• ZIMNÝ MINIATELIÉR
     • ZIMNÝ MINIATELIÉR

      23. 1. 2023

      Najkrajšie darčeky tie nie sú v krabičkách,

      tie máme ukryté len v našich srdiečkach.

      V ten večer vianočný skúsme si ich priať,

      možno ich prinesie ten, kto má nás rád.

      Šťastné a Veselé Vianoce prajú deti ŠMŠ.

       

      Učiteľka – Mgr. Martina Anderáková

      Pomocná vychovávateľka – Katarína Trnková

    • VIANOČNÝ ČAS
     • VIANOČNÝ ČAS

      23. 1. 2023

      Vo Vianočný čas, kedy všetko stíchne a moment sa spomalí, za sprievodu kolied sme si aj my v 5. ŠMŠ pripomenuli zvyky a tradície pri Vianočnom stole. Spoločne sme si rozkrojili jabĺčko, ochutnali oblátky s medom a navzájom sme si venovali medový krížik na čelo. Pomocou papierového betlehemu sme si sprítomnili narodenie malého Ježiška. Nesmel chýbať ani darček pre rodičov. Deti si vyrobili papierové Vianočné gule s vlastnou tvárou. Myslím, že sme dostatočne pripravení na sviatky radosti a už nedočkavo čakáme na deň narodenia Ježiša Krista. Na záver Vám vinšujeme lásky, šťastia hodiny, v kruhu svojej rodiny, užite si spoločne, krásne sviatky Vianočné.

      Učiteľka – Mgr. Martina Anderáková

      Pomocná vychovávateľka – Katarína Trnková

    • MIKULÁŠSKE HRANIE V MÚZEU
     • MIKULÁŠSKE HRANIE V MÚZEU

      23. 1. 2023

      Múzeum špeciálneho školstva v Levoči pripravilo originálne predsviatočné aktivity a neobyčajné hry. Deti z našej Špeciálnej materskej školy hrali interaktívne hry zamerané na rozvoj pamäte, precvičili si logické myslenie, grafomotoriku, sluchové vnímanie a pohybové aktivity s ozvučenou loptou. Po prvýkrát do tohto múzea zavítal aj Svätý Mikuláš, ktorý odmenil všetky deti sladkosťami. Pod stromčekom si našli aj malý darček, ktorý detských múzejných návštevníkov milo potešil.

      Učiteľky ŠMŠ a pedagogický asistent

  • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021