Školské vzdeávacie programy

Školské vzdelávacie programy Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej:

 

Inovovaný

 

Školský vzdelávací program Špeciálna materská škola Jána Vojtaššáka internátna - inovovaný

Školský vzdelávací program Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím Jána Vojtaššáka internátna - inovovaný

Školský vzdelávací program Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna - inovovaný

Školský vzdelávací program Základná škola pre žiakov s telesným postihnutím Jána Vojtaššáka internátna - inovovaný

Školský vzdelávací program Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Jánna Vojtaššáka internátna - inovovaný

Školský vzdelávací program Špeciálna základná škola Jána Vojtaššáka internátna - inovovaný

Školský vzdelávací program Praktická škola Jána Vojtaššáka internátna - inovovaný

Školský vzdelávací program Školský klub detí

Školský vzdelávací program Školský internát

 

Podľa starého

 

Školský vzdelávací program Špeciálna materská škola Jána Vojtaššáka internátna

Školský vzdelávací program Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím Jána Vojtaššáka internátna

Školský vzdelávací program Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna

Školský vzdelávací program Základná škola pre žiakov s telesným postihnutím Jána Vojtaššáka internátna

Školský vzdelávací program Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Jánna Vojtaššáka internátna

Školský vzdelávací program Špeciálna základná škola Jána Vojtaššáka internátna 

Školský vzdelávací program Praktická škola Jána Vojtaššáka internátna

 

 

Aktualizacia 15.9.2016

Aktualizácia

16. máj 2018

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 20.5.2018)
František Holub (3.V)
Zajtra (Pondelok 21.5.2018)
Ján Tomko (1.S)
Milada Tulejová (3.S)

Priebeh vyučovania

Počet návštev

Počet návštev: 738222

ssjvile © 2013-10