• Babičkina záhrada
     • Babičkina záhrada

      27. 10. 2021

      Mgr. P. Vašková – učiteľka, J. Psociková - asistentka

      Z krásneho a teplého leta sa časom vytvorí chladnejšie, ale zato farebnejšie a pestrejšie obdobie – jeseň. S príchodom tohto krásneho obdobia farieb sa mení celá príroda, mení sa všetko okolo nás. Stromy sa začnú meniť, začnú sa im zafarbovať listy do krásnych teplých farieb, žltej a oranžovej, ktoré potom zhadzujú na zem a vytvárajú tak nádherný farebný koberec. V prírode všetko dozrieva, zbiera sa úroda. Záhrady a príroda, o ktorú sme sa po celý rok usilovne starali nám vydáva svoje bohatstvo. V živote človeka ide o životné obdobie, keď človek zbiera plody svojej práce. Preto sme sa aj my v rámci výchovno-vzdelávacích aktivít rozhodli deťom pripraviť výstavu a ochutnávku jesenných plodov. Deti mali možnosť vidieť tradičné a známe, ale i menej známe druhy ovocia, zeleniny a iných plodov našich záhrad a lesov. Nechýbali voňavé jabĺčka, hrušky, či zelenina na ktorej si deti veľmi pochutili.

    • POCHOPME SVET TICHA A TMY
     • POCHOPME SVET TICHA A TMY

      27. 10. 2021

      V mesiaci október  sme s deťmi ŠMŠ navštívili MŠŠ. Zážitkovo-edukačný program “Pochopme svet ticha a tmy“ , deťom priblížil jedno z najťažších postihnutí  - hluchoslepotu. Pozreli si animovanú rozprávku o hluchoslepom dievčatku  Helen Kellerovej. Vyskúšali rôzne edukačné aktivity, vďaka ktorým lepšie pochopili život v tichu a tme. Vyskúšali si komunikáciu prostredníctvom dotykovej, hmatovej abecedy.

      Učiteľky ŠMŠ

     • O Z N A M

      26. 10. 2021

       

       V stredu 27. októbra 2021

      bude vyučovanie ako v piatok.

       Od 28. októbra 2021 do 1. novembra 2021 majú žiaci jesenné prázdniny.

      V utorok 2. novembra 2021 bude vyučovanie podľa rozvrhu.

      Pohotovostná služba v pondelok 1. novembra 2021 bude.

       

     • Pobyt vonku

      26. 10. 2021

      Mgr. Jasečková S. - vychovávateľka

      Je škoda nevyužiť krásne slnečné dni, keď už máme v ŠKD napísané všetky domáce úlohy. Vonku nám je stále veselo. Celú cestu si spievame novú obľúbenú pesničku. Svoj voľný čas najradšej trávime na  detskom ihrisku, kde sa môžeme z chuti vyblázniť.

     • Tvorivé popoludnie v ŠKD

      26. 10. 2021

      Mgr. Jasečková S. - vychovávateľka

      Vždy ak máme čas, tak sa aj my v ŠKD snažíme čo to vytvoriť a spestriť si deň kreatívnou činnosťou. Pestrofarebná jeseň dáva veľa možností k tvoreniu. Momentálne tvoríme z opadaných listov a iných prírodnín, ktoré sme si nazbierali na vychádzkach. Použitie plodov je rôznorodé, no pri práci s nimi máme možnosť využiť svoju fantáziu a kreativitu. V triede vždy vládne veselá a tvorivá nálada. Vydarené výtvory zdobia chodby našej školy.

     • Jesenná farebná prechádzka

      26. 10. 2021

      Mgr. Jasečková S. - vychovávateľka

      Jeseň Pani bohatá, farbi listy do zlata. Premaľúva celý svet je škoda ho nevidieť. A preto sme sa aj my zo ŠKD rozhodli užiť si krásny slnečný deň vo farebnej prírode. Načerpali sme veľa energie a užili si kopec zábavy.  

