žiaka do školy vypísať tlačivo

      ,, Vyhlásenie zákonného zástupcu “,

      ktoré bude na webovej stránke spojenej školy v oznamoch pre rodičov.

       

       

                                                                                       PaedDr. Monika Husková

                                                                                                                                                  riaditeľka SŠJVI

     • O Z N A M

      5. 11. 2020

      V štvrtok 5. novembra 2020

      bude vyučovanie ako v piatok.

      Od 6. novembra 2020

      do 9. novembra 2020 majú žiaci jesenné prázdniny.

       

      V utorok 10. novembra 2020

      bude vyučovanie podľa rozvrhu, s platnosťou pre prvý a druhý stupeň žiakov

      spojenej školy.

       

      Rozhodnutie ministra 2. 11. 2020

       

     • O Z N A M

      28. 10. 2020

      Vážení rodičia, zákonní zástupcovia detí a žiakov 
      Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej

       

               Podľa usmernenia k postupu špeciálnych materských/základných škôl 
      v  čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020  
      zákonný zástupca dieťaťa a žiaka predloží po celoplošnom testovaní 
      pri prvom nástupe dieťaťa / žiaka do Spojenej školy

       

      Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.
      Tlačivo bude zverejnené na webovej stránke Spojenej školy
       v oznamoch pre rodičov.

       

      Žiaci prvého stupňa základnej školy, ktorí majú nad 10 rokov,
      ak sa  nevedia  preukázať negatívnym výsledkom
       
      RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19,
      nemôžu sa zúčastňovať prezenčnej výučby

      (teda nemôžu sa zúčastňovať výchovno-vzdelávacieho procesu priamo v Spojenej škole).

       

                                                                                        PaedDr. Husková Monika
                                                                                             riaditeľka spojenej školy

       

     • O Z N A M

      24. 10. 2020

      Vážení rodičia, zákonní zástupcovia detí a žiakov,

      týmto Vám oznamujem,

      že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/17949:1-A1810

       s účinnosťou

      od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušujem školské vyučovanie 

      a poskytovanie ubytovania a stravovania v školskom internáte pre žiakov škôl:

       

      ZŠ žiakov s autizmom v piatom až deviatom ročníku,

      ZŠ žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v piatom až deviatom ročníku,

      Špeciálnej základnej školy v piatom až desiatom ročníku, 

      Praktickej školy v prvom až treťom ročníku.

       

      Pre týchto žiakov bude zabezpečené dištančné vzdelávanie triednymi učiteľmi a pedagógmi

      spojenej školy. 

      PaedDr. Monika Husková, riaditeľka školy

     • O Z N A M

      23. 10. 2020

       

      V štvrtok 29. októbra 2020

      bude vyučovanie ako v piatok.

      Od 30. októbra 2020

      do 2. novembra 2020 majú žiaci jesenné prázdniny.

       

      V utorok 3. novembra 2020

      bude vyučovanie podľa rozvrhu.

       

    • Jablková „mňamka“
     • Jablková „mňamka“

      23. 10. 2020

      Matalíková Z., vychovávateľka

      Dievčatá zo školského internátu si v stredu, 21.10.2020, vyskúšali nový, jednoduchý recept na jablkový koláč. Pracovali ako včeličky a odmenou im bol vynikajúci koláčik, ktorého, podľa ich slov, bolo vraj málo.  Ak sa vám na pohľad veľmi nepozdáva, skúste ochutnať... recept rady poskytneme.

    • Deň jesene
     • Deň jesene

      16. 10. 2020

      Cihová M., učiteľka

      Tento deň, ktorý je tradíciou v našej škole, bol v tomto školskom roku „iný.“ Mimoriadna situácia  nám nedovoľuje tráviť tak krásny  a kreatívny deň spolu s našimi kamarátmi a spolužiakmi z autistického úseku. Aj napriek obmedzeniam, pani jeseň navštívila triedu prvého ročníka. Žiaci si rozvíjali svoje vedomosti a zručnosti v poznávaní jesenného ovocia a zeleniny, rozdielov medzi jeseňou a inými ročnými obdobiami. Svoju šikovnosť si vyskúšali pri skladaní pexesa, puzzle, rôznych hier na interaktívnej tabuli. Bol to krásny deň a veríme, že budúci rok  ho prežije spolu s našimi kamarátmi.

    • Babičkina záhrada
     • Babičkina záhrada

      13. 10. 2020

      Jozefčáková L., učiteľka

      Keď sa v záhrade pozbieralo všetko ovocie a zelenina, babička z nich pripravila všelijaké dobroty a zvyšok uložila na zimu do pivnice. Aj našim najmenším v MŠ z nich priniesla ochutnať. Povedala im, aké zdravé sú tieto dary  a všetko, čo sa z nich pripraví treba zjesť. Deti spoznávali, ochutnávali, kreslili i súťažili a pri tom  sa veľmi, veľmi tešili.        

    • Zber odpadu
     • Zber odpadu

      12. 10. 2020

      Matalíková Z., koordinátorka prevencie

      Keďže sa v októbri robia poriadky v záhradách, parkoch, upratuje sa a príroda sa pripravuje na zimný odpočinok, i my, deti zo školského internátu,  sme chceli prispieť k očiste okolia našej školy. A veru mali sme čo robiť. Za krátku chvíľu sme mali vrecia plné sklenených i plastových fliaš, plechoviek a iného odpadu. Odpadu bolo ešte dosť, ale na miestach pre nás neprístupných. Je veľkou hanbou, že sa ľudia ešte stále nenaučili kam sa odpad dáva a hlavne, že sa musí triediť, čím prispievame k ochrane našej planéty.

    • Korčuľovanie
     • Korčuľovanie

      9. 10. 2020

      Matalíková Z., vychovávateľka

      Veľmi obľúbenou športovou aktivitou detí zo školského internátu je korčuľovanie. V tomto školskom roku  budeme  Zimný štadión v Levoči navštevovať  dvakrát mesačne, vždy v utorok. Veľmi nedočkavo sme čakali na 6. október, kedy sme už s pripravenými korčuľami, čiapkami a rukavicami vyšli na ľadovú plochu. Veľkým zážitkom to bolo hlavne pre deti, ktoré stáli na korčuliach po prvýkrát a zvládli to výborne.

    • Žblnk, čľap!
     • Žblnk, čľap!

      9. 10. 2020

      Valas M., vychovávateľka

      Začal sa nový školský rok a naša spolupráca s CVČ Olymp v Levoči pokračuje. Prvý krát  v  tomto školskom roku sme navštívili bazén na Čingove. Deti sa tešili celý deň. A dočkali sa. Návšteva bazéna bola veselá, plná smiechu a zábavy. Deti sa vo vode vyhrali, starší sa učili prvé plavecké základy. Ani sa nám nechcelo odísť. Veríme, že sa môžeme tešiť na ďalšiu návštevu bazéna.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

      1. 10. 2020

      Zombeková M., učiteľka

      Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa žiaci na hodinách anglického jazyka venovali rôznym jazykovým aktivitám - vypočuli si konverzáciu vo viacerých európskych jazykoch, čítali jazykolamy, palindromy, najdlhšie slová v rôznych jazykoch a tiež idiomy, ktorých doslovný význam sa snažili výtvarne zachytiť.

      Cieľom týchto aktivít bolo podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti a interkultúrneho porozumenia žiakov, ktorí získali nové informácie a zároveň sa na hodinách zabavili.

     • Školský internát

      28. 9. 2020

      Matalíková Z., vychovávateľka

      Po niekoľkomesačných obmedzeniach a letných prázdninách sa znovu otvorili brány školských internátov. I náš internát sa zaplnil deťmi, ktoré sa popoludní potrebujú, okrem učenia sa, vyrozprávať, vyšantiť a vybehať v prírode. „Pani Jeseň“ nám darovala na úvod zopár krásnych slnečných dní, ktoré sme využili na pobyt v prírode, súťaživé hry, i na púšťanie šarkanov.

     • Oslava narodenín

      22. 9. 2020

      Tatarková V., učiteľka

      Naši dvaja žiaci Samko a Denis boli v novom školskom roku „septembrovými olávencami“. Aj deti s autizmom vnímajú svoj veľký deň. A my v škole chceme byť toho súčasťou. Preto pravidelným rituálom v našich triedach je malá spoločná oslava  kedy sa vyberieme do mesta na hranolky. Čo všetko sa v zdanlivo jednoduchej akcii môžu naši žiaci naučiť?

      • slušnému správaniu sa na verejnosti,
      • sociálnej intergrácii,
      • komunikačným shopnostiam,
      • a hlavne spoločnej pozornosti- to je to, čo takýmto deťom chýba- spoločne sa učíme tešiť sa.
    • Zážitkové vyučovanie s interaktívnou podlahou
     • Zážitkové vyučovanie s interaktívnou podlahou

      21. 9. 2020

      Cihová M., učiteľka

      Interaktívna podlaha je zariadenie, ktoré rozvíja logické myslenie, stimuluje vnímanie,  postreh, pohyblivosť, povzbudzuje trpezlivosť, zlepšuje motoriku, priestorovú orientáciu a zapája detí do spoločnej aktivity.

      Takéto zariadenie zakúpila aj naša škola, ktorým skvalitníme, podporíme a aktívne zapojíme všetky deti našej školy  do výchovno-vzdelávacieho procesu. S interaktívnou podlahou sa prišli zoznámiť aj žiaci s autizmom prvého ročníka a vyskúšali si viacero programov: hru na piane, praskanie balónov na čas, zberanie smajlíkov a rúbanie dreva. Zahrali sa na medveďa, ktorý zberá med z kvetov. Na chvíľu sa stali hubármi, ktorí hľadajú huby v lese, či veľkými futbalistami, ktorí hrajú futbal. Po hodine plných zážitkov, vnemov a emócií sa zastavili a zrelaxovali pri žblnkajúcom mori a prechádzkou ním. Táto hodina bola veľkým prínosom pre žiakov a už teraz sa tešíme na objavovanie ďalších  nových záhad a tajomstiev, ktoré nám interaktívna podlaha ponúka.

       

    • Funtronic
     • Funtronic

      17. 9. 2020

      Pedagogickí a odborní zamestnanci Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej dňa 14.09.2020 absolvovali v rámci aktualizačného vzdelávania školenie na používanie interaktívnej podlahy Funtronic. Ide o kompaktný integrovaný systém, ktorý obsahuje projektor, počítač a snímač pohybu. Toto zariadenie je novinkou v našej škole, je nainštalované v priestore auly spojenej školy a bude k dispozícii podľa plánovaného rozvrhu hodín, či výchovných činností deťom a žiakom našej školy. Funtronic nielenže uľahčí prácu našim pedagógom, ale najmä aktívne zapojí všetky deti a žiakov do výchovno-vzdelávacieho procesu. Funtronic okrem iného rozvíja logické myslenie, postreh, pohyblivosť, trpezlivosť a vnímanie. Táto interaktívna podlaha mimo vzdelávacieho procesu ponúka používateľom nezvyčajné a zmysluplné trávenie času spojené s pohybom.

      PaedDr. Monika Husková, riaditeľka SŠJVI

       

     • Oznam – rúška na školách

      16. 9. 2020

       

      Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 14. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok. Opatrením sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na školách do 1. októbra 2020 za inak nezmenených pravidiel.

      Povinnosť preventívneho nosenia rúšok platí od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pre pedagógov a odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) a žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl v rámci vyučovania.

      Nosenie rúšok v triedach nie je povinné pre mladšie deti, teda tie, ktoré navštevujú predškolské zariadenia a prvý stupeň základných škôl (ide o ucelený a nemeniaci sa kolektív; deti nosenie rúšok ťažšie znášajú; ak ho však budú na tvári akceptovať, jeho nosenie odporúčame).

      Nosenie rúšok je povinné aj pre pedagógov, odborných zamestnancov a všetkých žiakov v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov.

      Výnimky z nosenia rúšok majú žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím. K žiakom s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a kožnými ochoreniami tváre, ktorým by nosenie rúška dlhší čas mohlo spôsobovať záťaž, odporúčame pristupovať individuálne, najvhodnejšie po konzultácii s ošetrujúcim lekárom.

      Podrobné informácie o tom, prečo má nosenie tvárových rúšok význam, ako rúškami vybaviť žiakov do školy či ako správne používať rúško nájdete na webe Úradu verejného zdravotníctva SR

    • Namaľuj si veselé tričko
     • Namaľuj si veselé tričko

      16. 9. 2020

      Bujňák M., vychovávateľ

      Dňa 11.09.2020 sa žiaci ŠKD zúčastnili v popoludňajších hodinách   v múzeu špeciálneho školstva akcie pod názvom ,,Namaľuj si veselé tričko“. Akcia sa niesla v poznávaní  Braillového písma. Žiaci sa postupne oboznamovali s písmom, s jeho podstatou a používaním. Na záver akcie si každé dieťa na svoje tričko za pomoci Braillového písma namaľovalo svoje meno. Žiakom našej školy sa toto podujatie veľmi páčilo, naučili sa niečo nové, mali z toho obrovskú radosť.

