• STARÝM RODIČOM

      25. 11. 2022

      Milá babka, milý dedko,

      ľúbime Vás nadovšetko.

      Rád by som Vám darček dal,

      krásny úsmev daroval.


      Učiteľka – Mgr. Martina Anderáková

      Pomocná vychovávateľka – K. Trnková


     • OZNAM

      11. 11. 2022

      V stredu 16. novembra 2022 bude odchodový deň.

      Vyučovanie bude končiť: 1. stupeň o 11:35 hod.,2. stupeň o 12:25 hod.

       

       Vo štvrtok 17. novembra 2022 je štátny sviatok.

      V piatok 18. novembra 2022 budú mať žiaci riaditeľské voľno.

       

       V pondelok 21. novembra 2022 bude vyučovanie podľa rozvrhu.

      Pohotovostná služba v nedeľu 20. novembra 2022 bude.

    • NÁVŠTEVA MESTSKEJ KNIŽNICE
     • NÁVŠTEVA MESTSKEJ KNIŽNICE

      15. 11. 2022

      Dňa 8. novembra 2022 žiaci 4.A a 3.K triedy navštívili knižnicu Jána Henckela v Levoči. Pri vstupe do knižnice ich ohromili krásne rozprávkové maľby na stenách a vo vnútri ich čakalo bludisko pomedzi vysoké police s množstvom kníh. Od pracovníčky knižnice sa žiaci dozvedeli, ako funguje vypožičiavanie kníh a potom si vypočuli krátky úryvok z rozprávkovej knihy. Každý si v knižnici našiel svojich obľúbených knižných, či televíznych hrdinov. Zaujal ich Harry Potter, Egypt, knihy o robotoch, zvieratách, komiksy aj rozprávky. Všetci odchádzali s úžasnými zážitkami a otázkou: "Kedy pôjdeme znova do knižnice?".

       

      Triedne učiteľky Mgr. Martina Kovalčíková a Mgr. Martina Cihová.

      Asistentky učiteľa Mgr. Silvia Jasečková a Mgr. Veronika Iľašová.

    • POTULKY MESTOM
     • POTULKY MESTOM

      11. 11. 2022

      LEVOČA

      Ján Ličko

       

      Nádherná medzi perlami našich miest

      a vďaka Bohu vždycky prítulná

      ako matka po návrate z dlhých ciest.

      Statočným túžbam rada požehná

      pre šťastie, akého inde takmer niet,

      pre pokoj a slnko v dušiach ľudí,

      pre pohodu mesta nielen našich liet,

      pre nádej, že ľudskosť nepoblúdi.

       

      Tu priezormi prstov z čujného svetla

      zrno poznania našinci zobú,

      aby túžba skutočné šťastie stretla

      pre každý deň, každú ľudskú dobu,

      preto, lebo všetci túžia byť šťastní,

      ako dieťa v náručí vlastnej matky,

      ako verná láska v ľúbostnej básni,

      ako všetky vydarené sviatky.

       

      Veľa miest a mnoho domov jesto

      nevľúdnych i vrúcne milovaných,

      avšak našim domovom je toto mesto

      plné krás a ľudí dobroprajných.

       

          Levoča, ležiace na východe regiónu Spiš, je kultúrno-historickým pokladom medzi slovenskými mestami s množstvom pamiatok. Spolu s deťmi našej ŠMŠ sme navštívili niektoré naše pamiatky: Radnicu, Klietku hanby, Baziliku sv. Jakuba a ďalšie dominanty nášho mesta. Zavítali sme aj na mestský úrad, kde nás privítal primátor nášho mesta.

      Učiteľky ŠMŠ, pomocná vychovávateľka – K. Trnková

      Zdravotníčka – M. Vlkolinská, Bc.

