• Hodina anglického jazyka trochu inak
     • Hodina anglického jazyka trochu inak

      25. 9. 2023

      V rámci projektového vyučovania pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa na našej škole uskutočnila špeciálna výuková hodina angličtiny s rodenou Američankou Emily. Hodina bola určená žiakom 7. K a 8. K, ale aj ostatným žiakom školy, ktorí o projektové vyučovanie prejavili záujem. Emily pre žiakov pripravila interaktívnu hodinu zameranú na pamätihodnosti po celom svete. Zvláštnu pozornosť pritom venovala Londýnu a jeho turistickým atrakciám. Žiaci sa tak nielen oboznámili so svetoznámymi pamiatkami, ale hlavne si vyskúšali komunikáciu s rodenou Američankou - skúsenosť, ktorú by ocenil nejeden študent angličtiny. Cieľom tejto aktivity bolo zdôrazniť dôležitosť štúdia jazykov pre každodenný praktický život, ako aj pre cestovanie po svete.

      Mgr. Anna Džuganová, PaedDr. Michaela Zombeková

    • ÚČELOVÉ CVIČENIE
     • ÚČELOVÉ CVIČENIE

      21. 9. 2023

      Prvé účelové cvičenie v školskom roku 2023/2024 v našej škole bolo rozdelené do dvoch dní. Prvý deň sa triedni učitelia venovali teoretickým poznatkom z oblasti civilnej ochrany, poskytnutia prvej pomoci a činnosti spojených s vyhlásením mimoriadnej situácie.

      Druhý deň v praktickej časti bol už náročnejší. Po evakuácii školy a presune na miesto určenia triedy zdolávali určenú trasu pešou turistikou. Spoznávali okolitú prírodu a orientáciu v nej.

       

      Mgr. Koterba Tomáš

     • O Z N A M

      11. 9. 2023

      Vo štvrtok 14. septembra 2023 bude odchodový deň.

       

      V piatok 15. septembra 2023 je štátny sviatok, vyučovanie nebude.

       

      V pondelok 18. septembra 2023 bude vyučovanie podľa rozvrhu.

       

       Služba na internáte v nedeľu 17. septembra 2023 bude.

       

      Riaditeľka spojenej školy

      PaedDr. Monika Husková

     • Zahájenie školského roka 2023/2024

      24. 8. 2023

      Vážení rodičia, zákonní zástupcovia detí a žiakov, riaditeľstvo spojenej školy Vám oznamuje,

      že dňa 04.09.2023 /pondelok/ bude slávnostná sv. omša VENI SANCTE

      na  začiatku školského roka  2023/2024 o 8:00 hod. v Bazilike sv. Jakuba v Levoči.

      Nástup detí a žiakov do spojenej  školy bude od 9:00 hod.

      Oznamujeme Vám, že školský internát bude v prevádzke už v nedeľu 03.09.2023 od 18:00 hod.

       

      Riaditeľka spojenej školy

      PaedDr. Monika Husková

    • AHOJ ŠKÔLKA, ŠKOLA VOLÁ....!
     • AHOJ ŠKÔLKA, ŠKOLA VOLÁ....!

      3. 7. 2023

      V triede 1. MS je 6 predškolákov, ktorí sa v budúcom školskom roku stanú žiakmi – Miroslava Gažíková, Dávid Kaleja, Leyla Lacková, Michael Mason Pollák, Ivan Kočko a Mário Šimonič. V škôlke sa naučili toho dosť, z hier a hračiek mali radosť, no prišla chvíľa taká, keď veľká škola čaká na každého predškoláka.

      Mgr. Ľubomíra Duláková, triedna učiteľka

    • Poznaj a chráň.....
     • Poznaj a chráň.....

      3. 7. 2023

      Posledný týždeň tohto školského roka v našej ŠMŠ začal prezentáciou a ukážkami práce lesníkov a poľovníkov nielen v tomto období, kedy je v prírode plno mláďat. Škôlkari so záujmom sledovali šikovnosť a výkony sučky Casie pod vedením majiteľky tety Mirky. Dokázala vyhľadať v tráve ukrytý paroh, priniesť plastovú fľašu, ktorá do prírody nepatrí, splniť a predviesť dané pokyny. Zamestnanci VLM SR Kežmarok – Miriam Krempaská, poľovníčka a lesník/lesný pedagóg Ján Krempaský  nám hravou formou, zážitkovým učením a pripravenými aktivitami  v exteriéri predviedli ako sa v prírode správať a ako ju chrániť. Spoločne pomenovali niektorých obyvateľov lesa, poskladali puzzle a s radosťou sa zapojili do realizovaných činností. Ďakujeme za darčeky, reklamné predmety,  snahu, ochotu a spoluprácu počas celého školského roka.

