• POHYB A ZÁBAVA – TO NÁS BAVÍ
     • POHYB A ZÁBAVA – TO NÁS BAVÍ

      27. 2. 2023

      Žiaci 3.A, 4.A a 3.K triedy sa 14. februára vybrali do krytého ihriska FunVille, ktorý sa nachádza v obci Hozelec. Cestovanie autobusom sa im páčilo, poskytlo im vybrať si, s ktorým kamarátom budú sedieť a užívali si pokojnú jazdu. Vo FunVille ich čakalo mnoho pohybovo – športových výziev, posúvali si svoje hranice zvládnuť aj náročnejšie úseky, či horolezeckú stenu. Každý z nich si tam našiel svoj obľúbenú aktivitu. Napriek rýchlej zábave boli všetci žiaci veľmi disciplinovaní, ohľaduplní a dávali pozor na svojich spolužiakov. Pohyb a zábava – to veruže veľmi bavilo všetkých a spokojní, upotení, ale s úsmevmi na tvárach sa vracali naspäť do školy. 

       

      Mgr. M. Kovalčíková, učiteľka

     • DETSKÝ PLES

      27. 2. 2023

      Dňa 10. februára sa v našej ŠMŠ konala slávnostná udalosť 1. DETSKÝ PLES. Detičky sa na túto spoločenskú udalosť pekne pripravili a prišli v slávnostnom oblečení. Tešili sa zo zábavných aktivít. Prežívali radosť z hudby a tanca, súťažili v hre stoličky, nechýbalo ani občerstvenie, výhry z tomboly, tanec s balónmi a vyhlásenie kráľa a kráľovnej plesu. Nakoniec všetky deti boli obdarené medailou s titulom kráľ a kráľovná plesu, pretože sa nimi naozaj stali.


      Učiteľky ŠMŠ- Mgr. Martina Anderáková, Mgr. Marcela Kuľová, Mgr. Larisa Jozefčáková

      Asistentka- Mgr. Katarína Holotňáková

      Zdravotníčka- Bc. Miroslava Vlkolínska

    • ZÁKLADNÝ LYŽIARSKY VÝCVIK SMREČINY – LIPTOVSKÁ TEPLIČKA
     • ZÁKLADNÝ LYŽIARSKY VÝCVIK SMREČINY – LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

      24. 2. 2023

      V termíne od 13.2 – 17.2.2023 sme sa zúčastnili základného lyžiarskeho výcviku. Výučba prebiehala podľa harmonogramu v doobedňajšom a  poobedňajšom vyučovacom bloku v stredisku SMREČINY – LIPTOVSKÁ TEPLIČKA. Teoretické poznatky získavali žiaci prostredníctvom videoprojekcie formou prezentácií, či videí. Žiaci boli rozdelení do jednej výkonnostnej skupiny, vzhľadom na ich možnosti. Cieľom výučby bolo zjazdiť terén oblúkmi v prívrate v rozšírenej stope, bezpečne zabrzdiť, zvládnuť jazdu na vleku a zlyžovať začiatočnícky svah optimálnou lyžiarskou technikou, nadobudnúť teoretické poznatky a zásady správania sa lyžiara. Ciele lyžiarskeho kurzu sa nám podarilo naplniť, stredisko nám ponúklo vhodné podmienky, či už ubytovania, stravovania no hlavne lyžiarskeho vyžitia. Nezaznamenali sme žiadny úraz, či iné väčšie ťažkosti.

       

      Mgr. Tomáš KOTERBA

    • ZIMNÉ RADOVÁNKY
     • ZIMNÉ RADOVÁNKY

      24. 2. 2023

      V zimných mesiacoch sme sa ocitli v rozprávkovom Kráľovstve snehu a ľadu.  Navštívili sme s deťmi v známu levočskú lokalitu Schiessplatz. Prírodnú plochu sme využili na kĺzanie, šmýkanie, stopy, korčuľovanie a maľovanie farbami do snehu.

       

      Učiteľky ŠMŠ,

      Pomocná vychovávateľka - K. Trnková,

      Zdravotníčka  - M. Vlkolinská

    • NÁVŠTEVA MŠ PREDMESTIE
     • NÁVŠTEVA MŠ PREDMESTIE

      23. 2. 2023

      Kamarát, kamarát, to je ten, koho mám rád.

      Pomôže mi, poradí, po vláskoch ma pohladí.

      My sme všetci kamaráti, my sa máme spolu radi.

