• AHOJ ŠKÔLKA, ŠKOLA VOLÁ....!
     • AHOJ ŠKÔLKA, ŠKOLA VOLÁ....!

      3. 7. 2023

      V triede 1. MS je 6 predškolákov, ktorí sa v budúcom školskom roku stanú žiakmi – Miroslava Gažíková, Dávid Kaleja, Leyla Lacková, Michael Mason Pollák, Ivan Kočko a Mário Šimonič. V škôlke sa naučili toho dosť, z hier a hračiek mali radosť, no prišla chvíľa taká, keď veľká škola čaká na každého predškoláka.

      Mgr. Ľubomíra Duláková, triedna učiteľka

    • Poznaj a chráň.....
     • Poznaj a chráň.....

      3. 7. 2023

      Posledný týždeň tohto školského roka v našej ŠMŠ začal prezentáciou a ukážkami práce lesníkov a poľovníkov nielen v tomto období, kedy je v prírode plno mláďat. Škôlkari so záujmom sledovali šikovnosť a výkony sučky Casie pod vedením majiteľky tety Mirky. Dokázala vyhľadať v tráve ukrytý paroh, priniesť plastovú fľašu, ktorá do prírody nepatrí, splniť a predviesť dané pokyny. Zamestnanci VLM SR Kežmarok – Miriam Krempaská, poľovníčka a lesník/lesný pedagóg Ján Krempaský  nám hravou formou, zážitkovým učením a pripravenými aktivitami  v exteriéri predviedli ako sa v prírode správať a ako ju chrániť. Spoločne pomenovali niektorých obyvateľov lesa, poskladali puzzle a s radosťou sa zapojili do realizovaných činností. Ďakujeme za darčeky, reklamné predmety,  snahu, ochotu a spoluprácu počas celého školského roka.

       

      Učiteľky ŠMŠ

      Asistentka – Mgr. K Holotňáková,

      Pomocná vychovávateľka - J. Psocíková,  K. Trnková            

      Zdravotníčka - M. Vlkolinská

    • Môj domov, moje mesto
     • Môj domov, moje mesto

      3. 7. 2023

       Deti nášho predškolského zariadenia spoznávali okolie svojho mesta, zvládli turistickú vychádzku do prírody, na kopec Strompeš k altánku pri dvojkríži. Odmenení boli nielen krásnymi výhľadmi, aktivitami v prírode, ale aj posedením v cukrárni.

       

      Učiteľky: Mgr. Ľ. Duláková,  Mgr. M. Kuľová, Mgr. M. Anderáková,  

      Pomocná vychovávateľka – K. Trnková              

     • Návšteva posilňovne DRX GYM

      3. 7. 2023

      Už v škôlke začínajú deti svoj deň rannou rozcvičkou a zdravotnými cvikmi. Cviky  zameriavame na stimuláciu telesného a motorického rozvoja detí. Využívame rôzne dýchacie, relaxačné, naťahovacie a iné cvičenia, ktoré podporujú správne držanie tela, vedú k správnemu dýchaniu pri cvičení a zároveň si deti osvojujú základné postoje a pohyby trupu a končatín. Aby to nebolo len také nudné cvičenie, sem tam sa vyberieme aj do posilňovne. V DRX GYM posilňovni nás čakala Elena Ištoková, ktorá nám ukázala nové cvičenia. Spoločne sme si zacvičili a unavení sme sa vrátili späť do škôlky.


      Učiteľky ŠMŠ

      Asistentka – Mgr. K Holotňáková,

      Pomocná vychovávateľka - J. Psocíková,  K. Trnková            

      Zdravotníčka - M. Vlkolinská

    • Dopravné ihrisko
     • Dopravné ihrisko

      3. 7. 2023

      S deťmi našej ŠMŠ sme navštívili dopravné ihrisko pri MŠ, Železničný riadok v Levoči. Vysvetlili sme si základné pravidlá cestnej premávky pre chodcov a cyklistov, deti si  vyskúšali jazdu na odrážadlách a kolobežkách. Povozili sa v imitovanom školskom autobuse, nákladnom aute, spoznávali dopravné značky. Kamaráti zo škôlky na Železničnom riadku spolu so svojimi p. učiteľkami nám zapožičali priestory, prilby a odrážadlá a obdarovali nás drobnými darčekmi. Veľmi pekne ďakujeme.

       

      Učiteľky ŠMŠ

      Asistentka – Mgr. K Holotňáková,

      Pomocná vychovávateľka - J. Psocíková,  K. Trnková            

      Zdravotníčka - M. Vlkolinská

     • Na výlete v Boom House Svit

      3. 7. 2023

      Blíži sa koniec školského roka a s ním aj čas školských výletov. Ten náš bol super....

      Deti si to poriadne užili a tak spokojní a príjemne unavení sme sa vrátili domov.

       

      Učiteľky: Mgr. L. Jozefčáková, Mgr. M. Kuľová, Mgr. M. Anderáková, Mgr. T. Galajdová

      Asistentka – Mgr. K Holotňáková, Mgr. M. Kapustová

      Pomocná vychovávateľka – K. Trnková              

      Zdravotníčka - M. Vlkolinská

    • Školský výlet do Poliankova a Dobrej Hračky
     • Školský výlet do Poliankova a Dobrej Hračky

      3. 7. 2023

      Žiaci 3. A, 4.A a 3. K sa 20. júna zúčastnili na školskom výlete v Tatrách. Bolo krásne slnečné počasie a výlet sa začal prechádzkou v Tatranskej Lomnici, s výhľadom na naše majestátne hory. Potom sa žiaci presunuli do interaktívnej Galérie Dobrá hračka, ktorá ponúka množstvo hier a atrakcií. Žiaci si vyskúšali rôzne netradičné hračky, detské dopravné ihrisko so semaforom a 12 stanovíšť s povolaniami ako napríklad: lekár, hasič, policajt, módny návrhár, kuchár, astronaut, archeológ a pod.

      Ďalšou zástavkou bola Tatranská Polianka, kde sa nachádza digitálna galéria Poliankovo. Žiaci boli nadšení z virtuálnej reality v jaskyni Domica, 3D projekcií, hologramu a tieňohry. Obdivovali aj obrazy, ktoré sa s použitím tabletu rozpohybovali. Všetci boli veľmi nadšení a plní nevšedných zážitkov.

       

      Mgr. M. Kovalčíková, Mgr. M. Cihová, Mgr. V. Szitári a Mgr. V. Iľašová

  • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021