       

      Učiteľky ŠMŠ

      Asistentka – Mgr. K Holotňáková,

      Pomocná vychovávateľka - J. Psocíková,  K. Trnková            

      Zdravotníčka - M. Vlkolinská

    • Môj domov, moje mesto
     • Môj domov, moje mesto

      3. 7. 2023

       Deti nášho predškolského zariadenia spoznávali okolie svojho mesta, zvládli turistickú vychádzku do prírody, na kopec Strompeš k altánku pri dvojkríži. Odmenení boli nielen krásnymi výhľadmi, aktivitami v prírode, ale aj posedením v cukrárni.

       

      Učiteľky: Mgr. Ľ. Duláková,  Mgr. M. Kuľová, Mgr. M. Anderáková,  

      Pomocná vychovávateľka – K. Trnková              

     • Návšteva posilňovne DRX GYM

      3. 7. 2023

      Už v škôlke začínajú deti svoj deň rannou rozcvičkou a zdravotnými cvikmi. Cviky  zameriavame na stimuláciu telesného a motorického rozvoja detí. Využívame rôzne dýchacie, relaxačné, naťahovacie a iné cvičenia, ktoré podporujú správne držanie tela, vedú k správnemu dýchaniu pri cvičení a zároveň si deti osvojujú základné postoje a pohyby trupu a končatín. Aby to nebolo len také nudné cvičenie, sem tam sa vyberieme aj do posilňovne. V DRX GYM posilňovni nás čakala Elena Ištoková, ktorá nám ukázala nové cvičenia. Spoločne sme si zacvičili a unavení sme sa vrátili späť do škôlky.


      Učiteľky ŠMŠ

      Asistentka – Mgr. K Holotňáková,

      Pomocná vychovávateľka - J. Psocíková,  K. Trnková            

      Zdravotníčka - M. Vlkolinská

    • Dopravné ihrisko
     • Dopravné ihrisko

      3. 7. 2023

      S deťmi našej ŠMŠ sme navštívili dopravné ihrisko pri MŠ, Železničný riadok v Levoči. Vysvetlili sme si základné pravidlá cestnej premávky pre chodcov a cyklistov, deti si  vyskúšali jazdu na odrážadlách a kolobežkách. Povozili sa v imitovanom školskom autobuse, nákladnom aute, spoznávali dopravné značky. Kamaráti zo škôlky na Železničnom riadku spolu so svojimi p. učiteľkami nám zapožičali priestory, prilby a odrážadlá a obdarovali nás drobnými darčekmi. Veľmi pekne ďakujeme.

       

      Učiteľky ŠMŠ

      Asistentka – Mgr. K Holotňáková,

      Pomocná vychovávateľka - J. Psocíková,  K. Trnková            

      Zdravotníčka - M. Vlkolinská

     • Na výlete v Boom House Svit

      3. 7. 2023

      Blíži sa koniec školského roka a s ním aj čas školských výletov. Ten náš bol super....

      Deti si to poriadne užili a tak spokojní a príjemne unavení sme sa vrátili domov.

       

      Učiteľky: Mgr. L. Jozefčáková, Mgr. M. Kuľová, Mgr. M. Anderáková, Mgr. T. Galajdová

      Asistentka – Mgr. K Holotňáková, Mgr. M. Kapustová

      Pomocná vychovávateľka – K. Trnková              

      Zdravotníčka - M. Vlkolinská

    • Školský výlet do Poliankova a Dobrej Hračky
     • Školský výlet do Poliankova a Dobrej Hračky

      3. 7. 2023

      Žiaci 3. A, 4.A a 3. K sa 20. júna zúčastnili na školskom výlete v Tatrách. Bolo krásne slnečné počasie a výlet sa začal prechádzkou v Tatranskej Lomnici, s výhľadom na naše majestátne hory. Potom sa žiaci presunuli do interaktívnej Galérie Dobrá hračka, ktorá ponúka množstvo hier a atrakcií. Žiaci si vyskúšali rôzne netradičné hračky, detské dopravné ihrisko so semaforom a 12 stanovíšť s povolaniami ako napríklad: lekár, hasič, policajt, módny návrhár, kuchár, astronaut, archeológ a pod.

      Ďalšou zástavkou bola Tatranská Polianka, kde sa nachádza digitálna galéria Poliankovo. Žiaci boli nadšení z virtuálnej reality v jaskyni Domica, 3D projekcií, hologramu a tieňohry. Obdivovali aj obrazy, ktoré sa s použitím tabletu rozpohybovali. Všetci boli veľmi nadšení a plní nevšedných zážitkov.

       

      Mgr. M. Kovalčíková, Mgr. M. Cihová, Mgr. V. Szitári a Mgr. V. Iľašová

     • O Z N A M

      26. 6. 2023

      Vo štvrtok 29. júna 2023 o 8:00 hod. bude sv. omša v Bazilike sv. Jakuba.

       

       29. júna 2023 sa budú odovzdávať vysvedčenia.

       

       Vyučovanie bude končiť:

      1. stupeň o 11:35 hod.

      2. stupeň o 12:25 hod.

      ŠKD a ŠMŠ budú v prevádzke.

