• Výsledky environmentálneho auditu spojenej školy

    •  

     http://ssjvile.edupage.org/files/IMG/rak.png

     VODA

     http://ssjvile.edupage.org/files/IMG/Smile1.jpg

     http://ssjvile.edupage.org/files/IMG/Smile2.jpg

     -pravidelná kontrola batérií

     -nemáme vlastný zdroj vody

     - poučení čo sa smie a nesmie vylievať do odpadu

     -nepoužívame environmentálne vhodné čistiace prostriedky

     - netečie všade teplá voda

     -nezachytávame dažďovú vodu

     -máme motivačné obrázky o šetrení  vody

     -nemáme vlastnú čističku

      

     http://ssjvile.edupage.org/files/IMG/korytnacka.png

     ZELENÉ OBSTARÁVANIE A ÚRADOVANIE

     http://ssjvile.edupage.org/files/IMG/Smile1.jpg

     http://ssjvile.edupage.org/files/IMG/Smile2.jpg

     - škola nakupuje v ekonomických baleniach

     - nepoužívame ekologické čistiace prostriedky

     - v škole je prezúvanie povinné

     - pri pestovaní kvetov v interiéri nepoužívame prírodné hnojivá

     - pitný režim je v škole vyriešený bez automatov

     - neobjednávame biopotraviny, naša škola nevarí

     - škola je zapojená do projektu, ktorý podporuje konzumáciu ovocia v školách – školské ovocie Fruxi Fresh

     - nemáme bufet, mliečny stroj

     - nie  všade sa používa papier z obidvoch strán

     - tlačí a prefocuje sa

     -používame výrobky z recyklovaného papiera

     neobjednávame eko-výrobky

     -nepoužívame recyklovaný papier a zošity vo všetkých zložkách školy

     http://ssjvile.edupage.org/files/IMG/chrobak.png

     ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY

     http://ssjvile.edupage.org/files/IMG/Smile1.jpg

     http://ssjvile.edupage.org/files/IMG/Smile2.jpg

     - zeleň v škole

     - nemáme zeleň v areáli  školy

     - pestujeme rastliny

     - neposkytujeme celoročnú starostlivosť o zvieratá

     - pestujeme kvety a bylinky v triedach

     - nerealizujeme aktivity na ochranu prírody

     - osádzame vtáčie búdky

     - nemáme školský pozemok, skleník

     - pomáhame zvieratám v núdzi /gaštany, neskonzumované zvyšky ovocia a chleba/  v zimnom období

     - nečistíme vodné toky

      

     - nevysádzame stromčeky

      

      

     http://ssjvile.edupage.org/files/IMG/jez.png

     ODPAD

     http://ssjvile.edupage.org/files/IMG/Smile2.jpg

     - triedime odpad

     - odpadky v okolí školy

     - máme farebne odlíšené koše

      

     -triedenie je kontrolované

      

     - využívame opätovne odpadový materiál

      

     -realizujeme zber starého papiera

      

     - koše sú označené

      

      

      

     http://ssjvile.edupage.org/files/IMG/zaba.png

     DOPRAVA A OVZDUŠIE

     http://ssjvile.edupage.org/files/IMG/Smile1.jpg

     http://ssjvile.edupage.org/files/IMG/Smile2.jpg

     - dodržiavaný prísny zákaz fajčenia v areáli školy

     -pri škole nemáme priechod pre chodcov

     - blízko školy je zastávka MHD

     - škola sa nachádza pri ceste

     - bezbariérový prístup

     - nemáme chodník vedúci do školy

     - pri preprave žiakov  a detí sa využíva dopravný prostriedok  (autobus)

     - nerealizujú sa žiadne aktivity na ochranu ovzdušia

     - škola využíva školské bicykle počas mimoškolských aktivít na cyklistickom chodníku

     - chýba parkovisko

      

     http://ssjvile.edupage.org/files/IMG/slimak.png

     ENERGIA

     http://ssjvile.edupage.org/files/IMG/Smile1.jpg

     http://ssjvile.edupage.org/files/IMG/Smile2.jpg

     - nové okná

     -v škole prebieha postupná výmena žiaroviek za úsporné

     - funkčné žalúzie

     - nemáme alternatívne zdroje

     - pri vstupe máme medzidverový priestor

     - žiadne  obrázky a aktivity na šetrenie energie

     - pravidelné vetranie a správne používanie žalúzií

     - nemáme automatické zapínanie a vypínanie svetla

     - pri vstupe do budovy je automatické zapínanie a vypínanie svetla

     - nevyužívame slnečnú energiu

      

     - máme  čiastočne zateplenú školu

      

 • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021