Zelená škola

O zelenej škole

  

Od školského roku 2011/2012 je naša škola zapojená do environmentálneho projektu pod názvom „Zelená škola“. Zelená škola je certifikačno-vzdelávací program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco-Schools. Program Zelená škola od roku 2004 pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi. Tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu, t.j. pomáhajú znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie.

Hlavným cieľom programu Zelená škola je pomôcť školám nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k zdravšej, „zelenšej“ a aktívnejšej škole i spoločnosti. Prvý krokom k Zelenej škole je vytvorenie širšieho a užšieho kolégia. Kolégium sme vytvorili zo žiakov, zamestnancov školy a jedného zástupcu rodičov.


 

 
 

Aktualizácia

01. január 2018

Narodeniny a meniny

Priebeh vyučovania

Počet návštev

Počet návštev: 650930

ssjvile © 2013-10