• Predškoláci

   •  

       Projekt  Ministerstva školstva , vedy,

        výskumu a športu SR pod názvom

         „Predškoláci“ bola zameraná na

       vybavenie novovzniknutých tried pre

    poskytovanie povinného predprimárneho

     vzdelávania s účinnosťou od školského

      roku 2021/2022, pre všetky deti ktoré

        dosiahli 5 rokov do 31. 08. 2021.  

     

     

    Z finančných prostriedkov vo výške  10 000 eur, ktoré sme získali v tomto  rozvojovom projekte sme s radosťou zariadili novovzniknutú triedu  v priestoroch školského internátu pre dievčatá. Naši predškoláci sa môžu tešiť z nových edukačných pomôcok a hier určených na rozvíjanie jemnej motoriky, senzorického vnímania, precvičovanie pohybových zručností, komunikačných schopností, ale aj nových farebných postielok, rozprávkového nábytku a šatníkovej zostavy.

     

     

 • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021