• Záujem o testy COVID-19

      31. 5. 2022

      Vážení rodičia!

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa pripravuje na nasledujúci školský rok 2022/2023 a zároveň na bezpečný návrat žiakov do škôl v súvislosti s ochorením COVID-19.

      Z tohto dôvodu by sme vás chceli požiadať o zistenie záujmu rodičov o antigénové samotesty na domáce použitie pre žiakov základných škôl, ktoré budú určené na použitie pred prvým nástupom do školy v školskom roku 2022/2023 a podľa potreby v prípade opätovného výskytu COVID-19 v škole.

      MŠVVaŠ SR plánuje zabezpečiť distribúciu antigénových samotestov na bezpečný návrat do škôl v školskom roku 2022/2023 na konci školského roka 2021/2022, aby rodičia dostali antigénové samotesty ešte pred letnými prázdninami.

      Vopred zdôrazňujeme, že rodičia, ktorí požiadajú o antigénové samotesty, budú povinní v prípade zvýšeného výskytu ochorenia COVID-19 testy používať a nahlasovať každé vykonanie antigénového samotestu podľa inštrukcií MŠVVaŠ SR.

      Záujem je možne vyplniť v ankete alebo nahlásiť triednemu učiteľovi.

    • Štúrovček
     • Štúrovček

      27. 5. 2022

      V stredu 25. mája 2022 sa v aule školy uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Štúrovček. Do súťaže sa zapojili žiaci prvého aj druhého stupňa základnej školy. Výkon súťažiacich posúdila porota. Štúrovček pozná svojich víťazov, stali sa nimi Filip Laskovič, Žofia Kroščenová, Marko Jasenčák, Lukáš Masařik, Nadežda Ďuricová a Filip Beličák. Víťazi boli odmenení diplomom a vecnou cenou. Všetci zúčastnení si zaslúžia pochvalu za prípravu a odvahu.

      Mgr. Anna Džuganová

     • Sladké radosti

      26. 5. 2022

      Aj všedné aktivity známe z každej domácnosti dokážu rozvíjať senzomotorické zručnosti detí. To si vyskúšali žiaci 1.A triedy so svojou triednou učiteľkou a asistentmi. Ich úlohou bolo vykrajovať koláčiky rôznych tvarov, priradiť im pár a zlepiť ich spolu.

      Rozžiarené detské očká svedčia o tom, že správny výber činností a motivácia žiakov sú dôležitým aspektom vyučovania.

      Za pomoc pri príprave koláčikov ďakujeme aj pani učiteľkám ŠMŠ.

       

      Mgr. Viera Pitoráková

    • Tajomstvo lesa
     • Tajomstvo lesa

      25. 5. 2022

      V predposlednom májovom týždni našu škôlku navštívili zamestnanci VLM SR - Ján Dulák a  Ján Krempaský, ktorí deti zaujali pútavou prezentáciou a rozprávaním  o lese, jeho význame, ale aj o dôležitosti jeho ochrany. Lesníci deťom vysvetlili potrebu vtáčích búdok nielen v zime, ale aj v čase hniezdenia. Malí poslucháči sa zapojili do hier, pozreli si obrázky zveri a preparáty vtáčikov. 

      Touto cestou sa chceme p. lesníkom poďakovať za pripravené aktivity a darčeky, ktorými potešili našich škôlkarov.

       

      Učiteľky, pedagogické asistentky a pomocné vychovávateľky v ŠMŠ

    • Cesta k chlebíku.
     • Cesta k chlebíku.

      23. 5. 2022

      Ľudské ruky zrno sejú,

      pečú chlieb i koláče.

      Ľudské ruky v zime, v lete

      nezostanú bez práce.