     • O Z N A M

      10. 9. 2020

      V pondelok 14. septembra 2020
      majú žiaci riaditeľské voľno,

      vyučovanie nebude.

      V utorok 15. septembra 2020

      je štátny sviatok,
      vyučovanie nebude.

      V stredu 16. septembra 2020
      bude vyučovanie podľa rozvrhu.

    • ,,Spievanie a čítanie s Katkou Koščovou“
     • ,,Spievanie a čítanie s Katkou Koščovou“

      10. 9. 2020

      Dudičová V., učiteľka

      Prvé tóny naznačovali, že to bude príjemná chvíľa. A ako sa ukázalo, aj obohacujúca. Stretnutie so speváčkou Katkou Koščovou na nádvorí Múzea špeciálneho školstva, ktorá si pre žiakov z viacerých levočských škôl pripravila literárno-hudobné pásmo, bolo netradičné a veľmi milé. Známa speváčka prečítala knižné ukážky príbehov o osude handicapovaných detí, ktoré popreplietala peknými skladbami zo svojej tvorby. Spievanie a čítanie s Katkou Koščovou sa uskutočnilo pri príležitosti 30. výročia založenia Múzea špeciálneho školstva v Levoči.

     • Organizácia školského roka 2020-2021

      11. 9. 2020

      V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach organizácie školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách sa určuje obdobie školského vyučovania a školských prázdnin v školskom roku 2020/2021 a v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky SR na školský rok 2020/2021 takto...

     • O Z N A M

      10. 9. 2020

      Riaditeľstvo Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej oznamuje,

      že školský rok 2020/2021 sa začína

       

      v  stredu  2. septembra 2020

      o 8:00 hod.  svätou omšou  v Bazilike sv. Jakuba v Levoči.

       

       

      Rodičia a zákonní zástupcovia detí a žiakov odovzdajú

       pred nástupom do spojenej školy

        zdravotný dotazník dieťaťa / žiaka.

       

      Preto účasť rodičov a zákonných zástupcov je 2. septembra nevyhnutná.

       

       PaedDr. Monika Husková

      riaditeľka spojenej školy

     • Rozlúčka

      30. 6. 2020

      Vašková P., učiteľka

      Už je to tu! Čas neuveriteľne rýchlo plynie. Ani sme sa nenazdali, pomaly prichádza leto a s ním aj koniec školského roka. S blížiacim sa letom našim deťom začnú očakávané a vytúžené prázdniny. No ešte predtým, ako vykročia v ústrety letným dňom, ich čakala rozlúčka s kamarátmi , ktorú sme si veľmi užili.

      Touto cestou chcem vysloviť poďakovanie rodičom, že boli trpezliví, ústretoví a mali záujem o spoluprácu. Veľmi si ceníme komunikáciu s Vami. Využite čas prázdnin na zastavenie, hrajte a smejte sa so svojimi deťmi.

      Na záver mi zostáva popriať všetkým, , príjemné prežitie letných prázdnin, veľa slnečných dní a prajem, aby sme sa v septembri zdraví a oddýchnutí opäť všetci stretli. Už teraz sa na Vás tešíme! 

     • Čo nedokážeš sám, dokážeme spolu, iba spolu.

      11. 6. 2020

      Cihová M., učiteľka

      Po náročnom období, ktoré nám pandémia priniesla sa otvorila brána našej školy a my sme opäť v škole. Do školy sa veľmi tešili aj žiaci s autizmom. Aj napriek tomu, že učenie prebiehalo z domu a u niektorých deti pokračuje naďalej, tak naše deti a ich rodičia pristupujú k učeniu veľmi zodpovedne, dôsledne a s veľkým nasadením. Naučiť sa viazať šnúrky na topánkach,  bicyklovať, korčuľovať na kolieskových korčuliach, či pomáhať mamke pri pečení koláča a palaciniek, je niečo úžasne a obdivuhodné.   My v škole sa každý deň  snažíme popri učeniu a povinnostiam, ktoré k vyučovaciemu procesu patrí, vyučovať zážitkovou formou. Jeden deň sa ocitneme vo vesmíre, kde sme kozmonauti, ktorí letia na mesiac. Druhý deň sa ocitneme na lúke, kde rátame kvety a ich lupene, sledujeme jašterice v tráve a včielky, ktoré poletujú z kvetu na kvet. Nazberáme  si kamienky, konáriky, stebla trávy a urobíme  si “ panáka Kameňáka. „Ďalší deň sme potápačmi, ktorí sledujú podmorský  svet pod vodou, či sme v krajine rozprávok s mackom PU a jeho kamarátmi. Každý deň je niečím iný a výnimočným. Najväčšou odmenou je, keď dieťa odchádza domov a snaží  sa rodičom, podľa svojich možnosti a schopnosti vysvetliť a ukázať  čo dnes v škole  zažil, vytvoril, a dokázal.

     • Opäť sa otvorili brány našej ŠMŠ

      9. 6. 2020

      Učiteľky ŠMŠ
      Obdobie pandémie bolo pre nás všetkých novou skúsenosťou, ktorú sme spoločnými silami zvládli
      veľmi dobre. Brány našej školy sa opäť otvorili a niektoré deti sa vrátili za sprísnených
      hygienických podmienok späť do tried materskej školy. V spoločných priestoroch používame
      ochranné rúška na tvár, pravidelne si umývame rúčky a dezinfikujeme ich dezinfekčným
      prostriedkom, dodržiavame primeraný odstup, nezdržiavame sa v spoločných priestoroch, veľa času
      trávime pobytom na čerstvom vzduchu. Deti sa najviac tešia zo svojich kamarátov, hračiek a pani
      učiteliek, ktoré im už veľmi chýbali a už zasa usilovne pracujú ako včeličky.

     • Usmernenie k prevádzke spojenej školy od 01.06.2020

      1. 6. 2020

      Vážení rodičia,

      1.6.2020 otvárame Spojenú školu Jána Vojtaššáka internátnu pre deti ŠMŠ, pre žiakov ZŠ so ŠVVP na účel výchovy a vzdelávania žiakov všetkých ročníkov.

      PREVÁDZKOVÝ ČAS SPOJENEJ ŠKOLY

      7:00 - 15:30 - prevádzka spojenej školy a ŠKD

      RANNÝ ZDRAVOTNÝ FILTER 7:00 – 8:30 hod.

      • Vstup do budovy spojenej školy pre žiakov je povolený od 7:00 do 8:30. Po tomto čase nie je možné vstúpiť do spojenej školy.
      • 1. júna  prichádza žiak do spojenej školy v sprievode rodiča a odovzdá podpísané vyhlásenie rodičov. Bez podpísaného vyhlásenia nie je možný vstup do budovy spojenej školy.
      • Každý deň pred vstupom do spojenej školy bude deťom a žiakom odmeraná teplota a použitá dezinfekcia rúk.
      • Dieťa a žiak musí prísť do spojenej školy s rúškom (náhradné rúško má v taške vo vrecúšku, rovnako aj balík hygienických vreckoviek).

      DODRŽIAVANIE HYGIENICKO-EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATRENÍ

      • Zamestnanci a žiaci spojenej školy budú dodržiavať aktuálne platné nariadenia.
      • Žiaci a deti nosia rúška len v spoločných priestoroch. V triede (vo svojej skupine) rúška nosiť nemusia.
      • V prípade, že je u dieťaťa, alebo žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, zákonný zástupca bezodkladne o tom informuje vyučujúceho a riaditeľku spojenej školy ( je potrebné nahlásiť aj karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom alebo príslušným hygienikom).
      • Na základe odporúčania Ministerstva školstva prosíme zákonných zástupcov, aby deti a žiaci prichádzali do spojenej školy a odchádzali z nej len s osobami, ktoré žijú s dieťaťom, žiakom v spoločnej domácnosti.
      • Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch spojenej školy, okrem rodičov sprevádzajúcich deti do ŠMŠ a ZŠJVI s AUT, nesmú pohybovať.
      • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov spojenej školy.

      NEÚČASŤ VO VÝCHOVNO VZDELÁVACOM PROCESE V SPOJENEJ ŠKOLE

      • Ak sa dieťa nezúčastní  na výchovno-vzdelávacom procese počas troch po sebe idúcich dňoch, zákonný zástupca je povinný opätovne odovzdať vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa.

      VYUČOVACÍ PROCES

      • Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu hodín. 
      • Vyučovacie hodiny budú realizované zážitkovou formou. Nebude preberané nové učivo. Bude sa opakovať a upevňovať už prebraté učivo.

      1.     8:00 – 8:45

      2.     8:50 – 9:35

      3.     10:00 – 10:45

      4.     10:50 – 11:35

      5.     11:40 – 12:25

       

      OBEDY A ŠKD

      • Prihlásené deti a žiaci sa budú stravovať vo výdajni školskej jedálne.
      • ŠKD bude v prevádzke  do 15:30 hod. 

      ONLINE VZDELÁVANIE

      • Pre žiakov, ktorí nenastúpia do spojenej školy, bude naďalej zabezpečené dištančné vzdelávanie.
     • Tí, ktorí v karanténe žijú celý život....

      25. 5. 2020

      Tatarková V., učiteľka

      Všetci sme si v posledných mesiacoch vyskúšali, čo je to žiť v karanténe. A priznajme si, čo všetko nám chýbalo. Hlavne to ľudské - sociálne a spoločenské kontakty, ktoré sú pre človeka prirodzenou potrebou. Naši žiaci s autizmom však žijú v takejto sociálnej a spoločenskej izolácii celý svoj život. Ich rodiny a všetci tí, ktorí sa im s láskou a trpezlivosťou venujú to dobre poznajú...No to, na čo boli zvyknutí v škole, im svojim spôsobom chýba. Či už spolužiak, učiteľ, stabilný denný režim v škole a v školskom klube, kde zmysluplne trávili svoj voľný čas. Teraz doma majú viac príležitosti k pracovným zručnostiam, pobytu v prírode, no pre ich rodiny je to veľká záťaž. Preto sa tešíme všetci na deň, kedy karanténa pominie a my si svoj denný režim v škole budeme užívať zas naplno.

     • Sme doma...

      13. 5. 2020

       

      Keďže teraz nemôžeme chodiť do školy, svoje školské povinnosti si plníme doma. My, žiaci s autizmom máme radi denný režim, kedy vieme, akú činnosť budeme cez deň vykonávať, čo bude nasledovať po nej. A teraz sme si zvykli na upravený domáci rozvrh činností. Robíme doma úlohy, píšeme, počítame, maľujeme, aj cvičíme. Počasie je v týchto dňoch slnečné a my trávime veľa času na záhradách a v prírode. Ivanka sa naučila kolobežkovať, pomáha mamke pri varení, Damián obľubuje detské ihriská a čaká na napustenie bazéna, Robko pomáha rýľovať, Kikovi sa páči strihanie. Už nám chýba škola, spolužiaci a všetci, čo sa o nás v škole starajú, ale vydržíme to. Veľmi nám pomáhajú naši rodičia, súrodenci a aj starí rodiča. Je to pre nich ťažké skĺbiť všetky domáce povinnosti a popri tom sa venovať aj nám a našim často komplikovaným požiadavkám. Zo srdca im za to ďakujeme.

      Žiaci 4.A triedy.

     • Naši škôlkari

      29. 4. 2020

      Vašková P., učiteľka

      Aktuálna situácia nie je jednoduchá pre všetkých zúčastnených vo výchovno-vzdelávacom procese. Aj keď sú materské školy kvôli opatreniam štátu zatvorené, vzdelávanie našich škôlkárov pokračuje online prácou.

          Naďalej sa riadime našimi týždennými plánmi a aktivitami. Využívame komunikáciu v podobe mailov, facebooku, či messengeru. Pravidelne komunikujeme s rodičmi, ale aj priamo s deťmi, ktorým sa táto forma výučby nesmierne páči. Vzájomne si medzi sebou vymieňame potrebné informácie a rady. Deti s nadšením podávajú spätnú väzbu splnených úloh vo forme obrázkov, pracovných listov, fotiek alebo videí.

         Preto musím vyzdvihnúť a poďakovať sa za zodpovedný prístup všetkým rodičom, deťom, ale aj mojim kolegom. Spolu to zvládneme a verím, že sa čoskoro znovu stretneme aj osobne. 

     • Učíme sa doma

      27. 4. 2020

      M. Popadičová, učiteľka

      Prežívame ťažké obdobie, kedy nám pandémia nedovolí učiť sa v škole, preto sa učíme prostredníctvom elektronickej komunikácie s rodičmi a následne žiakmi. Z rodičov sa z minúty na minútu stali učitelia. To, že sa to dá a spolupráca je vynikajúca potvrdzujú žiaci 1.A triedy. Svedomito si vypracovávajú úlohy a zadania, ktoré dostanú, a keďže dôležitou súčasťou vyučovania žiakov so zdravotným znevýhodnením je zážitková forma vyučovania veľmi ďakujem rodičom, že sa spolu s deťmi zapájajú do našich mini – projektov, ako napr. projekt „Ako rastie fazuľka“, „Deň zeme“, ktorými sa deti učia spoznávať svet. Deťom sa to veľmi páči, zapájajú sa a posielajú fotografie z aktivít. Navzájom si veľmi chýbame, ale teraz je nevyhnutné ochraňovať zdravie a to nielen naše, ale aj tých, ktorý žijú okolo nás. Veríme, že to všetko v zdraví zvládneme a na pandémiu budeme už len spomínať, ako na niečo, čo sme zvládli a z čoho sme sa možno aj trocha poučili.

