Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PaedDr. Monika Husková Rozvrh
Riaditeľka
monika.huskova@ssjvile.org
 
 
PaedDr. Nadežda Suranovská Rozvrh
Zástupkyňa
nadezda.suranovska@ssjvile.org
 
 
Mgr. Jana Antalová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.K
jana.antalova@ssjvile.org
 
 
Mgr. Eva Buštová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.V
eva.bustova@ssjvile.org
 
 
Mgr. Martina Cihová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
martina.cihova@ssjvile.org
 
 
Mgr. Viera Dudičová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.K
viera.dudicova@ssjvile.org
 
 
Mgr. Ľubomíra Duláková Triedna učiteľka: 3.MS
lubomira.dulakova@ssjvile.org
 
 
Mgr. Anna Džuganová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.P
anna.dzuganova@ssjvile.org
 
 
Mgr. Mária Fecková Rozvrh
Učiteľka
maria.feckova@ssjvile.org
 
 
Mgr. Marta Ferencová Vychovávateľka
marta.ferencova@ssjvile.org
 
 
Mgr. Terézia Galajdová Učiteľka
terezia.galajdova@ssjvile.org
 
 
Mgr. Peter Hlavatý Vychovávateľ
peter.hlavaty@ssjvile.org
 
 
Mgr. Marcel Holló Rozvrh
Triedny učiteľ: 3.V
marcel.hollo@ssjvile.org
 
 
Mgr. Katarína Holotňáková Učiteľka
katarina.holotnakova@ssjvile.org
 
 
Mgr. Beáta Hrušovská Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.P
beata.hrusovska@ssjvile.org
 
 
PaedDr. Ing. Alena Jandušíková Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.V
alena.jandusikova@ssjvile.org
 
 
PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD. Rozvrh
Učiteľ
milos.jozefcak@ssjvile.org
 
 
Mgr. Larisa Jozefčáková Triedna učiteľka: 2.MS
larisa.jozefcakova@ssjvile.org
 
 
Mgr. Eva Kašperová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.K
eva.kasperova@ssjvile.org
 
 
Mgr. Mária Kedžuchová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.S
maria.kedzuchova@ssjvile.org
 
 
Mgr. Tomáš Koterba Rozvrh
Učiteľ
tomas.koterba@ssjvile.org
 
 
Mgr. Martina Kovalčíková Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
martina.kovalcikova@ssjvile.org
 
 
Mgr. Marcela Kuľová Triedna učiteľka: 1.MS
marcela.kulova@ssjvile.org
 
 
Ing. Jana Maciaková Vychovávateľka
 
 
Mgr. Zuzana Matalíková Vychovávateľka
zuzana.matalikova@ssjvile.org
 
 
Ján Matis Rozvrh
Učiteľ
 
 
PaedDr. Mária Molnárová Rozvrh
Učiteľka
maria.molnarova@ssjvile.org
 
 
Mgr. Magdaléna Petrisková Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.V
magdalena.petriskova@ssjvile.org
 
 
Mgr. Monika Popadičová Triedna učiteľka: 4.MS
monika.popadicova@ssjvile.org
 
 
Mgr. Katarína Strážiková Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.K
katarina.strazikova@ssjvile.org
 
 
Mgr. Vladimíra Tatarková Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
vladimira.tatarkova@ssjvile.org
 
 
Mgr. Janka Tomalová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.T
janka.tomalova@ssjvile.org
 
 
Mgr. Kamila Valentová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.V
kamila.valentova@ssjvile.org
 
 
Mgr. Eva Vandrová Rozvrh
Učiteľka
eva.vandrova@ssjvile.org
 
 
Mgr. Mária Vašková Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.S
maria.vaskova@ssjvile.org
 
 
Bc. Petronela Vašková Triedna učiteľka: 5.MS
petronela.vaskova@ssjvile.org
 
 
Mária Vašková. Vychovávateľka
 
 
Mgr. Dušan Verbovský Rozvrh
Učiteľ
dusan.verbovsky@ssjvile.org
 
 
Mgr. Michaela Zombeková Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.K
michaela.zombekova@ssjvile.org
 
 
Mgr. Viera Zoričáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.V
viera.zoricakova@ssjvile.org
 
 
Mgr. Silvia Jasečková Asistentka učiteľa
silvia.jaseckova@ssjvile.org
 
 
Bc. Miloš Jozefčák. Asistent učiteľa
 
 
Mgr. Marián Kovalčík Asistent učiteľa
marian.kovalcik@ssjvile.org
 
 
Mgr. Katarína Neupauerová Asistentka učiteľa
katarina.neupauerova@ssjvile.org
 
 
Mgr. Marta Palenčárová Asistentka učiteľa
marta.palencarova@ssjvile.org
 
 
Mgr. Zuzana Polláková Asistentka učiteľa
zuzana.pollakova@ssjvile.org
 
 
Bc. Lukáš Šefčík Asistent učiteľa
lukas.sefcik@ssjvile.org
 
 
Mgr. Mariana Šoltésová Asistentka učiteľa
mariana.soltesova@ssjvile.org

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.12.2018

Voľné miesta na našej škole

Aktualizácia

05. decembra 2018

Narodeniny a meniny

Priebeh vyučovania

Počet návštev

Počet návštev: 928062

ssjvile © 2018-11  technik@ssjvile.org