      Koľko práce ľudských rúk je potrebnej k tomu, aby sme mohli mať na tanieri kúsok chutného                          a chrumkavého chlebíka. Dozvedeli sme sa to nielen v čítanke, ale aj priamo v pekárni, kde sme sa         na výrobu chleba boli pozrieť. Nakoniec sme si vyskúšali chlebík upiecť sami. Vážili sme, sypali, urobili kvások, miesili, pozorovali ako kysne a potom upiekli. Chlebík sa nám podaril, bol chrumkavý a chutil o to viac, že sme si ho spolu upiekli sami. Vďaka ti Pane za tento dar o ktorý denne prosíme v modlitbe „Otčenáš“.

      Mgr. Popadičová Monika, Bc. Polláková Denisa a žiaci 2.A triedy.

    • POVOLANIA - VETERINÁR
     • POVOLANIA - VETERINÁR

      19. 5. 2022

             V týždni tematicky zameranom na spoznávanie povolaní deti z nášho predškolského zariadenia navštívili veterinárnu ambulanciu, kde sa oboznámili s povolaním a náplňou práce veterinára. MVDr. Martin Hubáček všetkých milo privítal, priblížil v čom spočíva poskytovanie odborného poradenstva ohľadom starostlivosti a liečby zvierat. Vysvetlil na čo slúži zdravotnícky materiál, prístroje, pomôcky a trpezlivo odpovedal na zvedavé otázky predškolákov. Ďakujeme za príjemné dopoludnie, láskavý prístup a sladkú odmenu.


      Učiteľky, pedagogické asistentky a pomocné vychovávateľky v ŠMŠ

    • ZÁCHRANÁRI
     • ZÁCHRANÁRI

      16. 5. 2022

      Vraj to nie je náhoda, keď sa stane nehoda.

      Úraz, krádež, požiar vari? Už sa náhlia záchranári.

      Pri nehode správne konám, 112 rýchlo volám.

      Už aj zvoní správny tón, ďakujem Ti telefón!

      Na záver tohto týždňa, zaujímavého na rôzne aktivity sme navštívili záchrannú zdravotnú službu a oboznámili sa s prácou záchranárov.

      Učiteľky ŠMŠ, pedagogické asistentky, pomocné vychovávateľky v ŠMŠ.

    • Pohybom za zdravím
     • Pohybom za zdravím

      16. 5. 2022

      V týchto dňoch sme s deťmi našej Špeciálnej materskej školy navštívili  Materské centrum Slniečko pri CVČ v Levoči a Ihrisko  Pri Prameni. Pohybovými hrami v interiéri a exteriéri sme rozvíjali fyzickú zdatnosť detí, zdokonaľovali koordináciu pohybov a celkový telesný vývoj, podporovali ich duševný rozvoj, stimulovali ich tvorivosť, fantáziu a kreativitu. Hrou sa deti učili samostatnosti, ale aj spolupráci a rešpektovaniu druhých.

      Učiteľky ŠMŠ - Mgr. Marcela Kuľová,  Mgr. Terézia Galajdová

      Pedagogické asistentky - Mgr. Martina Anderáková, Mgr. Katarína Holotňáková

      Pomocná vychovávateľka  - Katarína Trnková

    • Krátka turistika v prírode
     • Krátka turistika v prírode

      16. 5. 2022

      Dňa 11.5.2022 sa žiaci 5.A a 6.A triedy zúčastnili turistiky v prírode. Našim cieľom bolo posilniť kondíciu a vytrvalosť, užiť si jarné počasie a poznávať prírodu na jar. Po cyklistickom chodníku bola našim cieľom Levočská priehrada. Všetci žiaci si zaslúžili pochvalu za vytrvalosť v pešej chôdzi.

      Mgr. V. Tatarková

    • Návšteva Knižnice J. Henkela v Levoči
     • Návšteva Knižnice J. Henkela v Levoči

      16. 5. 2022

      V mesiaci apríl žiaci 5. A a 6. A triedy navštívili Knižnicu Jána Henkela v Levoči. Cieľom bolo „učenie mimo školy“, kedy si práve naši žiaci s autizmom môžu rozvíjať svoje sociálne a komunikačné zručnosti. Návšteva bola príjemná, žiaci si v tichom prostredí knižnice mohli prezrieť knihy rôznych tém, ktoré ich zaujímajú.

