• VÝSTAVA POĽOVNÍCKYCH TROFEJÍ
     • VÝSTAVA POĽOVNÍCKYCH TROFEJÍ

      29. 4. 2022

      Dňa 11.4.2022 sme s deťmi našej materskej školy navštívili Výstavu poľovníckych trofejí v kongresovej sále Mestského divadla v Levoči. Mali sme možnosť vidieť parožie rôznych veľkostí a tvarov, exponáty lesných zvierat a obrázky lesa, ktoré vytvorili deti. Výstava sa nám veľmi páčila. 

       

      Učiteľky ŠMŠ, pedagogické asistentky, pomocná vychovávateľka - Katarína Trnková.

    • Turistická vychádzka v doline Blajzloch
     • Turistická vychádzka v doline Blajzloch

      29. 4. 2022

      Po veľkonočných prázdninách žiaci z tried 2.A, 3.A a 4.A absolvovali turistickú vychádzku v doline Blajzloch, ktorá sa nachádza na hranici Národného parku Slovenský raj, medzi obcou Vernár a osadou Píla pri Hrabušiciach. V roku 2018 tu došlo k otvoreniu náučného chodníka, dlhého 1400 metrov.          Na ňom žiakov čakalo 6 etáp – Dolina Blajzloch, Jazero Blajzloch, Hospodárenie v lese, Načo potrebujeme drevo?, Mŕtve drevo dáva život a Vzácny les. Najväčšou atrakciou bolo jazero. Okrem krásnych farieb sme v ňom pozorovali aj rybky a kačky. Žiaci mali možnosť ukázať svoju kondíciu a pokochať sa nádhernými výhľadmi. Počasie nám prialo a všetci sme si z tejto aktivity odniesli veľa pozitívnych dojmov.

      V. Szitari - učiteľka

     • O Z N A M

      8. 4. 2022

      V stredu 13. apríla 2022 budú žiaci vyučovanie končiť :

      1. stupeň o 11:35 hod., 2. stupeň o 12:25 hod.

       Od štvrtka 14. apríla 2022 do utorka 19. apríla 2022

      majú žiaci veľkonočné prázdniny.

      V stredu 20. apríla 2022 bude vyučovanie podľa rozvrhu.

      Pohotovostná služba v utorok 19. apríla 2022 bude.

    • VEĽKONOČNÝ VINŠ
     • VEĽKONOČNÝ VINŠ

      13. 4. 2022

      Veľká noc je nielen najdôležitejším kresťanským sviatkom, ale aj oslavou jari a nového života. Tieto sviatky vždy boli späté s obdobím veselíc, ľudových zvykov a tradícií. Jedným z veľkonočných symbolov sú práve veľkonočné vinše, priania, vinšovačky.

      Preveselé sviatky jari, slnko v každej jednej tvári.

      Bystré nohy, svižný korbáč, šunku, chlebík ba aj koláč.

      Trošku kriku, šťastia moc, skrátka krásnu Veľkú noc.

       

      Praje trieda 4. MS: Mgr. M. Kuľová, Mgr. M. Anderáková a deti

    • KOMIKSOVÁ SÚŤAŽ
     • KOMIKSOVÁ SÚŤAŽ

      13. 4. 2022

      Knižnica Jána Henkela vyhlásila v novembri 2021 literárno – výtvarnú Komiksovú súťaž do ktorej sa mohli zapojiť deti aj dospelí čitatelia z Levoče a okolia. Úlohou bolo nakresliť komiks na ľubovoľnú tému, za ktorý mohli vyhrať zaujímavé nielen knižné ceny.

      Súťaže sa zúčastnili i žiaci našej školy: Vojtech Kešeľ, Roman Čonka, Gizela Polhošová a Samuel Puška.

      V marci 2022 výhercov určila porota a cena  sympatie bola udelená za výhru v internetovom hlasovaní ktorú vyhral žiak našej školy Vojtech Kešeľ. Každý zúčastnený žiak si tiež odniesol malú sladkú odmenu.      

      Mgr. Eva Vandrová

    • VESELÚ VEĽKÚ NOC
     • VESELÚ VEĽKÚ NOC

      13. 4. 2022

      Veľká noc predstavuje nielen množstvo tradícií a zvykov, ale i veľa zábavy, osláv a prvé jarne dni. Pre deti sú tieto sviatky vzácne. Tešia sa na ne, pretože sú výnimočne, pestré a veselé, plne zaujímavých činností. A to práve vďaka tradíciám a rôznym veľkonočným zvykom. Veď ktorému dieťaťu by sa nepáčili maľované vajíčka, zajačiky, vyfarbovanie a zdobenie, či šibanie a oblievanie.

      Mgr. Petronela Vašková – učiteľka

      Jana Psociková – pomocná vychovávateľka

    • KRÍŽOVÁ CESTA DETÍ
     • KRÍŽOVÁ CESTA DETÍ

      11. 4. 2022

      Dňa 8.4.2022 sa škôlkari, žiaci a učitelia našej školy stretli v aule, aby sa spoločne modlili  pobožnosť krížovej cesty. V štrnástich zastaveniach uvažovali nad bolesťami a ťažkou cestou s krížom nášho Pána Ježiša Krista. Pobožnosť krížovej cesty bola obetovaná za všetky deti na svete, zvlášť za tie, ktoré trpia hladom a zomierajú vo vojnách.

