Školský poriadok

 

Školský poriadok Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej

 

Školský poriadok a dodatok k ŠP 2014/2015 Špeciálnej materskej školy Jána Vojtaššáka internátnej

Školský poriadok Základnej školy pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátnej

Školský poriadok Základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Jána Vojtaššáka internátnej

Školský poriadok Základnej školy pre žiakov s telesným postihnutím Jána Vojtaššáka internátnej

Školský poriadok Základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím Jána Vojtaššáka internátnej

Školský poriadok Špeciálnej základnej školy Jána Vojtaššáka internátnej

Školský poriadok a dodatok k ŠP 2014/2015 Praktickej školy Jána Vojtaššáka internátnej

Poriadok Školského internátu pri Spojenej škole Jána Vojtaššáka internátnej

Poriadok Školského klubu detí pri Spojenej škole Jána Vojtaššáka internátnej

Aktualizácia

03. októbra 2018

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 18.10.2018)
Anna Mária Čonková (2.MS)
Lukáš Lacko (1.K)
Lukáš Čonka (2.MS)
Zajtra (Piatok 19.10.2018)
Kristián Varga (2.A)

Priebeh vyučovania

Počet návštev

Počet návštev: 879096

ssjvile © 2013-10