• O Z N A M

      4. 5. 2023

      V pondelok 8. mája 2023 je štátny sviatok,

       vyučovanie nebude.

       

      V utorok 9. mája 2023

      bude vyučovanie podľa rozvrhu.

       

      Pohotovostná služba

       v pondelok 8. mája 2023 bude.

       

      PaedDr. Monika Husková

      riaditeľka SŠJVI

     • O Z N A M

      27. 4. 2023

      V pondelok 1. mája 2023
      je štátny sviatok,
      vyučovanie nebude.

      V utorok 2. mája 2023

      bude vyučovanie podľa rozvrhu.

      Pohotovostná služba

      v pondelok 1. mája 2023 bude.

    • FUN VILLE HOZELEC
     • FUN VILLE HOZELEC

      27. 4. 2023

      Dňa 26.4.2023 žiaci 2.A, 5.A a 6.A triedy navštívili detské interierové ihrisko Fun Ville                          v Hozelci. Na ihrisku si rozvíjali svoje pohybové schopnosti, koordináciu a šikovnosť. Našim cieľom bolo posilňovanie telesnej zdatnosti,  zvládanie koordinačných cvičení na detskom ihrisku  - preliezky, šmýkaľky, lezecká stena, trojkolky...

      Vedieť prijať zmenu, staronový priestor, cestovať dopravným prostriedkom - to všetko sa učíme nielen v triede ale hlavne v praxi.

       

      Mgr. Vladimíra Tatarková, Mgr. V. Pitoráková, Mgr. M. Popadičová, Mgr. M. Šoltésová,

      Bc. D. Polláková

    • KEĎ OCHORIE ZVIERATKO
     • KEĎ OCHORIE ZVIERATKO

      27. 4. 2023

      V rámci týždňa tematicky zameraného na poznávanie  zvierat sme navštívili veterinárnu ambulanciu AssisiVet  v Levoči. MVDr. Martin Hubáček  nám ukázal svoju ambulanciu, priestory s vybavením a prístrojmi, ktorými vyšetruje zvieracích pacientov. Mali sme možnosť vidieť ako vyzerá prehliadka a zaočkovanie psíka. Majiteľka položila sučku Milu na stôl a  zverolekár  za pomoci svojej asistentky ju skontroloval, vyšetril, odvážil a zaočkoval. Deti so záujmom sledovali prácu veterinára, ktorý odpovedal na otázky detí a v závere aj odmenil ich pozornosť čokoládkami s obrázkami šteniatok.  

       

      Učiteľky – Mgr. Ľ. Duláková, Mgr. L. Jozefčáková

      Pedagogická asistentka – Mgr. K. Holotňáková

    • DEŇ ZEME
     • DEŇ ZEME

      25. 4. 2023

      Dňa  22.apríla má naša planéta  ZEM  opäť  svoj veľký deň. Aj my zo školského klubu detí sme sa zapojili a pomohli aspoň troškou k väčšej čistote v našom okolí. Spojili sme príjemné s užitočným a vychádzka sa zmenila na zbieranie smetí v okolí našej školy. Deti pracovali s veľkou chuťou  a nadšením. Dôležité však je to, že naši žiaci sa starajú o prírodu nielen na Deň Zeme, ale  získavajú kladný vzťah k prírode  počas celého školského roka. Aj všetky aktivity, ktoré sme  robili v priebehu týždňa do 21.apríla patrili ,,Našej prírode“, robili sme to pre našu krásnu prírodu. Želaním dňa, ktoré by malo byť želaním  nás všetkých: ABY BOL DEŇ ZEME KAŽDÝ DEŇ, NIELEN 22. APRÍL.

       

      Vychovávateľky: Mgr. Silvia Jasečková, Mgr. Dominika Kochanová,

      Pedagogický asistent: Mgr. Peter Hlavatý

    • Naša farma
     • Naša farma

      21. 4. 2023

      Téma zvieratká je v škôlke stále aktuálna, zvlášť v jarnom období. Poznávanie zvieratiek a aktivity ocenia najmä tie najmladšie deti, ktoré sa učia zvieratká pomenovať, určiť zvuk, ktorým sa dané zviera dorozumieva.

      Učiteľka- PaedDr. Petronela Vašková

      Pomocná vychovávateľka – Jana Psocíková

    • DO ŠKOLY SA TEŠÍM....
     • DO ŠKOLY SA TEŠÍM....