       

      Kamarátstva sú pre deti veľmi dôležité a potrebné, napomáhajú socializácii, ktorá prebieha aj v materskej škole. Tu vznikajú priateľstvá, niekedy aj na celý život. Naše deti navštívili rovesníkov v MŠ Predmestie, spolu sa zahrali, zarecitovali a dohodli sa na ďalších stretnutiach.

      Učiteľky ŠMŠ, pedagogická asistentka

      Pomocná vychovávateľka - Katarína Trnková

    • MASKY TANCUJÚ
     • MASKY TANCUJÚ

      23. 2. 2023

      Našou škôlkou správa letí, tešia sa z nej všetky deti. Prišla žabka, lienka, mačička, ..... aj pán kráľ, moji milí, to bol bál, my sme mali karneval. Dobre sme sa zabavili, hostili a veselili. Kto tam nebol nevidel, aký skvelý to bol deň. Tak sa teda pozrite, všetky masky uvidíte.

       

      Učiteľky ŠMŠ,

      Pomocná vychovávateľka - Katarína Trnková

      Zdravotníčka  - M. Vlkolinská

    • STAROSTLIVOSŤ O ZVIERATKÁ A VTÁČIKY V ZIME - BESEDA S LESNÍKOM
     • STAROSTLIVOSŤ O ZVIERATKÁ A VTÁČIKY V ZIME - BESEDA S LESNÍKOM

      23. 2. 2023

      Zvieratká raz ráno vstali, preveľmi sa čudovali. Stratila sa lúčka zelená,

       prikryla ju biela perina.  Čo budeme v zime jesť? Kto naplní krmelec?

      Zvieratká už teraz vedia, že pomôžu dobrí ľudia.“

       

      V zime, keď okolitú prírodu zakryje čerstvý sneh, lesníci a poľovníci zabezpečujú lesnej zveri potravu.  O potrebe, ale aj o spôsobe starostlivosti  o  zvieratá a vtáčiky v zime sa naši škôlkari dozvedeli viac na besede. Lesník, lesný pedagóg Ján Krempaský, zamestnanec VLM SR a poľovníčka Mirka Krempaská deti zaujali pútavým rozprávaním, materiálmi podporujúcimi zmyslové vnímanie, praktickými ukážkami a videonahrávkami z tejto činnosti. Týmto chceme poďakovať nielen za prínosné informácie, ale aj za darčeky, ktorými odmenili pozornosť malých poslucháčov.

       

      Učiteľky ŠMŠ,

      Pomocná vychovávateľka - Katarína Trnková,

      Zdravotníčka  - M. Vlkolinská

    • Hydroterapia - Čingov
     • Hydroterapia - Čingov

      17. 2. 2023

      Už tradične si deti zo Základnej školy pre žiakov s autizmom chodia zaplávať do bazéna v hoteli Čingov. Tentoraz to boli žiaci 1.A, 3.A a 4.A triedy. Mladší sa vyšantili v detskom bazéne, zdatnejší plavci a starší žiaci využili veľký plavecký bazén. Všetci si príjemné aktivity vo vode užívali plnými dúškami a do školy sa vracali príjemne unavení.

       

      Učiteľky : Mgr. V. Szitári, Mgr. M. Cihová, Mgr. T. Galajdová

      Asistentky učiteľa : Mgr. V. Iľašová, Mgr. M. Kapustová

    • VALENTÍN
     • VALENTÍN

      17. 2. 2023

      Február sa nesie nielen v znamení karnevalových radovánok , ale aj v znamení svätého Valentína. Valentínsky deň v ŠMŠ bol plný lásky, dobrej nálady a naše aktivity boli zamerané na posilnenie empatie medzi deťmi. Deti si medzi sebou vymieňali vyrobené srdiečka, ktoré si sami vyrobili. 

      Učiteľka - PaedDr. Petronela Vašková

      Pomocná vychovávateľka - Jana Psocíková

    • KARNEVAL ŠMŠ
     • KARNEVAL ŠMŠ

      16. 2. 2023

      V utorok 14. februára sme v našej triede strávili v príjemnej atmosfére a v spoločnosti našich deti. Aj keď vonku bolo chladno nás hrial príjemný pocit, že sme urobili našim detičkám radosť. Deti si zaspievali, roztancovali nožičky, tanec s balónmi a rôzne iné aktivity. Ku karnevalu patrí aj prekvapenie v sladkej podobe - šišky, na ktorých si pochutili a nechýbala ani pizza ktorú nám zasponzorovali TIME OUT – PIZZA za čo im veľmi pekne Ďakujeme. Nakoniec každú masku počkala odmena. Deti sa vyšantili a veríme, že im zostanú pekné a nezabudnuteľne spomienky.