    • Fašiangový karneval
     • Fašiangový karneval

      20. 2. 2020

      Jasečková S., ŠKD

      Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a najmä obdobím karnevalov. Fašiangový karneval nechýbal ani v našej škole. Krásne vyzdobená aula sa premenila na tanečný parket s Disney postavičkami Mickey, Minnie a ľadovým medveďom, ktorý Vás sprevádzali celým karnevalom.  Súčasťou karnevalu bola promenáda karnevalových masiek, tanečná zábava, tombola, súťaže a vyhodnotenie najkrajších masiek. Nechýbala ani sladká odmena. 

    • Moja priateľka kniha
     • Moja priateľka kniha

      25. 3. 2019

       19. 3. 2019

      L. Jozefčáková, učiteľka

      Aj keď deti z našej MŠ ešte nevedia čítať, knihy si radi prezerajú a ešte radšej počúvajú rozprávkové príbehy. A zaujímavé bolo aj čítanie o Ježkovi, ktorý šťastie stretol. Príbeh o Ježkovi si deti zahrali a naučili sa , že kamaráti sa vždy so všetkým podelia . 

    • Fašiangy, Turíce, Veľká Noc príde....
     • Fašiangy, Turíce, Veľká Noc príde....

      20. 2. 2020

      Cihová M., učiteľka

      Fašiangy boli odjakživa symbolom radosti, veselosti a hojnosti. Je to obdobie od Troch kráľov do Popolcovej  stredy. Potom nasleduje štyridsať dni pôstu  pred Veľkou nocou, kedy sa má upustiť od požívania mäsa.  Počas fašiangov bolo hlavným účelom dosýta sa najesť a zabávať sa. Tradičným jedlom bolo vyprážané pečivo, šišky, pampúšiky, guľky, fánky. Tradíciou bolo chodiť po dedine v maskách, spievať a ponúkať  jedlo. Takýto krásny fašiangový deň si urobili   aj žiaci s autizmom prípravného ročníka. Žiaci upiekli chutné šišky, ktoré ponúkali naším kamarátom, spolužiakom, pani učiteľkám, pánom učiteľom a tiež aj rodičom. Ich  vôňa sa šírila celou našou školou. Tento deň sme si užili naplno a už teraz sa tešíme na budúci rok, keď si to zopakujeme.

    • V krajine divadiel a rozprávok
     • V krajine divadiel a rozprávok

      25. 3. 2019

      19.3.2019

      Ľ. Duláková, učiteľka

      Návšteva literárno-dramatického odboru  ZUŠ v Levoči sa v našom predškolskom zariadení stala tradíciou. Škôlkari  sa veľmi tešili na Mgr. Máriu Muránsku,  ktorá deti pozvala  do krajiny  rozprávok a zoznámila ich s množstvom divadelných  postáv. Spôsobom podania a hereckým výkonom  p. učiteľky si deti rozšírili okruh poznatkov, vedomostí a schopností. Rozvíjali predovšetkým aktivitu, angažovanosť, tvorivosť, schopnosť sústrediť sa, samostatnosť, schopnosť komunikácie s okolím a spoluprácu v tíme. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

    • Deň vody
     • Deň vody

      22. 3. 2019

      22.03.2019

      Z. Matalíková, koordinátor prevencie

      Ako v predchádzajúcich školských rokoch i v tomto školskom roku sa deti zo školského internátu zapojili do projektu „Zelená škola“ a skrášlili si nástenku svojimi kresbami, z ktorých vytvorili krásny plagát ku „ Dňu vody“. Pred samotnou prácou sme s deťmi viedli rozhovor o dôležitosti vody pre život a zdravie, o hygiene, o znečisťovaní potokov a riek, o šetrnom zaobchádzaní s vodou.

    • Dentálna hygiena
     • Dentálna hygiena

      21. 3. 2019

      12. 03. 2019

      Z. Matalíková, koordinátorka prevencie

      O správnej dentálnej hygiene nás poučila, pri osobnej návšteve našej školy, dentálna hygienička, ktorej ambulanciu navštívili najmladšie deti zo školského internátu. Postupne ambulanciu dentálnej hygieny navštívia všetky internátne deti. Snažíme sa všetky rady a poučenia od pani hygieničky dodržiavať a odstraňujeme nesprávne zlozvyky pri čistení si zúbkov.

    • Zimné športové hry sluchovo postihnutých žiakov KREMNICA 09.- 13.02.2020
     • Zimné športové hry sluchovo postihnutých žiakov KREMNICA 09.- 13.02.2020

      19. 2. 2020

      Koterba T., učiteľ

      Od nedele 09.02.2020 do štvrtka 13.02.2020 sme sa zúčastnili Zimných športových hier sluchovo postihnutých žiakov v Kremnici.

      Výučba zjazdového lyžovania prebehla v dňoch pondelok, utorok, štvrtok na lyžiarskom stredisku KRAHULE a bežecké lyžovanie sa uskutočnilo  v stredu na bežkárskom štadióne v aréne SKALKA.

      Reprezentanti našej školy boli:

      Mária Vidová súťažila v kategórii starších žiačiek, Miroslav Kováč súťažil v kategórii starších žiakov a Michaela Balážová súťažila v kategórii mladších žiačiek.

      Medailové umiestnenie:

      Mária Vidová, 1. miesto zjazdové lyžovanie, 1. miesto bežecké lyžovanie

      Miroslav Kováč, 3. miesto bežecké lyžovanie

      Michaela Balážová, 3. miesto zjazdové lyžovanie

       

      Našim úspešným športovcom blahoželáme a prajeme do ďalších súťaží veľa športového šťastia!

    • Funn Ville v Hozelec
     • Funn Ville v Hozelec

      18. 3. 2019

      14.3.2019

      V. Tatarková, učiteľka

      Žiaci Základnej školy pre žiakov s autizmom zúčastnili návštevy detského interiérového ihriska Funn Ville v Hozelci. Počas pobytu na ihrisku si mohli rozvíjať svoje pohybové schopnosti, koordináciu a šikovnosť. Vedieť prijať zmenu, nový priestor, cestovať, to všetko sa učíme nielen v triede ale hlavne v praxi. Všetci žiaci, tí mladší, aj tí starší mali z ihriska ako vždy veľký zážitok.

    • Karneval
     • Karneval

      6. 3. 2019

      27.02.2019

      A. Jandušíková, učiteľka

      Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a najmä obdobím karnevalov. Fašiangový karneval nechýbal ani v našej škole. Krásne vyzdobená aula sa premenila na tanečný parket s rôznymi rozprávkovými bytosťami. Súčasťou karnevalu bola promenáda karnevalových masiek, tanečná zábava, tombola, súťaže a vyhodnotenie najkrajších masiek. Nechýbala i sladká odmena. Bol to deň plný radosti, spokojnosti a dobrej nálady.

    • Záchranárik
     • Záchranárik

      8. 3. 2019

      Február 2019

      L. Jozefčáková, učiteľka

      Svet okolo nás je krásny a zaujímavý. Aby všetky predmety a veci okolo nás boli bezpečné, aby nám slúžili a pomáhali o tom všetkom sa dozvedeli deti v našej MŠ. Pozvali sme si medzi nás tetu záchranárku, ktorá nám porozprávala ako pomáhajú ľuďom a tiež nám ukázala  ako sa aj my môžeme stať maličkými záchranármi.

    • KONEČNE NA SNEHU
     • KONEČNE NA SNEHU

      14. 2. 2020

      Hlavatý P., vychovávateľ

      Utorkové popoludnie pre deti školského klubu a internátu v Ski Centre Levočská Dolina sa vydarilo. Nádherné slnečné počasie, kopec snehu, sanica ako na objednávku. Rozjarené tváre 36 detí a tá ich energia pri sánkovaní sa nedá opísať.

    • Zaujímavý pobyt vonku
     • Zaujímavý pobyt vonku

      8. 3. 2019

      Február 2019

      M. Kuľová, učiteľka

      To, že pobyt vonku môže byť zaujímavý sme sa spolu s našimi deťmi presvedčili v jedno zimné dopoludnie.  Cestou po námestí sme stretli skvelého slovenského herca Adyho Hajdu, vlastným menom Vladimír. Pristavil sa pri nás, spoločne sme sa odfotili a pozhovárali.

    • Lyžiarský výcvik
     • Lyžiarský výcvik

      7. 3. 2019

      25.02. - 01.03.2019

      T. Koterba, učiteľ

      Aj túto zimu sa naši žiaci zúčastnili základného lyžiarského výcviku. Od pondelka 25. februára do piatku 1. marca 2019 sa v lyžiarskom stredisku Dedinky - Mlynky z nelyžiarov stali lyžiari začiatočníci. V priebehu celého týždňa sa naši žiaci postupne zdokonaľovali a v samom závere bezpečne zlyžovali svah, či samostatne zvládli jazdu na vleku.

      Veríme, že aj s podporou ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sme žiakom sprostredkovali nezabudnutelný zážitok a vzťah k prírode, či športu.

    • Zimné radovánky
     • Zimné radovánky

      8. 3. 2019

      20.02.2019

      P. Vašková, učiteľka

      Medzi obľúbené aktivity, ktoré našim deťom v ŠMŠ pomáhajú uspokojiť záujmy patri v čase pobytu vonku sánkovačka. Teta Perimbaba poriadne vyprášila svoju veľkú snehovú perinu a tak sme na našom školskom dvore uskutočnili spoločnú sánkovačku.

    • Celoštátne športové hry sluchovo-postihnutých žiakov v Kremnici
     • Celoštátne športové hry sluchovo-postihnutých žiakov v Kremnici

      7. 3. 2019

      11.02. - 14.02.2019

      M. Holló, učiteľ

      V dňoch 11.-14.februára 2019 sa deti našej školy zúčastnili zimných Celoštátnych športových hier sluchovo-postihnutých žiakov v Kremnici. Deti súťažili v bežeckom a zjazdovom lyžovaní v lyžiarskom stredisku Krahule. V kategórii mladší žiaci sa v bežeckom lyžovaní na 1.mieste umiestnil Miroslav Kováč, v kategórii starších žiakov sa na 2.mieste umiestnil Dušan Mirga a našou najúspešnejšou žiačkou bola Mária Vidová, ktorá sa v kategórii starších žiačok umiestnila v bežeckom lyžovaní na 1.mieste a v zjazdovom lyžovaní na 3.mieste. Za krásne zážitky a chvíle strávené na tejto úžasnej akcii ďakujeme Spojenej škole internátnej v Kremnici.

    • Hydroterapia - Čingov
     • Hydroterapia - Čingov

      7. 2. 2020

      Cihová M., učiteľka

      Žiaci s autizmom prípravného ročníka sa zúčastnili športovo- relaxačného podujatia Hydroterapie  na Čingove. Pobyt v bazéne pre žiakov bol veľkým prínosom. Rozvíjali kondíciu, vytrvalosť, posilnili si telesnú zdatnosť, obratnosť i koordináciu. Všetci sme odchádzali spokojní, veselí a vykúpaní.

    • Popoludnie na snehu
     • Popoludnie na snehu

      7. 2. 2020

      Bujňák M., vychovávateľ

      ,, Snežik sa nám chumelí, zima je zimička!“... znejú slová v jednej veselej pesničke. Atmosféra tohto ročného obdobia je pre naše deti  veľmi príťažlivá. Preto aj my popoludní s našimi deťmi v ŠKD realizujeme  pohybové aktivity plné hier, počas ktorých sa poriadne vyšantia.

    • Hry na snehu
     • Hry na snehu

      31. 1. 2020

      Tatarková V., učiteľka

      Dňa 30.1.2020 sa žiaci tried Základnej školy pre žiakov s autizmom zúčastnili krátkej turistiky v prírode spojenej s hrami na snehu. Využili sme krásnu snehovú prikrývku na Závade. Žiaci si počas športového dopoludnia posilnili svoju fyzickú zdatnosť, rozvíjali obratnosť, vytrvalosť i sociálne zručnosti.

    • Predstavenie ,,Klaunove snívanie“
     • Predstavenie ,,Klaunove snívanie“

      27. 1. 2020

      A. Jandušíková, učiteľka

      22. január bol deň, kedy sa školou ozýval smiech a radosť. Prišiel k nám klaun (umelec Miro Kasprzyk) a predstavil nám vystúpenie ,,Klaunove snívanie“. Pantomímou upútal pozornosť nás všetkých a vyčaril úsmev na našich tvárach. Za neopakovateľné chvíle radosti mu patrí veľké poďakovanie. Predstavenie pre nás zabezpečil Fond Dr. Klaun Trenčianskej nadácie.