      20. 4. 2023

      Predškoláci z 1.MS navštívili kamarátov v  škole. Prváci im požičali svoje lavice, aby si vyskúšali ako sa v nich sedí, vysvetlili, prečo zvoní a spolu s pani učiteľkou odpovedali na zvedavé otázky. Spoločne sa trochu učili, ale zvýšil čas aj na zábavu a vzájomnú odmenu sladkou maškrtou.

      Mgr. Ľ. Duláková

    • TANCE A PIESNE RÓMOV
     • TANCE A PIESNE RÓMOV

      20. 4. 2023

      Naši škôlkari poznávajú svet, spoločnosť, odlišnosti a rozdiely medzi ľuďmi prostredníctvom vzdelávacích aktivít, ktorých súčasťou je aj multikultúrna výchova. Cieľom multikultúrnej výchovy je rozvíjať vzájomné vzťahy medzi ľuďmi,  učiť sa tolerancii a využiť spoločné prvky rôznych kultúr na spoluprácu. V tomto duchu deti spoznávali symboly, odev a jazyk rómskeho etnika. Hudba, tanec a spev sú  prostriedkami, ktoré spojili, potešili, priblížili temperament, pestrosť a prispeli k ďalšej skvelej zábave v našej škôlke.

       

      Učiteľky ŠMŠ

      Pomocná vychovávateľka – K. Trnková

      Zdravotníčka – Bc. M. Vlkolinská

    • VEĽKONOČNÝ REMESELNÝ TRH: VITAJ JAR A VÝTVARNÁ SÚŤAŽ: LEVOČA NA JAR
     • VEĽKONOČNÝ REMESELNÝ TRH: VITAJ JAR A VÝTVARNÁ SÚŤAŽ: LEVOČA NA JAR

      20. 4. 2023

      K pôsobivej atmosfére  obdobia pred veľkou nocou neodmysliteľne patria Veľkonočné remeselné trhy v našom meste tohto roku pod názvom „VÍTAME JAR“ ktoré sa uskutočnili 30. apríla 2023 v priestoroch kongresovej sály Mestského divadla. Podujatie ponúklo obyčaje, tradície a zvyklosti našich predkov spojené s jarou.

       Podujatie bolo plné pôsobivej atmosféry, zručných remeselníkov, ktorí prezentovali a ponúkali veľkonočné vajíčka zdobené rozličnými technikami, prútené koše či  medovníky a veľkonočné dekorácie. Popri prezentácii remesiel sme mali možnosť vidieť i bohatý tanečno-kultúrny program v podaní žiakov z materskej  školy G.Haina, vynášanie Moreny v podaní žiakov ZŠ Francisciho a Strednej odbornej školy pedagogickej, či vystúpenie folklórneho súboru Dreveník a ukážka dobovej kuchyne pod záštitou Spišského múzea v Levoči. Popri remeselníkoch prezentovalo svoju tvorbu i osem levočských škôl medzi ktorými bola i naša škola.  Žiaci našej školy sa prezentovali svojou tvorbou - ručne vyrobenými veľkonočnými vajíčkami, ozdobami ako boli  ovečky z látky a papiera, sliepočky a kohúty z plastu, zajačiky    a vajíčka z hliny, zdobené polystyrénové vajíčka, čí vtáčiky z filcu, veľkonočné pozdravy či ručne vyrábané kvety.

       

      V priestoroch divadla bolo vystavených 181 diel z 12 levočských školských zariadení zapojených do súťaže mesta „Levoča na jar“, kde hlasovať o výherných dielach bude verejnosť. Naša škola sa do súťaže zapojila týmito dielami: Trilógia – jarné metamorfózy Levoče ktoré namaľovali žiaci: Veronika Ľuptáková, Miroslav Kováč a Filip Beličák .

       

      Ďalšou  prácou  zapojenou do tejto súťaže bolo dielo Denisa Holotňáka pod názvom: 3D mapa Levoče a okolia vyrobené celé z plastelíny.

      Opis diela: Trojrozmerná mapa regiónu Spiš je zhmotnením úžasnej predstavivosti osemnásťročného autistického žiaka Denisa Holotňáka, žiaka praktickej školy. 3D mapa s rozmermi 180 x 55 cm je výsledkom trojmesačnej práce bez akýchkoľvek predlôh – všetko z vlastnej predstavivosti. Námet je úzko spätý s miestami, ktoré má rád a kde rád chodieva. Levoča je miestom, kde býva a študuje ale aj veľmi rád navštevuje dom po starých rodičoch v Toryskách. S láskou cestuje po okolitých miestach, kde zo záujmom študuje a skúma terén, jednotlivé budovy, kostolíky, hory, lesy a prírodu čo následne zhmotňuje vo svojich kresbách, či trojrozmerných prácach.

