• 2. apríl – Svetový deň povedomia o autizme
     • 2. apríl – Svetový deň povedomia o autizme

      6. 4. 2022

      Osveta autizmu, pomoc samotným autistom a ich rodinám – to je každoročne 2. apríl. Po celom svete sa koná množstvo osvetových projektov s rovnakým cieľom a to pomôcť deťom s autizmom a ich rodinám. Modrá farba sa stala symbolom autizmu, komunikácie, preto po celom svete i na Slovensku sa ľudia oblečú do modrého na znak podpory. V našom meste Levoča bola v tento deň namodro vysvietená  Košická brána i balkón radnice. Aj my, učitelia a žiaci tried pre žiakov s autizmom sme sa v tento deň obliekli „namodro“.  Deti sme pozvali na milé posedenie a takouto malou radosťou sme im prejavili, že práve oni nás učia pokore a trpezlivosti a ukazujú nám veci na ktoré často zabúdame...

      Mgr. Vladimíra Tatarková

    • SVETOVÝ DEŇ POVEDOMIA O AUTIZME
     • SVETOVÝ DEŇ POVEDOMIA O AUTIZME

      6. 4. 2022

      Tento deň si pripomíname vždy 2. apríla. Na znak spolupatričnosti k deťom, rodičom a príbuzným, ktorí žijú s touto poruchou autistického spektra sme sa odeli do modrých farieb. Naše deti do škôlky prišli zabávať Mickey Mouse a jeho kamarátka  Minnie. Deti si pochutnali na sladkých muffinách a torte, tancovali a zabávali sa. Spoločne sme strávili veselé dopoludnie plné zábavy a radosti.

      učiteľky ŠMŠ- Mgr. Galajdová Terézia, Mgr. Kuľová Marcela

      pedagogická asistentka- Mgr. Anderáková Martina

      pomocná vychovávateľka- Trnková Katarína

    • IN NOMINE CIVITATIS LEUTSCHA . . . o tých čo zanechali svoju stopu
     • IN NOMINE CIVITATIS LEUTSCHA . . . o tých čo zanechali svoju stopu

      6. 4. 2022

      Pod týmto názvom sa nesie výstava v historickej radnici v Levoči, ktorú sme spolu s deťmi ŠMŠ navštívili. Výstava prezentuje jedinečné exponáty Bardejovskú kalváriu od Majstra Pavla, Thurzovský guldiner, Silašiho šperky, Krásnohorsku čiernu madonu, prvé vydanie románu Levočská biela pani, Czauczikove  a Rombauerove portréty, podpis Jána Henkela a množstvo ďalších zaujímavých exponátov. Niektorí sa tu narodili, niektorí prisťahovali, iní v Levoči iba krátko pobudli. Isté je, že práve tu našli priestor pre svoju realizáciu, podnikanie, umelecké nadanie. Od kupcov a podnikateľov, cez učencov a majstrov svojho remesla, až k slobodným umelcom. Tí všetci v meste zanechali svoj odkaz. Vo väčšine prípadov pozitívny a hodný spomínania. Vo väčšine prípadov preslávili Levoču a svoje levočské korene i za hranicami jej hradieb.

      učiteľky ŠMŠ, pedagogické asistentky, pomocná vychovávateľka - Katarína Trnková

    • Hydroterapia - Čingov
     • Hydroterapia - Čingov

      1. 4. 2022

      Máme za sebou dlhú a náročnú dobu, ktorá nám nedovolila organizovať školské akcie , ktoré sme pred covidom milovali. Jednou z nich je aj hydroterapia v bazéne hotela Čingov. O to radostnejšie a s nadšením sme znova obnovili túto aktivitu. Aj takýmto druhom terapie rozvíjame u žiakov s autizmom nielen plavecké schopnosti, telesnú zdatnosť, obratnosť a vytrvalosť žiakov, ale zlepšujeme  aj ich senzomotorické schopnosti, učíme ich prijímať fyzický kontakt s inými žiakmi, dodržiavať stanovené pravidlá pri fyzickej aktivite, a v neposlednom rade rozvíjame komunikačné schopnosti žiakov a vzájomnú kooperáciu. Veríme, že pandemická situácia už bude len priaznivá a my takéto akcie budeme môcť organizovať znova pravidelne.


