• PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE
     • PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE

      7. 12. 2023

      Dňa 1.12.2023 sme si pre žiakov 2.A, 4.A a 7.A pripravili projektové vyučovanie na tému- ZIMA. Projektové vyučovanie sa orientuje predovšetkým na žiaka, ktorý nadobúda a rozvíja vedomostí riešením praktických i pracovných úloh. U detí sme rozvíjali predovšetkým iniciatívu, samostatnosť, tvorivosť a schopnosť spolupracovať. Žiaci sa oboznámili s charakteristickými znakmi zimy, tiež sme si porozprávali o vhodnom oblečení v zime, o zvieratkách v zime a veľa ďalšieho. V záverečnom spoločnom projekte sme nalepovali obrázky, týkajúce sa zimy a tým zúročili nadobudnuté nové poznatky. Táto forma vyučovania u žiakov s autizmom pomáha žiakom získavať vedomostí, pútavou a nenásilnou formou a umožňuje, aby učenie bolo pre žiakov hrou, príjemným a zaujímavým zážitkom a to sa nám aj podarilo.

      Triedne učiteľky Mgr. Kochanová, Mgr. Pitoráková, Mgr. Popadičová

      Pedagogické asistentky Bc. Polláková, Mgr. Šoltésová, Mgr. Hradiská

     • O Z N A M

      4. 12. 2023

      V piatok 8. decembra 2023 bude vyučovanie končiť po 4. vyučovacej hodine o 11:35 hod.

      Prevádzka školy z organizačných dôvodov bude do 12:00 hod.

      V pondelok 11. decembra 2023 bude vyučovanie podľa rozvrhu.

      Služba v internáte v nedeľu 10. decembra 2023 bude.

      Riaditeľka spojenej školy

      PaedDr. Monika Husková

       

    • NÁVŠTEVA MESTSKÉHO ÚRADU
     • NÁVŠTEVA MESTSKÉHO ÚRADU

      22. 11. 2023

      Deti našej ŠMŠ navštívili Mestský úrad v Levoči. Oboznámili sa so základnými úlohami samosprávy, osobne spoznali primátora mesta Levoča Ing. Miroslava Vilkovského MBA. Bližšie spoznali činnosť matričného úradu, klientskeho centra a prácu príslušníkov Mestskej polície v Levoči. Za ich milé privítanie veľmi pekne ďakujeme.

       

      Učiteľky ŠMŠ – Mgr. Ľ. Duláková, PaedDr. P. Vašková, Mgr. M. Kuľová

      pedagogická asistentka – Mgr. K. Holotňáková

      pomocné vychovávateľky – K. Trnková, I. Karchňáková

      zdravotníčka školy – Bc. M. Vlkolinská

    • ŠARKANIÁDA
     • ŠARKANIÁDA

      22. 11. 2023

      Kde sa vzal, tu sa vzal, v našom klube, drak pristál.

      Aj my v školskom klube detí sme si zorganizovali dňa 7. októbra obľúbenú akciu s názvom Šarkaniáda. Napriek tomu, že v tento deň nebolo úplne veterné počasie, tak niektoré šarkany vyleteli poriadne vysoko. Pestrofarebné šarkany nám postupne vystúpili do výšky a postarali sa o pekné divadlo na jesennej oblohe. Niekomu sa darilo viac, inému menej, no podstatné bolo to, že deti sa spolu poriadne vyšantili. Každý účastník dostal krásny diplom a samozrejme nechýbala ani sladká odmena.

      Vychovávateľka: Mgr. Silvia Jasečková, Mgr. Peter Hlavatý, Mgr. Marta Palenčárová

    • DEAFLYMPIJSKÉ DNI 2023
     • DEAFLYMPIJSKÉ DNI 2023

      15. 11. 2023

      Už tretí krát sme mali možnosť zúčastniť sa  športového podujatia Deaflympijských dni pre nepočujúcich  športovcov celého Slovenska v Bratislave. Na toto podujatie sme sa opäť veľmi tešili, takže nás neodradila ani dlhá cesta do nášho hlavného mesta. Súťažili sme vo florbale, bedmintone, stolnom tenise a atletike. Naše šikovné deti sa umiestnili aj na  víťazných  priečkach a získali tak krásnych 15 medailí. Okrem športovania sme navštívili aj kino v Auparku a na regeneráciu po super výkonoch sme  využili  školský bazén. Tieto hry neboli len o športovaní ale aj o získavaní nových kamarátov a priateľov. Týždeň nám ubehol ako voda a my sme sa museli rozlúčiť s kamarátmi a Bratislavou, ale už teraz sa tešíme na  ďalší ročník hier.          

