• ÚČELOVÉ CVIČENIE
     • ÚČELOVÉ CVIČENIE

      9. 6. 2023

      V utorok 6.6.2023 na našej škole prebehlo druhé účelové cvičenie. Nakoľko nám počasie neprialo, správne sme zareagovali a pripravili žiakom pohybové aktivity rôzneho zamerania v interiéri. V pestrej škále pohybu od základov športových hier, cez rozvoj koordinácie, vytrvalosti a sily sme sa snažili žiakov priviesť k osvojeniu si trvalých návykov k pohybu. Verím, že sa nám to podarilo a prispeli sme hlavne k prevencii duševných porúch, nadváhy a  obezity u detí. Hýbať by sme sa mali spontánne a prirodzene každý deň.

      Mgr. Tomáš Koterba

    • MDD ukrytý v Týždni detskej radosti
     • MDD ukrytý v Týždni detskej radosti

      8. 6. 2023

      Týždeň detskej radosti a MDD každoročne patrí našim najmenším - deťom celého sveta. Každý deň bol oslavou. Nechýbala detská radosť, smiech a zábava. V našom historickom meste deti ochutnali tú najlepšiu šmolkovskú zmrzlinu. Oslavy pokračovali na školskom dvore v Materskej škole Gustáva Hermana na rôznych stanovištiach. Relaxačný chodník bol odmenou pre unavené detské nôžky po zvládnutí jednotlivých stanovíšť. Deti absolvovali aj turistickú vychádzku do Tenisového areálu, Tenis Club 92 Levoča, kde si mohli overiť svoje pohybové schopnosti v behu, preliezaní, lezení a kĺzaní na kĺzačke. Najlepšou odmenou po športovom výkone bola obľúbená pizza a hranolky. 

      Učiteľky ŠMŠ, pedagogická asistentka,  pomocná vychovávateľka - K. Trnková, zdravotníčka - M. Vlkolinská


    • Týždeň detskej radosti
     • Týždeň detskej radosti

      5. 6. 2023

      Týždeň v ktorom deti oslavujú Medzinárodný deň detí  je týždeň, ktorý okrem radosti a šťastia prináša deťom množstvo nových skúseností, zážitkov a rozvíja sociálne interakcie, čím posúva dieťa o kúsok dopredu. Na rozhýbanie nášho tela a na dobrú náladu sme si pripravili rôzne zábavno – športové aktivity: loptové hry, bicyklovanie, hry na detskom ihrisku, kreslenie kriedou, súťaže,... Snaha detí bola nakoniec ocenená oslavou MDD a sladkou odmenou – zmrzlinou, ale pochutili si aj na voňavých špekáčikoch pri opekačke.

      Učiteľka- PaedDr. Petronela Vašková

      Pomocná vychovávateľka- Jana Psocíková

    • NÁVŠTEVA ZBERNÉHO DVORA TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA LEVOČA
     • NÁVŠTEVA ZBERNÉHO DVORA TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA LEVOČA

      30. 5. 2023

      25. mája žiaci tried 5.K, 6.K, 7.K, 3.V, 4.V a 4.A navštívili Zberný dvor Technických služieb mesta Levoča. Úlohou návštevy Zberného dvora bolo zvýšiť environmentálne povedomie žiakov, získať vedomosti, zručnosti a postoje k zlepšovaniu životného prostredia a jeho ochrane. Uvedomiť si dôležitosť triedenia a spracovania odpadu pre jeho ďalšie využitie. Vypestovať u žiakov základné návyky ekologického konania, vzťah k prírode a naučiť ich niesť zodpovednosť za svoje konanie. Dozvedeli sa, ktorý odpad sa v prírode rozloží, ktorý vôbec nie, a ktorému to trvá aj desiatky rokov. Najviac ich zaujala váha, ktorou sa vážia autá privážajúce alebo odvážajúce roztriedený odpad a kamerový systém zberného dvora. Za poučné informácie ďakujeme pani RNDr. Spodníkovej.

      Matalíková Z., koordinátorka prevencie

     • O Z N A M

      29. 5. 2023

      Vo štvrtok 1. júna 2023 bude odchodový deň.