       

      Triedna učiteľka: PaedDr. Petronela Vašková

      Pomocná vychovávateľka: Jana Psocíková

    • KARNEVAL V ŠKD
     • KARNEVAL V ŠKD

      15. 2. 2023

      Boli masky, veľký bál, bol aj u nás karneval !

      Dňa 8.02.2023 sa v našom školskom klube ozýval šťastný smiech detí a veselá hudba. Fašiangy sú obdobím veselosti, zábavy a  karnevalov. Preto nesmel chýbať ani u nás v školskom klube detí „Detský karneval“ plný zábavy, súťaží a tanca. Deti sa prezliekli do rôznych karnevalových masiek a kostýmov a premenili sa na postavy z rozprávok, zvieratká a masky od výmyslu sveta. Nechýbali princezné, Super Mário, Batman, snehuliak, zajačik, anjelik a rôzne postavičky z detských hier. Všetci sa veselo zabávali, šantili, spievali a tancovali. Každá karnevalová maska si odniesla sladkú odmenu a  pekný zážitok. Tešíme sa, aké masky uvidíme o rok !

       

      Vychovávateľky: Mgr. Silvia Jasečková, Mgr. Dominika Kochanová

      asistenti: Mgr. Peter Hlavatý, Bc. Miloš Jozefčák

    • FAŠIANGOVÝ VEČER
     • FAŠIANGOVÝ VEČER

      14. 2. 2023

      Za oknami smiech a tanec, fašiangový harmatanec.

      Berte masky, je tu bál,  fašiangový karneval.

       

      Vo štvrtok, 9. februára, sme si i my, deti zo školského internátu, spríjemnili večer tancom a zábavou. Bola to karnevalovo – valentínska diskotéka so súťažami a hrami. Pohostili sme sa šiškami, za ktoré ďakujeme našim kuchárom zo školskej jedálne.

           

      Vychovávateľky a pomocná vychovávateľka zo ŠI.

    • Deň s Bibliou
     • Deň s Bibliou

      10. 2. 2023

      Dňa 31.1.2023 sa v našej škole uskutočnil DEŇ S BIBLIOU. Žiaci sa aktívne zapojili do dramatizácie biblických príbehov na témy Zachej a Ježiš v Jerichu, Ježiš požehnáva deti, Bohatý mládenec, Uzdravenie slepca,  Lazár, Mária, Marta a Ježiš v Betánii, Vzkriesenie Lazára.

      Mgr. Mária Fecková, učiteľka

    • KARNEVAL V ŠKD
     • KARNEVAL V ŠKD

      9. 2. 2023

      Na známosť sa všetkým dáva, mimoriadna zvláštna správa,

      že ako každý rok v tomto čase, fašiangy tu máme zase!“

       

      Fašiangy sú obdobím radosti a zábavy. A aké by to bolo, či nebolo, keby u nás v tomto období chýbal karneval, na ktorý sa každoročne tešia malí i veľkí.. Preto dňa 6.2.2023 to v našom školskom klube ožilo rôznymi rozprávkovými bytosťami, vyzdobenou triedou a dobrou náladou. Deti sa hrali, spievali, tancovali a hodovali. A keďže každé jedno dieťa bolo jedinečné a úžasné, každé jedno zvíťazilo a dostalo sladkú odmenu. Veru bol to vydarený a veselý karneval.

       

      Mgr. Ž. Hradiská – vychovávateľka

      Asistenti : Mgr. V. Iľašová, Mgr. Ľ. Košút,  Bc. D. Polláková, Mgr. M. Šoltésová

    • ZIMNÉ RADOVÁNKY V ŠKD
     • ZIMNÉ RADOVÁNKY V ŠKD

      9. 2. 2023

      Zima bez snehu sa deťom ani neráta. Preto, keď konečne napadol sneh aj u nás, využili sme to s deťmi na zimné radovánky. Teplo sme sa poobliekali a vyrazili vybavení klzákmi na školský dvor, kde sme sa do sýtosti vysánkovali. Snáď nám sneh ešte dlho vydrží a všetci si zimné radovánky poriadne vychutnáme znova.

