PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Marta Dvoráková Aktuálne otázky pedagogiky a psychológie v europskom vzdelávacom priestore 0 37
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Nové trendy v didaktike náboženskej výchovy 9
PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD. Aktuálne otázky pedagogiky a psychológie v europskom vzdelávacom priestore 25 101
Nové trendy v didaktike náboženskej výchovy 14
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Autorstvo alebo spoluautorstvo metodického materiálu v rozsahu 34 autorských normostrán 34
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
Ing. Jana Maciaková Výchovný poradca 47 47
Mgr. Jana Antalová Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13 28
Kurikulum predmetu katolícko náboženstva / náboženskej výchovy 0
Koordinácia školského kurikula predmetu náboženstvo / náboženská výchova 0
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Mgr. Eva Buštová Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 32
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Mgr. Martina Cihová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7 32
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Mgr. Viera Dudičová Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13 36
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Mgr. Ľubomíra Duláková Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10 31
Rómsky jazyk v edukácii 21
Mgr. Anna Džuganová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 5 58
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
Aktuálne otázky pedagogiky a psychológie v europskom vzdelávacom priestore 25
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Mgr. Mária Fecková Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15 35
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
Mgr. Marcel Holló Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 25
Mgr. Katarína Holotňáková Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 10 64
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v základnej škole 8
Orientacia v priestore a priestorová predstavivosť v predprimárnom vzdelávaní 7
Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10
Rómsky jazyk v edukácii 21
PaedDr. Monika Husková Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 32
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
PaedDr. Ing. Mgr.Alena Jandušíková Rigorózna skúška 0 41
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácii v práci 10
Mgr. Larisa Jozefčáková Nové trendy v didaktike náboženskej výchovy 9 34
Aktuálne otázky pedagogiky a psychológie v europskom vzdelávacom priestore 0
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Mgr. Veronika Kamenická Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 34
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácii v práci 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Mgr. Eva Kašperová Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 3 3
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 0
Mgr. Mária Kedžuchová Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 32
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Mgr. Tomáš Koterba Kvalifikačné vzdelávanie pre splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova 124 124
Mgr. Martina Kovalčíková Nové trendy v didaktike náboženskej výchovy 14 39
Aktuálne otázky pedagogiky a psychológie v europskom vzdelávacom priestore 25
Mgr. Marcela Kuľová Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10 64
Rómsky jazyk v edukácii 21
Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky 0
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 10
Orientacia v priestore a priestorová predstavivosť v predprimárnom vzdelávaní 7
Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v základnej škole 8
Mgr. Magdaléna Petrisková Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7 32
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Mgr. Monika Popadičová Rómsky jazyk v edukácii 21 39
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10
Mgr. Katarína Strážiková Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 32
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
PaedDr. Nadežda Suranovská Rigorózna skúška 0 32
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Mgr. Janka Tomalová Modernizácia vzdelavania na ZŠ s podporou IKT 5 37
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Mgr. Kamila Valentová Modernizácia vzdelavania na ZŠ s podporou IKT 35 35
Mgr. Mária Vašková Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7 32
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Mgr. Michaela Zombeková Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 60 99
Aktuálne otázky pedagogiky a psychológie v europskom vzdelávacom priestore 25
Nové trendy v didaktike náboženskej výchovy 14
Mgr. Viera Zoričáková Tvorba individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vydelavácimi potrebani 12 71
Školská integrácia 10
Rozvoj komunikačných zručností pre výchovu , poradenstvo a prevenciu 21
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Bc. Miloš Jozefčák Rómsky jazyk v edukácii 21 31
Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10
Mgr. Zuzana Polláková Odborné kompetencie pedagógov v oblasti integrácie deti sa špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebani 8 8
Mgr. Mariana Šoltésová Nové trendy v didaktike náboženskej výchovy 9 9
Aktuálne otázky pedagogiky a psychológie v europskom vzdelávacom priestore 0


© aScAgenda 2018.0.1063 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.09.2017

Aktualizácia

04. september 2017

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 21.9.2017)
Dávid Kočko (2.S)
Matúš Bator (4.MS)
Zajtra (Piatok 22.9.2017)
Ivana Petáková (3.A)

Priebeh vyučovania

Počet návštev

Počet návštev: 581657

ssjvile © 2013-10