• Program

    • Streda 13.06. 2007

      

                  18,00   Príchod účastníkov

     18,00 – 19,00   Večera ( Cirkevné gymnázium )

                  20,00   Porada vedúcich družstiev

                  21,00   Večierka

      

     Štvrtok 14.06.2007

      

                  06,30   Budíček

     07,00 – 08,00   Raňajky

     08,00 – 08,30   Odchod na atletický štadión

     08,30 – 09,00   Zahájenie športových hier

     09,00 – 13,00   Súťaže v atletických disciplínach

     13,00 – 14,30   Obed

     14,30 – 15,00   Osobné voľno

     15,00 – 17,30   Prijatie vedúcich družstiev a súťažiacich u primátora mesta

                              Prehliadka historických pamiatok mesta

     18,00 – 19,00   Večera

     19,00 – 20,00   Osobné voľno

                  20,00   Porada vedúcich družstiev

                  21,30   Večierka

      

     Piatok  15.06.2007

      

                  06,30   Budíček

     07,00 – 08,00   Raňajky

     08,00 – 13,00   Súťaže vo futsale – ( chlapci – SOU Majstra Pavla ), basketbale ( dievčatá –

                              Športová hala sídl. Západ )

     13,00 – 14,30   Obed

     14,30 – 18,00   Výlet – Spišsky hrad a okolie

     18,00 – 19,00   Večera

     19,00 – 20,00   Osobné voľno, kino – filmové predstavenie

                  20,00   Porada vedúcich družstiev

                  21,30   Večierka

      

     Sobota 16.06.2007

      

                  06,30   Budíček

     07,00 – 08,00   Raňajky

     08,00 – 13,00   Futsal – chlapci ( SOU M. Pavla )

                              Basketbal – dievčatá ( športová hala sídl. Západ )

     13,00 – 14,00   Obed

     15,00 – 17,00   Vyhlásenie výsledkov 43. roč. CŠHSPŽ, krátky program (mestské kino)

     18,00 – 19,00   Večera

     19,00 – 22,00   Diskotéka pre žiakov ( aula školy )

                  20,00   Porada vedúcich družstiev

                              Slávnostné ukončenie 43. ročníka CŠHSPŽ ( vedúci )

      

     Nedeľa 17.06.2007

      

                 06,30   Raňajky (aj podľa odchodu domov)

                 08,00   Odchod účastníkov hier

      

 • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021