      Učiteľka PaedDr. Mária Molnárová

    • Senzomotorický koberec
     • Senzomotorický koberec

      6. 4. 2022

      Krásny, originálny a lákavý pre deti – to je náš nový senzomotorický koberec. Dnes si ho užili žiaci 1.A triedy. Rozdielne tvary a materiály na ňom stimulujú zmysly dieťaťa. Do mozgu je tak vysielaných oveľa viac impulzov, na ktoré telo a nohy dieťaťa reagujú. Zdravé nohy, zdravá chôdza – to sú benefity, ktoré si môžu pomocou koberca naši žiaci precvičovať každý deň.

      Mgr. Vladimíra Tatarková

    • 2. apríl – Svetový deň povedomia o autizme
     • 2. apríl – Svetový deň povedomia o autizme

      6. 4. 2022

      Osveta autizmu, pomoc samotným autistom a ich rodinám – to je každoročne 2. apríl. Po celom svete sa koná množstvo osvetových projektov s rovnakým cieľom a to pomôcť deťom s autizmom a ich rodinám. Modrá farba sa stala symbolom autizmu, komunikácie, preto po celom svete i na Slovensku sa ľudia oblečú do modrého na znak podpory. V našom meste Levoča bola v tento deň namodro vysvietená  Košická brána i balkón radnice. Aj my, učitelia a žiaci tried pre žiakov s autizmom sme sa v tento deň obliekli „namodro“.  Deti sme pozvali na milé posedenie a takouto malou radosťou sme im prejavili, že práve oni nás učia pokore a trpezlivosti a ukazujú nám veci na ktoré často zabúdame...

      Mgr. Vladimíra Tatarková

    • SVETOVÝ DEŇ POVEDOMIA O AUTIZME
     • SVETOVÝ DEŇ POVEDOMIA O AUTIZME

      6. 4. 2022

      Tento deň si pripomíname vždy 2. apríla. Na znak spolupatričnosti k deťom, rodičom a príbuzným, ktorí žijú s touto poruchou autistického spektra sme sa odeli do modrých farieb. Naše deti do škôlky prišli zabávať Mickey Mouse a jeho kamarátka  Minnie. Deti si pochutnali na sladkých muffinách a torte, tancovali a zabávali sa. Spoločne sme strávili veselé dopoludnie plné zábavy a radosti.

      učiteľky ŠMŠ- Mgr. Galajdová Terézia, Mgr. Kuľová Marcela

      pedagogická asistentka- Mgr. Anderáková Martina

      pomocná vychovávateľka- Trnková Katarína

    • IN NOMINE CIVITATIS LEUTSCHA . . . o tých čo zanechali svoju stopu
     • IN NOMINE CIVITATIS LEUTSCHA . . . o tých čo zanechali svoju stopu

      6. 4. 2022

      Pod týmto názvom sa nesie výstava v historickej radnici v Levoči, ktorú sme spolu s deťmi ŠMŠ navštívili. Výstava prezentuje jedinečné exponáty Bardejovskú kalváriu od Majstra Pavla, Thurzovský guldiner, Silašiho šperky, Krásnohorsku čiernu madonu, prvé vydanie románu Levočská biela pani, Czauczikove  a Rombauerove portréty, podpis Jána Henkela a množstvo ďalších zaujímavých exponátov. Niektorí sa tu narodili, niektorí prisťahovali, iní v Levoči iba krátko pobudli. Isté je, že práve tu našli priestor pre svoju realizáciu, podnikanie, umelecké nadanie. Od kupcov a podnikateľov, cez učencov a majstrov svojho remesla, až k slobodným umelcom. Tí všetci v meste zanechali svoj odkaz. Vo väčšine prípadov pozitívny a hodný spomínania. Vo väčšine prípadov preslávili Levoču a svoje levočské korene i za hranicami jej hradieb.

      učiteľky ŠMŠ, pedagogické asistentky, pomocná vychovávateľka - Katarína Trnková

    • Hydroterapia - Čingov
     • Hydroterapia - Čingov

      1. 4. 2022

      Máme za sebou dlhú a náročnú dobu, ktorá nám nedovolila organizovať školské akcie , ktoré sme pred covidom milovali. Jednou z nich je aj hydroterapia v bazéne hotela Čingov. O to radostnejšie a s nadšením sme znova obnovili túto aktivitu. Aj takýmto druhom terapie rozvíjame u žiakov s autizmom nielen plavecké schopnosti, telesnú zdatnosť, obratnosť a vytrvalosť žiakov, ale zlepšujeme  aj ich senzomotorické schopnosti, učíme ich prijímať fyzický kontakt s inými žiakmi, dodržiavať stanovené pravidlá pri fyzickej aktivite, a v neposlednom rade rozvíjame komunikačné schopnosti žiakov a vzájomnú kooperáciu. Veríme, že pandemická situácia už bude len priaznivá a my takéto akcie budeme môcť organizovať znova pravidelne.


      Mgr. Popadičová Monika, učiteľka

    • FLORBAL
     • FLORBAL

      1. 4. 2022

      Ako lepšie môžu deti so školského internátu stráviť voľný čas, ak nie športovými aktivitami. Jednou z veľmi obľúbených hier je florbal. Tak sme si s dievčatami zahrali turnaj. I keď s „našimi“ upravenými pravidlami, ale o to viac sme si zabehali a zabavili sa.

      Z. Matalíková, vychovávateľka

  • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021