• Hodina anglického jazyka trochu inak
     • Hodina anglického jazyka trochu inak

      25. 9. 2023

      V rámci projektového vyučovania pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa na našej škole uskutočnila špeciálna výuková hodina angličtiny s rodenou Američankou Emily. Hodina bola určená žiakom 7. K a 8. K, ale aj ostatným žiakom školy, ktorí o projektové vyučovanie prejavili záujem. Emily pre žiakov pripravila interaktívnu hodinu zameranú na pamätihodnosti po celom svete. Zvláštnu pozornosť pritom venovala Londýnu a jeho turistickým atrakciám. Žiaci sa tak nielen oboznámili so svetoznámymi pamiatkami, ale hlavne si vyskúšali komunikáciu s rodenou Američankou - skúsenosť, ktorú by ocenil nejeden študent angličtiny. Cieľom tejto aktivity bolo zdôrazniť dôležitosť štúdia jazykov pre každodenný praktický život, ako aj pre cestovanie po svete.

      Mgr. Anna Džuganová, PaedDr. Michaela Zombeková

    • ÚČELOVÉ CVIČENIE
     • ÚČELOVÉ CVIČENIE

      21. 9. 2023

      Prvé účelové cvičenie v školskom roku 2023/2024 v našej škole bolo rozdelené do dvoch dní. Prvý deň sa triedni učitelia venovali teoretickým poznatkom z oblasti civilnej ochrany, poskytnutia prvej pomoci a činnosti spojených s vyhlásením mimoriadnej situácie.

      Druhý deň v praktickej časti bol už náročnejší. Po evakuácii školy a presune na miesto určenia triedy zdolávali určenú trasu pešou turistikou. Spoznávali okolitú prírodu a orientáciu v nej.

       

      Mgr. Koterba Tomáš

     • O Z N A M

      11. 9. 2023

      Vo štvrtok 14. septembra 2023 bude odchodový deň.

       

      V piatok 15. septembra 2023 je štátny sviatok, vyučovanie nebude.

       

      V pondelok 18. septembra 2023 bude vyučovanie podľa rozvrhu.

       

       Služba na internáte v nedeľu 17. septembra 2023 bude.

       

      Riaditeľka spojenej školy

      PaedDr. Monika Husková

  • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021