• Eko-kódex

    •  

     Ekokódex

       Vytvoriť zelený kútik - ošetrovať rastliny, starať sa o kvety v škole aj v domácom prostredí.

     Pestovaním byliniek a zberom lesných plodov odbúrať nákup balených čajov.

       Pri príprave jedál používať vypestované bylinky a zeleninu.

       Šetriť vodou a elektrickou energiou.

       Využívať kozmetické a čistiace ekoprípravky šetriace prírodu.

       Triediť a recyklovať odpad.

       Eliminovať používanie plastových obalov.

       Zapájať sa do environmentálnych aktivít – prispieť k čistote prírodného prostredia.

     Počas pobytu v prírode nenechávame odpad a nečistoty, upozorňujeme aj okoloidúcich a neslušných ľudí, ktorí po sebe zanechajú neporiadok.

      Výtvarnými prácami a literárnymi príspevkami v školskom časopise a zvýšiť informovanosť o potrebe ochrany Zeme.

       Zapojením sa do zberu starého papiera šetriť lesy.

     V rámci možností viac využívať chôdzu ako prepravu dopravnými prostriedkami.

      

 • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021