• FARMA
     • FARMA

      29. 3. 2022

             Jednou z týždenných tém jarného obdobia je téma s názvom „Zvieratká a ich mláďatá“. Keďže deti milujú zvieratká a zvieratká majú radi deti, rozhodli sme sa, že strávime  vychádzku v prírode medzi zvieratkami. Už pri vstupe na mini farmu nás čakal farmár Radko s manželkou, ktorí nás srdečne privítali a stručne nám o malej farme porozprávali. Po tomto milom privítaní nasledovalo spoznávanie zvieratiek, nielen očami ale aj rúčkami, ktorými ich hladkali, kŕmili a počítali. Videli sme kravičky, teliatka, kozičky, ovečky. Pekne sme poďakovali, rozlúčili sa a keďže sme už mali z toľkých zážitkov prázdne brušká pobrali sme sa na obed do materskej školy.

      Učiteľka Mgr. Petronela Vašková, pomocná vychovávateľka Janka Psociková

    • Rozprávka o zakliatej princeznej
     • Rozprávka o zakliatej princeznej

      28. 3. 2022

      Po dlhej dobe sa naše najmenšie deti mohli  opäť preniesť do rozprávky, a to vďaka žiakom Základnej umeleckej školy, ktorí si za pomoci pani učiteľky PaedDr. Ľubomíry Kučkovej, učiteľky literárno- dramatického odboru, pripravili pre nás divadelné vystúpenie. Rozprávočka o zakliatej princeznej, čarodejnici, zaľúbenom šašovi  sa našim deťom veľmi páčila.  Pani učiteľka nás previedla aj priestormi školy. V átriu si deti  mohli pozrieť výstavu prác žiakov výtvarného odboru a vybrať obrázok, ktorý sa im najviac páči. V hudobnej miestnosti mohli vidieť rôzne hudobné nástroje. Pozreli si aj koncertnú sálu a  spoznali aj pani krajčírku, ktorá šije kostýmy vystupujúcim deťom priamo na mieru.

      Pani učiteľka Ľubomíra Kučková nás pochválila za pozornosť a  pozvala nás na ďalšiu návštevu,  na ktorú sa už veľmi tešíme. 

      Učiteľky, pedagogické asistentky, pomocné vychovávateľky ŠMŠ

     • Deň učiteľov

      28. 3. 2022

      Tento sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorý si zaslúžia za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu , úctu a poďakovanie. Ale dnes by som chcela poďakovať ja deťom. Som nesmierne vďačná za nádhernú básničku, ktorú mi prečítal len 6-ročný Patrik z mojej triedy 3.MS. Práve v takých chvíľach si s kolegami najviac uvedomujeme, že byť učiteľom nie je iba zamestnaním, ale i poslaním.                          ĎAKUJEME.

      Mgr. Petronela Vašková  

    • Moja priateľka kniha
     • Moja priateľka kniha

      25. 3. 2022

      My škôlkari máme knihy veľmi radi. S obľubou si ich prezeráme , ale najradšej počúvame rozprávkové príbehy. Za jedným pekným a veselým príbehom sme sa vybrali do mestskej knižnice. Páčilo sa nám pútavé čítanie tety o zajkovi, ktorý zachránil svoju kamarátku Nelu. V knižnici sa nám veľmi páčilo, bolo tam veľa kníh, aj  zaujímavých hier. Niektoré sme si pozreli a už teraz vieme, že keď sa naučíme čítať, budeme sa do knižnice radi vracať.

      Učiteľky, pedagogické asistentky a pomocné vychovávateľky ŠMŠ

    • Deň plný zážitkov a zábavy
     • Deň plný zážitkov a zábavy

      24. 3. 2022

      Počas zážitkového vyučovania sme so žiakmi 2.A, 3.A, 4.A triedy navštívili LABORARTÓRIUM v Spišskej Novej Vsi. Vyskúšali sme si, aké je to byť lienkou, chameleónom, či škrečkom, ktorý si zabehá v kolotoči. Zajazdili sme si na vibrujúcom mravcovi, prešli chodbami mraveniska, lietali na  obrovskej včele a vyskúšali slimačí domček. Bolo to niečo úžasné, čo si vyžadovalo veľkú odvahu.

