• O Z N A M

      21. 10. 2022

      Vo štvrtok 27. októbra 2022 bude odchodový deň.

       Od 28. októbra 2022 do 1. novembra 2022 majú žiaci jesenné prázdniny.

      V stredu 2. novembra 2022 bude vyučovanie podľa rozvrhu.

      Pohotovostná služba 1. novembra 2022 bude.

    • Deň jablka
     • Deň jablka

      27. 10. 2022

      ,,Zázrak menom jablko“. Čo o ňom vieme? Určite nie všetko, ale 21. októbra sme sa o našom sladučkom a šťavnatom ovocí dozvedeli čo najviac.

      Viedli sme so žiakmi rozhovor o jablku ako o výbornom a veľmi zdravom ovocí. Pozreli sme si zaujímavú prezentáciu, počítali jabĺčkové príklady, naučili básničku a nezabudli ani na tanec s jablkom. Samozrejme, nechýbala ani ochutnávka  sladkých domácich  koláčikov, ktoré nám pripravili naše šikovné mamičky. Jedna zábava striedala druhú. Žiaci súťažili v jedení jablka, či v pokuse o najdlhšiu šupku. Maľovali, vystrihovali a skladali tieto guľaté malé zázraky. Na pomoc nám prišli aj naši kamaráti z 3.K triedy.

      Jablko, ktoré zjeme každý deň má zázračné účinky a pôsobí  na náš organizmus, ako „domáci lekár“. Skúsme ho zaradiť do nášho jedálnička každý deň a pozitívne účinky sa určite čoskoro dostavia.

      Žiaci 4.A triedy

    • Celoslovenské stretnutie riaditeľov katolíckych škôl Slovenska v Poprade
     • Celoslovenské stretnutie riaditeľov katolíckych škôl Slovenska v Poprade

      26. 10. 2022

      V dňoch 18.10. – 19. 10. 2022 sa konalo celoslovenské stretnutie riaditeľov katolíckych škôl Slovenska v Poprade, ktoré začalo sv. omšou v konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie za prítomnosti excelencie arcibiskupa trnavskej  diecézy Mons. Jána Oroscha, spišského administrátora Mons. Jána Kuboša, školského vikára ThDr. Viktora Pardeľa, PhD., dekana popradskej farnosti a ostatných prítomných duchovných otcov. Po skončení sv. omše program stretnutia pokračoval odbornými prednáškami. V úvode všetkých prítomných  krátkym príhovorom privítal riaditeľ Arcibiskupského školského úradu v Košiciach Mgr. Miroslav  Jacko. Prihovoril sa aj v mene neprítomného Mons. Bernarda Bobera, súčasného novozvoleného predsedu KBS, ktorý sal z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti nezúčastnil tohto stretnutia. Osobne sa tohto stretnutia zúčastnil novozvolený minister školstva, vedy, výskume a športu SR Mgr. Ján Horecký, ktorý podal informácie o súčasnom stave a financovaní regionálneho školstva. Program stretnutia pokračoval prezentáciou aktuálnych informácií zo štátnej školskej inšpekcie v zastúpení Mgr. Alžbety Štofkovej Dianovskej, hlavnej školskej inšpektorky. V ďalšom vstupe Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., z Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy odprezentovala prednášku zameranú na tému Riaditeľ školy ako dobrý líder. Mgr. Eva Račková PhD. ACC poukázala na nenásilnú komunikáciu a peer mediáciu v školskej praxi. Riaditeľ KPKC n.o. Mgr. Roman Vitko, PhD. predstavil činnosť Katolíckeho a katechetického centra v Levoči, ktoré poskytuje služby zamerané na duchovnú, kultúrnu, odbornú a metodickú pomoc katolíckym školám a školským zariadeniam všetkých druhov a stupňov, školským úradom zriaďovateľov katolíckych škôl (diecéznych a rehoľných), diecéznym katechetickým úradom a ostatným  právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim v katolíckom školstve na území SR. Po skončení odborných prednášok riaditelia pokračovali v sekciách rozdelených podľa typov škôl a školských zariadení. Výstupy z jednotlivých sekcií za školy (materské, základné, stredné odborné, gymnáziá, špeciálne) boli odprezentované v úvode ďalšieho dňa celoslovenského stretnutia. Po odprezentovaní jednotlivých výstupov košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč prednášal na tému ,, Syndróm vyhorenia a vytrvalosti v prostredí katolíckej školy“. V závere pracovného stretnutia sa konala sv. omša v konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie, ktorú celebroval Mons. Bernard Bober . Po jej skončení  nasledovalo oceňovanie pedagogických zamestnancov za ich dlhoročnú prácu a významný podiel na rozvoji katolíckeho školstva na Slovensku.