       

      Mgr. Marcel Holló

      PaedDr. Zuzana Polláková                                                                                                                           

    • Zábavné dopoludnie vo FunVille
     • Zábavné dopoludnie vo FunVille

      15. 11. 2023

      Žiaci 1. A a 3. A triedy strávili dopoludnie plné zábavy a pohybu v kúzelnom zábavnom parku v Hozelci.  Deti sa vyskákali na trampolínach, šmýkali sa na tobogánoch a šmýkačkách, liezli na lezeckej stene a megapreliezkach,  hrali sa so vzduchovými delami, guličkovou fontánou, s legovou stavebnicou a vybehali sa na ihriskách.  Počas krátkej desiatovej prestávky sa deti občerstvili a opäť sa bežali hrať. Bolo to príjemne strávené dopoludnie.

      Mgr. T. Galajdová, Mgr. M. Kapustová. Mgr. V. Tatarková, Mgr. V. Iľašová

    • POPOLUDNIE SO STARÝMI RODIČMI
     • POPOLUDNIE SO STARÝMI RODIČMI

      15. 11. 2023

      Milá babka, milý dedko,

      vy ste pre nás všetko.

      Veľmi si Vás vážime,

      v srdiečku Vás nosíme.

      Dedko, Ty si kamarát,

      na prechádzky chodíš rád.

      Makovník od Teba babka ľúbim,

      so všetkým Ti rád poslúžim.

       

      Utorok 7.11.2023 patril stretnutiu starých rodičov so svojimi vnukmi - žiakmi 4.K a 6.A triedy. Žiaci potešili svoje babky a dedkov milým pásmom básní, ďakovnou pesničkou a malým darčekom. Na záver si spoločne zasúťažili, zabavili sa a strávili tak príjemné a šťastné popoludnie. Všetkým starým rodičom prajeme ešte veľa veľa zdravia a energie, aby rozdávali lásku a úsmev.

      Tr. uč. Martina Kovalčíková a Martina Cihová, pedag. asistentky Jana Psocíková, Tamara Rusňáková

    • Deň jesene
     • Deň jesene

      10. 11. 2023

      Dňa 25.10.2023 sme si pripravili Deň jesene počas ktorého si žiaci s autizmom mohli rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti.  Poznávali jesenné ovocie a zeleninu, rozvíjali si zmyslové vnímanie ochutnávaním a ohmatávaním ovocia i zeleniny so zaviazanými očami. Overili si svoju presnosť hodom gaštanmi do koša i svoju zručnosť pri  šúpaní ovocia a zeleniny. Bol to určite krásny jesenný deň počas ktorého si žiaci upevnili aj priateľstvo.

      Mgr. Vladimíra Tatarková, Mgr. V. Iľašová, Mgr. T. Galajdová, Mgr. M. Kapustová

    • DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL
     • DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL

      10. 11. 2023

      Zapojili sme sa do osláv Dňa materských škôl rôznymi aktivitami zameranými na pohybové hry, spev, hudbu, tanec. Kamaráti - predškoláci pripravili slávnostné pohostenie a výzdobu. Deti si podľa vlastného výberu vybrali obľúbené hračky, spoločne súťažili, tancovali, zahrali sa na interaktívnej podlahe Fun-tronic,  vypočuli si hymnu  materských škôl.

      Učiteľky ŠMŠ, pedagogický asistent - Mgr. K. Holotňáková,

      pomocná vychovávateľka - I. Karchňáková, K. Trnková,  zdravotník - Bc. M. Vlkolinská 

    • Športovo – pohybové aktivity FunVille Hozelec
     • Športovo – pohybové aktivity FunVille Hozelec

      9. 11. 2023

      Deň plný zábavy, radosti, pohybu a smiechu si užili žiaci 2.A, 4.A a 7.A pri pohybových aktivitách v krytom detskom ihrisku FunVille v Hozelci. Žiaci si hravou, im príjemnou formou posilnili nielen telesnú zdatnosť, ale hlavne vzájomnú kooperáciu pri hre, ohľaduplnosť voči ostatným a sociálne kontakty, ktoré sú u žiakov s autizmom veľmi dôležité budovať a rozvíjať. Už teraz sa tešíme, že si športovo – pohybové aktivity znovu zopakujeme.