      Vyučovanie bude končiť:

      1. stupeň o 12:25 hod.

      2. stupeň o 13:15 hod.

      ŠKD a ŠMŠ bude v prevádzke.

      V piatok 2. júna 2023 budú mať žiaci riaditeľské voľno.

      V pondelok 5. júna 2023 bude vyučovanie podľa rozvrhu.

      Pohotovostná služba v nedeľu 4. júna 2023 bude.

       

      PaedDr. Monika Husková
      riaditeľka spojenej školy

     • AKÍ SME ŠIKOVNÍ!

      29. 5. 2023

      Aj deti s PAS majú túžbu stáť sa niekým. Pri téme o povolaniach spoznávali profesie a ich pracovnú náplň. Získali nové poznatky, zručnosti a ochotu spolupracovať. Ako lekári zvládli ošetriť pacienta, umeleckí maliari zhotovili dielo na plátne, policajti chytili zlodejov a úspech mala aj hra na kuchára/pekára, kde si deti urobili pizzu na ktorej si pochutili.

      Mgr. Martina Anderáková

    • ŠKOLA CHRBTA
     • ŠKOLA CHRBTA

      23. 5. 2023

      Dňa 14.04.2023 sa v našej škole konala edukačná aktivita s názvom Škola chrbta, zameraná na správne držanie tela, zdravé sedenie a cvičenia na posilnenie chrbtice. Najprv formou rozprávky pre prvý stupeň, potom pomocou skeletu kostry sa žiaci oboznámili so stavbou chrbtice .Týmto sa chcem poďakovať študentom Strednej Zdravotníckej školy pod vedením Mgr. Pirščovej za skvelú prednášku a názorné ukážky správneho držania tela.              

      Bc. Miroslava Vlkolinská, zdravotníčka

    • NÁVŠTEVA HASIČSKEJ STANICE
     • NÁVŠTEVA HASIČSKEJ STANICE

      22. 5. 2023

      V piatok 19. mája deti ŠMŠ navštívili hasičskú stanicu, aby sa bližšie oboznámili s prácou hasičov. Deti si so záujmom prezreli budovu hasičskej stanice a pozorne počúvali ako prebieha bežný deň hasičov. Ale najlepší zážitok z návštevy boli hasičské autá, kde ujovia hasiči  bližšie popísali ich vnútorné vybavenie, nechýbala ani spustená siréna. Vystrihovacie nožnice, hasičská sekera, záchranárske oblečenie a rôzne iné vybavenia zanechali v deťoch hlboký dojem, na ktorý budú radi  spomínať.

       

      Učiteľky ŠMŠ

      Pedagogické asistentky- Mgr. D. Kochanová, Mgr. K. Holotňaková,  Mgr. B. Hrušovská

      Pomocná vychovávateľka – D. Suraková

      Zdravotníčka- Bc. M. Vlkolinská

    • ČÍM BUDEM?
     • ČÍM BUDEM?

      19. 5. 2023

      V škôlke nám raz povedali,

      že hoci sme ešte malí,

      aby sme vraj premýšľali,

      čím by sme sa radi stali.

       

      Túto otázku sme si ako deti kládli snáď všetci. Niektorí z nás menili nápady každý týždeň, iní sa svojho vysnívaného povolania držali počas celého dospievania a venujú sa mu aj v dospelosti. Deti z 3. MŠ sa oboznamovali s povolaniami priamo na mieste, kde im tety a ujovia predstavili to svoje povolanie „naživo“. Ďakujeme, že si našli čas a umožnili nám nahliadnuť do ich pracovného života.

       

      Učiteľka - PaedDr. Petronela Vašková

      Pomocná vychovávateľka - Jana Psocíková

    • DO ŠKOLY SA TEŠÍM!
     • DO ŠKOLY SA TEŠÍM!

      19. 5. 2023

      Naši predškoláci zo ŠMŠ boli na návšteve v prípravnom ročníku, ktorý ich onedlho čaká. Privítala ich pani učiteľka Terka spolu so žiakmi. Vyskúšali si, aké je to byť školákom. Žiaci im ukazovali školské tašky, peračníky, zošity. Deti mali nachystané aktivity, ktoré si mohli pozrieť a skúsiť. Na záver dostali od pani učiteľky sladký darček a už sa nevedia dočkať nástupu do školy.