     • „JA a moje JA“

      23. 1. 2020

      Matalíková Z., koordinátorka prevencie

            Vo štvrtok 16. januára 2020, nás opäť navštívila pani Ing. Šutá s prednáškou na tému:  „JA a moje JA“. Rozprávala sa s deťmi zo školského klubu a školského internátu o dospievaní, puberte, o zmenách v správaní, myslení i konaní v tomto období. O spoznávaní seba samého, o vnímaní okolia a rodiny v určitom období svojho vývinu. Deti sa aktívne zapájali do diskusie, odpovedali na otázky a na záver si vypýtali krátke videá o strachu a pozornosti.

     • Zimný športový deň

      20. 1. 2020

      Zombeková M., učiteľka

      Keďže zima je tento rok skúpa na snehovú nádielku, navštívili žiaci 3.K lyžiarske stredisko Kubašok v Spišskom Bystrom, kde si sneh dostatočne užili. Prešli sa lyžiarskym strediskom, zasúťažili si a pošmýkali sa na klzákoch. Prežili deň na čerstvom vzduchu a odniesli si veľa pekných zážitkov.

    • VIANOČNÁ BESIEDKA
     • VIANOČNÁ BESIEDKA

      7. 1. 2020

      Molnárová M,, učitelka; Jasečková S., asistentka

      20. decembra sa v našej škole konala Vianočná besiedka, ktorá sa niesla v rozprávkovom duchu s oživením vianočných tradícií. Žiaci svojim tancom, spevom a dramatizáciou príbehov o Jankovi a o jedličke vytvorili predvianočnú náladu. Koledníci na záver svojím spevom vytvorili pravú vianočnú atmosféru. Veríme, že vám spomienky na tento vianočný program vyčarili úsmev na tvári a zanechali vo vás príjemné pocity.

    • VIANOCE VČERA, VIANOCE DNES
     • VIANOCE VČERA, VIANOCE DNES

      19. 12. 2019

      Kuľová M., učiteľka

      Sú Vianoce, a to ako ich oslavujeme, stále rovnaké alebo sa zmenili? Spolu s deťmi našej škôlky sme sa o tom šli presvedčiť do Spišského múzea. Hľadali  sme tajomstvá vianočných chvíľ,  predvianočných zvykov a tradícií. Edukačný vianočný program s pesničkami, ochutnaním oblátok a vianočného  teplého  nápoja a príjemná atmosféra na nádvorí múzea sa nám všetkým veľmi páčila

    • Dobré vzťahy nás robia dobrými a šťastnými
     • Dobré vzťahy nás robia dobrými a šťastnými

      13. 12. 2019

      Holotňáková K., učiteľka

      V každej materskej škole sa snažíme deťom odmalička vštepovať lásku a úctu jeden k druhému. Spoločne sme privítali deti, pani učiteľky, asistentky zo Spojenej školy internátnej - Špeciálnej materskej školy Štefana Kluberta. Všade bolo cítiť vianočnú atmosféru, vôňu ihličia, medovníkov, sladkého nealko punču, vianočných kolied. Ale najviac zo všetkého bolo cítiť lásku, pokoj a dobro, ktoré rozohreje každé ľudské srdce. Nemá to byť len v období Vianoc, ale počas celého nášho života. Lebo dobré vzťahy nás robia dobrými a šťastnými.

    • Vo vianočnej pekárni
     • Vo vianočnej pekárni

      10. 12. 2019

      Cihová M., učiteľka

      Pečenie voňavých a chutných medovníkov je tradíciou Vianoc už dlhé roky. Vôňa medovníkov sa šírila aj v našej škole. Žiaci s autizmom prípravného ročníka sa tak v tento deň stali veľkými pekármi a cukrármi. Precvičili si svoje zručnosti, trpezlivosť i kreativitu. Medovníky sa nám vydarili a všetkým chutili.

    • Svätý Mikuláš
     • Svätý Mikuláš

      9. 12. 2019

      Jandušíková A., učiteľka

      Každoročnou predzvesťou Vianoc je sviatok svätého Mikuláša, ktorý patril aj tento rok k očakávaným dňom na našej škole. Mikuláš k nám zavítal spolu s anjelikmi. Sprevádzali ich veselí šmolkovia i Gargamel. Spoločne rozsvietili náš vianočný stromček a rozdali deťom sladkú odmenu. O krásny program sa postarali žiaci SOŠPg v Levoči a  CVČ OLYMP.

    • Výchovný koncert ,,Veselé Vianoce“
     • Výchovný koncert ,,Veselé Vianoce“

      5. 12. 2019

      Jandušíková A., učiteľka

      Umelecká agentúra Amos v predvianočnom období usporiadala koncert, ktorý sa uskutočnil v aule našej školy. Hudobno-vzdelávací zábavný program „VESELÉ VIANOCE“ priblížil žiakom pravú podstatu najkrajšieho sviatku v roku. Zábavnou a pútavou formou im bola prezentovaná história Vianoc, tradície, rozmanitosť osláv v rôznych krajinách sveta a dôležitosť priateľských, rodinných a medziľudských vzťahov. Súčasťou programu bola aj hudobná zložka, v ktorej hrali dvaja hudobníci piesne naživo. Pomocou primeraných otázok boli žiaci vťahovaní do deja programu a za správne odpovede odmeňovaní. Umelci nám dopriali skutočne príjemný umelecký zážitok.

    • Vianočné divadlo
     • Vianočné divadlo

      4. 12. 2019

      Ferencová M., vychovávateľka

      Na Vianoce má dobro k ľudskej duši najbližšie.  Cítime ho najprv potichučky  a potom viac a viac...A ak sa mu otvoríme , vojde.  Spolu s chuťou vyobjímať a a obdarovať  celý svet. Málokto vie, že to má na svedomí Anjel Vianoc.

      My sme dnes takého Anjelika dostali od študentov IJP  v Levoči, ktorí každý rok si pripravujú rozprávkové pásmo pre deti, pretkané ľudovými múdrosťami a koledami.

      Ďakujeme im veľmi pekne.

    • Katarínsky večer
     • Katarínsky večer

      4. 12. 2019

      Ferencová M., vychovávateľka

      V adventom čase, keď sa v izbách a kuchyniach roztočili kolovrátky a pri vretenách sa zvŕtali dievčatá a ženy, sa aj mnoho narozprávalo.

      Na Katarínu sa začalo obdobie adventu. Pripomenuli sme si ho krátkou prezentáciou, kde sme si porozprávali o tradíciách na východnom Slovensku. Začína sa to Katarínskou zábavou, nasleduje Deň sv Barbory, liatie olova na Ondreja,  svätý Mikuláš, svätá Lucia a Štedrý deň.

      Po prezentácií sme si zatancovali a zabavili sa.

       A tešíme sa na Mikuláša...

    • Adventný veniec
     • Adventný veniec

      2. 12. 2019

      Kuľová M., učiteľka

      Adventný veniec je symbolom adventného obdobia, ktoré začína štyri týždne pred Vianocami. Takýto veniec sme si spolu s deťmi zhotovili, je to pre deti dobrá príležitosť uplatniť kreativitu a zručnosť a porozprávať sa o advente a Vianociach. Pri výrobe adventného venca nám pomáhala Jarmila Katriňáková, ktorej chceme touto cestou poďakovať.

    • Hasiči
     • Hasiči

      29. 11. 2019

      Vašková P., učiteľka

      Spolu s deťmi sme sa vybrali navštíviť hasičskú stanicu. Pani hasiči nás previedli budovou hasičskej stanice, porozprávali nám , ako vyzerá ich bežný deň a dokonca nám ukázali aj spustenú sirénu a mohli sme si vyskúšať ich vybavenie na hasenie požiaru. Pre deti to bol obohacujúci zážitok, keďže si mohli pozrieť hasičské auto z vnútra, a tak sa viac vcítiť do úlohy skutočného hasiča. Z toho dňa mame príjemný zážitok, na ktorý budeme ešte dlho spomínať.

    • Zdravé zúbky
     • Zdravé zúbky

      29. 11. 2019

      Vašková P., učiteľka  

      O tom, že zdravý úsmev je naozaj dôležitý sa dňa 27.11.2019 presvedčili aj deti z našej materskej školy, ktoré sa zúčastnili exkurzie  v ambulancii dentálnej hygieny v Levoči. Deti zažili pekný a nezabudnuteľný deň. Oboznámili sa s profesiou zubného lekára, upevnili si poznatky  o správnom čistení zubov – dentálnej hygiene, vyskúšali si prácu zubára aj na vlastnej koži, zubárske kreslo aj všetky prístroje, ktoré sú pre prácu zubára dôležité a potrebné. Za slušné správanie, dobrú pozornosť, ale najmä šikovnosť boli patrične odmenené krásnou knižkou- Zdravý úsmev.

    • Farby tanca 2019
     • Farby tanca 2019

      25. 11. 2019

      Hlavatý P., vychovávateľ

      Po roku sme opäť v sobotu 26. októbra 2019 vycestovali do kina Mier  v Spišskej Novej Vsi. Tento raz to bol ruský a olašský cigánsky tanec, ktorého choreografickou autorkou bola Veronika Shaden Kaľavská. Tancovali dve dievčatá a štyria chlapci. V programe účinkovali tanečníčky z Trenčína, Spišskej Novej Vsi, Popradu a skupina historického šermu Jago zo Spišskej Novej Vsi.

    • Bezpečne na ceste
     • Bezpečne na ceste

      22. 11. 2019

      Holotňáková K., učiteľka

      V každodennom živote sa ľudia stávajú účastníkmi cestnej premávky. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych situáciách deti získavajú už v predprimárnom vzdelávaní hravou a zábavnou formou. Zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne právnych predpisov v role chodca deti uskutočnili v reálnom prostredí historického mesta Levoča  s preventistkou Okresného riaditeľstva Policajného Zboru  v Poprade - por. Mgr. Máriou Holotňákovou.

    • FunVille – detské kryté ihrisko
     • FunVille – detské kryté ihrisko

      21. 11. 2019

      Ľ. Duláková, učiteľka

      Deti z tried 3. a 4. MS sa zapojili do pohybovo-relaxačných aktivít v interiérovom ihrisku FunVille v Hozelci. Ihriská majú vo všeobecnosti veľký význam pri výchove a vzdelávaní.   V prípade  detí s autizmom okrem relaxu, možnosti zdokonaľovať základné lokomočné pohyby je to aj spôsob socializácie, spoznávanie nových osôb, priestorov a situácií. Malí škôlkari sa tešili z veselého dopoludnia plného šantenia a hier.

    • Deň otvorených dverí – SOŠ Majstra Pavla
     • Deň otvorených dverí – SOŠ Majstra Pavla

      21. 11. 2019

      J. Antalová – výchovný poradca

      Deň otvorených dverí sa stal dlhoročnou formou prezentácie škôl. Dňa 12.11.2019 sme sa zúčastnili DOD, ktorý organizovala Stredná odborná škola Majstra Pavla.

      V príjemnej a neformálnej atmosfére sme sa stretli s pedagógmi a majstrami odborného výcviku. Program bol pripravený v priestoroch celej školy a dielňach, ktorými žiakov previedli zamestnanci školy.  Súčasťou programu bola i prezentácia učebných  a študijných odborov a systému duálneho vzdelávania.

       Množstvo nových informácií určite pomôže žiakom 9. ročníka pri voľbe povolania.

    • Zážitkové vyučovanie – Galéria Dobrá hračka
     • Zážitkové vyučovanie – Galéria Dobrá hračka

      19. 11. 2019

      Cihová M., učiteľka

      Stáť sa  požiarnikom Samom, vyskúšať si jazdu na požiarnickom aute, zasahovať pri požiari, či byť veľkým staviteľom a vyskúšať si riadiť žeriav, alebo pracovať so stavebným materiálom je snom viacerých detí. Žiaci prípravného ročníka Základnej školy pre žiakov s autizmom mali možnosť stať sa súčasťou týchto zaujímavých povolaní v galérii Dobrá hračka v Tatranskej Lomnici. Skúšali kormidlovať veľkú loď a chytať ryby v mori. Na chvíľku sa stali kozmonautom a leteli na mesiac. Formou zážitkového vyučovania sa mohli oboznámiť s prácou archeológa i lekára. Dievčatá sa na chvíľu preniesli do sveta módy, kde si mohli vyskúšať a  navrhnúť šaty podľa svojho vkusu. Na záver sa presunuli do cukrárne, kde si upiekli chutný koláčik.  Z galérie sme odchádzali plný dojmov, pekných a príjemných zážitkov.

    • Tvarohovo- orieškový cheesecake
     • Tvarohovo- orieškový cheesecake

      18. 11. 2019

      Matalíková Z., vychovávateľka

      Dievčatá z 2. SI výchovnej skupiny, si pri plánovaní celoročného plánu záujmového útvaru Klub dievčat, mali možnosť vybrať z viacerých receptov na pečenie – varenie. Ten, ktorý si vybrali ako prvý, sme si vo štvrtok 14.11.2019 pripravili. Nepečený tvarohovo-orieškový cheesecake sa nám vydaril a chutil fantasticky.