       

      V piatok 30. júna 2023 budú mať žiaci riaditeľské voľno.

       

      PaedDr. Monika Husková
      riaditeľka spojenej školy

    • TEŠÍME SA NA PRÁZDNINY
     • TEŠÍME SA NA PRÁZDNINY

      27. 6. 2023

      Prázdniny sú, krásne teplo, naháňam sa s letným vetrom.

      Čaká na mňa náruč slnka, vodička, čo chladí, žblnká. Teplé slnko svieti, lúkou bežia deti.

      Pri veselej pesničke skáču v mäkkej trávičke.

       

      Na leto a letné prázdniny sa už všetci veľmi tešíme. Nedočkavé sú i dievčatá zo školského internátu, ktoré si ako poslednú činnosť v záujmovom útvare „Klub dievčat“ vymysleli vyrobiť plagát na tému „Leto“. Týmto Vám všetkým želáme krásne prázdniny, veľa zábavy, športu, ale i oddychu, aby sme sa plní elánu a zdravia znovu stretli v septembri, v novom školskom roku 2023/2024.

      Z. Matalíková, vychovávateľka a dievčatá z 2. SI výchovnej skupiny.

    • Prázdniny
     • Prázdniny

      27. 6. 2023

      Vysnívaný je tu čas, má ho rád každý z nás.

      Čaká na nás náruč slnka, vodička, čo chladí, žblnká.

      Postaviť si z piesku hrad, už sa teším,  mám to rád.

      Behať, skákať, tancovať, prázdniny si užívať.

      Prázdniny sú vysnívaný čas, oddýchne si každý z nás.

       

      Žiaci prípravného ročníka boli počas školského roka veľmi usilovní. Okrem učenia sa písmen, čísel sa deti učili byť priateľskí, tolerantní, vnímaví a citliví k sebe i druhým. Na prázdniny si žiaci 1.A triedy so sebou odnesú mnoho krásnych zážitkov z celého školského roka.

      Mgr. Terézia Galajdová,  Mgr. Miroslava Kapustová

    • Výlet v Tatrách
     • Výlet v Tatrách

      27. 6. 2023

      „Už je leto nádherné, svieti svetlo slnečné. Rastie tráva, rastie kvet, poďme deti na výlet“.

      V závere školského roka sa žiaci 2.A, 5.A, 6.A zúčastnili školského výletu. Naše kroky viedli do Vysokých Tatier na Štrbské pleso. Počasie nám prialo. Poprechádzali sme sa okolo plesa, pozorovali plávajúce kačky, kochali sa tatranskou prírodou. Po viac ako  hodinovej prechádzke na čerstvom vzduchu sme navštívili cukráreň, kde sme si pomaškrtili na sladkých koláčikoch a zmrzline. Cesta späť ubiehala rýchlo a unavení, ale plní zážitkov sme sa vrátili do školy.

      Mgr. Viera Pitoráková, Mgr. Monika Popadičová, 

      Mgr. Dominika Kochanová, Mgr. Žaneta Hradiská,

      Bc. Denisa Poláková, Mgr. Mariana Šoltésová

     • ŠKOLSKÝ VÝLET – SPIŠSKÝ SALAŠ

      20. 6. 2023

      Dňa 14.6.2023 sa deti 3. MS a 4. MS  zúčastnili školského výletu.  Náš autobus nabral smer Spišský salaš. Deti sa vyšantili na preliezkach, hojdačkách, zahrali si futbal, spoznávali krásy prírody a domáce zvieratá. Pochutili si na chutných hranolkách. Veríme, že si z výletu odniesli jedinečné a neopakovateľné zážitky.

      Učiteľky: PaedDr. P. Vašková, Mgr. M. Kuľová

      pomocná vychovávateľka - J. Psocíková, zdravotníčka - M. Vlkolinská

    • Keď majú deti sviatok
     • Keď majú deti sviatok

      12. 6. 2023

      Prvého júna čakalo žiakov 3.K triedy prekvapenie. V deň ich veľkého sviatku si zamaškrtili na palacinkách, ktoré im upiekli veľkí žiaci z 3.V triedy. Mladší žiaci sa podieľali aj na rezaní jahôd, banánov a samostatne si palacinky natierali nutelou. Bolo im pritom veselo, zabávali sa a z taniera na nich pozeral ovocný smajlík.

      Nech všetkým deťom dobre je, nech sú milované, nech majú úsmev na tvári a radosť rozdávajú všade okolo seba.

      Mgr. Martina Kovalčíková

    • Milá návšteva
     • Milá návšteva

      12. 6. 2023

      V našej škôlke sme privítali deti z MŠ Predmestie. Ukázali sme im našu herňu, triedy, priestory, spolu sme si zatancovali, zaspievali a zahrali hry. Bolo nám veselo, škôlkou sa ozýval radostný džavot a smiech.

      Učiteľky ŠMŠ, pedagogická asistentka,  pomocná vychovávateľka - K. Trnková, zdravotníčka - M. Vlkolinská

 • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021