• Advent 2021
     • Advent 2021

      29. 11. 2021

      Triedna učiteľka: Mgr. Martina Cihová

      Pedagogický asistent: Mgr. Veronika Iľašová

       

      Už túto nedeľu  28.11.2021 začína adventné obdobie, ktoré túžobne  všetci očakávame.  Advent znamená príchod Ježiša Krista  a jeho  symbolom  je adventný veniec a adventný kalendár.  Naši žiaci s autizmom vnímajú adventné obdobie trochu inak. Svedomito  sa na príchod Ježiška pripravovali a vyrobili  si adventný veniec a kalendár. Každý deň budú otvárať vrecúško so sladkým potešením a postupne sa priblížia k najkrajším sviatkom roku – k Vianociam.

      My učitelia a rodičia sa im snažíme vštepovať správne hodnoty a ukázať im, v  čom je pravé čaro adventu. 

      Je to pokora, láska, rodina, priateľstvo,  radostné okamihy a čas prežitý spolu.

     • Ovocie a zelenina

      22. 11. 2021

      Mgr. Z. Matalíková, vychovávateľka

      V stredu, 17. novembra 2021, sme si spolu s praktikantkou, tetou  Ivanou, spestrili popoludnie v školskom internáte náučnou a zároveň zábavnou formou. Preverili sme si svoje vedomosti ochutnávkou a pomenovávaním ovocia a zeleniny. Bolo zábavné pozorovať deti a ich tváre po konzumácii, napr. petržlenu alebo citróna.

     • O Z N A M

      16. 11. 2021

      V stredu 17. novembra 2021

      je štátny sviatok,

      vyučovanie nebude.

       

      Vo štvrtok 18. novembra 2021

      bude vyučovanie podľa rozvrhu

       

      PaedDr. Monika Husková

      riaditeľka spojenej školy

      .

    • Vietor fúkaj, šarkan leť!
     • Vietor fúkaj, šarkan leť!

      9. 11. 2021

      Lieta šarkan pomaličky,
      pozdravuje lastovičky.
      Chvostom krúti sem a tam,
      robí veru radosť nám.

      Jesenné obdobie nám prinieslo mnoho krásnych zážitkov v našej škôlke. Poznávali sme plody jesene, ochutnávali sme jesenné ovocie a zeleninu, hrali sme sa na zaváranie, poznávali sme farby rôznymi zážitkovými aktivitami, vychutnávali sme si teplé slnečné lúče na prechádzke, pozorovali krásy jesennej prírody a vetrík nám popreháňal šarkany na kopci.

      Učiteľky Špeciálnej materskej školy

    • Deň jesene
     • Deň jesene

      5. 11. 2021

      Mgr. Vladimíra Tatarková, Mgr. Martina Kovalčíková

      Pred jesennými prázdninami sme už po niekoľký rok mali Deň jesene.  Žiaci 5.A a 6.A triedy si mohli rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti - poznávali jesenné plody, ovocie a zeleninu. Svoju šikovnosť si preskúšali pri hádzaní gaštanov do košíka, vyfarbovali omaľovávanky s tématikou jesene.  Bol to pre všetkých určite krásny jesenný deň.

    • Duchovná obnova a posviacka Kaplnky Božieho milosrdenstva
     • Duchovná obnova a posviacka Kaplnky Božieho milosrdenstva

      2. 11. 2021

      Mgr. Mária Fecková, katechétka

      Dňa 28.10.2021 sa uskutočnila jesenná duchovná obnova zamestnancov spojenej školy. Duchovnú obnovu viedol Mons. František Dlugoš, ktorý v mimoriadnom Roku sv. Jozefa hovoril o svätom Jozefovi ako o otcovi nežnosti, poslušnosti, prijatia, tvorivej odvahy, otcovi pracujúcom, otcovi v tieni, ktorý hovorí mlčaním a príkladom svojho života. Zamestnanci sa spoločne modlili rozjímavý ruženec svetla, litánie k sv. Jozefovi, pristúpili k sviatosti zmierenia.

      Mons. František Dlugoš pri posviacke kaplnky upriamil pozornosť na kríž, ako na jej ústredný bod. Posvätil kríž, obraz Božieho milosrdenstva a obetný stôl. Svätú omšu slávil zo sviatku sv. apoštolov Šimona a Júdu. Na záver svätej omše požehnal nás a poďakoval za našu ťažkú prácu, ktorú robíme ako službu tým najslabším.

    • Úcta k starším
     • Úcta k starším

      2. 11. 2021

      Mgr. Martina Cihová, učiteľka

      Mgr. Veronika Iľašová, pedagogický asistent

      Mesiac október nám každoročne pripomína, že tak, ako po lete prichádza farebná jeseň, prichádza po mladosti jeseň života. Aj tento rok si naši autisti spomenuli na svojich starých rodičov  a vyčarili im úsmev na ich tvári.

      Naši milí seniori, dôchodcovia, starkí, prajeme Vám pevné zdravie, bystrú myseľ, úsmev na tvári, radosť zo života a aby vaše  roky vždy  sprevádzala láska, úcta a  pozornosť. „Ľúbime Vás.“

  • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021