    • NÁVŠTEVA KVETINÁRSTVA
     • NÁVŠTEVA KVETINÁRSTVA

      11. 11. 2022

          Deti našej škôlky navštívili  kvetinárstva v našom meste. V kvetinárstve bolo veľa rôznych kytíc, ikebán a jesenných dekorácii. Deťom sa to páčilo a dohodli sme sa s pani kvetinárkou na ďalšej návšteve. Touto aktivitou sme sa snažili u deti budovať zmysel pre krásu a estetické cítenie.

      Učiteľky ŠMŠ, pomocná vychovávateľka – K. Trnková

      Zdravotníčka – M. Vlkolinská, Bc.

    • NAŠA PLANÉTA ZEM
     • NAŠA PLANÉTA ZEM

      11. 11. 2022

      Naša škola  sa zapojila do výtvarnej súťaže „Svet očami autistov“, ktorej organizátorom je OZ „Nie sme sami“. Deti a žiaci tried 4.MS, 5.MS, 1.A a 4.A   kreslili, maľovali, odtláčali a využili rôzne techniky. Deťom a žiakom budeme držať prsty. „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa“.

      Učiteľka: Mgr. M. Kuľová

    • KEĎ SVIETI ČERVENÁ
     • KEĎ SVIETI ČERVENÁ

      10. 11. 2022

      My škôlkari vždy  radi spoznávame a učíme sa niečo nové. Za poznaním ako funguje a načo slúži semafor, sme zašli na školský dvor SŠI Š. Kluberta. Naučili sme sa ako bezpečne prechádzať cez cestu. Našej pozornosti neunikli ani preliezky a hojdačky, preto sme sa tam zastavili a poriadne si ich užili.

      Učiteľky ŠMŠ, pomocná vychovávateľka – K. Trnková

      Zdravotníčka – M. Vlkolinská, Bc.

    • JESENNÉ VYCHÁDZKY
     • JESENNÉ VYCHÁDZKY

      10. 11. 2022

      Maľovala pani Jeseň farbičkami listy,

      jeden hnedý, druhý žltý, tretí zostal čistý.

      Rozdala už pani Jeseň deťom svoje dary,

      ponúkla ich pohárikom jablkovej šťavy.

      Odletela nebadane na jesennom vetre,

      hľaďte deti, padá lístie, obliekajte svetre.

       

      V mesiaci október sa deti rôznymi aktivitami oboznamovali s jesennou prírodou. Na vychádzkach pozorovali opadávanie listov, farebnú jesennú prírodu, poznávali stromy a kríky, hľadali jesenné dary z lesa.

      Učiteľky ŠMŠ, pomocná vychovávateľka – K. Trnková

      Zdravotníčka – M. Vlkolinská, Bc.

    • STAROSTLIVOSŤ O ZÚBKY
     • STAROSTLIVOSŤ O ZÚBKY

      9. 11. 2022

      „Hore – dole zúbky malé,  vyčistíme dokonale.  Sem a tam, tam a späť,  umyjeme všetky hneď.“

          Deti v našom predškolskom zariadení vedia, že starostlivosť o zuby je veľmi dôležitá a každodenným umývaním zúbkov nielen  pred popoludňajším odpočinkom si ich chránia. V poslednú októbrovú stredu k nám prišla teta Katka, aby nám ukázala ako sa správne starať o náš chrup. Bc. Mgr. Katarína Demočková v úvode porozprávala o zdravej životospráve a prezentovala pomôcky, ktoré priniesla a v praktickej časti sa deťom venovala individuálne. Dentálna hygienička predviedla ako držať zubnú kefku, usmerňovala a učila správnu techniku umývania zubov. Ďakujeme za inštruktáž a veríme, že využitím týchto poznatkov znížime počet zubných kazov.    

      Učiteľky ŠMŠ, pomocná vychovávateľka – K. Trnková, Zdravotníčka – M. Vlkolinská, Bc.

    • DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL
     • DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL

      9. 11. 2022

        Na základe iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu / SV OMEP/ OMEP Slovensko vznikla myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku. Tento významný deň nielen pre materské školy, ale aj pre náš štát, sa každoročne organizuje 4. novembra. V tento deň, konkrétne v roku 1829 bola založená grófkou Máriou Brunswickou v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa. Česť a vďaka patrí tejto grófke za to, že vystihla špecifikum didaktiky materskej školy už v jej počiatkoch: „Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili, a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali.“ Aj v našej Špeciálnej materskej škole Jána Vojtaššáka internátnej sme realizovali zaujímavé edukačné a športové aktivity s využitím rôznych didaktických pomôcok. Spoločne sme oslávili tento deň a zaspievali aj Hymnu Dňa materských škôl na Slovensku.

      Učiteľky ŠMŠ, pomocná vychovávateľka - K.Trnková

      Zdravotníčka  - M. Vlkolinská, Bc.

    • BÁBKOVÉ DIVADLO
     • BÁBKOVÉ DIVADLO

      9. 11. 2022

      Dňa 3. novembra našu školu navštívilo Bábkové divadlo na Rázcestí s predstavením „Putovné uško“ pre deti s rôznymi uškami. Predstavenie bolo s hovoreným slovom a súčasne v posunkovom jazyku, čo bolo veľkým prínosom pre nepočujúcich žiakov. Počas predstavenia mali deti možnosť vyskúšať si bábky, dozvedeli sa aké konkrétne bábky poznáme a ako sa s nimi pracuje.

      Mgr. Vagnerová Dominika

    • Better together
     • Better together

      9. 11. 2022

      V dňoch 4. a 5. novembra 2022 sme sa zúčastnili medzinárodnej konferencie s názvom Better together. Už ako samotný názov napovedá, konferencia sa niesla v duchu spolupráce. Na konferencii vystúpili pedagógovia britských stredných škôl a Univerzity Notre Dame v Londýne. Vo svojich prednáškach poukazovali na dôležitosť spolupráce, ktorá zabezpečí zlepšenie vzdelávania a zároveň zlepší celkovú klímu v škole. Slovo dostali aj americkí študenti, ktorí hovorili o formovaní identity a o tom, akú dôležitú úlohu zohráva to, odkiaľ pochádzame. Prednášky boli veľmi zaujímavé a sme radi, že aj naša škola dostala možnosť zúčastniť sa tejto konferencie v Bardejovských Kúpeľoch. Veríme, že získané poznatky  využijeme aj na našej škole.

      Michaela Zombeková a Ľuboš Košut

    • ÚCTA K STARŠÍM
     • ÚCTA K STARŠÍM

      4. 11. 2022

      Vyjadrení lásky nikdy nie je dosť. Kto z nás by nechcel počuť, že nás niekto má rád, že mu na nás záleží, že sme pre niekoho veľmi cenní a vzácni ? Tento sviatok ponúka príležitosť prejaviť im lásku a úctu. Buďme dôvodom, aby sa usmievali. 

      Učiteľka PaedDr. Petronela Vašková

      Pomocná vychovávateľka Jana Psocíková

    • IHRISKO
     • IHRISKO

      4. 11. 2022

      Dňa 25.10.2022  žiaci 1.A, 5.A a 6.A triedy navštívili interiérové ihrisko Funn Ville v Hozelci. Počas návštevy si mohli rozvíjať svoje pohybové schopnosti, koordináciu, šikovnosť no i slušné správanie sa na verejnosti. Žiaci s autizmom nemajú dostatočne rozvinutú spoločnú pozornosť, ktorá sa práve počas takýchto školských akcií rozvíja. Taktiež vedieť prijať zmenu a nový priestor, cestovanie i nový priestor a nových ľudí - to všetko sa učíme nielen v triede ale aj v praxi. Všetci žiaci mali z ihriska veľký zážitok.