      Mgr. Popadičová Monika, učiteľka

    • FLORBAL
     • FLORBAL

      1. 4. 2022

      Ako lepšie môžu deti so školského internátu stráviť voľný čas, ak nie športovými aktivitami. Jednou z veľmi obľúbených hier je florbal. Tak sme si s dievčatami zahrali turnaj. I keď s „našimi“ upravenými pravidlami, ale o to viac sme si zabehali a zabavili sa.

      Z. Matalíková, vychovávateľka

    • FARMA
     • FARMA

      29. 3. 2022

             Jednou z týždenných tém jarného obdobia je téma s názvom „Zvieratká a ich mláďatá“. Keďže deti milujú zvieratká a zvieratká majú radi deti, rozhodli sme sa, že strávime  vychádzku v prírode medzi zvieratkami. Už pri vstupe na mini farmu nás čakal farmár Radko s manželkou, ktorí nás srdečne privítali a stručne nám o malej farme porozprávali. Po tomto milom privítaní nasledovalo spoznávanie zvieratiek, nielen očami ale aj rúčkami, ktorými ich hladkali, kŕmili a počítali. Videli sme kravičky, teliatka, kozičky, ovečky. Pekne sme poďakovali, rozlúčili sa a keďže sme už mali z toľkých zážitkov prázdne brušká pobrali sme sa na obed do materskej školy.

      Učiteľka Mgr. Petronela Vašková, pomocná vychovávateľka Janka Psociková

    • Rozprávka o zakliatej princeznej
     • Rozprávka o zakliatej princeznej

      28. 3. 2022

      Po dlhej dobe sa naše najmenšie deti mohli  opäť preniesť do rozprávky, a to vďaka žiakom Základnej umeleckej školy, ktorí si za pomoci pani učiteľky PaedDr. Ľubomíry Kučkovej, učiteľky literárno- dramatického odboru, pripravili pre nás divadelné vystúpenie. Rozprávočka o zakliatej princeznej, čarodejnici, zaľúbenom šašovi  sa našim deťom veľmi páčila.  Pani učiteľka nás previedla aj priestormi školy. V átriu si deti  mohli pozrieť výstavu prác žiakov výtvarného odboru a vybrať obrázok, ktorý sa im najviac páči. V hudobnej miestnosti mohli vidieť rôzne hudobné nástroje. Pozreli si aj koncertnú sálu a  spoznali aj pani krajčírku, ktorá šije kostýmy vystupujúcim deťom priamo na mieru.

      Pani učiteľka Ľubomíra Kučková nás pochválila za pozornosť a  pozvala nás na ďalšiu návštevu,  na ktorú sa už veľmi tešíme. 

      Učiteľky, pedagogické asistentky, pomocné vychovávateľky ŠMŠ

     • Deň učiteľov

      28. 3. 2022

      Tento sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorý si zaslúžia za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu , úctu a poďakovanie. Ale dnes by som chcela poďakovať ja deťom. Som nesmierne vďačná za nádhernú básničku, ktorú mi prečítal len 6-ročný Patrik z mojej triedy 3.MS. Práve v takých chvíľach si s kolegami najviac uvedomujeme, že byť učiteľom nie je iba zamestnaním, ale i poslaním.                          ĎAKUJEME.

      Mgr. Petronela Vašková  

    • Moja priateľka kniha
     • Moja priateľka kniha

      25. 3. 2022

      My škôlkari máme knihy veľmi radi. S obľubou si ich prezeráme , ale najradšej počúvame rozprávkové príbehy. Za jedným pekným a veselým príbehom sme sa vybrali do mestskej knižnice. Páčilo sa nám pútavé čítanie tety o zajkovi, ktorý zachránil svoju kamarátku Nelu. V knižnici sa nám veľmi páčilo, bolo tam veľa kníh, aj  zaujímavých hier. Niektoré sme si pozreli a už teraz vieme, že keď sa naučíme čítať, budeme sa do knižnice radi vracať.

      Učiteľky, pedagogické asistentky a pomocné vychovávateľky ŠMŠ

    • Deň plný zážitkov a zábavy
     • Deň plný zážitkov a zábavy

      24. 3. 2022

      Počas zážitkového vyučovania sme so žiakmi 2.A, 3.A, 4.A triedy navštívili LABORARTÓRIUM v Spišskej Novej Vsi. Vyskúšali sme si, aké je to byť lienkou, chameleónom, či škrečkom, ktorý si zabehá v kolotoči. Zajazdili sme si na vibrujúcom mravcovi, prešli chodbami mraveniska, lietali na  obrovskej včele a vyskúšali slimačí domček. Bolo to niečo úžasné, čo si vyžadovalo veľkú odvahu.