      Mgr. Popadičová M., učiteľka

     • Odborná prednáška

      6. 11. 2023

      Dňa 27. 10. 2023 sa na našej škole uskutočnila odborná prednáška pre rodičov a pedagógov našej školy. Prednášajúcou bola MUDr. Mariana Onderčová, primárka detskej psychiatrie Fakultnej nemocnice J. A. Reimana v Prešove. Témou prednášky bolo problémové správanie a ADHD detí a žiakov. Rodičia mali možnosť položiť otázky a diskutovať na danú tému. Pani primárka informovala o novovzniknutom centre Narnia v Prešove, ktoré poskytuje sociálne, psychologické a psychoterapeutické služby pre deti a mladých ľudí vo veku od 6 rokov a ich rodiny. Centrum ponúka terénnu a telefonickú krízovú intervenciu, sociálne a psychologické poradenstvo, služby psychiatrickej ambulancie, pripravuje denný stacionár a domov sociálnych služieb pre deti a mladých od 6 rokov.

      Mgr. Terézia Galajdová

    • JESENNÁ ZÁHRADA
     • JESENNÁ ZÁHRADA

      6. 11. 2023

      Jeseň je v plnej kráse a babičkina záhrada nám ponúka veľa farebných a chutnučkých dobrôt, z ktorých sme si priniesli, do našej škôlky z nich sme si spoločne vyrobili fantastické a hlavne zdravé šaláty a samozrejme nechýbal ani koláčik. Deti sa zároveň oboznámili s rôznymi druhmi ovocia a zeleniny, ktoré mali možnosť vnímať viacerými zmyslami. Nevyhli sme sa ani záhradkárskym prácam ako je okopávanie a zber zemiakov, čí jabĺčok. Veď ak osa vraví, bez práce nie sú koláče.

      Učiteľka – PaedDr. Petronela Vašková

      Pomocná vychovávateľka – Katarína Trnková

    • ŠARKAN
     • ŠARKAN

      6. 11. 2023

      Letí, šarkan, letí z hora vidí deti. Príde pani jeseň zaspieva im pieseň.

      Šarkan ten ma jeseň rád s vetrom je on kamarát.

      Učiteľka – PaedDr. Petronela Vašková

      Pomocná vychovávateľka – Katarína Trnková

    • BEZPEČNE NA CESTE
     • BEZPEČNE NA CESTE

      3. 11. 2023

      Policajná  preventiska npor. Mgr. Mária Holotňáková z  OR PZ v Poprade po roku navštívila všetky triedy našej Špeciálnej materskej školy Jána Vojtaššáka internátnej. Deti spolupracovali v skupinách, ale aj individuálne, zapájali sa do besedy s pani policajtkou. Teoreticko-názorná časť bola zameraná najmä na základy cestnej premávky ako sú  bezpečné správanie chodcov, význam dopravných značiek a semaforu na križovatke.  

      Učiteľky ŠMŠ, pedagogický asistent - Mgr. K. Holotňáková,

      pomocná vychovávateľka - K. Trnková, zdravotník - Bc. M. Vlkolinská 

    • JESEŇ V PRAKTICKEJ ŠKOLE
     • JESEŇ V PRAKTICKEJ ŠKOLE

      3. 11. 2023

      S príchodom krásneho jesenného obdobia sa mení celá príroda. Stromom sa zafarbujú listy do odtieňov žltej, oranžovej a červenej farby. V prírode všetko dozrieva, zbiera sa úroda...                   Preto sme sa aj my žiaci z praktickej školy rozhodli pripraviť ochutnávku jesenných plodov v podobe zdravých šalátov, ktoré sme s chuťou zjedli. Bol to pre nás skvelý zážitok a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.

      Triedne učiteľky: PaedDr. Mária Molnárová, Mgr. Marta Palenčárová

    • Babičkina záhrada
     • Babičkina záhrada

      3. 11. 2023

      Kým v  záhrade dozreje ovocie a zelenina, je potrebné  vykonať veľa práce. Babička sa vždy s  láskou stará o všetky svoje rastlinky i stromy, a preto bola odmenená bohatou úrodou. My deti v  ŠMŠ sme jej dary mohli spoznávať aj  ochutnávať. Popritom sme súťažili, spievali a maľovali, bol to zas jeden pekný deň v našej milej škôlke.

