• Návšteva Knižnice J. Henkela v Levoči
     • Návšteva Knižnice J. Henkela v Levoči

      30. 9. 2022

      Dňa 27.9.2022 žiaci 5. A a 6. A triedy navštívili Knižnicu Jána Henkela v Levoči. September sme tak začali prvou tiež výchovno-vzdelávacou aktivitou mimo školy a to knihou. Cieľom bolo „učenie mimo školy“, kedy si práve naši žiaci s autizmom môžu rozvíjať svoje sociálne a komunikačné zručnosti. Každý žiak sa potešil krásnym detským ilustrovaným knihám. Nacvičovali sme si aj slušné správanie sa na verejnosti a orientáciu v inom prostredí. Do knižnice sa určite budeme v priebehu školského roka s radosťou vracať.

      Mgr. V. Tatarková, Mgr. M. Popadičová, Mgr. M. Šoltésová, Bc. D. Polláková

    • Na ,,I - HRY- SKU“ Žihadielko
     • Na ,,I - HRY- SKU“ Žihadielko

      27. 9. 2022

      Byť v materskej škole nemusí byť nuda. Deti z 2.MS, 4.MS, 5.MS navštívili detské ihrisko Žihadielko. Svoje fyzické zdatnosti trénovali na herných prvkoch -  hojdačky, šmýkačky, kĺzačky, preliezačky, kolotoče. Už teraz sa tešíme na slnečné dni, ďalší  návrat na ihrisko. Ihrisko, kde je radosť, zážitky a spoločné aktivity detí z našej Špeciálnej materskej školy Jána Vojtaššáka internátnej v Levoči.

      Učiteľky ŠMŠ - Mgr. Martina Anderáková, Mgr. Larisa Jozefčáková, Mgr. Marcela Kuľová, 

      Pedagogické asistentka - Mgr. Katarína Holotňáková

      Školská zdravotná sestra - Miroslava Vlkolinská

    • Medzinárodný týždeň nepočujúcich
     • Medzinárodný týždeň nepočujúcich

      27. 9. 2022

      Medzinárodný týždeň nepočujúcich sa oslavuje na celom svete počas štvrtého septembrového týždňa od roku 2009. Je určený nielen ľuďom s postihnutím sluchu, ale aj všetkým tým, ktorí sa o túto problematiku zaujímajú. V tomto roku sa konal od 19. septembra do 25. septembra 2022.

      Naši žiaci si počas tohto týždňa nenechali ujsť mimoriadny program určený práve tejto príležitosti. Dňa 20.9. 2022 navštívili spolu so svojou p. učiteľkou a p. asistentom Múzeum špeciálneho školstva v Levoči, kde sa oboznámili s interaktívnym 3D modelom ucha, zahrali sa s rôznymi zvukmi,  s pexesom a videli mnoho pomôcok určených pre ľudí so sluchovým postihnutím.

      Táto návšteva bola príjemným zážitkom a veľkým prínosom pre žiakov.

      M. Kedžuchová - učiteľka

    • Múzeum špeciálneho školstva
     • Múzeum špeciálneho školstva

      27. 9. 2022

      Pri príležitosti Medzinárodného týždňa nepočujúcich sa deti zo školského internátu zúčastnili zážitkovo – edukačného programu „Prekročme bariéru ticha“. Cieľom programu bolo na vybraných prvkoch expozície a učebných pomôckach pre nepočujúcich vysvetliť a predviesť ich používanie. Motivovať deti k budovaniu si pozitívneho vzťahu k nepočujúcim a prostredníctvom zážitkovo – edukatívnych hier pochopiť prekážky, s ktorými sa nepočujúci denno – denne stretávajú.

      Matalíková Z., vychovávateľka

    • Korčuľovanie
     • Korčuľovanie

      27. 9. 2022

      V utorok, v podvečerných hodinách, sme s deťmi zo školského internátu znovu (po 2 rokoch), zahájili „našu korčuliarsku sezónu“. Deťom sa to veľmi páčilo, na ľade sa vybláznili, boli nadšené. Ak nám to zdravie a situácia v spoločnosti dovolí, korčule si budeme obúvať každý utorok až do konca apríla.

      Vychovávateľky a pani pomocná vychovávateľka zo ŠI.

    • Škôlka volá!
     • Škôlka volá!

      12. 9. 2022

      Klopi, klopi, brána,

      otváraj sa zrána.

      Ide detí ako smetí,

      do školičky každé letí.

      Klopi, klopi, brána,

      otváraj sa zrána!

      Šk. rok 2022/2023

      Učiteľka PaedDr. Petronela Vašková  

     • O Z N A M

      9. 9. 2022

      Vo štvrtok 15. septembra 2022 je štátny sviatok, vyučovanie nebude.

      V piatok 16. septembra 2022

       majú žiaci riaditeľské voľno,

      vyučovanie nebude.

      V pondelok 19. septembra 2022 bude vyučovanie podľa rozvrhu.

       Služba na školskom internáte v nedeľu 18. septembra 2022 bude.

      Riaditeľka spojenej školy

      PaedDr. Monika Husková

    • Porada riaditeľov katolíckych škôl a školských zariadení v Spišskej diecéze
     • Porada riaditeľov katolíckych škôl a školských zariadení v Spišskej diecéze

      13. 9. 2022

      Dňa 24. augusta 2022 sa konala v našej škole porada riaditeľov katolíckych škôl a školských zariadení v Spišskej diecéze, ktorá sa začala slávnostnou svätou omšou v školskej kaplnke Božieho milosrdenstva, ktorú celebroval diecézny administrátor Mons. ThDr. ICLic. Ján Kuboš, PhD. Porada pokračovala príhovorom delegáta pre katechézu a katolícke školstvo ThDr. Viktora Pardeľa, PhD., boli nám odprezentované nové právne predpisy v oblasti školstva a podané informácie z rokovania Komisie pre katechizáciu a školstvo KBS. Počas porady ku každej téme bola rozvinutá diskusia, v ktorej mali možnosť riaditelia katolíckych škôl a školských zariadení prezentovať svoje názory a pripomienky. Na záver porady PaedDr. Maroš Labuda, riaditeľ školského úradu poprial veľa darov Ducha Svätého, motivácie, radosti z nových úspechov a naplnenia  z vykonávanej práce v prospech našich detí a žiakov.

  • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021