      PaedDr. Monika Husková, riaditeľka školy

    • Komunita
     • Komunita

      26. 10. 2022

      V tomto školskom roku sme opäť obnovili našu internátnu staro – novú „Komunitu“. Ide o stretnutie sa všetkých internátnych detí, vychovávateliek a zástupcov vedenia školy – pani zástupkyňa alebo nás príde podporiť i pani riaditeľka. Komunitu máme jedenkrát v mesiaci v popoludňajších hodinách. Pri tomto stretnutí máme priestor na rozhovor s deťmi, na riešenie vecí, ktoré nás trápia alebo naopak tešia. Hodnotíme správanie, obliekanie sa, prípravu na vyučovanie, hodnotíme akcie, ktoré sme v danom mesiaci uskutočnili a oboznámime deti s novými, pripravovanými akciami a iné.  Slovo dostane každý, kto sa chce do debaty  zapojiť. V neposlednom rade si spomenieme a zablahoželáme deťom, ktoré v danom mesiaci oslavujú meniny a narodeniny.

      Mgr. Matalíková Z., koordinátorka prevencie

    • PREDNÁŠKA „SI ONLINE“
     • PREDNÁŠKA „SI ONLINE“

      25. 10. 2022

      V pondelok, 17.10.2022, nás opäť navštívila pani Ing. Zuzana Šutá, lektorka z MP Education, s.r.o s prednáškou „Si online“. Témou prednášky boli výhody a nevýhody nových technológií na vývoj detí. Nebezpečenstvo virtuálneho sveta, online hry, spôsob získavania informácií v online prostredí. Pre deti to bolo veľmi zaujímavé a hlavne poučné. Zapájali sa do debaty vlastnými skúsenosťami s internetom.

      Mgr. Matalíková Z., koordinátorka prevencie

    • Bezpečne na ceste
     • Bezpečne na ceste

      24. 10. 2022

      V rámci preventívnych aktivít pre deti nás navštívila policajná preventistka npor. Mgr. Mária Holotňáková z OR PZ v Poprade. Deťom názornými ukážkami vysvetlila základné pravidlá dopravnej výchovy. V každodennom živote sa deti stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, alebo cestujúci v dopravných prostriedkoch. Naučili sa, prečo je dôležité nosiť reflexné prvky, zahrali sa námetové hry na dopravných policajtov. Policajti, ktorí riadili, usmerňovali a kontrolovali bezpečnosť cestnej premávky v priestoroch našej materskej školy.

      ​​​​​​​Učiteľky ŠMŠ, pomocná vychovávateľka - K. Trnková, zdravotníčka  - M. Vlkolinská

    • Babičkina záhrada
     • Babičkina záhrada

      21. 10. 2022

      Už tradične v jeseni sa deti  oboznamujú s rôznymi jesennými plodmi, ktoré môžeme nájsť voľne v prírode, v lese, ale tiež s tými, ktoré si vieme dopestovať sami v záhradke. A aby to nebolo jednotvárne, tento rok sme skúsili niečo nové. Deti si najprv zopakovali, aké jesenné plody vieme nájsť v záhradke, naučili sa rozlišovať zdravé potraviny od nezdravých a v neposlednom rade si samé vyskúšali prípravu rôznych pokrmov (pomazánky, nátierky, šaláty, zaváraniny), ktoré potom s chuťou zjedli.

      Veď uznajte sami... už len pri pohľade na jesenné dobroty sa zbiehajú slinky.

      Učiteľka  – PaedDr. Petronela Vašková

      Pomocná vychovávateľka – Jana Psocíková

    • Milión detí sa modlí ruženec
     • Milión detí sa modlí ruženec

      20. 10. 2022

      Žiaci našej školy sa dňa 18.10.2022 zapojili do modlitby ruženca za mier a jednotu vo svete, ktorú organizuje Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.  Ide najmä o krajiny, v ktorých vládne násilie, vojna či veľká chudoba. Modlitba má povzbudiť deti a mladých ľudí k dôvere v Boha v ťažkých časoch.