      Náš deň plný zážitkov pokračoval v pohybovo – relaxačnom centre Alex Park, kde si žiaci rozvíjali svoju obratnosť, koordináciu, telesnú zdatnosť a priestorovú orientáciu. Do školy sme sa vrátili unavení,  ale s množstvom nových zážitkov.

      Učiteľka : Mgr. Martina Cihová

    • 22.3. SVETOVÝ DEŇ VODY
     • 22.3. SVETOVÝ DEŇ VODY

      24. 3. 2022

      Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si pripomíname dňa  22. marca, sme v našej ŠMŠ realizovali rôzne edukačné aktivity.  Sledovali prezentáciu o dôležitosti vody pre náš život. Pútavou formou o  kvapkách sa deti oboznámili s významom a kolobehom vody na Zemi.  Deti  taktiež vypracovali pracovné listy k danej téme a maľovali kvapky vody. Počas pobytu vonku sme sledovali tok Levočského potoka.  Aj týmto dňom sme sa opäť presvedčili, že voda je život a nevyhnutne patrí k našej každodennej existencii.

       

      učiteľky ŠMŠ - Mgr. Marcela Kuľová, Mgr. Terézia Galajdová

      pedagogická asistentka  – Mgr. Martina Anderáková

      pomocná vychovávateľka - Katarína Trnková

    • ZÁBAVA VO FUNVILLE ...
     • ZÁBAVA VO FUNVILLE ...

      24. 3. 2022

      V stredu 16. marca 2022 sme sa so žiakmi 1.A, 3.A, 5.A a 6.A triedy vybrali autobusom do Hozelca. Vo FunVille - krytom detskom ihrisku pod Tatrami si žiaci mohli vyskúšať športové a zábavné atrakcie. Nechýbala obľúbená trampolína, šmýkľavkový tobogán, bazén plný belasých loptičiek, veľké legové kocky, preliezky, aj horolezecká stena. Deti boli veľmi šťastné, užívali si zábavu a popri tom si rozvíjali svoju fyzickú kondíciu a posilňovali zdravie.

      Mgr. Martina Kovalčíková, učiteľka

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      22. 3. 2022

      Vážení rodičia / zákonní zástupcovia žiakov 1.A triedy

      Riaditeľstvo Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej Vám oznamuje, že vzhľadom
      k zhoršenej epidemiologickej situácii v škole udeľuje riaditeľka spojenej školy po konzultácii

      s RÚVZ a so súhlasom zriaďovateľa žiakom 1.A triedy
      riaditeľské voľno v dňoch 22.03.2022 – 25.03.2022.

      PaedDr. Monika Husková
      riaditeľka spojenej školy

    • Rozprávka o Jankovi Hraškovi
     • Rozprávka o Jankovi Hraškovi

      21. 3. 2022

      Čítanie je pre niekoho úplne niečo samozrejme a jednoduché. Prečítať si peknú rozprávku, zaujímavý text  a vedieť o čom čítam, je dosť náročne pre našich druhákov a tretiakov. Žiaci s autizmom si niektoré dané situácie, či predmety  nevedia predstaviť, tak to vnímajú úplne inak. Musia všetko vidieť, ukázať, vyskúšať, ohmatať či ovoňať.

      Napriek tomu, že texty v čítanke sú náročne, my sa nevzdávame.  V rámci medzipredmetových vzťahov sa snažíme konkrétny text priblížiť formou  dramatizácie a vizualizácie. Tento týždeň sme sa ocitli v rozprávke o Jankovi Hraškovi. Naši žiaci si vyskúšali byť veľkými hercami. Nedali sa zahanbiť a ukázali, akí sú šikovní. Hodiny čítania boli veľmi zaujímavé, veselé, osožné a kreatívne. Rozžiarené očká a usmiata tvár bola pre nás pedagógov veľkým zadosťučinením.

