Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 28.11.2018 Zmluva o poskytnutí peňažného daru s DPH 28.11.2018 Nadácia Vlada Kulíška Počuť srdcom SŠJVI Husková riaditeľ
Zmluva 2028530475 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb- pevná linka 0534512334 s DPH 26.11.2018 Slovak Telekom a.s. SŠJVI Husková riaditeľ
Zmluva 9919833367 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb- pevná linka 0534514404 s DPH 26.11.2018 Slovak Telekom a.s. SŠJVI Husková riaditeľ
Objednávka 109/2018 Predlženie licencie- Multi 5 FONO 211,56 s DPH 26.11.2018 EMITplus, s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ
Objednávka 108/2018 revízna prehliadka tlakových nádob v plynovej kotolni 676,20 s DPH 26.11.2018 MIVO Servis, s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ
Zmluva 9919602055 Dodatok k zmluve o poskytovanie verejných služieb- internet s DPH 22.11.2018 Slovak Telekom a.s. SŠJVI Husková riaditeľ
Faktúra 18200015 FONO balík 211,56 s DPH 13.11.2018 EMITplus, s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 13.11.2018
Objednávka 113/2018 Odborná prehliadka plošiny V64 90,00 s DPH 12.11.2018 VELCON spol.s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ
Faktúra 71118 Revízia tlakových nadob 676,20 s DPH 12.11.2018 MIVO Servis, s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 13.11.2018
Faktúra 0180643 Čistiace prostriedky 218,88 s DPH 09.11.2018 TOPO- A. Ferenc SŠJVI Husková riaditeľ 13.11.2018
Faktúra 2018558 Čistenie prádla 93,16 s DPH 09.11.2018 EUROnline s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 13.11.2018
Faktúra 1206791911 Služby mobilného telefónu 33,60 s DPH 09.11.2018 O2 Slovakia, s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 09.11.2018
Faktúra 231,18 Činnosť technika OBP a PO 60,00 s DPH 08.11.2018 BOZPPO-R. Maliňáková SŠJVI Husková riaditeľ 13.11.2018
Faktúra 1214800289 užívanie ľadovej plochy 17,50 s DPH 08.11.2018 Technické Služby mesta Levoča SŠJVI Husková riaditeľ 13.11.2018
Faktúra 4293100563 energie - plyn 1 223,89 s DPH 07.11.2018 innogy Slovensko s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 13.11.2018
Faktúra 8219941205 Služby pevnej siete 78,83 s DPH 07.11.2018 Slovak Telekom a.s. SŠJVI Husková riaditeľ 13.11.2018
Faktúra 11800260 Tonery 214,50 s DPH 07.11.2018 SystémHouse Ing. Peter Chalupecký SŠJVI Husková riaditeľ 13.11.2018
Faktúra 06018 prenájom telocvične 269,36 s DPH 06.11.2018 Gymnázium J. Francisciho- Rimavského SŠJVI Husková riaditeľ 06.11.2018
Faktúra 05918 prenájom telocvične 6 018,00 s DPH 06.11.2018 Gymnázium J. Francisciho- Rimavského SŠJVI Husková riaditeľ 06.11.2018
Faktúra 11800256 Ochranné fólie na tablet 82,50 s DPH 06.11.2018 SystémHouse Ing. Peter Chalupecký SŠJVI Husková riaditeľ 06.11.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2693

Aktualizácia

05. decembra 2018

Narodeniny a meniny

Priebeh vyučovania

Počet návštev

Počet návštev: 927989

ssjvile © 2018-11  technik@ssjvile.org