    • Pečieme jablkový koláč
     • Pečieme jablkový koláč

      14. 11. 2019

      Kuľová M., učiteľka

      Aj v škôlke sa deti tešia, že môžu pomáhať pri pečení koláčov. Nastal deň, keď si deti obliekli detské zástery a boli  nedočkavé, kedy už budú piecť jablkový koláč. Naša škôlka sa zmenila na cukrárenskú výrobňu. Cesto sme si spoločne pripravili a pečenie sa začalo. Deti pracovali ako ozajstní cukrári a všetko išlo veľmi dobre. S dobrou náladou nám išla práca jedna radosť.  Nakoniec si zaslúžili sladkú odmenu – jablkový koláč, ktorý im veľmi chutil.

    • Deň materských škôl
     • Deň materských škôl

      14. 11. 2019

      Kuľová M., učiteľka

      Dňa 7.11.2019 bolo stretnutie detí predškolského veku z príležitosti osláv Dňa materských škôl. Myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku vznikla z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP). Levočské kino zaplnili deti materských škôl z Levoče a deti z okolitých obcí patriacich do Školského úradu Levoča. O zábavu sa postarala UsmievAnka. Deti si odniesli príjemný zážitok.

    • Prevencia kriminality
     • Prevencia kriminality

      13. 11. 2019

      Tamašiová K., učiteľka

      Dňa 08.11.2019 príslušníci oddelenia výkonu trestu Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Levoča , navštívili Spojenú školu Jána Vojtaššáka internátu za účelom vykonania prednášky týkajúcej sa prevencie kriminality. Prednášky sa zúčastnili deti špeciálnej materskej školy, žiaci špeciálnej základnej školy, praktickej školy, žiaci základnej školy s narušenou komunikačnou schopnosťou a žiaci základnej školy so sluchovým postihnutím. Cieľom prednášky bolo u detí eliminovať negatívne prejavy správania, ktoré by mohli v budúcnosti smerovať, resp. často smerujú k trestnej činnosti (šikanovanie, záškoláctvo, drobné krádeže, závislosti, agresivita, násilie a pod.) a následnému výkonu trestu odňatiu slobody. Počas prednášky si deti mohli reálne vyskúšať niektoré donucovacie prostriedky (putá, spútavací opasok, lapaj, obušok, tonfa) a taktiež aj protiúderový komplet, ktorý sa deťom páčil najviac. Deti prednáška veľmi zaujala, boli aktívni a kládli množstvo otázok. Veríme, že predmetná prednáška splnila preventívno-výchovnú úlohu a bude mať na ich správanie a ďalší život pozitívny vplyv.

    • Návšteva reštaurácie
     • Návšteva reštaurácie

      4. 11. 2019

      Kovalčíková M., učiteľka

      V rámci rozvíjania komunikačných a sociálnych zručností sme navštívili blízku reštauráciu. Pre žiakov s autizmom je veľmi dôležité využívať osvojené vedomosti a zručnosti v skutočnom prostredí. Žiaci sa učili sociálnemu správaniu sa v novom prostredí, sami si u čašníka objednávali džús a hranolky. Oslávili sme aj narodeniny troch žiakov. Je to určite veľký krok ich samostatnosti.

    • Výroba a púšťanie šarkanov
     • Výroba a púšťanie šarkanov

      29. 10. 2019

      Bujňák M., vychovávateľ

      Jeseň má veľa príležitosti pre aktivity s deťmi, jednou z nich je výroba a púšťanie šarkanov. Deti z klubu autistov si za pomoci vychovávateľov zhotovili vlastných šarkanov. Počasie síce šarkanom veľmi neprialo – vetríku sa akosi nechcelo, no nakoniec niektoré predsa len vzlietli. Deťom sa výroba a púšťanie šarkanov páčila a mali z toho veľkú radosť. Ich úsmevy si môžete pozrieť aj na fotkách.

    • Turistická vychádzka
     • Turistická vychádzka

      29. 10. 2019

      Polláková Z., vychovávateľka

      Slnko svieti, príroda láka, babie leto vrcholí a tak sme sa vo štvrtok  popoludní  rozhodli pre  krátku turistickú vychádzku  na Mariánsku horu. Užili sme krásne  popoludnie plné slnka, kde sa deti do sýta vyšantili, zabavili a na konci aj občerstvili piknikom, ktorý sme pre nich pripravili  v  jesennej prírode, na lúke. Popoludnie sme ukončili návštevou baziliky na Mariánskej hore.  Bolo to pre nás všetkých prijemne a zábavné popoludnie plné nových zážitkov.

    • Korčuľovanie
     • Korčuľovanie

      28. 10. 2019

      Matalíková Z., vychovávateľka

      Veľmi obľúbenou športovou aktivitou detí zo školského internátu je korčuľovanie. V tomto školskom roku  budeme  Zimný štadión v Levoči navštevovať  dvakrát mesačne, od októbra do apríla. Tešíme sa...

    • Deň jesene
     • Deň jesene

      28. 10. 2019

      Tatarková V., učiteľka

      Pre našich žiakov i spolužiakov sme pripravili už po niekoľký rok Deň jesene.  Žiaci si mohli rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti - poznávali jesenné ovocie a zeleninu, rozvíjali si zmyslové vnímanie ochutnávaním a ohmatávaním ovocia i zeleniny so zaviazanými očami. Svoju šikovnosť si preskúšali pri hádzaní gaštanov do koša i cvičeniami pomocou interaktívnej tabule - riešili rôzne jesenné kvízy, vyfarbovali jesenné omaľovávanky.  Bol to pre všetkých určite krásny jesenný deň.

    • Keď je pohyb radosť
     • Keď je pohyb radosť

      24. 10. 2019

      Jozefčáková L., učiteľka

      Jeseň je jedno z najkrajších ročných období, farebná príroda a hrejivé slnko vedia vyčariť nádherný zážitok. Aj celkom obyčajná prechádzka lesoparkom,  pri ktorej si zabeháme, preveríme našu   pohybovú zdatnosť a obratnosť  vie vyčariť úsmev na tvárach detí. Veď pohyb je radosť a my sa tak radi hýbeme.

    • Plávanie
     • Plávanie

      23. 10. 2019

      Matalíková Z., vychovávateľka

      Vďaka  spolupráci OZ pri Spojenej škole Jána Vojtaššáka internátnej a Centra voľného času v Levoči dostali deti zo školského internátu možnosť navštevovať raz mesačne, počas celého školského roka, bazén v hoteli Čingov. Možnosť zaplávať si dostanú všetky internátne deti v sprievode svojich vychovávateľov a plavčíka hotela Čingov.

    • Aktivity na detskom ihrisku
     • Aktivity na detskom ihrisku

      23. 10. 2019

      Holotňáková K., učiteľka

       

                  Počas slnečných jesenných dní navštívili škôlkari detské ihrisko. Pre zdravý vývoj detí rôznych vekových kategórií sú pohybové aktivity nevyhnutné. Detské ihriská zabezpečujú nielen pohyb detí, ale v tvorivom priestore aj rozvoj ich kreativity. Na to, aby dieťa mohlo vyvíjať pohybovú aktivitu, často stačí jednoduchá hojdačka, preliezačka, šmýkačka, či kolotoč. Naše šikovné deti zvládli všetky pohybové aktivity na detskom ihrisku - preliezali cez preliezačku, šmýkali sa na šmýkačke a rozvíjali si rovnováhu na rovnovážnom chodníku. Najviac sa im páčila rýchla jazda na kolotoči.

    • Jeseň, pani bohatá
     • Jeseň, pani bohatá

      23. 10. 2019

      Kuľová M., učiteľka

      I keď slnko chodí skôr spať,

      jeseň radosť tiež môže dať,

      stromom dáva farby krásne,

      že sa o nich píšu básne.

       

      Žltá, hnedá, oranžová,

      tá sa dlho nezachová,

      ale i tu krátku chvíľu,

      tá krása dá žitia silu.

      Jeseň patrí medzi zaujímavé ročné obdobia. Príroda zmení svoje farby  do pestrých odtieňov. Jeseň ponúka príležitosť rozšíriť si vedomosti a využiť zmeny v  prírode na mnohé zaujímavé hry a aktivity. Aj  deti z našej ŠMŠ využili možnosti krásneho jesenného počasia pri rôznych hrách a pozorovali  prírodu a jej čaro.

    • Animoterapia
     • Animoterapia

      21. 10. 2019

      Tatarková V., učiteľka

      Dňa 17.10.2019 sa žiaci Základnej školy pre žiakov s autizmom zúčastnili animoterapie vo Veľkom majeri v Hrabušiciach. Žiaci mohli očistiť koníky, dať im jesť, hladkať psíkov i mačiatka, kŕmiť zajace a ošípané. Animoterapiou si žiaci budujú sebavedomia, učia sa prekonávať strach a spolupracovať so živým tvorom. Žiakom sa veľmi páčila jazda na koníkovh. Všetci zúčastnení, tí mladší, aj tí starší, mali z tohto dňa stráveného v prírode veľký zážitok.

    • PÚŠŤANIE ŠARKANOV
     • PÚŠŤANIE ŠARKANOV

      15. 10. 2019

      Vašková P., učiteľka

      „Vietor fúka, šarkan letí, kopec víta všetky deti. Lieta šarkan pomaličky,
      pozdravuje lastovičky. Chvostom krúti sem a tam, šťastnú cestu želá nám“.

      Púšťanie šarkanov je jesenný rituál, ktorý obľubujú deti i dospelí. Preto sme  pondelok 14. 10. 2019, vybrali spolu s deťmi túto aktivitu naplniť podľa plánu. Náš šarkan bol krásny. Počasie nám prialo, svietilo zubaté slniečko a fúkal jemný vetrík, vďaka ktorému šarkan lietal a vznášal sa nad zemou ako vták.

    • Popoludnie v knižnici
     • Popoludnie v knižnici

      14. 10. 2019

      Polláková Z., vychovávateľka

      Vo štvrtok sme si spestrili popoludnie návštevou  mestskej knižnice J. Henkela v Levoči. Zoznámili sme sa nielen  s priestormi knižnice, keďže niektorí sme tam boli prvý krát, ale  mohli sme si vybrať aj z bohatej ponuky kníh rôznych žánrov. Vypočuli sme si zaujímavý príbeh o jeseni a o meluzíne a po prečítaní príbehu sme tvorili výtvarné práce na tému jeseň, kde sme využili svoju fantáziu a kreativitu. Bolo to zaujímavé a poučné. Určite sa do knižnice radi vrátime.                                                               

    • Canisterapia v ŠKD
     • Canisterapia v ŠKD

      11. 10. 2019

      Bujňák M., vychovávateľ ŠKD

      Žiaci tretej výchovnej skupiny Školského klubu detí sa dňa 7.10.2019 zúčastnili canisterapie, keďže nám počasie prialo, tak sme si vyšli na poobednú vychádzku. Počas vychádzky nás sprevádzala canisterapeutka p. Dzurňáková spolu s naším verným kamarátom – psíkom ,,Johnym“. Žiaci si  vychádzku užili, postupne si striedali psíka na vôdzke. Už  teraz sa tešia na nasledujúci pondelok, ktorý budeme pravidelne tráviť s naším kamarátom ,,Johnym“ na canisterapii.      

    • Historická radnica v Levoči
     • Historická radnica v Levoči

      8. 10. 2019

      P. Vašková, učiteľka

      Dňa 3. 10. 2019 sme sa spolu s deťmi vybrali objavovať historické krásy nášho mestečka. Naše kroky nás doviedli až k mestskej radnici, ktorú sme prebádali z vonku, ale aj z vnútra. Historická radnica patrí k najnavštevovanejším expozíciám v Levoči. Deti sa dozvedeli veľa nových informácií, boli zvedavé, aktívne a disciplinované. Program sa im veľmi páčil a už teraz sa nevedia dočkať ďalšej návštevy.

    • Hippoterapia
     • Hippoterapia

      4. 10. 2019

      Popadičová M., učiteľka

      Dňa 2.10.2019 sa žiaci 1.A a 2.A zúčastnili hippoterapie na Malom Majeri v Hrabušiciach. Prvotný kontakt so zvieraťom bol u niektorých spočiatku veľmi opatrný a neistý, no po osmelení bolo vidieť, ako sa žiaci uvoľnili a bez problémov spolupracovali s Ing. Zuzanou Labudovou, ktorej veľmi ďakujeme za naozaj skvelý profesionálny prístup.

    • 1. Účelové cvičenie
     • 1. Účelové cvičenie

      4. 10. 2019

      Koterba T.Kuľová M.    

      Dňa 17.09.2019 sa deti a žiaci našej školy zúčastnili 1. Účelového cvičenia. Po evakuácii školy sme sa všetci presunuli na určené stanovištia. I. stupeň a ŠMŠ sa presunuli na Staré ihrisko, kde mali rôzne didaktické hry a vychádzku do prírody spojenú  s prekonávaním prírodných  prekážok. Žiaci II. stupeň mali turistickú vychádzku: Mariánska hora - Kúty - Diablov vrch - Zimná hôrka - Úloža a späť.   