       

      Triedna učiteľka: Mgr. Martina Cihová

      Asistentka učiteľa: Mgr. Veronika Iľašová

    • Tvorivé popoludnie v knižnici
     • Tvorivé popoludnie v knižnici

      21. 3. 2022

      Dňa 17.03.2022 knižnica Jána Henkela opäť ožila šikovnými rukami detí zo školského klubu. Na tému Marec - mesiac kníh nám usilovné knihovníčky pripravili zaujímavé aktivity. Vyrábali sme farebné záložky do kníh technikou fúkania farieb cez slamky ale aj krásne farebné origami strašidielka. Po ukončení kreatívnej práce sme si prezreli miestnosť s detskou literatúrou, kde si naše deti čítali knihy podľa vlastného výberu. Strávili sme príjemné popoludnie plné zábavy a tvorivosti. Keďže sa nám v knižnici veľmi páčilo, dohodli sme sa, že si tvorivé popoludnie ešte zopakujeme.

      Mgr. Žaneta Hradiská a Mgr. Silvia Jasečková

    • Plávanie
     • Plávanie

      11. 3. 2022

      Aaaaa...je to tu, dočkali sme sa. Znovu sa otvorili brány kúpalísk a bazénov. S veľkou radosťou sme to využili i my, deti zo školského internátu a poriadne sme sa vybláznili v bazéne hotela Čingov v Čingove.

      Z. Matalíková, vychovávateľka

    • Výtvarné techniky I. - modelovanie a kresba
     • Výtvarné techniky I. - modelovanie a kresba

      7. 3. 2022

         Dňa 22.2.2022 sa učitelia a vychovávatelia našej školy stretli na pracovnom stretnutí pod názvom výtvarné techniky I. – modelovanie a kresba. Teoretickou i praktickou časťou ich previedla pani učiteľka Mgr. Eva Vandrová v priestoroch učebne výtvarnej výchovy.

          V časti modelovanie sme si v teoretickej časti pomocou prezentácie pozreli, ktoré modelovacie materiály sú vhodné pre žiakov našej školy a ktoré nástroje a pomôcky pri práci používame. Prezentácia bola zameraná na praktickú ukážku 82 námetov vhodných pre prácu s deťmi našej školy zoradené od najjednoduchších námetov po tie najnáročnejšie. Po prezentácii si v praktickej časti naši učitelia a vychovávatelia vyskúšali vymodelovať v skupinách 4 rôzne námety.

         V časti kresba sme si tiež pomocou prezentácie vysvetlili pojem kresba a suché a mokré techniky kresby. Každá technika bola spojená aj s fotkami 60-tich námetov vhodných pre naše deti, taktiež zoradené od najľahšieho po najnáročnejší. V praktickej časti si opäť všetci vyskúšali 4 námety v skupinách.

         Povedali sme si i pár praktických rád ako napr. osvedčený postup pri kreslení – krok po kroku, využívanie nožníc so štyrmi otvormi (2 otvory pre žiaka a 2 otvory pre učiteľa) na nácvik strihania, používanie nožníc pre ľavákov, ako pracovať so žiakmi, ktorým sa zdá námet priťažký, ktoré materiály sú vhodné a ktoré nevhodné pre jednotlivé námety a mnoho iných praktických rád.

       

      Učiteľka: Mgr. Eva Vandrová

    • MAREC – MESIAC KNIHY
     • MAREC – MESIAC KNIHY

      7. 3. 2022

      Mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Zvlášť v tejto počítačovej dobe plnej dištančného – online vyučovania je vhodné najmä deťom pripomenúť čaro kníh, kedy môžu popustiť uzdu svojej fantázie. Nám sa to podarilo pri knihe Juraja Kuniaka a básničke O stratenej rukavičke. Na motívy známej rozprávky si deti pre lepšie pochopenie zahrali aj divadielko.