      Mgr. Vladimíra Tatarková

    • Spoznávame zvieratká – Hyppoterapia
     • Spoznávame zvieratká – Hyppoterapia

      16. 5. 2022

      Jednou z tém, ktoré momentálne preberáme v rámci učiva sú zvieratá, ich život, živočíšne spoločenstvá. Preto nás veľmi potešilo pozvanie na exkurziu do Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach. Žiaci 1.A, 2.A, 3.A a 4.A tu mohli formou zážitkového vyučovania spoznať, pomenovať, sledovať správanie rôznych druhov hospodárskych zvierat, a ako bonus v rámci hyppoterapie si zajazdiť na koníkoch. Srdečne ďakujeme sestre Rite za sprevádzanie, fundovaný výklad a množstvo zážitkov, ktoré sme si doniesli domov.

      Mgr. Popadičová Monika

    • Návšteva hasičského zboru
     • Návšteva hasičského zboru

      13. 5. 2022

      Deti sa živo zaujímajú o prácu „hrdinov“, o veľké hasičské autá, vyskúšali si záchranárske prilby, pozreli si celu výbavu hasiča. Akcia ma zároveň preventívny charakter: rozvíjať u deti poznatkový systém o vzniku požiaru, o tom ako mu predchádzať a ako sa zachovať, keď požiar vznikne.

      Učiteľky ŠMŠ, pedagogické asistentky, pomocné vychovávateľky.

    • Návšteva polície
     • Návšteva polície

      13. 5. 2022

      Tentoraz sme navštívili mestskú políciu, aby deti na vlastnej koži okúsili rešpekt pred uniformou a týmto náročným povolaním. Deti neskrývali obdiv k pánom policajtom a rovnako boli zaujatí ich autom. Po dôkladnom poučení, sa všetci vrhli na policajné auto, preskúmali vysielačku a užili si zvuk aj blikanie majáka.

      Učiteľky ŠMŠ, pedagogické asistentky, pomocné vychovávateľky

    • ZUČ BRATISLAVA
     • ZUČ BRATISLAVA

      13. 5. 2022

      V piatok 6. mája sme autobusom odcestovali do Bratislavy, aby sme sa zúčastnili  28. ročníka festivalu záujmovo-umeleckej činnosti sluchovo postihnutých detí a mládeže. Školu sme reprezentovali tanečným vystúpením s názvom Hodina tanca. Hoci sme mali na prípravu málo času,  tanec sme zvládli na výbornú. Súčasťou nášho festivalového programu bol aj benefičný koncert Počuť srdcom, kde vystúpili mnohé populárne  osobnosti .

      Na sobotňajšej diskotéke  a fotení pri fotostene sme si všetci  užili veľa zábavy. Vo voľných chvíľach sme obdivovali naše hlavné mesto a jeho krásy, navštívili sme aj nákupné centrum,  detské ihrisko a spoznali sme veľa nových kamarátov z iných škôl. V nedeľu sme odcestovali domov  plný zážitkov a emócii. Veríme, že sa festivalu budeme môcť zúčastniť aj budúci rok.  

       

      Vychovávateľka Mgr. Zuzana Polláková

      Pomocná vychovávateľka Mária Lučivjanská

     • Mesiac máj – lásky čas

      10. 5. 2022

      S týmto mesiacom sa spája krásny sviatok – Deň matiek.

      Mama. Pri tomto slove si každý z nás predstaví svoju mamku.

      Milú, starostlivú, ktorá prebdela nie jednu noc pri našej postieľke a ofúkla „boľačku“.

      Bola si to ty, mama, ktorá si nás pritúlila, zovrela v náručí, keď nám bolo ťažko. 

      Bola si to ty mama, ktorá si sledovala prvé naše krôčky a vedela dať slovám najkrajšiu podobu.

      Tvoje boli vždy najláskavejšie, plné nehy.

      Patrí ti za ne vrúcna vďaka a uznanie.

