PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Marta Dvoráková Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13 37
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Nové trendy v didaktike náboženskej výchovy 9
PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD. Nové trendy v didaktike náboženskej výchovy 14 101
Aktuálne otázky pedagogiky a psychológie v europskom vzdelávacom priestore 25
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
Autorstvo alebo spoluautorstvo metodického materiálu v rozsahu 34 autorských normostrán 34
Ing. Jana Maciaková Výchovný poradca 47 47
Mgr. Jana Antalová Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13 28
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Mgr. Eva Buštová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7 32
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Mgr. Martina Cihová Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 32
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Mgr. Viera Dudičová Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15 36
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
Mgr. Ľubomíra Duláková Rómsky jazyk v edukácii 21 31
Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10
Mgr. Anna Džuganová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 5 58
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
Aktuálne otázky pedagogiky a psychológie v europskom vzdelávacom priestore 25
Mgr. Mária Fecková Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15 35
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Mgr. Katarína Holotňáková Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10 64
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v základnej škole 8
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 10
Orientacia v priestore a priestorová predstavivosť v predprimárnom vzdelávaní 7
Rómsky jazyk v edukácii 21
PaedDr. Monika Husková Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 32
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
PaedDr. Ing. Mgr.Alena Jandušíková Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10 41
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácii v práci 10
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Mgr. Larisa Jozefčáková Nové trendy v didaktike náboženskej výchovy 9 34
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Mgr. Veronika Kamenická Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 34
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácii v práci 10
Mgr. Eva Kašperová Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 3 3
Mgr. Mária Kedžuchová Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 32
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Mgr. Tomáš Koterba Kvalifikačné vzdelávanie pre splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova 124 124
Mgr. Marcela Kuľová Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10 64
Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v základnej škole 8
Rómsky jazyk v edukácii 21
Orientacia v priestore a priestorová predstavivosť v predprimárnom vzdelávaní 7
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 10
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Mgr. Magdaléna Petrisková Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7 32
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Mgr. Monika Popadičová Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 39
Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10
Rómsky jazyk v edukácii 21
Mgr. Katarína Strážiková Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7 32
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
PaedDr. Nadežda Suranovská Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 32
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Mgr. Janka Tomalová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7 37
Modernizácia vzdelavania na ZŠ s podporou IKT 5
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Mgr. Kamila Valentová Modernizácia vzdelavania na ZŠ s podporou IKT 35 35
Mgr. Mária Vašková Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7 32
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Mgr. Michaela Zombeková Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 60 99
Nové trendy v didaktike náboženskej výchovy 14
Aktuálne otázky pedagogiky a psychológie v europskom vzdelávacom priestore 25
Mgr. Viera Zoričáková Školská integrácia 10 71
Tvorba individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vydelavácimi potrebani 12
Rozvoj komunikačných zručností pre výchovu , poradenstvo a prevenciu 21
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Mgr. Marcel Holló Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 25
Bc. Miloš Jozefčák Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10 31
Rómsky jazyk v edukácii 21
Mgr. Zuzana Polláková Odborné kompetencie pedagógov v oblasti integrácie deti sa špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebani 8 8
Mgr. Mariana Šoltésová Nové trendy v didaktike náboženskej výchovy 9 9
Aktuálne otázky pedagogiky a psychológie v europskom vzdelávacom priestore 0


© aScAgenda 2018.0.1075 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.11.2017

Aktualizácia

14. november 2017

Narodeniny a meniny

Zajtra (Utorok 21.11.2017)
Dárius Ferenc (3.V)

Priebeh vyučovania

Počet návštev

Počet návštev: 617719

ssjvile © 2013-10