• Voľné miesta na našej škole

  • Zoznam volných pracovných miest :

   Pedagogický asistent

    

   Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna Kláštorská 24/a, 054 01 Levoča

    

   Informácie o pracovnom mieste

   Miesto výkonu práce

   Kláštorská 24/a, Levoča

   Termín nástupu

   3.5.2021

   Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

   28.4.2021

   Rozsah úväzku

   100%

    

   Požiadavky na uchádzača

   Znalosť práce s PC

   Microsoft Office, základy práce s počítačom

   Vzdelanie

   Požadovaná kvalifikácia v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov + ukončené adaptačné vzdelávanie.

   Ďalšie požiadavky

   Pracovné miesto je vytvorené v rámci implementácie národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.", ktorý realizuje Metodicko-pedagogické centrum.

   Požadované doklady:

   - žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
   - životopis vo formáte cv europass
   - súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane       osobných údajov v znení neskorších predpisov.

   Kontaktné informácie

   Adresa školy alebo zariadenia

   Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna
   Kláštorská 24/a
   054 01 Levoča

   e-mail: riaditel@ssjvile.org
   telefón: 053/4512334

    

   Kontaktná osoba

   PaedDr. Monika Husková
   +421 (0) 53 451 2334 , +421 (0) 911 890 075

  • zatiaľ žiadne údaje
 • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021