• História

    • Celoštátne športové hry sluchovo postihnutých žiakov sa stali tradíciou.

     História tohto podujatia sa začala písať v roku 1965 v Prahe. Hry po prvýkrát organizoval Zväz invalidov. Vtedy o cenné medaily v atletike, malom futbale chlapcov a hádzanej dievčat bojovalo vyše 1 000 žiakov z 13 škôl. Spoločne s českými školami a pri väčšom počte účastníkov boli súťaže zaujímavejšie a pestré. Posledné Športové hry sa konali v roku 1995 v Českých Budějoviciach. Kvôli zmenám, ktoré v spolupráci s Českou republikou nastali, bola táto tradícia prerušená. V nasledujúcom roku sa už konali prvé samostatné slovenské Celoštátne športové hry (CŠH) v Levoči, striedavo v Lučenci, Bratislave, Kremnici a Prešove. V doterajšej histórii je zaujímavé sledovať vývoj disciplín a športových druhov. Dlhé obdobie prežil malý futbal, hádzaná, branné preteky, stolný tenis a plávanie. Basketbal dievčat sa hrá od roku 1996.Výber športov sa dnes zúžil na súťaže v atletike, basketbal dievčat, stolný tenis  a malý futbal chlapcov – futsal. Levočská škola sa zúčastnila 51 ročníkov športových hier a v tomto roku je už po siedmy krát ich usporiadateľom.

      

     Prehľad jednotlivých ročníkov Celoštátnych športových hier sluchovo postihnutých žiakov podľa miesta konania na území Československa:

     • 1965 – Praha (Zväz invalidov)
     • 1966 – Ivančice
     • 1967 – Kremnica
     • 1968 – Praha (Zväz invalidov)
     • 1969 – Prešov
     • 1970 – Bratislava (Hrdličkova)
     • 1971 – Valašské Meziříčí
     • 1972 – Svätý Kopeček (Olomouc)
     • 1973 – Kremnica
     • 1974 – Ivančice
     • 1975 – Plzeň
     • 1976 – Levoča
     • 1977 – Praha (Holečkova)
     • 1978 – Lučenec
     • 1979 – Liberec
     • 1980 – Prešov
     • 1981 – Hořičky (okres Náchod v Královohradeckom kraji) (Pardubice)
     • 1982 – Brno
     • 1983 – Bratislava (Hrdličkova)
     • 1984 – Svätý Kopeček (Olomouc)
     • 1985 – Valašské Meziříčí
     • 1986 – Levoča
     • 1987 – Kyjov
     • 1988 – Lučenec
     • 1989 – Praha (Ječná)
     • 1990 – Plzeň
     • 1991 – Bratislava (Drotárska)
     • 1992 – Liberec
     • 1993 – Ostrava
     • 1994 – Banská Bystrica (Kremnica)
     • 1995 – České Budějovice

      

     Prehľad nadväzujúcich jednotlivých ročníkov Celoštátnych športových hier sluchovo postihnutých žiakov podľa miesta konania na území Slovenska:

     • 1996 – Levoča
     • 1997 – Lučenec
     • 1998 – Bratislava (Hrdličkova)
     • 1999 – Prešov
     • 2000 – Bratislava (Drotárska)
     • 2001 – Kremnica
     • 2002 – Levoča
     • 2003 – Lučenec
     • 2004 – Bratislava (Hrdličkova)
     • 2005 – Prešov
     • 2006 – Bratislava (Drotárska)
     • 2007 – Levoča
 • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021