      Učiteľky: Mgr. Vladimíra Tatarková, Mgr. M. Popadičová, Mgr. T. Galajdová

      Pedagogickí asistenti: Mgr. M. Kapustová, Mgr. Ľ. Košút

    • Jesenné pečenie
     • Jesenné pečenie

      4. 11. 2022

      Na tanierik koláč voňavý,

      všetci majú úsmev na tvári.

      Deti v ŠMŠ si spríjemnili deň pečením jablkového koláča a pripravili chutný čaj z jablkových šupiek. Do rúk vzali varešky a pustili sa do miešania cesta. Vôňou škorice a jabĺk sa krásna jesenná atmosféra šírila budovou našej školy. Ochutnávka upečeného koláča bola na toľko úspešná, že neostal ani jeden kúsok. Takéto sladké aktivity, by deti privítali častejšie.

      Učiteľky ŠMŠ

      Pomocná vychovávateľka – K. Trnková

      Zdravotníčka – M. Vlkolinská

    • POMÁHAŤ TREBA VŽDY
     • POMÁHAŤ TREBA VŽDY

      2. 11. 2022

      Ako každý deň, aj dnes sme sa vybrali s deťmi na vychádzku po našom meste. Na jednej z ulíc sme našli opustené šteniatko, ktoré sa triaslo od zimy. Bolo nám ho ľúto, preto sme sa rozhodli kontaktovať organizáciu „Pomáhame zvieratkám v Levoči“. Tá nás odkázala na mestskú políciu. Počkali sme na ochotných policajtov, ktorí nám prisľúbili, že sa o šteniatko dobre postarajú. Nakoniec sme sa všetci aj vyfotili.

      S hrejivým pocitom, že sa nám psíka podarilo zachrániť sme urobili dobrý skutok a zároveň sme sa poučili, že oči musíme mať vždy otvorené, lebo nikdy nevieme, kto alebo čo potrebuje našu pomoc.

      Učiteľka PaedDr. Petronela Vašková

      Pomocná vychovávateľka Jana Psocíková

     • O Z N A M

      21. 10. 2022

      Vo štvrtok 27. októbra 2022 bude odchodový deň.

       Od 28. októbra 2022 do 1. novembra 2022 majú žiaci jesenné prázdniny.

      V stredu 2. novembra 2022 bude vyučovanie podľa rozvrhu.

      Pohotovostná služba 1. novembra 2022 bude.

    • Deň jablka
     • Deň jablka

      27. 10. 2022

      ,,Zázrak menom jablko“. Čo o ňom vieme? Určite nie všetko, ale 21. októbra sme sa o našom sladučkom a šťavnatom ovocí dozvedeli čo najviac.

      Viedli sme so žiakmi rozhovor o jablku ako o výbornom a veľmi zdravom ovocí. Pozreli sme si zaujímavú prezentáciu, počítali jabĺčkové príklady, naučili básničku a nezabudli ani na tanec s jablkom. Samozrejme, nechýbala ani ochutnávka  sladkých domácich  koláčikov, ktoré nám pripravili naše šikovné mamičky. Jedna zábava striedala druhú. Žiaci súťažili v jedení jablka, či v pokuse o najdlhšiu šupku. Maľovali, vystrihovali a skladali tieto guľaté malé zázraky. Na pomoc nám prišli aj naši kamaráti z 3.K triedy.

      Jablko, ktoré zjeme každý deň má zázračné účinky a pôsobí  na náš organizmus, ako „domáci lekár“. Skúsme ho zaradiť do nášho jedálnička každý deň a pozitívne účinky sa určite čoskoro dostavia.