      Náš deň plný zážitkov pokračoval v pohybovo – relaxačnom centre Alex Park, kde si žiaci rozvíjali svoju obratnosť, koordináciu, telesnú zdatnosť a priestorovú orientáciu. Do školy sme sa vrátili unavení,  ale s množstvom nových zážitkov.

      Učiteľka : Mgr. Martina Cihová

    • 22.3. SVETOVÝ DEŇ VODY
     • 22.3. SVETOVÝ DEŇ VODY

      24. 3. 2022

      Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si pripomíname dňa  22. marca, sme v našej ŠMŠ realizovali rôzne edukačné aktivity.  Sledovali prezentáciu o dôležitosti vody pre náš život. Pútavou formou o  kvapkách sa deti oboznámili s významom a kolobehom vody na Zemi.  Deti  taktiež vypracovali pracovné listy k danej téme a maľovali kvapky vody. Počas pobytu vonku sme sledovali tok Levočského potoka.  Aj týmto dňom sme sa opäť presvedčili, že voda je život a nevyhnutne patrí k našej každodennej existencii.

       

      učiteľky ŠMŠ - Mgr. Marcela Kuľová, Mgr. Terézia Galajdová

      pedagogická asistentka  – Mgr. Martina Anderáková

      pomocná vychovávateľka - Katarína Trnková

    • ZÁBAVA VO FUNVILLE ...
     • ZÁBAVA VO FUNVILLE ...

      24. 3. 2022

      V stredu 16. marca 2022 sme sa so žiakmi 1.A, 3.A, 5.A a 6.A triedy vybrali autobusom do Hozelca. Vo FunVille - krytom detskom ihrisku pod Tatrami si žiaci mohli vyskúšať športové a zábavné atrakcie. Nechýbala obľúbená trampolína, šmýkľavkový tobogán, bazén plný belasých loptičiek, veľké legové kocky, preliezky, aj horolezecká stena. Deti boli veľmi šťastné, užívali si zábavu a popri tom si rozvíjali svoju fyzickú kondíciu a posilňovali zdravie.

      Mgr. Martina Kovalčíková, učiteľka

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      22. 3. 2022

      Vážení rodičia / zákonní zástupcovia žiakov 1.A triedy

      Riaditeľstvo Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej Vám oznamuje, že vzhľadom
      k zhoršenej epidemiologickej situácii v škole udeľuje riaditeľka spojenej školy po konzultácii

      s RÚVZ a so súhlasom zriaďovateľa žiakom 1.A triedy
      riaditeľské voľno v dňoch 22.03.2022 – 25.03.2022.

      PaedDr. Monika Husková
      riaditeľka spojenej školy

    • Rozprávka o Jankovi Hraškovi
     • Rozprávka o Jankovi Hraškovi

      21. 3. 2022

      Čítanie je pre niekoho úplne niečo samozrejme a jednoduché. Prečítať si peknú rozprávku, zaujímavý text  a vedieť o čom čítam, je dosť náročne pre našich druhákov a tretiakov. Žiaci s autizmom si niektoré dané situácie, či predmety  nevedia predstaviť, tak to vnímajú úplne inak. Musia všetko vidieť, ukázať, vyskúšať, ohmatať či ovoňať.

      Napriek tomu, že texty v čítanke sú náročne, my sa nevzdávame.  V rámci medzipredmetových vzťahov sa snažíme konkrétny text priblížiť formou  dramatizácie a vizualizácie. Tento týždeň sme sa ocitli v rozprávke o Jankovi Hraškovi. Naši žiaci si vyskúšali byť veľkými hercami. Nedali sa zahanbiť a ukázali, akí sú šikovní. Hodiny čítania boli veľmi zaujímavé, veselé, osožné a kreatívne. Rozžiarené očká a usmiata tvár bola pre nás pedagógov veľkým zadosťučinením.

       

      Triedna učiteľka: Mgr. Martina Cihová

      Asistentka učiteľa: Mgr. Veronika Iľašová

    • Tvorivé popoludnie v knižnici
     • Tvorivé popoludnie v knižnici

      21. 3. 2022

      Dňa 17.03.2022 knižnica Jána Henkela opäť ožila šikovnými rukami detí zo školského klubu. Na tému Marec - mesiac kníh nám usilovné knihovníčky pripravili zaujímavé aktivity. Vyrábali sme farebné záložky do kníh technikou fúkania farieb cez slamky ale aj krásne farebné origami strašidielka. Po ukončení kreatívnej práce sme si prezreli miestnosť s detskou literatúrou, kde si naše deti čítali knihy podľa vlastného výberu. Strávili sme príjemné popoludnie plné zábavy a tvorivosti. Keďže sa nám v knižnici veľmi páčilo, dohodli sme sa, že si tvorivé popoludnie ešte zopakujeme.

