• CROSS BORDER OF SILENT 2013

    •                    

      

     Na základe spolupráce s organizáciou Fundacja Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS, ktorú sme započali v marci 2013 sme dňa 11.októbra 2013  podpisom zmluvy o partnerskej spolupráci medzi školami

     Specialny osrodek Szkolno –Wychowawczy dla Nieslyszaych im. Janusa Korcaka v Krakove

     a

     Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna v Levoči

     naštartovali  aktivity spoločných workshopov  SIGN VRITING – PISMO MIGOWE.

     Zaviazali sme sa rozvíjať osobné kontakty medzi pedagógmi a žiakmi formou prípravy a realizácie projektov podporujúcich výmenu skúseností v oblasti jazykovej kultúry, vzdelávania, poznávania krajiny, tradícii, pamätihodností. Našim prvým  spoločným projektom pod názvom

     „Cross border of silent“

     bol výmenný didakticko – integračný výmenný pobyt v partnerskej škole v Krakove a pre študentov z Krakova pobyt v Levoči. Sluchovo postihnutí žiaci a študenti mali možnosť počas jedného týždňa, ktorý prežili v nových, doposiaľ neznámych podmienkach zoznámiť sa s rovnako hendikepovanými rovesníkmi, s odlišnými kultúrnymi, jazykovými a vzdelávacimi podmienkami a spoznávať mesto a jeho pamätihodnosti v inej krajine.

     Výmenný pobyt sa uskutočnil s podporou Vysegradskej skupiny V4 - Visegrad Fond .

      

     Ing. Jana Maciaková, koordinátor za slovenskú stranu

 • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021