      Mgr. Petronela Vašková

    • Starostlivosť o naše zúbky - návšteva ambulancie Dentálnej hygieny
     • Starostlivosť o naše zúbky - návšteva ambulancie Dentálnej hygieny

      7. 3. 2022

                  Deti z našej ŠMŠ navštívili ambulanciu Dentálnej hygieny. Mgr. Katarína Demočková, dentálna hygienička nám rozprávala o tom, aké sú zdravé a nezdravé potraviny pre naše zúbky, názornou ukážkou nás naučila správnu techniku umývania zubov a edukačnými pomôckami si deti utvrdzovali základy dentálnej hygieny.

                  Základom zdravého a šťastného úsmevu je predovšetkým prevencia, no potrebné je dbať aj na správne a pravidelné čistenie zubov. Mnoho ľudí si ešte aj v dnešnej dobe myslí, že zubný kaz u malých detí nie je veľkým zdravotným problémom. Veď mliečne zuby im aj tak vypadnú! Zubný kaz na detských zuboch totiž môže negatívne ovplyvniť trvalé zuby a viesť k budúcim zubným problémom. Preto je dentálna hygiena detí mimoriadne dôležitá!

       

      Učiteľky ŠMŠ

    • KDE BOLO TAK VESELO? U NÁS NA KARNEVALE.
     • KDE BOLO TAK VESELO? U NÁS NA KARNEVALE.

      3. 3. 2022

      V piatok 18.2. 2022 sa z herne pre žiakov s autizmom ozývala veselá hudba. Naši žiaci 5.A a 6.A sa spoločne zabávali na karnevale. Mohli ste tu stretnúť pokémona Kika, mačky, roztlieskávačku Zuzku, robotníka Samka, asistenta Vilka, karatistu Danka zo 4.A, odvážného mušketiera Damiána a aj Janka Hraška. Všetci sme sa s úsmevom zabávali a vťahovali do karnevalového tanca a pripravených hier aj deti, čo  spočiatku nejavili záujem. Samozrejme nechýbali chutné dobroty a občerstvenie. Každý žiak so svojím vlastným prejavom zábavy a šantenia prispel k spoločnému veselému zážitku.

      Učiteľky: M. Kovalčíková a V. Tatarková

      Asistenti: Ľ. Košút, Ž. Hradiská a M. Šoltésová

    • Zvieratká v zime
     • Zvieratká v zime

      1. 3. 2022

      Do našej ŠMŠ zavítal vzácny hosť. Prišiel k nám ujo Janko, ktorý nám porozprával o svojej práci. Je lesníkom a stará sa o les a  jeho obyvateľov. Na krásnych video záberoch sme videli zvieratká, ktorým prináša v zime potravu, aby neboli hladné. Jelene, srnky, líšky, vlci, ale aj diviaky a kŕdle vtáčikov  prichádzajú ku kŕmidlám, aby sa nasýtili. Odpovedal na naše zvedavé otázky a pretože sme boli pozorní poslucháči, priniesol nám aj niečo dobré. Ďakujeme pekne za pekný zážitok, ujo lesník.

      Učiteľky ŠMŠ

    • Hry na snehu
     • Hry na snehu

      1. 3. 2022

      Dňa 16.02.2022 sa žiaci 5.A a 6.A triedy Základnej školy pre žiakov s autizmom zúčastnili krátkej turistiky v prírode spojenej s hrami na snehu. Využili sme krásnu snehovú prikrývku na Závade. Žiaci si posilnili svoju fyzickú zdatnosť, precvičili si chôdzu po dosť náročnom teréne. Aj desiata v prírode sa im rátala. Po sánkovaní sme sa presunuli na Levočskú dolinu, kde sa žiaci občerstvili. Po dlhej dobe to bol určite krásny deň strávený v zimnej prírode.

      Mgr. Vladimíra Tatarková

  • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021