      Učiteľka – Mgr. Martina Anderáková

      Pomocná vychovávateľka – Katarína Trnková

     • DEŇ MATIEK

      17. 5. 2023

      Dnes má sviatok moja mama                                            Mamka moja mamka drahá,

      kytičku jej z lásky dám,                                                     budem dobrý, sľubujem,

      aby sa vždy usmievala                                                      pretože ťa veľmi ľúbim,

      na líčko ju pobozkám.                                                       srdiečko ti darujem.
      Učiteľka ŠMŠ- Mgr. Martina Anderáková

      Pomocná vychovávateľka- Katarína Trnková

     • DEŇ MATIEK

      15. 5. 2023

      Ľúbim kvietky, ľúbim vtáčiky,

      Každú hračku maličkú,

      Ale najviac zo všetkého ľúbim svoju mamičku.

      Ľúbime vás mamičky.

       

      Učiteľka-PaedDr. Petronela Vašková

      Pomocná vychovávateľka- Jana Psocíková

    • FESTIVAL ZÁUJMOVO UMELECKEJ ČINNOSTI V BRATISLAVE
     • FESTIVAL ZÁUJMOVO UMELECKEJ ČINNOSTI V BRATISLAVE

      15. 5. 2023

      Už tradične sme sa aj tento rok  veľmi radi zúčastnili ďalšieho ročníka festivalu Záujmovej umeleckej činnosti ZUČ sluchovo postihnutých detí a mládeže, ktorý sa konal od 4.5. do 7.5. 2023 v Bratislave. Súťažili sme v tanečnej disciplíne s Moderným ľudovým tancom a obsadil sme úspešné  tretie miesto. V kategórii výtvarné umenie – mladší žiaci získala žiačka našej školy Anna Mária Mirgová druhé miesto. Okrem súťaží sme prvý krát  dostali možnosť vystúpiť ako hostia na benefičnom koncerte Počuť srdcom, ktorý je tiež neodmysliteľnou  súčasťou festivalu a vystupujú tam poprední umelci a spevácky hosť, ktorým bola tento rok Ema Drobná. Veľmi sme sa potešili a zvládli sme to výborne.

      Organizátori podujatia nám pripravili aj veľa  voľnočasových  aktivít, z ktorých najzaujímavejšou bola virtuálna realita rôznych svetov. Bol to pre nás super zážitok.  

      Už teraz sa tešíme na ďalší ročník festivalu. 

      Vychovávateľka: Mgr. Zuzana Polláková

      Učitelia: Mgr. Marcel Holló, Mgr. Eva Vandrová

    • Projektové vyučovanie - Deň sv. Floriána
     • Projektové vyučovanie - Deň sv. Floriána

      11. 5. 2023

      Deň sv. Floriána sme žiakom s autizmom priblížili formou projektového vyučovania. Štyri triedy pracovali v skupinkách, žiaci sa hravou formou dozvedeli o práci hasičov, prešli jednoduchým slovným kvízom, vyfarbovali rôzne omaľovanky k tématike. Na záver sme si spoločne pozreli ZáchranáRIK a rozprávku Požiarník Sam.

       

      Mgr. T. Galajdová a Bc. M. Biroščáková – 1.A

      Mgr. V. Pitoráková, Mgr. Ž. Hradiská, Mgr. M. Šoltésová – 2.A

      Mgr. M. Popadičová a Bc. D. Polláková – 5.A

      Mgr. V. Tatarková – 6.A

    • V rozkvitnutej záhrade
     • V rozkvitnutej záhrade

      10. 5. 2023

      Keď teplé lúče slniečka zobudili prírodu a dáždik skropil zem, pred očami sa zazelenala trávička a mnohé kvety ukázali nám svoju krásu. Na jednej z našich jarných vychádzok sme zašli pozrieť rozkvitnutú záhradu. Mali sme čo obdivovať, žlté narcisy, červené tulipány, stromy aj farebnú skalku. Naše deti zaujali aj sliepočky, kohútiky a mačička, ktorým sa v tejto krásnej záhrade dobre býva.