       

    • „Učím sa učiť“
     • „Učím sa učiť“

      26. 9. 2019

      Matalíková Z., koordinátorka prevencie

      Ako inak začať školský rok, ako prednáškou na tému: „Učím sa učiť“. Ako sa máme správne učiť, ako sa na učenie pripraviť, aby nás nič nerozptyľovalo nás prišla poučiť, nám veľmi dobre známa, pani lektorka, Ing. Šutá. Okrem iného nám vysvetlila prečo je dôležité mať strach, báť sa.

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

      10. 9. 2019

      A. Jandušíková, učiteľka

      Po dvoch mesiacoch prázdnin sa opäť otvorila brána našej školy. Po zaslúženom oddychu nastúpil čas učenia sa, skúšania, školských aktivít a povinností. Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutočnilo v aule našej školy. Jeho slávnostnému otvoreniu predchádzala svätá omša.

      Pani riaditeľka nás všetkých srdečne privítala a všetkým popriala úspešný štart do nového školského roka.

    • Školský rok 2019/2020
     • Školský rok 2019/2020

      10. 9. 2019

      M. Husková, riaditeľka spojenej školy

       

      Riaditeľka spojenej školy rozhodla o organizácii prvých dní školského roka 2019/2020 následovne:

        02.09.2019 (pondelok)- príchod detí a žiakov do školy  08:00 - slávnostná svätá omša v Bazilike sv. Jakuba - privítanie detí a žiakov triednymi učiteľmi- zoznamovanie so školou a zamestnancami- počas celého dňa odborná pomoc, poradenstvo a konzultácie pre rodičov

        03.09.2019 (utorok)- triednická hodina - organizačná a materiálna príprava na vyučovanie- počas celého dňa odborná pomoc, poradenstvo a konzultácie pre rodičov.

        04.09.2019 (streda)  08:00 - začiatok vyučovania podľa rozvrhu

        06.09.2019 (piatok)  9:00 - svätá omša v Bazilike sv. Jakuba, 10:00 - slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 -  príhovor riaditeľky školy

    • Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019
     • Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019

      1. 7. 2019

      M. Zombeková, učiteľka

      Končí sa školský rok a brány školy sa na dva mesiace zatvoria. Skôr, ako sa začne čas oddychu a naberania nových síl, sme ešte zhodnotili uplynulý školský rok a odmenili našich žiakov, ktorí sa počas celého školského roka snažili a úspešne reprezentovali našu školu na rôznych súťažiach. Zároveň sme sa rozlúčili so žiakmi, pre ktorých bol tento školský rok ich posledný.

      Všetkým našim žiakom blahoželáme k úspešnému ukončeniu školského roka a prajeme veľa pekných letných zážitkov a veľa oddychu.

    • Predstavenie ,,Klaun hudobníkom"
     • Predstavenie ,,Klaun hudobníkom"

      3. 7. 2019

      24.6.2019

      A. Jandušíková, učiteľka

      Veľký potlesk zaznel v našej škole dňa 24.6.2019, keď k nám opäť zavítal klaun Adyno, umelec Adrián Ohrádka z Bánova. Predstavil sa vystúpením ,,Klaun hudobníkom". Za neopakovateľné chvíle radosti, pocity šťastia a množstvo úsmevov mu patrí veľké poďakovanie. Predstavenie pre nás zabezpečil Fond Dr. Klaun Trenčianskej nadácie a podarilo sa ho zrealizovať vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR.

    • Celoštátne športové hry
     • Celoštátne športové hry

      27. 6. 2019

      55.ročník Celoštátnych športových hier sa konal v dňoch 12. – 16. júna na Spojenej škole internátnej Hrdličkova v Bratislave. Po pricestovaní do Bratislavy sme boli ubytovaní na školskom internáte a privítali nás chutnou večerou. Vo štvrtok ráno nás čakal slávnostný nástup, ktorý sa konal v atletickej športovej hale ELÁN, kde sme aj súťažili.

      Športové hry slávnostne otvoril riaditeľ  ŠH p. Ľupták, riaditeľka školy p. Benová a zástupcovia školskej samosprávy v Bratislave.

      A začalo sa športovať. Prvý deň to bola atletika. V disciplínach, ktoré sme absolvovali sa naše dievčatá umiestnili na 3. mieste v štafetovom behu 4x100m  - Polhošová V., Vidová M., Trautmanová D., Kováčová B., a chlapci obsadili 2. miesto v štafetovom behu 4x100m  -  Mirga D., Kováč M., Polhoš R., Kočko F..

      Druhý deň chlapci súťažili vo futsale a dievčatá v basketbale. Dievčatá obsadili v basketbale 2. miesto.

      Tretí deň sa hrali finálové zápasy vo futsale a stolný tenis dievčat. Chlapci vo futsale obsadili

      3. miesto. V stolnom tenise sme žiadne umiestnenie nezískali.

       

      Usporadujúca škola si pre nás pripravila množstvo popoludňajších aktivít. Bola to návšteva interaktívnej výstavy AURÉLIUM, návšteva ZOO, návšteva múzea automobilov, každý deň sme mali k dispozícií bazén na zregenerovanie. Veľkým zážitkom bola pre nás beseda s JÁNOM VOLKOM  - slovenský atlét, šprintér.

      Ukončením tretieho dňa bolo vyhlásenie výsledkov v jednotlivých disciplínach a celkové umiestnenie škôl na hrách:

      Umiestnenie škôl:

      1. miesto                  BA Drotárska
      2. miesto                 Prešov
      3. miesto                 BA Hrdličková
      4. miesto                 Levoča
      5. miesto                 Lučenec
      6. miesto                 Kremnica

      Športové hry ukončila výborná diskotéka plná zábavy a dobrej hudby. Našli sme si nových kamarátov ale po náročných dňoch sme sa tešili domov. V nedeľu sme sa vrátili domov do Levoče unavení, ale plní  športových a kultúrnych zážitkov.

    • Púť nepočujúcich
     • Púť nepočujúcich

      24. 6. 2019

      M. Fecková, učiteľka

      Dňa 21.6.2019 sa v Bazilike navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči stretli žiaci so sluchovým postihnutím a iným zdravotným znevýhodnením zo Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej v Levoči, a žiaci a rodičia zo Spojenej školy Pavla Sabadoša internátnej v Prešove, aby tak spoločne slávili svätú omšu s o. Róbertom Colotkom v posunkovom jazyku. PaedDr. Róbert Colotka je riaditeľ a duchovný správca Kresťanského centra nepočujúcich na Slovensku v Banskej Bystrici. Do Levoče na Púť nepočujúcich prichádza od roku 2015. Tento rok spolu s ním svätú omšu slávil aj o. Stanislav Ferčák, farár zo Záhradného, ktorý práve v tento deň ďakoval za 22 rokov kňazstva. Sviatosť zmierenia vysluhoval aj Mons. František Dlugoš, dekan z Levoče. Bazilika na Mariánskej hore sa naplnila nielen deťmi so zdravotnými problémami, ale aj radostným a oduševneným spevom a úprimnou modlitbou.

    • Vychádzka
     • Vychádzka

      17. 6. 2019

            Vo štvrtok, 13. júna, nám každodennú, rutinnú vychádzku spríjemnili voľne sa pasúce kozliatka na tzv. Schiesplatzi. Deti sa ich nevedeli nabažiť. Kŕmili ich, hladkali, fotili sa s nimi a kozliatka si to tiež užívali. Bolo to veľmi milé a deti mali obrovskú radosť.

    • Zážitkové vyučovanie
     • Zážitkové vyučovanie

      14. 6. 2019

      A. Džuganová, M. Cihová, učiteľky

      Podnetné prostredie vedie k zážitku a originálnosti. Žiaci s autizmom v pondelok 10.6.2019 a v stredu 12.6.2019 vymenili školské lavice za prostredie Dreveníka, Spišského salaša a Štrbského plesa. Zážitkové vyučovanie bolo dobrou príležitosťou otestovať si telesnú zdatnosť. Pobyt na čerstvom vzduchu, krátka turistika, detské ihriská, cesta autobusom a vlakom podnietili žiakov k spontánnosti a objavnosti.

    • Týždeň detskej radosti
     • Týždeň detskej radosti

      13. 6. 2019

      K. Holotňáková, učiteľka

      Pri príležitosti Dňa detí nás pani učiteľky zo všetkých tried materskej školy prekvapili sladkou odmenou. Navštívili sme detské ihriská v našom meste, kde sme zvládli preliezanie, podliezanie, hojdali sme sa na hojdačkách, krútili  na kolotoči, šmýkali na šmýkačkách. Prežili sme krásne dopoludnie na ihrisku, kde nechýbal pohyb, radosť a detský smiech.

       

    • Na radnici
     • Na radnici

      12. 6. 2019

      L. Jozefčáková, učiteľka

      Naše Slovensko je krásna krajina. Má nádhernú prírodu, ale aj historické klenoty, ktoré obdivujú návštevníci celého sveta. Za jedným z nich sme sa vybrali aj my škôlkari. Po starobylej radnici nás  previedla tela lektorka, ktorá nám porozprávala veľa zaujímavosti o našom meste. Vypočuli sme si povesť o Levočskej bielej pani a prezreli výstavu k výročiu založenia ČSR. Bolo veľmi zaujímavé vidieť ako vyzerala  Levoča v tomto období. Sme pyšní a hrdí, že žijeme v takomto krásnom meste.

    • BOOM HOUSE - pohybové aktivity
     • BOOM HOUSE - pohybové aktivity

      12. 6. 2019

      Ľ. Duláková, učiteľka

      Guľatá som maličká, volajú ma loptička,

      skáčem sem a skáčem tam, všetky deti zabávam.

      Veruže to bola poriadna zábava, a nielen s loptičkami! Naši škôlkari,  deti s autizmom z tried 3.MS a 4.MS navštívili detské interiérové ihrisko Boom House vo Svite. Vyšantili sa a vyskúšali svoju obratnosť pri pohybových aktivitách v  guľôčkovom bazéne,  na  preliezkách, prekážkovej dráhe,  autíčkach,  odrážadlách a na trampolíne.

    • Poznaj prírodu a zvieratká v nej
     • Poznaj prírodu a zvieratká v nej

      3. 6. 2019

      Ľ. Duláková, učiteľka

      Posledný májový týždeň v našom predškolskom zariadení bol venovaný detskej zábave a radosti, ktorá k deťom patrí celoročne, nielen vo sviatok  Dňa detí. Veselé a radostné bolo aj šantenie škôlkarov so psíčkami pri naháňačkách a pri hre s loptičkami. Stretnutie s poľovníčkou Miriam Krempaskou bolo  milým spestrením nášho dňa. Teta Mirka priniesla parožie, preparáty zveri, odpovedala na otázky malých zvedavcov  a porozprávala o lese, zvieratkách, o práci lesníkov, poľovníkov i všetkých ľudí, pre ktorých je príroda dôležitou a nevyhnutnou súčasťou života.

    • Medzinárodné stretnutie žiakov v Poľsku
     • Medzinárodné stretnutie žiakov v Poľsku

      30. 5. 2019

      M. Zombeková, učitelka

      V dňoch 15. – 17. mája 2019 sa osem žiakov 2.S a 5.K triedy zúčastnilo medzinárodného stretnutia žiakov so sluchovým postihnutím, zapojených do projektu INNOVATIVE TEACHING METODS BASED ON THE PROBLEM SOLVING METHODS v poľskej Wisle, aby spoločne ukončili a zhodnotili dvojročnú spoluprácu na testovaní metódy WebQuest. Medzinárodný projekt realizovala Fundacja Rozwoju Regionalnego Viribus Unitis, Nowy Sacz v rámci programu EÚ Erasmus+. Takmer dva roky sa špeciálni pedagógovia a žiaci z partnerských škôl v Tarnowe, Valašskom Meziřičí a v Levoči zúčastňovali rôznych aktivít a získavali vedomosti pomocou inovatívnej vzdelávacej metódy WebQuest. Záverečné stretnutie v poľskej Wisle bolo bohaté na športové a kultúrne aktivity, vytvorilo priestor na nové priateľstva a umožnilo spoznať krajinu v oblasti Trojmedzia – PL, ČR a SR.

    • Deň detí s Dorotkou z Fidorkova
     • Deň detí s Dorotkou z Fidorkova

      30. 5. 2019

      P. Vašková, učiteľka

      Po roku je tu opäť, deň plný smiechu, zábavy, spontánnej radosti, energie a dobrej nálady. Už tradične naša škola organizuje pre všetkých malých aj väčších Deň detí, na ktorý sa vždy veľmi tešíme. Tento rok nás navštívila Dorotka z Fidorkova. Krajina Fidorkovo je čarovná, deti sa v nej hrajú od rána do večera, spievajú a tancujú. Dorotka vtiahla detičky do fascinujúceho sveta príbehov a hier. Takto sa Fidorkovo na chvíľu stalo domovom aj pre deti a žiakov zo SŠJVI. Touto cestou sa chceme poďakovať Dorotke za skvelú atmosféru, ale aj deťom, ktoré boli veľmi disciplinované a snaživé. S radosťou sa zapájali do všetkých pripravených aktivít.

