PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Marta Dvoráková Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13 37
Nové trendy v didaktike náboženskej výchovy 9
Aktuálne otázky pedagogiky a psychológie v europskom vzdelávacom priestore 0
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD. Autorstvo alebo spoluautorstvo metodického materiálu v rozsahu 34 autorských normostrán 34 101
Aktuálne otázky pedagogiky a psychológie v europskom vzdelávacom priestore 25
Nové trendy v didaktike náboženskej výchovy 14
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Ing. Jana Maciaková Výchovný poradca 47 47
Mgr. Jana Antalová Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13 28
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Kurikulum predmetu katolícko náboženstva / náboženskej výchovy 0
Koordinácia školského kurikula predmetu náboženstvo / náboženská výchova 0
Mgr. Eva Buštová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7 32
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Mgr. Martina Cihová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7 32
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Mgr. Viera Dudičová Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13 36
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Mgr. Ľubomíra Duláková Rómsky jazyk v edukácii 21 31
Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10
Mgr. Anna Džuganová Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13 53
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Aktuálne otázky pedagogiky a psychológie v europskom vzdelávacom priestore 25
Mgr. Mária Fecková Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7 35
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
Mgr. Katarína Holotňáková Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v základnej škole 8 64
Rómsky jazyk v edukácii 21
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 10
Orientacia v priestore a priestorová predstavivosť v predprimárnom vzdelávaní 7
Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
PaedDr. Monika Husková Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 32
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
PaedDr. Ing. Mgr.Alena Jandušíková Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácii v práci 10 41
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Rigorózna skúška 0
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Mgr. Larisa Jozefčáková Nové trendy v didaktike náboženskej výchovy 9 34
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Aktuálne otázky pedagogiky a psychológie v europskom vzdelávacom priestore 0
Mgr. Veronika Kamenická Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácii v práci 10 34
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Mgr. Eva Kašperová Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 0 3
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 3
Mgr. Mária Kedžuchová Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 32
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Mgr. Tomáš Koterba Kvalifikačné vzdelávanie pre splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova 124 124
Mgr. Martina Kovalčíková Nové trendy v didaktike náboženskej výchovy 14 39
Aktuálne otázky pedagogiky a psychológie v europskom vzdelávacom priestore 25
Mgr. Marcela Kuľová Orientacia v priestore a priestorová predstavivosť v predprimárnom vzdelávaní 7 64
Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10
Rómsky jazyk v edukácii 21
Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v základnej škole 8
Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky 0
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 10
Mgr. Magdaléna Petrisková Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 32
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Mgr. Monika Popadičová Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 39
Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10
Rómsky jazyk v edukácii 21
Mgr. Katarína Strážiková Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 32
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
PaedDr. Nadežda Suranovská Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7 32
Rigorózna skúška 0
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Mgr. Janka Tomalová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7 32
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Mgr. Kamila Valentová Modernizácia vzdelavania na ZŠ s podporou IKT 35 35
Mgr. Mária Vašková Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7 32
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Mgr. Michaela Zombeková Aktuálne otázky pedagogiky a psychológie v europskom vzdelávacom priestore 25 99
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 60
Nové trendy v didaktike náboženskej výchovy 14
Mgr. Viera Zoričáková Školská integrácia 10 71
Rozvoj komunikačných zručností pre výchovu , poradenstvo a prevenciu 21
Tvorba individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vydelavácimi potrebani 12
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Mgr. Marcel Holló Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 25
Bc. Miloš Jozefčák. Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10 31
Rómsky jazyk v edukácii 21
Mgr. Zuzana Polláková Odborné kompetencie pedagógov v oblasti integrácie deti sa špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebani 8 8
Mgr. Mariana Šoltésová Nové trendy v didaktike náboženskej výchovy 9 9
Aktuálne otázky pedagogiky a psychológie v europskom vzdelávacom priestore 0


© aScAgenda 2018.0.1100 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.05.2018

Aktualizácia

16. máj 2018

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 20.5.2018)
František Holub (3.V)
Zajtra (Pondelok 21.5.2018)
Ján Tomko (1.S)
Milada Tulejová (3.S)

Priebeh vyučovania

Počet návštev

Počet návštev: 738194

ssjvile © 2013-10