      Mgr. Mária Fecková, učiteľka

    • Stretnutie s rozprávkami v Mestskej knižnici
     • Stretnutie s rozprávkami v Mestskej knižnici

      20. 10. 2022

      Dňa 14.10.2022 žiaci 1.A a 2.A triedy navštívili mestskú knižnicu v Levoči. Pri príchode do knižnice nás očarili krásne maľby na stenách. V tejto chvíli sme sa cítili ako v rozprávkovej krajine. Po privítaní pani knihovníčkou sa deti usadili do pohodlných vakov a prezerali si rôzne knihy. Chlapcov najviac zaujímali knihy o autách, dievčatá  knihy o zvieratkách  a princeznách. Deti si vypočuli rozprávku „O Guľkovi Bombuľkovi“, ktorá ich veľmi zaujala. Návšteva knižnice sa nám veľmi páčila a už teraz sa tešíme na ďalšiu.

      Mgr. Viera Pitoráková, Mgr. Terézia Galajdová, a pani asistentky.

    • ÚČELOVÉ CVIČENIE
     • ÚČELOVÉ CVIČENIE

      17. 10. 2022

      Neskorú jeseň, no ešte počasie babieho leta, využila Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna k realizácii účelového cvičenia. Pešou turistikou zdolávali a spoznávali Levočské vrchy a prešli si aj Žabiu cestu.

      Učiteľ Mgr. Koterba Tomáš

    • Babičkina záhrada
     • Babičkina záhrada

      14. 10. 2022

      V jeden pekný jesenný deň sme herňu v materskej škole obliekli do farieb jesene. Z našich záhrad sme deťom priniesli všetky tie dobroty, ktoré nám príroda tento rok  štedro nadelila. Nachystali sme stoly a potom sme už mohli začať.

      Kreslili sme i cvičili, spoznávali, aj ochutnávali. Súťažili, aj mrkvový šalátik vyrobili.

      Naše deti už vedia, že ovocie aj zelenina sú veľmi zdravé, nemáme ich zo supermarketu, ale vyrástli v záhrade. Všetkým sa tento náš deň páčil, a my za všetky  tie dary prírode veľmi pekne ďakujeme.

      Učiteľky ŠMŠ, pomocná vychovávateľka – K. Trnková, zdravotníčka – M. Vlkolinská

    • MOJE TELO
     • MOJE TELO

      14. 10. 2022

      Telíčko je ako skrinka, v ktorej niečo ukrývam.

      No namiesto šiat a vecí, srdce, pľúca ja tam mám.

      Pľúcami ja dýcham rád, skús to aj ty, kamarát.

      Srdiečko si v tele bije a telíčko krásne žije.

      Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb, ktorej cieľom je poskytovať základné informácie súvisiace so zdravím je zameraná na pohyb, ako prostriedok upevňovania zdravia a tým aj ovplyvňovania zdravého životného štýlu – pohybová aktivita, zdravá výživa, vyhýbanie sa rizikovým faktorom. Zdravotníčka našej školy,  M. Vlkolinská, priblížila pomocou činností a hier rozlišovanie stavu choroby a zdravia, predchádzanie šírenia chorôb, nadobúdanie spôsobilosti na elementárnej úrovni pomôcť druhým pri ochorení (úraze).

      Učiteľky ŠMŠ

      Zdravotníčka školy: Bc. M. Vlkolinská

    • DEAFLYMPÍJSKE DNI 2022
     • DEAFLYMPÍJSKE DNI 2022

      13. 10. 2022

      V pondelok 3.10.2022 sme vlakom cestovali do Bratislavy kde sme sa v dňoch 4.10 a 5.10 zúčastnili Deaflympíjskych dni nepočujúcej mládeže 2022,  ktoré organizoval Deaflympíjsky výbor SR.  Cesta vlakom bola síce dlhá a nekonečná, no o to  krajšie zážitky nás čakali v našom hlavnom meste. Prvý deň sme súťažili  v  stolnom tenise kde sme sa síce veľmi snažili, no neumiestnili sme sa na prvých priečkach. Ďalší deň bol na programe beh okolo jazera v areáli Železnej studničky. Tam sme získali vo svojich kategóriách  tieto ocenenia:

      prvé miesto Miroslav Kováč, druhé miesto Juraj Kováč a tretie miesto Michaela Balážová.

      Okrem športových podujatí  sme mali aj bohatý program popoludní, kedy sme absolvovali okružnú jazdu vláčikom po Starom meste,  popozerali sme si okolie Bratislavského hradu a Národnej rady SR. V utorok sme pretekali a jazdili na motokárach. Všetko to boli pre nás super zážitky. Vo štvrtok sme cestovali domov unavení a zároveň plný dojmov a zážitkov zo super akcie.