      Učiteľky ŠMŠ

      Pomocná vychovávateľka: K. Trnková

      Zdravotníčka: Bc. M. Vlkolinská

    • V KRAJINE ROZPRÁVOK
     • V KRAJINE ROZPRÁVOK

      10. 5. 2023

      Deti našej ŠMŠ navštívili Mestskú knižnicu v Levoči. V krajine rozprávok stretli rozprávkových hrdinov a zažili s nimi dobrodružstvá. Následne v škôlke dramatizovali rozprávku.

      Učiteľky ŠMŠ

      Pomocná vychovávateľka: K. Trnková

      Zdravotníčka: Bc. M. Vlkolinská

    • PRVÁ POMOC - Akákoľvek pomoc je lepšia ako žiadna.
     • PRVÁ POMOC - Akákoľvek pomoc je lepšia ako žiadna.

      10. 5. 2023

      Dňa 23.03.2023 pre prvý stupeň a následne 20.04.2023 pre druhý stupeň sme v našej škole privítali študentov Strednej zdravotníckej školy v Levoči spolu s pani Mgr. Rabadovou, ktorí nám prišli názorne ukázať a povedať o podaní prvej pomoci .Prednáška prebiehala tak, že bola rozdelená do štyroch stanovíšť:

      1. Kardiopulmonálna  resuscitácia                       2. Prvá pomoc pri dusení  detí a dospelých

      3. Ošetrovanie rán                                                4. Zlomeniny

      Praktická prednáška deti a žiakov zaujala, na figurínach si sami vyskúšali masáž srdca a podanie prvej pomoci pri dusení cudzím predmetom. Ďakujeme vedeniu Strednej zdravotníckej školy a pani Mgr. Rabadovej, že sme takúto poučnú prednášku mohli absolvovať.

      Zdravotníčka  Bc. M. Vlkolinská

    • SVETOVÝ DEŇ POVEDOMIA O AUTIZME
     • SVETOVÝ DEŇ POVEDOMIA O AUTIZME

      10. 5. 2023

      Druhého apríla sme vyjadrili podporu autistom a ich blízkym tak, že sme si obliekli niečo modré. Ako prejav úcty k tejto vývinovej poruche sa 2. apríla významné budovy a stavby po celom svete rozžiarili na modro. V Levoči sa rozsvietila na modro radnica a Košická brána. Táto farba je symbolom komunikácie. Tak ako ľudia dlhé roky nerozumeli autistom, ani oni nerozumeli zdravým. Každý z nich je iný, jedinečný.

      Učiteľky ŠMŠ

      Zdravotníčka: Bc. M. Vlkolinská

    • Deň sv. Floriána
     • Deň sv. Floriána

      5. 5. 2023

      Sv. Florián sa stal patrónom hasičov pre jeho charakter, odvahu, vernosť a obetu vlastného života pre iných. Sviatok sv. Floriána sme si pripomenuli 4. mája návštevou hasičskej stanice. Tento deň sme strávili spolu s našimi hasičmi, ktorí si pre nás pripravili pekné dopoludnie. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavého a nového o náročnej práci hasičov.

      PaedDr. Alena Jandušíková

    • Štúrovček
     • Štúrovček

      4. 5. 2023

      Školské kolo Štúrovčeka  v prednese poézie a prózy sa uskutočnilo v stredu 3. mája 2023 v aule školy. Po úvodnom hranom interview s Ľudovítom Štúrom predviedli žiaci prvého aj druhého stupňa základnej školy svoje schopnosti a talent. Porota posúdila výkony a rozhodla takto:

      1. stupeň

      1. miesto Marko Jasenčák, 3. K

      2. miesto Žofia Kroščenová, 4. K

      3. miesto Diana Gabčová, 1. K

       

      2. stupeň

      1. miesto Šimon Pečalka, 7. K

      2. miesto Lukáš Masařik, 5. K

      3. miesto Sandra Ferencová, 5. K

       

      Víťazom blahoželáme a veríme, že ich diplomy a vecné ceny potešili.

      Mgr. Anna Džuganová

 • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021