Školský poriadok

 

Školský poriadok Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej

 

Školský poriadok a dodatok k ŠP 2014/2015 Špeciálnej materskej školy Jána Vojtaššáka internátnej

Školský poriadok Základnej školy pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátnej

Školský poriadok Základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Jána Vojtaššáka internátnej

Školský poriadok Základnej školy pre žiakov s telesným postihnutím Jána Vojtaššáka internátnej

Školský poriadok Základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím Jána Vojtaššáka internátnej

Školský poriadok Špeciálnej základnej školy Jána Vojtaššáka internátnej

Školský poriadok a dodatok k ŠP 2014/2015 Praktickej školy Jána Vojtaššáka internátnej

Poriadok Školského internátu pri Spojenej škole Jána Vojtaššáka internátnej

Poriadok Školského klubu detí pri Spojenej škole Jána Vojtaššáka internátnej

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizácia

Aktualizácia

05. decembra 2018

Narodeniny a meniny

Priebeh vyučovania

Počet návštev

Počet návštev: 928007

ssjvile © 2018-11  technik@ssjvile.org