      Vychovávateľka Mgr. Zuzana Pollákova, učiteľ  Mgr. Marcel Holló

    • Svetový deň úsmevu – 7.10.2022
     • Svetový deň úsmevu – 7.10.2022

      12. 10. 2022

      Žltá usmievavá tvárička „smajlík“ je symbolom svetového dňa úsmevu, ktorý si pripomíname v prvý októbrový piatok. Úsmev o nás prezradí veľa, viac než si myslíme. Smejme sa, pretože úsmev nič nestojí, zlepší náladu nielen nám, ale urobíme radosť aj ostatným. Medzi najkrajší úsmev patrí ten detský - je  najúprimnejší!

      Učiteľka – PaedDr. Petronela Vašková

      Pomocná vychovávateľka – Jana Psocíková

    • Deň jesene v praktickej škole
     • Deň jesene v praktickej škole

      12. 10. 2022

      S príchodom tohto krásneho obdobia sa mení celá príroda okolo nás. Stromom sa farbia listy do odtieňov žltej, oranžovej a červenej. V prírode všetko dozrieva, zbiera sa úroda...

      Preto sme si aj my žiaci 1.P a 2.P triedy dňa 7. 10. 2022 v rámci výchovno-vzdelávacích aktivít spolu  s učiteľkami vyzdobili triedu a pripravili ochutnávku jesenných plodov. Veľkým zážitkom bola samotná príprava hruškového koláča. Žiaci pracovali usilovne ako včeličky. Odmenou im bol vynikajúci koláč, ktorý každému chutil.

      PaedDr. Mária Molnárová, Mgr. Marta Palenčárová

    • Š A R K A N
     • Š A R K A N

      10. 10. 2022

      Letí šarkan letí, kývajte mu deti.

      Veselo si lieta, mieri na kraj sveta.

      Šarkanicu nájde tam, nebude viac lietať sám.

      Učiteľky, asistentky a žiaci 1. A , 2. A triedy.

    • Púšťanie šarkanov
     • Púšťanie šarkanov

      10. 10. 2022

      5.október 2022 bol deň ako vyšitý pre púšťanie šarkanov. V školskom klube detí sme sa rozhodli využiť krásne jesenné a slnečné počasie na púšťanie šarkanov. Pestrofarebné šarkany nám postupne vyleteli do výšky a postarali sa o pekné divadlo na jesennej oblohe. Poriadne sme si to užili, vyšantili a hlavne zabavili ! Deti sa vyšantili aj pri vlastnoručnej výrobe šarkanov, ktorých si pestrofarebne ozdobili. Šarkany, ktoré si vyrobili nám preleteli chodbami školy a pristáli až na nástenke, odkiaľ nám pripomínajú, aké krásne ročné obdobie vonku máme.   

      Mgr. Vagnerová Dominika, vychovávateľka ŠKD

    • Návšteva Múzea špeciálneho školstva
     • Návšteva Múzea špeciálneho školstva

      10. 10. 2022

      21. 9. 2022 žiaci 1.A a 2.A triedy navštívili Múzeum špeciálneho školstva, v ktorom im pani sprievodkyňa umožnila spoznať a zahrať sa s rôznymi učebnými pomôckami a zážitkovo – edukatívnymi hrami. Deti so záujmom skúmali rôzne predmety, poznávali farby, tvary a tak rozvíjali svoje zmyslové vnímanie. Aktivity sa im veľmi páčili, čo je vidieť aj na ich usmiatych tváričkách.

      Učiteľky : Mgr. Viera Pitoráková, Mgr. Terézia Galajdová

      Asistentky učiteľa: Mgr. Miroslava Kapustová, Mgr. Žaneta Hradiská, Mgr. Mariana Šoltésová

    • „Deň JESENE“
     • „Deň JESENE“

      4. 10. 2022

      Jeseň je ročné obdobie plné farieb a zmien počasia. Príroda sa chystá na oddych. V  záhrade zberáme úrodu. na ktorej si v zime s radosťou pochutnáme. Aj tento rok žiaci spolu s učiteľkami a asistentmi 1.A, 2.A, 5.A a 6.A pripravili deň plný zábavy s tematikou jesene. Žiaci s autizmom zážitkovou formou spoznávali nové veci, rozlišovali, poznávali rôzne druhy ovocia a zeleniny. Kreslili, lepili, ovoniavali a ochutnávali koláčiky, ktoré s pomocou pani učiteľky sami upiekli. Tento super deň si nenechali len pre seba a pozvali aj žiakov z iných tried, aby sa spolu zabavili. Deň JESENE bol skvelým zážitkom a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.

      Mgr. Popadičová M., Mgr. Tatarková V., Mgr. Pitoráková V., Mgr. Galajdová T.,

  • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021