• Environmentálny audit školy

    •  

     Environmentálny audit je druhým krokom na ceste k Zelenej škole. Cieľom auditu školy je získať prehľad o vplyvoch prevádzky školy na životne prostredie. Audit tiež pomôže zistiť, akej prioritnej téme sa budeme počas certifikačného obdobia venovať.

     Audit sa sám o sebe skladá zo šiestich oblasti  - voda, energia, odpad, doprava a ovzdušie, zelene obstarávanie a úradovanie, zeleň a ochrana prírody. Podľa zvolenej témy budeme plniť ďalšie kroky Zelenej školy (príprava environmentálneho akčného planú, eko-kódex a ďalšie).

      

     Každou časťou auditu nás bude sprevádzať jeden zástupca z ríše zvierat - zoznámte sa:

                                         

           voda – rak riečny                   energia – slimák záhradný                 odpad – jež obyčajný

      

      

                                                                 

         doprava a ovzdušie -                                       zelene obstarávanie a úradovanie –        

                skokan zelený                                                         korytnačka močiarna   

      

                                                   

                                 zeleň a ochrana prírody – fúzač alpský

      

 • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021