     • Oznámenie

      14. 10. 2021

      Vážení rodičia/zákonní zástupcovia detí/žiakov,

      týmto Vám oznamujem,

       

      že od 18. októbra 2021 bude obnovená prevádzka

      spojenej školy vo všetkých organizačných zložkách.

       

      Pohotovostná služba v Školskom internáte bude

      17. októbra (nedeľa) v čase od 18:00 hod. – 20:00 hod.

       

      PaedDr. Monika Husková

      riaditeľka spojenej školy

       

     • Oznámenie

      7. 10. 2021

      Vážení rodičia/zákonní zástupcovia detí a žiakov,

      týmto Vám oznamujem,

      že od dňa 08.10.2021 bude prerušená prevádzka

      v Špeciálnej materskej škole JVI

      z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie do odvolania.

      PaedDr. Monika Husková,

      riaditeľka spojenej školy

     • Oznámenie

      5. 10. 2021

      Vážení rodičia/zákonní zástupcovia detí/žiakov,

      týmto Vám oznamujem,

      že v ZŠ pre žiakov s autizmom JVI,

      v ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou JVI,

      v ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím JVI,

      v ZŠ pre žiakov s telesným postihnutím JVI,

      v Špeciálnej základnej škole JVI,

      v Školskom klube detí JVI,

      v Školskom internáte JVI ,

      so súhlasom zriaďovateľa a po konzultácii s RÚVZ v Poprade, ktorý nariadil karanténu žiakov a zamestnancov spojenej školy z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie v škole

      sa prezenčné vyučovanie v spojenej škole ruší

      od 06.10.2021 do 15.10.2021,

      v tomto termíne bude prebiehať dištančné vzdelávanie.

      Prevádzka v Špeciálnej materskej škole JVI

      bude prebiehať prezenčnou formou (od 7:00 hod.-15:30 hod).

       

      Riaditeľka spojenej školy

      PaedDr. Monika Husková

     • Hodina s americkou učiteľkou Emily

      7. 10. 2021

      V posledný septembrový piatok sme zažili netradičnú vyučovaciu hodinu. Zoznámili
      sme sa s americkou učiteľkou Emily. Bola k nám veľmi milá. Priblížila nám svoj
      každodenný život. Vyrastala v Minnesote, jej otec je pilot v americkej leteckej
      spoločnosti Delta Air Lines, teraz žije v Londýne. Porozprávali sme sa aj o rodine a o
      svojich záujmoch. Dozvedeli sme sa, že Emily rada fotí a nakrúca krátke videá. My
      sme sa jej predstavili a prezradili sme jej naše hobby. Bola to super hodina, len sme
      mali málo času. S učiteľkou Emily sme sa rozprávali anglicky. Zistili sme, že
      v anglickom jazyku je potrebné sa zdokonaľovať, pretože angličtina je svetový jazyk,
      ktorým sa dohovoríme takmer všade.
      Daniel Tomusko, žiak 5.K

    • 26. september - Európsky deň jazykov
     • 26. september - Európsky deň jazykov

      1. 10. 2021

      Mgr. Zombeková M. - učiteľka

      Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa od roku 2001 oslavuje každý rok 26. septembra Európsky deň jazykov. Pri tejto príležitosti sa žiaci druhého stupňa základnej školy v dňoch 27. až 29. septembra 2021 na hodinách anglického jazyka venovali aktivitám v oblasti jazykového vzdelávania. Vypočuli si nahrávky v rôznych jazykoch a hádali, o aký jazyk ide. Žiaci si zahrali pexeso v azbuke, skladali puzzle Európy, čítali jazykolamy, idiomy, či najdlhšie slová v európskych jazykoch. Na ďalšej hodine tvorili projekty k Európskemu dňu jazykov, ktoré budú krášliť našu školu. Tieto aktivity pomáhajú motivovať žiakov k učeniu sa cudzích jazykov a zároveň podporujú bohatú jazykovú rozmanitosť v Európe.

  • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021