                                                            

       

      Mgr. Eva Vandrová

    • VEĽKÁ NOC OČAMI NAŠICH ŽIAKOV
     • VEĽKÁ NOC OČAMI NAŠICH ŽIAKOV

      20. 4. 2023

      Veľká noc je jeden z najväčších sviatkov roka. Pri príležitosti tohto sviatku sme si so žiakmi priblížili veľkonočné tradície ktoré sme spojili s výzdobou nášho interiéru. Žiaci našej školy stvárnili svoju predstavu Veľkej noci rôznymi výtvarnými technikami ako maľba anilínovými farbami kombinovaná s voskovým pastelom , maľovanie farbami na sklo, kresba pastelkami, fixami či strihanie a lepenie papiera.

      Mgr. E. Vandrová

    • Moja priateľka kniha
     • Moja priateľka kniha

      12. 4. 2023

      Počas celého roka pracujeme a stretávame sa s knihami, prostredníctvom nich poznávame svet, sú zdrojom získavania poznatkov a zábavy. Naši predškoláci zisťovali rozdiel medzi kníhkupectvom a knižnicou. V kníhkupectve si vyskúšali ako si kúpiť knihu a v knižnici  sa oboznámili so službou, ktorú táto inštitúcia poskytuje. Teta  A Žihalová deťom prezradila čo skrýva knižnica, porozprávala o aktivitách a predstavila kategórie kníh. Malí čitatelia si so záujmom prezreli obrázkové knihy, náučné a rôzne detské knihy, vyskúšali si knihy zvukové.

      Mgr. Ľubomíra Duláková, učiteľka

      Katarína Trnková, pomocná vychovávateľka

     • O Z N A M

      29. 3. 2023

      Od štvrtka 6. apríla 2023, do utorka 11. apríla 2023
      majú žiaci veľkonočné prázdniny.

      V stredu 12. apríla 2023 bude vyučovanie podľa rozvrhu.

      Pohotovostná služba v utorok 11. apríla 2023 bude.

     • O Z N A M

      29. 3. 2023

      Riaditeľstvo Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej Vám oznamuje,

      že výchovno – vzdelávacia činnosť detí a žiakov
      spojenej školy bude pokračovať od 30.3.2023
      podľa platných rozvrhov jednotlivých zložiek školy.
      Prevádzka školy bude zabezpečená v čase od 7:00 do 15:30 hod.

      Výchovná činnosť žiakov v internáte nebude.
      Pohotovostná služba v internáte bude zabezpečená
      v nedeľu 02.04.2023 v čase od 18:00 hod.

      PaedDr. Monika Husková
      riaditeľka spojenej školy

    • 22. MAREC – SVETOVÝ DEŇ VODY
     • 22. MAREC – SVETOVÝ DEŇ VODY

      24. 3. 2023

      „Voda, voda, vodička, pršíš nám ty z nebíčka.

      Malý dáždik poteší, prírody smäd uhasí.

      Každý človek rád ťa má, s tebou je aj zábava.

      Ale aj tak šetriť ťa máme, preto vodu stále nepúšťame.

      Vodičku čistú ja rád mám, každý deň si ju vychutnám“.

       

      V našej ŠMŠ sme  si pripomenuli dnešný Svetový deň vody.  Voda je vzácna tekutina a je neodmysliteľnou súčasťou našich každodenných činností. V priebehu dnešného dňa sme pripravili pre deti viacero aktivít smerované k uvedomeniu si významu vody v našom živote. Príbehom o putovaní kvapky a zážitkovými aktivitami sme u detí vytvárali pozitívny vzťah k vode, k nutnosti chrániť a šetriť vodou. Rôznymi výtvarnými technikami sme vyrobili plagát a rôzne výtvarné práce. Počas pobytu vonku sme sledovali tok nášho potoka a vysvetľovali deťom aké je dôležité, aby sa odpad nedostal do potoka.

      Učiteľky ŠMŠ,

      Pomocná vychovávateľka - K. Trnková,

      Zdravotníčka  - Bc. M. Vlkolinská

    • „BÁŤ, ČI NEBÁŤ SA...?“
     • „BÁŤ, ČI NEBÁŤ SA...?“

      24. 3. 2023

      V stredu, 22.marca 2023, nás opäť navštívila pani lektorka Ing. Zuzana Šutá z MP Education, s.r.o., s prednáškou na tému: „Báť, či nebáť sa...?“. Veľmi zaujímavou a vhodnou formou vysvetlila deťom zmeny správania sa v puberte, vplyv prostredia a kamarátov na ich životný štýl a zdravie. Upozornila ich, aby nepodliehali rôznym závislostiam, a že vždy majú na výber lepšie rozhodnutie pre svoje zdravie a život.