      Mgr. Ž. Hradiská – vychovávateľka

      Asistenti : Mgr. V. Iľašová, Mgr. Ľ. Košút,  Bc. D. Polláková,

    • KARNEVAL
     • KARNEVAL

      9. 2. 2023

      Dňa 6.2. 2023 sa v našej herni konal karneval so žiakmi 1.A, 3.A, 4.A a 3.K  triedy. Miestami sme mali pocit, že sme sa ocitli v rozprávkovom svete. Zavítal k nám rytier, Popoluška, obľúbený SpongeBob, snehuliak Olaf, ale aj policajt, požiarnik, futbalista a mnoho ďalších krásnych masiek. Tak sa naša herňa premenila na jednu úžasnú karnevalovú párty, kde sme si všetci spoločne zasúťažili a zatancovali si. Každý si z karnevalu odniesol domov diplom      za kreatívnu masku a veľa veselých zážitkov. 

      Učiteľky Mgr. M. Kovalčíková, Mgr. M. Cihová, Mgr. V. Szitári, Mgr. T. Galajdová.

      Asistentky Mgr. M. Kapustová, Mgr. V. Iľašová

    • Detský karneval
     • Detský karneval

      7. 2. 2023

      Fašiangy sú časom, kedy sa všetci tešia a zabávajú. Aj žiaci 2.A, 5.A, 6.A triedy si spolu so svojimi učiteľkami a asistentkami vychutnávali fašiangový karneval. Žiaci sa predviedli v krásnych maskách, ktoré pre nich pripravili rodičia. Z detí sa na chvíľu stali čarodejnice, králi, udatní rytieri....Zahanbiť sa nedali ani pani učiteľky a asistentky, ktoré sa premenili na rôzne bytosti. Všetci sme sa zabávali, tancovali a súťažili. Sladká odmena a pohostenie čakala na všetkých. Z karnevalu sme  odchádzali spokojní a plní zážitkov. A že sme sa všetci skutočne vynikajúco bavili, o tom svedčia aj priložené fotografie.

      Už teraz sa veľmi tešíme na budúcoročný karneval.         

      Mgr. Viera Pitoráková

    • FIRST LEGO
     • FIRST LEGO

      6. 2. 2023

      25. januára 2023 sa žiaci 4.A a 7.K zúčastnili regionálneho kola celosvetovej technologickej súťaže FIRST LEGO League v navrhovaní, konštruovaní a programovaní robotov a robotických systémov. V Poprade, kde sa súťaž konala sa v konkurencii zúčastnených tímov vôbec nedali zahanbiť. Tím LEgáčik tvorený žiakmi 4.A triedy za svoje vystupovanie a vynikajúce prezentácie v kategórii EXPLORE získal ocenenie „za výnimočnosť a teamovú prácu“. Starší žiaci 7.K triedy v tíme LEGOca získali ocenenie „BREAKTHROUGH AWARD“.

      PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD.

    • Návšteva reštaurácie
     • Návšteva reštaurácie

      6. 2. 2023

       historickej Levoči neodmysliteľne patria aj reštaurácie. Jednu z nich sme v rámci zážitkového učenia navštívili so žiakmi 1.A a 3.A triedy. Privítal a obsluhoval nás príjemný a trpezlivý personál. Žiaci si vyskúšali vybrať jedlo z ponuky a osvojili si základy etikety stolovania. Atmosféru nám spríjemňovala reprodukovaná hudba. Z reštaurácie sme odchádzali s plným bruškom, úsmevom na perách a malou pozornosťou pre každého od pána Kašpera majiteľa reštaurácie.  

      uč. Mgr. Veronika Szitári a Mgr. Terézia Galajdová

      asistentka Mgr. Miroslava Kapustová

    • DEŇ S JEŽIŠOM
     • DEŇ S JEŽIŠOM

      2. 2. 2023

      31.1.2023 deti Špeciálnej materskej školy prežili dopoludnie plné zážitkov v aule našej školy.  Dozvedeli sa, že každý máme svojho anjela, ktorý sa o nás stará a je našim ochrancom. Vrátili sa do doby, keď bo Ježiš malý chlapec a zahrali si hry, ktoré sa v tej dobe hrávali deti. Boli to jednoduché hry s kamienkami a handrovou loptou. Zatancovali si  hebrejskú ľudovú pieseň Hava Nagila a zaspievali spoločne Hevenu Shalom Aleichem. Vyfarbili a vystrihli si svojho anjela strážcu, ochutnali jedlo z hebrejskej kuchyne. Prežitý čas s Ježišom zakončili modlitbou k anjelovi strážcovi.

      učiteľka PaedDr. Mária Molnárová

 • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021