• O Z N A M

      29. 3. 2023

      Od štvrtka 6. apríla 2023, do utorka 11. apríla 2023
      majú žiaci veľkonočné prázdniny.

      V stredu 12. apríla 2023 bude vyučovanie podľa rozvrhu.

      Pohotovostná služba v utorok 11. apríla 2023 bude.

     • O Z N A M

      29. 3. 2023

      Riaditeľstvo Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej Vám oznamuje,

      že výchovno – vzdelávacia činnosť detí a žiakov
      spojenej školy bude pokračovať od 30.3.2023
      podľa platných rozvrhov jednotlivých zložiek školy.
      Prevádzka školy bude zabezpečená v čase od 7:00 do 15:30 hod.

      Výchovná činnosť žiakov v internáte nebude.
      Pohotovostná služba v internáte bude zabezpečená
      v nedeľu 02.04.2023 v čase od 18:00 hod.

      PaedDr. Monika Husková
      riaditeľka spojenej školy

    • 22. MAREC – SVETOVÝ DEŇ VODY
     • 22. MAREC – SVETOVÝ DEŇ VODY

      24. 3. 2023

      „Voda, voda, vodička, pršíš nám ty z nebíčka.

      Malý dáždik poteší, prírody smäd uhasí.

      Každý človek rád ťa má, s tebou je aj zábava.

      Ale aj tak šetriť ťa máme, preto vodu stále nepúšťame.

      Vodičku čistú ja rád mám, každý deň si ju vychutnám“.

       

      V našej ŠMŠ sme  si pripomenuli dnešný Svetový deň vody.  Voda je vzácna tekutina a je neodmysliteľnou súčasťou našich každodenných činností. V priebehu dnešného dňa sme pripravili pre deti viacero aktivít smerované k uvedomeniu si významu vody v našom živote. Príbehom o putovaní kvapky a zážitkovými aktivitami sme u detí vytvárali pozitívny vzťah k vode, k nutnosti chrániť a šetriť vodou. Rôznymi výtvarnými technikami sme vyrobili plagát a rôzne výtvarné práce. Počas pobytu vonku sme sledovali tok nášho potoka a vysvetľovali deťom aké je dôležité, aby sa odpad nedostal do potoka.

      Učiteľky ŠMŠ,

      Pomocná vychovávateľka - K. Trnková,

      Zdravotníčka  - Bc. M. Vlkolinská

    • „BÁŤ, ČI NEBÁŤ SA...?“
     • „BÁŤ, ČI NEBÁŤ SA...?“

      24. 3. 2023

      V stredu, 22.marca 2023, nás opäť navštívila pani lektorka Ing. Zuzana Šutá z MP Education, s.r.o., s prednáškou na tému: „Báť, či nebáť sa...?“. Veľmi zaujímavou a vhodnou formou vysvetlila deťom zmeny správania sa v puberte, vplyv prostredia a kamarátov na ich životný štýl a zdravie. Upozornila ich, aby nepodliehali rôznym závislostiam, a že vždy majú na výber lepšie rozhodnutie pre svoje zdravie a život.

      Mgr. Z. Matalíková, koordinátorka prevencie

    • Návšteva Knižnice J. Henkela v Levoči
     • Návšteva Knižnice J. Henkela v Levoči

      20. 3. 2023

      Marec -  mesiac knihy sme dnes oslávili ako inak v Knižnici Jána Henkela v Levoči. Žiaci 2.A, 5. A a 6. A triedy si touto výchovno-vzdelávacou aktivitou mimo školy rozvíjali svoje sociálne a komunikačné zručnosti. Cieľom bolo „učenie mimo školy“. Každý žiak si našiel zaujímavé knihy či o zvieratách, o svete, o vlajkách, o Slovensku. Do knižnice sa určite budeme v priebehu školského roka s radosťou vracať.

      Mgr. V. Tatarková

    • ZDRAVÉ ZÚBKY
     • ZDRAVÉ ZÚBKY

      2. 3. 2023

      Deti z našej materskej školy navštívili ambulanciu dentálnej hygieny v Levoči. Oboznámili sa s profesiou zubného lekára, upevnili si poznatky o správnom čistení zubov – dentálnej hygiene, vyskúšali si prácu zubára aj na vlastnej koži, zubárske kreslo aj všetky prístroje, ktoré sú pre prácu zubára dôležité a potrebné. Deti zažili pekný a nezabudnuteľný deň.

       

      Učiteľka – PaedDr. Petronela Vašková

      Pomocná vychovávateľka – Jana Psocíková

    • V KRAJINE DIVADIEL A BÁJOK
     • V KRAJINE DIVADIEL A BÁJOK

      2. 3. 2023

      Divadlo je čarovná krajina, kde sa dieťa rado hrá a v hre spoznáva svet.

       

      Kde bolo, tam bolo...deti z našej škôlky sa premenili na rozprávkové postavičky. Počas tohto týždňa sme čerpali inšpiráciu z knižiek O červenej čiapočke a O troch prasiatkach. Spoločne sme si príbehy prečítali a pozreli si rozprávky, ktoré deti nakoniec aj prekreslili. Ale tá pravá zábava prišla až vo chvíli, keď sa z detí stali rozprávkové bytosti. Zrazu sme v triede mali tri nezbedné prasiatka, zlého vlka, babičku a odvážnu Červenú čiapočku. Deti tak mali možnosť vžiť sa do úloh jednotlivých postavičiek z rozprávok. Za svoj výkon si zaslúžia obrovskú pochvalu.

       

      Učiteľka – PaedDr. Petronela Vašková

      Pomocná vychovávateľka – Jana Psocíková

     • Turistika v prírode

      1. 3. 2023

      Dňa 23.2.2023 sa žiaci 2.A, 5.A a 6.A triedy zúčastnili turistiky v prírode. Našim cieľom bolo posilniť kondíciu a vytrvalosť  a poznávať prírodu v zime. Výstup na Mariánsku horu nebol pre väčšinu žiakov problém. Všetci žiaci si zaslúžili pochvalu za vytrvalosť v pešej chôdzi.

      Mgr. V. Tatarková

  • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021