      Mgr. Z. Matalíková, koordinátorka prevencie

    • Návšteva Knižnice J. Henkela v Levoči
     • Návšteva Knižnice J. Henkela v Levoči

      20. 3. 2023

      Marec -  mesiac knihy sme dnes oslávili ako inak v Knižnici Jána Henkela v Levoči. Žiaci 2.A, 5. A a 6. A triedy si touto výchovno-vzdelávacou aktivitou mimo školy rozvíjali svoje sociálne a komunikačné zručnosti. Cieľom bolo „učenie mimo školy“. Každý žiak si našiel zaujímavé knihy či o zvieratách, o svete, o vlajkách, o Slovensku. Do knižnice sa určite budeme v priebehu školského roka s radosťou vracať.

      Mgr. V. Tatarková

    • ZDRAVÉ ZÚBKY
     • ZDRAVÉ ZÚBKY

      2. 3. 2023

      Deti z našej materskej školy navštívili ambulanciu dentálnej hygieny v Levoči. Oboznámili sa s profesiou zubného lekára, upevnili si poznatky o správnom čistení zubov – dentálnej hygiene, vyskúšali si prácu zubára aj na vlastnej koži, zubárske kreslo aj všetky prístroje, ktoré sú pre prácu zubára dôležité a potrebné. Deti zažili pekný a nezabudnuteľný deň.

       

      Učiteľka – PaedDr. Petronela Vašková

      Pomocná vychovávateľka – Jana Psocíková

    • V KRAJINE DIVADIEL A BÁJOK
     • V KRAJINE DIVADIEL A BÁJOK

      2. 3. 2023

      Divadlo je čarovná krajina, kde sa dieťa rado hrá a v hre spoznáva svet.

       

      Kde bolo, tam bolo...deti z našej škôlky sa premenili na rozprávkové postavičky. Počas tohto týždňa sme čerpali inšpiráciu z knižiek O červenej čiapočke a O troch prasiatkach. Spoločne sme si príbehy prečítali a pozreli si rozprávky, ktoré deti nakoniec aj prekreslili. Ale tá pravá zábava prišla až vo chvíli, keď sa z detí stali rozprávkové bytosti. Zrazu sme v triede mali tri nezbedné prasiatka, zlého vlka, babičku a odvážnu Červenú čiapočku. Deti tak mali možnosť vžiť sa do úloh jednotlivých postavičiek z rozprávok. Za svoj výkon si zaslúžia obrovskú pochvalu.

       

      Učiteľka – PaedDr. Petronela Vašková

      Pomocná vychovávateľka – Jana Psocíková

     • Turistika v prírode

      1. 3. 2023

      Dňa 23.2.2023 sa žiaci 2.A, 5.A a 6.A triedy zúčastnili turistiky v prírode. Našim cieľom bolo posilniť kondíciu a vytrvalosť  a poznávať prírodu v zime. Výstup na Mariánsku horu nebol pre väčšinu žiakov problém. Všetci žiaci si zaslúžili pochvalu za vytrvalosť v pešej chôdzi.

      Mgr. V. Tatarková

    • POHYB A ZÁBAVA – TO NÁS BAVÍ
     • POHYB A ZÁBAVA – TO NÁS BAVÍ

      27. 2. 2023

      Žiaci 3.A, 4.A a 3.K triedy sa 14. februára vybrali do krytého ihriska FunVille, ktorý sa nachádza v obci Hozelec. Cestovanie autobusom sa im páčilo, poskytlo im vybrať si, s ktorým kamarátom budú sedieť a užívali si pokojnú jazdu. Vo FunVille ich čakalo mnoho pohybovo – športových výziev, posúvali si svoje hranice zvládnuť aj náročnejšie úseky, či horolezeckú stenu. Každý z nich si tam našiel svoj obľúbenú aktivitu. Napriek rýchlej zábave boli všetci žiaci veľmi disciplinovaní, ohľaduplní a dávali pozor na svojich spolužiakov. Pohyb a zábava – to veruže veľmi bavilo všetkých a spokojní, upotení, ale s úsmevmi na tvárach sa vracali naspäť do školy. 

       

      Mgr. M. Kovalčíková, učiteľka

 • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021