    • Ideme si zacvičiť
     • Ideme si zacvičiť

      28. 5. 2019

      M. Kuľová, učiteľka

      Hore hlavu vypni hruď,

      ako jedľa rovný buď.

      Kto sa stále hrbatí,

      ten má chrbát guľatý.

      Do posilňovne chodia aj deťúrence a je to  neskutočné, majú kopec energie. Treba dieťaťu urobiť šport hrou. Keď ho to baví, urobí hocaký cvik, ktorý mu ukážeme. Deti našej škôlky sa tiež vybrali zacvičiť do posilňovne DRX GYM. Veľmi sa im tam páčilo a tešia sa, kedy si pôjdu takto zacvičiť zas.

       

    • Na dopravnom ihrisku
     • Na dopravnom ihrisku

      28. 5. 2019

      23. 5. 2019

      L. Jozefčáková, učiteľka

      Svet okolo nás je krásny a zaujímavý a je veľmi dôležité , aby bol aj bezpečný. Deti v našej MŠ počas celého týždňa prostredníctvom rôznych hier a aktivít, spoznávali pravidlá bezpečného správania sa na ceste i chodníku. Naše osvojené vedomosti a zručnosti sme si prakticky overili na dopravnom ihrisku. Aj keď v našom malom meste semafóry pre chodcov nesvietia, my už vieme ako ich využívať.                                                                                               

    • Školský výlet
     • Školský výlet

      20. 5. 2019

      15.5.2019

      M. Petrisková, učiteľka

      Dňa  15. 5.  2019 žiaci našej školy navštívili  detské  interiérové  ihrisko   pre deti v Spišskej Novej Vsi  -  Alex  park,  kde si  mohli vybrať z bohatej ponuky detských atrakcií  ako delovú arénu, ihrisko,   autodráhu,  alebo spider vežu, party room pre dievčatá a chlapcov, tobogany,  trampolíny, ale aj šmýkačky. Aj keď vonku bolo smutné,  sychravé   počasie, ktoré nám prekazilo náš plán navštíviť zoologickú záhradu, deťom to náladu nepokazilo.  Výborne  sa zabávali, vyšantili do sýtosti  a  veruže pedagógovia  mali   „čo robiť“, aby ich od týchto zaujímavých     atrakcií  dostali do autobusu. Deti unavené, ale šťastné, plné dojmov a zážitkov odcestovali naspäť do školy, kde už na ne čakal chutný obed.

    • Tajomstvo lesa
     • Tajomstvo lesa

      14. 5. 2019

      13.05.2019

      Ľ. Duláková, učiteľka

      Máj je jeden z najkrajších mesiacov v roku, hlavne kvôli prekrásnej prebúdzajúcej sa prírode. Všetko okolo nás kvitne, začína žiť novým životom a  nám ľuďom prináša  okrem krásy aj úžitok.  Preto by sme prírodu nemali ničiť, ale chrániť – aj  s takýmto posolstvom k nám prišli  zamestnanci VLM SR, OZ Kežmarok, Ján Dulák a Ján Krempaský, aby odhalili deťom ďalšie tajomstvá lesa. Naši škôlkari spoločne spoznávali zvieratá žijúce v lese, počúvali o starostlivosti o stromčeky, o zalesňovaní, o ochrane, ale tiež o tom ako sa v prírode správať.  Lesníci odmenili aktivitu detí pochvalou a darčekmi, ktoré im v závere milého stretnutia odovzdali.

    • Najlepší tanečníci boli z Levoče
     • Najlepší tanečníci boli z Levoče

      13. 5. 2019

      12.05.2019

      P. Hlavatý, vychovávateľ; M. Kuľová, učiteľka

      Nadácia Vlada Kulíška organizovala jubilejný XXVI. ročník veľkého benefičného koncertu Počuť srdcom, ktorý bol zostavený z vystúpení popredných slovenských, ale aj zahraničných umelcov, zaoberajúcich sa prevažne neverbálnymi druhmi umenia (pantomíma, spev, tanec, akrobacia a pod.). Celeste Buckingham, majsterka sveta v rope skipping, historickí šermiari a tanečníci, žongléri ap - to je len časť pestrej palety účinkujúcich tohto ročníka. Koncert pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku bol spojený s festivalom záujmovo umeleckej činnosti sluchovo postihnutých detí a mládeže. Jeho výťažok bude venovaný týmto deťom na celom Slovensku. Naše deti sa zúčastnili ZUČ so svojimi fotografiami, výtvarnými prácami a tancom. Bol pre nich pripravený bohatý program – prehliadka historického centra, zahrali si bowling a mnoho iného. Hneď vo štvrtok  bolo vyhodnotenie výtvarných prác a fotografickej súťaže. František Kočko vyhral v kategórii fotografickej súťaže starší žiaci 2. miesto svojou fotografiou „ Sklenený kaleidoskop“ a 1. miesto s fotografiou „Jarné prebúdzania“. V sobotu, ako povedal pán V. Kulíšek, sme boli čerešničkou na torte s tancom „Ruský a olaský tanec“. Boli sme vyhlásení za najlepších tanečníkov a získali tak prvé miesto v kategórii ľudový tanec starší žiaci.

      Aj tento ročník podujatia dokázal životaschopnosť projektu, pretože stierajú bariéry medzi nami počujúcimi a nepočujúcimi, medzi deťmi aj dospelými.

    • 8. máj
     • 8. máj

      10. 5. 2019

      08. 05. 2019

      Z. Matalíková, vychovavateľka

           Ako prvý, tak i ôsmy máj strávili deti zo školského internátu aktívne, športovo a hravo. Zvládli vychádzku po Ruskinovskom chodníku, súťaže, loptové hry, bicyklovanie i bedminton na školskom dvore.

    • Rozkvitnuté záhrady a lúky
     • Rozkvitnuté záhrady a lúky

      7. 5. 2019

      M. Kuľová, učiteľka

      Rozkvitli mi fialôčky, prvosienky, púpavy

      a už sadím pod oblôčik za hrsť kvetov voňavých.

      Keď zasadím, popolievam, polejem ich každý deň,

      kvitnúť budú moje kvietky, od jari až po jeseň.

      Pobytom vonku  deti  prichádzajú do bezprostredného styku s prírodou a svojimi zmyslami sa oboznamujú s jej vlastnosťami.  Deti našej škôlky sa naučili v rozkvitnutej záhrade rozlišovať a pomenovať jarné kvety, niektoré kríky a stromy, vnímali ich farebnosť a voňavú krásu. Chceme poďakovať pani M. Palugovej, ktorá nám dovolila popozerať všetky krásy, ktoré ukrýva jej záhrada.  

    • Staráme sa o kvety
     • Staráme sa o kvety

      7. 5. 2019

      M. Kuľová, učiteľka

      Kvety v škôlke - je to tiež dobrá príležitosť pre deti zoznámiť sa s okolitým svetom, naučiť sa rešpektovať a starať sa o dekoratívne kreácie. Deti sa  oboznámili s témou vzdelávacej aktivity, ktorú sme nazvali  "Staráme sa o kvety". Izbové kvety presádzali, lopatkami dosypávali zeminu do črepníkov,  polievali ich, z listov utierali prach, odstraňovali suché listy.

    • Hľadáme darček pre mamičku
     • Hľadáme darček pre mamičku

      7. 5. 2019

      M. Kuľová, učiteľka

      Deti našej škôlky sa vybrali hľadať darček pre svoje mamičky, keďže o chvíľu budú mať sviatok. Navštívili  stály Jarmok pod radnicou. V priestoroch sa nachádza stála predajná expozícia. Trh s ručne vyrábanými výrobkami,  praktické veci aj doplnky, suveníry aj príležitostné darčeky  vo forme šitých, tkaných háčkovaných a drevených výrobkov, maľované obrazy, obrazy z paličkovanej čipky,  ručne vyrábané mydlá, sviečky, šperky, taniere a množstvo iných krásnych výrobkov. Našli sme veľa nápadov ale najkrajší darček je ten, ktorý je venovaný s láskou.

    • Návšteva HaZZ
     • Návšteva HaZZ

      6. 5. 2019

      06.05.2019

      M, Kuľová, A. Jandušíková, K. Strážiková 

      Dňa 04. mája si hasiči na celom Slovensku  každý rok pripomínajú sviatok sv. Floriána – patróna hasičov. Predovšetkým v tento deň, ale i počas celého mesiaca máj si príslušníci Hasičského a záchranného zboru pripravujú pre deti množstvo modelových situácií,  exkurzií, či ukážok hasičskej techniky a  prostriedkov, aby im tak ukázali aspoň časť zo svojho náročného, ale krásneho povolania. Aj my sme sa s našimi deťmi a žiakmi našej školy zúčastnili takejto exkurzie.

    • MŠ na výstave
     • MŠ na výstave

      6. 5. 2019

      26.04.2019

      Popadičová M., učiteľka

      Výstavy prác rôznych umelcov sú už v dnešnej dobe bežnou súčasťou života, no výstavy prác detí so zdravotným znevýhodnením až takou samozrejmosťou nie sú. Veľmi nás teší, že práve žiak našej školy Denis Holotňák takúto výstavu svojich diel má v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči a my sme sa jej mohli zúčastniť. Krásne precízne diela sa všetkým veľmi páčili. Denisovi prajeme ešte veľa, veľa inšpirácii v ďalšej tvorbe.

    • 1. máj
     • 1. máj

      3. 5. 2019

      01.05.2019

      Matalíková Z., vychovávateľka

      Prvý májový deň deti so školského internátu strávili aktívnym odpočinkom, vychádzkou na Mariánsku horu a zábavou v severnom parku nášho mesta. Bol to deň plný zážitkov a aktivít.

    • Veľkonočná tvorivá dielňa 2019
     • Veľkonočná tvorivá dielňa 2019

      25. 4. 2019

      16.04.2019

      E. Vandrová, učiteľka

      Žiaci našej školy sa na pozvanie múzea špeciálneho školstva v Levoči zúčastnili dňa 16.4.2019 Veľkonočných tvorivých dielní v priestoroch múzea. Išlo o podujatie plné veľkonočnej atmosféry v spolupráci so Strednou pedagogickou školou v Levoči pre žiakov špeciálnych škôl a žiakov so špeciálnymi potrebami. Žiaci Strednej pedagogickej  školy  takto získali možnosť pracovať a komunikovať so žiakmi s rôznymi handicapmi a špeciálnymi potrebami. Pri veľmi veselej a tvorivej atmosfére  žiaci našej školy za pomoci žiakov Strednej pedagog. školy vyrábali rôzne veľkonočné pohľadnice, ovečky, kuriatka, maľovali veľkonočné vajíčka pracovali s materiálmi ako sú: cesto, papier, vlna či odpadový materiál.

    • Veľkonočné remeselné trhy – „ VÍTAME JAR TRADIČNE“
     • Veľkonočné remeselné trhy – „ VÍTAME JAR TRADIČNE“

      24. 4. 2019

      10.04.2019

      E.Vandrová, učiteľka

      K pôsobivej atmosfére  obdobia pred veľkou nocou neodmysliteľne patria Veľkonočné remeselné trhy pod názvom „VÍTAME JAR TRADIČNE“, ktoré  10.apríla 2019 ponúkli množstvo stánkov s veľkonočnými vajíčkami, dekoráciami či dobrotami a ako aj bohatý kultúrny program.

      Podujatie ponúka tiež zvyky a obyčaje sprevádzané náladou jedným z najkrajších sviatkov v roku. Pôsobivá atmosféra, zruční remeselníci, ,veľkonočné vajíčka zdobené rozličnými technikami, prútené koše či  medovníky ktoré si mohli deti vlastnoručne dozdobiť  na nás čakali  v priestoroch mestského kina v Levoči. Aj žiaci našej školy sa prezentovali na týchto remeselných trhoch  svojou tvorbou - ručne vyrobenými veľkonočnými ozdobami ako boli  ovečky z látky a papiera, sliepočky a kohúty z plastu, zajačiky a vajíčka z hliny, zdobené polystyrénové vajíčka, čí vtáčiky z filcu, veľkonočné pozdravy či veľkonočné dózy.

    • Príprava na Veľkú noc
     • Príprava na Veľkú noc

      16. 4. 2019

      10.04.2019

      Z. Matalíková, vychovávateľka

      Popoludnie v školskom internáte netrávime len  prípravou na vyučovanie a športovými aktivitami, ale aj manuálnou, kreatívnou prácou. Tentokrát to bolo maľovanie veľkonočných vajíčok a výroba veľkonočnej výzdoby. Svoj voľný čas nám venovala i pani učiteľka Buštová, ktorá prišla medzi nás a učila nás nové techniky skrášľovania vajíčok, za čo jej veľmi pekne ďakujeme.

    • Ukončenie korčuliarskej sezóny
     • Ukončenie korčuliarskej sezóny

      16. 4. 2019

      09.04.2019

      Z. Matalíková, vychovávateľka

      V utorok, 9.apríla,  boli deti zo školského internátu  na zimnom štadióne poslednýkrát v tomto školskom roku. Posledná návšteva klziska bola veľmi veselá, plná zábavy a súťaží. Už teraz sa tešíme na korčuľovanie v budúcom školskom roku.