      Mgr. Žaneta Hradiská a Mgr. Silvia Jasečková

    • Plávanie
     • Plávanie

      11. 3. 2022

      Aaaaa...je to tu, dočkali sme sa. Znovu sa otvorili brány kúpalísk a bazénov. S veľkou radosťou sme to využili i my, deti zo školského internátu a poriadne sme sa vybláznili v bazéne hotela Čingov v Čingove.

      Z. Matalíková, vychovávateľka

    • Výtvarné techniky I. - modelovanie a kresba
     • Výtvarné techniky I. - modelovanie a kresba

      7. 3. 2022

         Dňa 22.2.2022 sa učitelia a vychovávatelia našej školy stretli na pracovnom stretnutí pod názvom výtvarné techniky I. – modelovanie a kresba. Teoretickou i praktickou časťou ich previedla pani učiteľka Mgr. Eva Vandrová v priestoroch učebne výtvarnej výchovy.

          V časti modelovanie sme si v teoretickej časti pomocou prezentácie pozreli, ktoré modelovacie materiály sú vhodné pre žiakov našej školy a ktoré nástroje a pomôcky pri práci používame. Prezentácia bola zameraná na praktickú ukážku 82 námetov vhodných pre prácu s deťmi našej školy zoradené od najjednoduchších námetov po tie najnáročnejšie. Po prezentácii si v praktickej časti naši učitelia a vychovávatelia vyskúšali vymodelovať v skupinách 4 rôzne námety.

         V časti kresba sme si tiež pomocou prezentácie vysvetlili pojem kresba a suché a mokré techniky kresby. Každá technika bola spojená aj s fotkami 60-tich námetov vhodných pre naše deti, taktiež zoradené od najľahšieho po najnáročnejší. V praktickej časti si opäť všetci vyskúšali 4 námety v skupinách.

         Povedali sme si i pár praktických rád ako napr. osvedčený postup pri kreslení – krok po kroku, využívanie nožníc so štyrmi otvormi (2 otvory pre žiaka a 2 otvory pre učiteľa) na nácvik strihania, používanie nožníc pre ľavákov, ako pracovať so žiakmi, ktorým sa zdá námet priťažký, ktoré materiály sú vhodné a ktoré nevhodné pre jednotlivé námety a mnoho iných praktických rád.

       

      Učiteľka: Mgr. Eva Vandrová

    • MAREC – MESIAC KNIHY
     • MAREC – MESIAC KNIHY

      7. 3. 2022

      Mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Zvlášť v tejto počítačovej dobe plnej dištančného – online vyučovania je vhodné najmä deťom pripomenúť čaro kníh, kedy môžu popustiť uzdu svojej fantázie. Nám sa to podarilo pri knihe Juraja Kuniaka a básničke O stratenej rukavičke. Na motívy známej rozprávky si deti pre lepšie pochopenie zahrali aj divadielko.

      Mgr. Petronela Vašková

    • Starostlivosť o naše zúbky - návšteva ambulancie Dentálnej hygieny
     • Starostlivosť o naše zúbky - návšteva ambulancie Dentálnej hygieny

      7. 3. 2022

                  Deti z našej ŠMŠ navštívili ambulanciu Dentálnej hygieny. Mgr. Katarína Demočková, dentálna hygienička nám rozprávala o tom, aké sú zdravé a nezdravé potraviny pre naše zúbky, názornou ukážkou nás naučila správnu techniku umývania zubov a edukačnými pomôckami si deti utvrdzovali základy dentálnej hygieny.

                  Základom zdravého a šťastného úsmevu je predovšetkým prevencia, no potrebné je dbať aj na správne a pravidelné čistenie zubov. Mnoho ľudí si ešte aj v dnešnej dobe myslí, že zubný kaz u malých detí nie je veľkým zdravotným problémom. Veď mliečne zuby im aj tak vypadnú! Zubný kaz na detských zuboch totiž môže negatívne ovplyvniť trvalé zuby a viesť k budúcim zubným problémom. Preto je dentálna hygiena detí mimoriadne dôležitá!

       

      Učiteľky ŠMŠ

 • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021