      Ako poďakovanie prijmi mamka odomňa maličký darček, ktorý som pre teba s láskou zhotovil/a.

      Ďakujem mamulienka za všetko tvoj syn, dcéra.

      Deti z 1.A triedy

      Mgr. Viera Pitoráková

    • Vďaka, že si...
     • Vďaka, že si...

      10. 5. 2022

      Úprimnú vďaku prijmi, Pane, za to, že MAMA vravieť komu mám.

      Za chvíle Tebou požehnané, čo s mamou denne prežívam.

      Úprimnú vďaku prijmi, Bože, za lásku, čo cítiť smiem.

      Že odpustiť vie neposlušnosť, zlé slovko nikdy nepovie.

      My chválime Ťa, dobrý Bože, že každá mama svojim deťom

      vždy naporúdzi, blízko je, na cestách týmto Tvojím svetom.

      Že aj keď sily nestačia, snaží sa a nehľadí na seba

      a na to, aby ozaj šťastná bola, nikdy jej veľa netreba.

      Ďakujem, Pane, za mamu moju a myslím to úprimne.

      Veď predsa niet človeka iného, čo by viacej stál pri mne.

      S Tebou, Pane, a s mamou mojou istotu mám pre každý deň.

      A verím, že neskončí sa tento vzťah, čo nie je iba krásny sen.

      Uč nás všetkých, Bože dobrý, pamätať to veľké prikázanie,

      že milovať treba Teba, ctiť si blížnych, ktorých máme

      a lásku dávať. Vypočuj nás Pane.

      Triedna učiteľka: Mgr. Martina Cihová

      Asistentka učiteľa: Mgr. Veronika Iľašová

    • Hydroterapia – Čingov
     • Hydroterapia – Čingov

      9. 5. 2022

      Žiaci s autizmom sa zúčastnili športovo- relaxačného podujatia Hydroterapie v hoteli Čingov. Pobyt v bazéne je pre žiakov veľkým zážitkom, relaxom a samozrejme aj prínosom. Pri hydroterapii si rozvíjajú a posilňujú telesnú zdatnosť, obratnosť, koordináciu, vytrvalosť a senzomotorické schopnosti. Žiaci zažili deň plný nových zážitkov a už teraz sa tešia na ďalší skvelý deň prežitý v bazéne.

      Učiteľka M. Cihová

    • ZÁBAVNÝ DEŇ V BOOM HOUSE
     • ZÁBAVNÝ DEŇ V BOOM HOUSE

      9. 5. 2022

      Deň plný zábavy a pohybu sme zažili v piatok 29. 4. 2022. Cesta autobusom do zábavného parku bola pre väčšinu detí veľkým zážitkom, a ešte väčším boli šmýkačky, preliezačky, trampolína, guľôčkový bazén, a detské autíčka. Deti sa smiali, pišťali šťastím a radosťou. Tento deň sme si užili vďaka organizácii SPOSA L - Levoča. Ďakujeme.

      učiteľky Galajdová T., Kuľová M., Holotňáková K.,

      pomocná vychovávateľka – Trnková Katarína

    • Deň matiek
     • Deň matiek

      6. 5. 2022

      Šetrím si korunky, už ich mám päť,

      kúpim dnes mamičke najkrajší kvet.

      Pekný kvet červený, ako lienka,

      ľúbim ťa, ľúbim, moja mamulienka!

       

      PaedDr. Petronela Vašková

      Janka Psocíková

    • Mamka moja mamička
     • Mamka moja mamička

      6. 5. 2022

      Druhá májová nedeľa patrí tradične všetkým mamám. Tento rok pripadá na 8. mája. A chýbať by v tento deň nemala ani básnička od srdca.

      Dnes je sviatok všetkých mám, lúčne kvety natrháme.

      Urobíme  kytičku len pre svoju mamičku.

      Darček sami vyrobíme, radosť jej tým urobíme.

       A k tomu jej božtek dáme, pretože ju radi máme.

      Mgr. Marcela Kuľová a Mgr. Martina Anderáková

 • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021