      Učiteľky ŠMŠ, pedagogický asistent - Mgr. K. Holotňáková

       pomocná asistentka - I. Karchňáková, zdravotník – Bc. M. Vlkolinská

     • O Z N A M

      27. 10. 2023

      Od 30. októbra 2023 do 31. októbra 2023 majú žiaci jesenné prázdniny.

      1. novembra 2023 je deň pracovného pokoja.

      Od 2. novembra 2023 do 3. novembra 2023 majú žiaci riaditeľské voľno.

      V pondelok  6. novembra 2023 bude vyučovanie podľa rozvrhu.

      Služba na internáte v nedeľu 5. novembra 2023 bude.

      Riaditeľka spojenej školy

      PaedDr. Monika Husková

    • Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata, žlté, hnedé, červené, to sú farby jesene.
     • Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata, žlté, hnedé, červené, to sú farby jesene.

      26. 10. 2023

      Jeseň je čarovné obdobie plné farieb, dozrievajúcich plodov, ale aj zmien počasia. Prichádza pomaly, po horúcich letných dňoch sa k nám vkráda so svojim chladným počasím.  S príchodom jesene sa mení aj príroda. Ulice sú plné opadaného lístia, stromy hrajú farbami ako pestrofarebné kvety.

      Žiaci 2.A, 4.A a 7.A triedy si jeseň pripomenuli v rámci projektového vyučovania. Triedne učiteľky spolu s asistentkami si pre nich pripravili rôzne zaujímavé aktivity.  Žiaci mali možnosť spoznávať ovocie, zeleninu, či kresliť rôzne jesenné plody. Taktiež si zasúťažili, vytvorili plagát s jesennou tematikou. Aktivity sa im páčili a v závere žiaci ochutnali sladké jablkové a makové koláčiky. K projektovému vyučovaniu prispeli aj rodičia, ktorí pre svoje deti pripravili ovocie a zeleninu, ktorú sme spolu so žiakmi očistili, nakrájali a ochutnali.

      Jeseň je veľmi zaujímavé ročné obdobie so svojskou atmosférou a postačí, ak sa na ňu pozrieme zblízka a zistíme, že je to naozaj tak.

      Mgr. Viera Pitoráková, Mgr. Dominika Kochanová, Mgr. Monika Popadičová, Mgr. Mariana Šoltésová, Bc. Denisa Polláková, Mgr. Žaneta Hradiská, Mgr. Tatiana Ilčíková

    • Fenka Ziva nás baví
     • Fenka Ziva nás baví

      26. 10. 2023

      Po dlhšej pauze sme opäť v našej škole s radosťou privítali p. MVDr. Martinu Frankovú  a jej fenku Zivu . Deti a žiaci našej školy sa môžu tešiť z roztomilej sučky, rozvíjať si svoje pozitívne emócie i psychickú pohodu. Posunúť sa každým stretnutím o krok ďalej vo svojej odvahe, šikovnosti a hlavne postupne budovať pozitívny vzťah k zvieratku.

      Mgr. Vladimíra Tatarková, Mgr. Veronika Iľašová

    • Zdravá jeseň
     • Zdravá jeseň

      23. 10. 2023

      Ovocie a zelenina, to je zdravie, to je sila.

      V každom kúsku zeleniny tancujú nám vitamíny.

       

      V triede 4. K bol 25. október dňom zdravej jesene. Žiaci si priniesli ovocie a zeleninu a urobili si peknú výstavku. Spolu sme sa učili správne pomenovať a napísať jednotlivé druhy ovocia a zeleniny, opísať ich chuť, vôňu a aj hmatom rozlišovať, akú zeleninu držíme v ruke. Nasledoval rozhovor o zdravom životom štýle a o tom, ako nášmu telu prospieva jesť vitamíny z ovocia a zeleniny. Žiaci si precvičili aj pracovné zručnosti, samostatne škrabkou šúpali zeleninu a rezali kúsky ovocia. Ochutnávka so zatvorenými očami na záver sa všetkým páčila a skoro všetci uhádli, čo práve jedia.

       

      Tr. učiteľka: M. Kovalčíková, asistentka J. Psocíková

 • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021