      Žiaci 4.A triedy

    • Celoslovenské stretnutie riaditeľov katolíckych škôl Slovenska v Poprade
     • Celoslovenské stretnutie riaditeľov katolíckych škôl Slovenska v Poprade

      26. 10. 2022

      V dňoch 18.10. – 19. 10. 2022 sa konalo celoslovenské stretnutie riaditeľov katolíckych škôl Slovenska v Poprade, ktoré začalo sv. omšou v konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie za prítomnosti excelencie arcibiskupa trnavskej  diecézy Mons. Jána Oroscha, spišského administrátora Mons. Jána Kuboša, školského vikára ThDr. Viktora Pardeľa, PhD., dekana popradskej farnosti a ostatných prítomných duchovných otcov. Po skončení sv. omše program stretnutia pokračoval odbornými prednáškami. V úvode všetkých prítomných  krátkym príhovorom privítal riaditeľ Arcibiskupského školského úradu v Košiciach Mgr. Miroslav  Jacko. Prihovoril sa aj v mene neprítomného Mons. Bernarda Bobera, súčasného novozvoleného predsedu KBS, ktorý sal z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti nezúčastnil tohto stretnutia. Osobne sa tohto stretnutia zúčastnil novozvolený minister školstva, vedy, výskume a športu SR Mgr. Ján Horecký, ktorý podal informácie o súčasnom stave a financovaní regionálneho školstva. Program stretnutia pokračoval prezentáciou aktuálnych informácií zo štátnej školskej inšpekcie v zastúpení Mgr. Alžbety Štofkovej Dianovskej, hlavnej školskej inšpektorky. V ďalšom vstupe Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., z Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy odprezentovala prednášku zameranú na tému Riaditeľ školy ako dobrý líder. Mgr. Eva Račková PhD. ACC poukázala na nenásilnú komunikáciu a peer mediáciu v školskej praxi. Riaditeľ KPKC n.o. Mgr. Roman Vitko, PhD. predstavil činnosť Katolíckeho a katechetického centra v Levoči, ktoré poskytuje služby zamerané na duchovnú, kultúrnu, odbornú a metodickú pomoc katolíckym školám a školským zariadeniam všetkých druhov a stupňov, školským úradom zriaďovateľov katolíckych škôl (diecéznych a rehoľných), diecéznym katechetickým úradom a ostatným  právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim v katolíckom školstve na území SR. Po skončení odborných prednášok riaditelia pokračovali v sekciách rozdelených podľa typov škôl a školských zariadení. Výstupy z jednotlivých sekcií za školy (materské, základné, stredné odborné, gymnáziá, špeciálne) boli odprezentované v úvode ďalšieho dňa celoslovenského stretnutia. Po odprezentovaní jednotlivých výstupov košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč prednášal na tému ,, Syndróm vyhorenia a vytrvalosti v prostredí katolíckej školy“. V závere pracovného stretnutia sa konala sv. omša v konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie, ktorú celebroval Mons. Bernard Bober . Po jej skončení  nasledovalo oceňovanie pedagogických zamestnancov za ich dlhoročnú prácu a významný podiel na rozvoji katolíckeho školstva na Slovensku.

      PaedDr. Monika Husková, riaditeľka školy

    • Komunita
     • Komunita

      26. 10. 2022

      V tomto školskom roku sme opäť obnovili našu internátnu staro – novú „Komunitu“. Ide o stretnutie sa všetkých internátnych detí, vychovávateliek a zástupcov vedenia školy – pani zástupkyňa alebo nás príde podporiť i pani riaditeľka. Komunitu máme jedenkrát v mesiaci v popoludňajších hodinách. Pri tomto stretnutí máme priestor na rozhovor s deťmi, na riešenie vecí, ktoré nás trápia alebo naopak tešia. Hodnotíme správanie, obliekanie sa, prípravu na vyučovanie, hodnotíme akcie, ktoré sme v danom mesiaci uskutočnili a oboznámime deti s novými, pripravovanými akciami a iné.  Slovo dostane každý, kto sa chce do debaty  zapojiť. V neposlednom rade si spomenieme a zablahoželáme deťom, ktoré v danom mesiaci oslavujú meniny a narodeniny.

      Mgr. Matalíková Z., koordinátorka prevencie

 • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021