    • 2. apríl – celosvetový deň povedomia o autizme
     • 2. apríl – celosvetový deň povedomia o autizme

      12. 4. 2019

      02.04.2019

      M. Kovalčíková, učiteľka

      Každý rok si 2. apríla na celom svete pripomíname deň informovanosti o autizme. Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Levoči zorganizovala v predvečer tohto významného dňa rozsvietenie radnice namodro. V našej škole sme sa tiež pripojili k celosvetovej kampani a modrým oblečením sme vyjadrili rešpekt a úctu všetkým, ktorých sa autizmus týka. Naši žiaci strávili v aule príjemné dopoludnie spojené so zábavno – športovými aktivitami.

    • Na polici v knižnici u Mateja Hrebendu
     • Na polici v knižnici u Mateja Hrebendu

      10. 4. 2019

      09.04.2019

      K. Holotňáková, učiteľka

      Deti zo Špeciálnej materskej školy Jána Vojtaššáka internátnej   navštívili Slovenskú knižnicu pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči pri príležitosti Mesiaca knihy. Privítali nás pracovníčky knižnice. Zoznámili deti s priestormi knižnice, v detskom oddelení si deti mohli vybrať a listovať v rozprávkových knihách, encyklopédiách, vyjadrovali svoje zážitky z čítania, spoznali niektorých  spisovateľov detských kníh, ilustrátorov. Opísali deťom postup pri požičiavaní kníh, správne zaobchádzanie s knihami v Braillovom písme a pustili im aj nahrávky kníh pre osoby a deti so zrakovým znevýhodnením.

    • Tešíme sa slniečku!
     • Tešíme sa slniečku!

      8. 4. 2019

      05.04.2019

      P. Vašková, učiteľka

      Milujeme aktívny pohyb na čerstvom vzduchu. Príroda sa prebúdza a vonia, preto sme sa s deťmi vybrali prevetrať uzimené telíčka. Navštívili sme detské ihrisko, vymaľovali chodníky, vyšantili sme sa na hojdačkách a preliezkach. Užili sme si veľa zábavy a dobre naladení sme sa vrátili do škôlky. Ej, ale nám chutil obed! Perinbabe sme zamávali a slniečko sme privítali.

    • Školský jarmok vedy a techniky
     • Školský jarmok vedy a techniky

      5. 4. 2019

      04.04.2019

      M. Kuľová, učiteľka

      Aj my sme dostali pozvanie na školský jarmok vedy a techniky, ktorý sa uskutočnil v budove  3.ZŠ G. Haina. Pozreli a vyskúšali si, ako to funguje vo svete techniky, matematiky, fyziky, informatiky, geografie, biológie a chémie.  Najviac deti zaujalo programovanie Lego robota  a ako zachrániť život alebo podať prvú pomoc. Zaujímavé boli pokusy, ktoré si mohli vyskúšať. Videli ako funguje METEOSTANICA a mnoho iných  veci. Ďakujeme za pozvanie.

    • Vynášanie Moreny
     • Vynášanie Moreny

      5. 4. 2019

      02.04.2019

      Z. Matalíková, vychovávateľka

      Krásnou ľudovou tradíciou sa lúčia zo zimou deti zo ZŠ na Francisciho ulici v Levoči, a to tzv. vynášaním Moreny. Morenu vynesú k potoku, kde ju zapália a hodia do potoka, aby ju voda odniesla čo najďalej. Takto sa lúčia zo zimou a vítajú jar. Pri tomto krásnom ľudovom obrade sme nechceli chýbať ani my, deti zo školského internátu. Bolo to pre nás niečo nové a veľmi zaujímavé. Deťom sa to veľmi páčilo a mali množstvo zvedavých otázok.

    • Keď ochorie zvieratko...
     • Keď ochorie zvieratko...

      4. 4. 2019

      02.04.2019

      Ľ. Duláková, učiteľka

      Všetky naše deti vedia ako to vyzerá na prehliadke u detského lekára. My sme sa boli pozrieť  vo veterinárnej ambulancii AssisiVet v Levoči, aby sme sa dozvedeli čo máme robiť, keď nám ochorie zvieratko.  Mali sme možnosť vidieť postup pri vyšetrení, ktorý nám predviedol MVDr. Martin Hubáček. Porozprával nám o svojej práci, o zdravotníckych pomôckach a  ukázal nám vybavenie  ambulancie. 

    • Svetový deň vody
     • Svetový deň vody

      4. 4. 2019

      22.03.2019

      M. Kuľová, učiteľka

      Voda je základnou podmienkou všetkého života.  22. marec je teda jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti.  Cieľom aktivity v našej ŠMŠ bolo pozorovať Levočský potok a uvedomovať si význam vody.

    • Jar je tu...
     • Jar je tu...

      4. 4. 2019

      19.03.2019

      M. Kuľová, učiteľka

      „Jar už prišla k nám!“ radujú sa dietky.

      Slniečko už teplé je, kvitnú pestré kvietky.

      V rámci témy týždňa „Príroda sa prebúdza“ sme spoznávali najznámejšie jarné kvety – snežienky, narcisy. Prirodzené prostredie rastlín sme si boli pozrieť na návšteve záhrady.

    • Korčuľovanie
     • Korčuľovanie

      21. 2. 2019

      05.02.2019

      M. Ferencová, vychovávateľka

      Každý utorok popoludní trávime na zimnom štadióne, kde máme možnosť korčuľovania. Deti majú možnosť naučiť sa základy korčuľovania, zdokonaliť sa v korčuľovaní a pritom sa pobaviť a zdravo si zašportovať.

    • Modlitby za jednotu kresťanov
     • Modlitby za jednotu kresťanov

      24. 1. 2019

      23.01.2019

      M. Fecková, učiteľka

      Dňa 23.1.2019 sa žiaci, pedagógovia i zamestnanci školy zišli v aule, aby sa v Týždni modlitieb za jednotu kresťanov spolu modlili. Tento rok pozývali k modlitbám za jednotu kresťania z Indonézie. Témou bolo:“ Len o spravodlivosť sa budeš usilovať.“ /Dt 16, 18-20/.

    • Hry na snehu
     • Hry na snehu

      24. 1. 2019

      18.01.2019

      V. Tatarková, učiteľka

      Dňa 18.1.2019 sa žiaci tried Základnej školy pre žiakov s autizmom zúčastnili krátkej turistiky
      v prírode spojenej s hrami na snehu. Využili sme krásnu snehovú prikrývku na Závade. Žiaci si posilnili
      svoju fyzickú zdatnosť pri bobovaní a sánkovaní, posilnili si imunitu. Veľa sme sa nasmiali, bol to pre
      žiakov určite krásny deň strávený v zimnej prírode.

    • Koleda 2019
     • Koleda 2019

      14. 1. 2019

      09.01.2019

      M. Fecková, učiteľka

      Dňa 9.1.2019 sa žiaci a zamestnanci školy stretli s Mons. Františkom Dlugošom v aule, aby sa spolu modlili na začiatku kalendárneho roka. Potom pán dekan za spevu koledníkov posvätil všetky triedy, internát i ostatné priestory školy. Poprial všetkým, aby sa im v škole dobre učilo i pracovalo

    • Vianočná akadémia
     • Vianočná akadémia

      20. 12. 2018

      20.12.2018

      V. Tatarková, učitelka

      Vianoce. Biele a hrejivé, pre malých i veľkých,

      radostne čakáme, tento deň všetci.

      Dňa 20.12.2018 sa v našej škole konala Vianočná akadémia. Rodičia našich detí a žiakov sa mohli potešiť z vianočných piesní, vinšov, tancov. Malí i veľkí žiaci boli  betlehemci, milí škôlkari zas vianoční tanečníci, žiaci s autizmom boli koledníci a v podaní malého Marka zazneli roľničky. Všetci sa s atmosférou Vianoc rozídeme k svojim rodinám, kde sa vôňa perníčkov a ihličia spája s láskou, pokojom a narodením Ježiša.

    • Tvorivé Vianoce na Radnici
     • Tvorivé Vianoce na Radnici

      20. 12. 2018

      19.12.2018

      M. Kedžuchová, učiteľka

      Čas, kedy najväčším darom sú spoločné chvíle s najbližšími, to sú tie pravé Vianoce. K Vianociam neodmysliteľne patria aj darčeky. Tie, ktoré sú darované zo srdca a vlastnoručne vyrobené majú najväčšiu hodnotu. A práve také vyrábali dňa 19.12.2018 žiaci 2.S a 5.K počas projektového vyučovania Tvorivé Vianoce na Radnici. Pod vedením pani Zuzany Kamenickej si vyrobili darčeky pre svojich blízkych. Náušnice, náramky, vianočné ozdoby a vlastnoručne vyrobené krabičky, do ktorých svoje výrobky zabalili, už čakajú na svojich majiteľov.

    • Deň s Bibliou
     • Deň s Bibliou

      20. 12. 2018

      18.12.2018

      M. Molnárová, učiteľka

      Dňa 18. decembra sa na našej škole uskutočnil Deň s Bibliou. Začínali sme spoločnou svätou omšou v kostole. Po návrate do školy pokračoval program v aule  príbehom o narodení Ježiša Krista. V závere programu sme spoločne uložili dieťa do jasieľ a zaspievali sme pieseň Búvaj dieťa krásne. Potom sa žiaci rozišli do svojich tried, kde v napätí očakávali anjelov, ktorí ich obdarovali sladkou odmenou.

    • Spišské Vianoce
     • Spišské Vianoce

      20. 12. 2018

      13.12.2018

      K. Strážiková, učiteľka

      Anjelici z vločiek snehu robia bielu perinku,

      aby dobre zohrievala milú svätú rodinku.

      Najmä malé Jezuliatko uložené v jasličkách,

      aby mu len sladké sníčky spočinuli na očkách.

         V čase Adventu, keď sa všetci pripravujeme na narodenie Ježiška sa žiaci našej školy zúčastnili krásneho animačného programu pre deti v Spišskom múzeu pod názvom Spišské Vianoce. Kulisy, kostýmy, rôzne svetelné efekty, ktoré boli použité len umocnili ten krásny zážitok, ktorý sme si odnášali všetci domov.

    • Svätý Mikuláš
     • Svätý Mikuláš

      11. 12. 2018

      7.12.2018

      A. Jandušíková, učiteľka

      ,,Celý kraj sťa striebro svieti. Príď, Mikuláš, prosia deti. Chytro sadaj na sane, v škole ťa už čakáme. Ponáhľaj sa medzi nás". Svätý Mikuláš už tradične chodí i medzi naše deti. Inak tomu nebolo ani 6. decembra, keď zavítal so svojím sprievodom do našej školy, aby potešil všetky detské srdiečka. Okrem sladkostí vo vreci priniesol aj skvelú vianočnú atmosféru, smiech a radosť. O krásny program sa postarali žiaci SOŠPg v Levoči a  CVČ OLYMP.

    • Hozelec
     • Hozelec

      4. 12. 2018

      29.11.2018

      Tatarková V., učitelka

      Dňa 29.11.2018 sa žiaci Základnej školy pre žiakov s autizmom zúčastnili návštevy detského interiérového ihriska v Hozelci. Počas pobytu na ihrisku si mohli rozvíjať svoje pohybové schopnosti, koordináciu, šikovnosť no i slušné správanie sa na verejnosti. Žiaci s autizmom nemajú dostatočne rozvinutú spoločnú pozornosť, ktorá sa práve počas takýchto školských akcií rozvíja. Taktiež vedieť prijať zmenu, nový priestor, cestovať, to všetko sa učíme nielen v triede ale aj v praxi. Všetci žiaci, tí mladší, aj tí starší mali z ihriska veľký zážitok.

    • Návšteva pediatrickej ambulancie
     • Návšteva pediatrickej ambulancie

      19. 11. 2018

      13.11.2018

      M. Kuľová, učiteľka

      Deti našej ŠMŠ navštívili pediatrickú ambulanciu MUDr. Aleny Babejovej  a zdravotnej  sestry Terézii Tomaškovičovej. Deti boli veľmi zvedavé, kládli rôzne otázky, na ktoré im láskavo odpovedali. Touto cestou sa im chceme veľmi pekne poďakovať a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

    • Návšteva hrobov padlých vojakov
     • Návšteva hrobov padlých vojakov

      12. 11. 2018

      10.11.2018

      Matalíková Z., vychovávateľka

      Neoddeliteľnou súčasťou našej výchovnej činnosti je viesť deti k úcte a vážnosti histórie a spomienok na známych či neznámych zosnulých. Každoročne navštívime mestský cintorín a zapálime sviečky pri hroboch zosnulých vojakov, navštívime kolumbárium a krátkou modlitbou vzdáme úctu všetkým zosnulým.

    • Deň materských škôl
     • Deň materských škôl

      19. 11. 2018

      08.11.2018

      Popadičová M., učiteľka

      Deň plný zábavy, hier, tanca, ale hlavne radosti a úsmevov si pre deti z materských škôl v Levoči pripravili študenti Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, detašované pracovisko v Levoči, v spolupráci s ich pedagógmi. Ďakujeme za pozvanie na krásny deň plný zážitkov a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.