• O zelenej škole

    •   

     Od školského roku 2011/2012 je naša škola zapojená do environmentálneho projektu pod názvom „Zelená škola“. Zelená škola je certifikačno-vzdelávací program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco-Schools. Program Zelená škola od roku 2004 pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi. Tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu, t.j. pomáhajú znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie.

     Hlavným cieľom programu Zelená škola je pomôcť školám nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k zdravšej, „zelenšej“ a aktívnejšej škole i spoločnosti. Prvý krokom k Zelenej škole je vytvorenie širšieho a užšieho kolégia. Kolégium sme vytvorili zo žiakov, zamestnancov školy a jedného zástupcu rodičov.


      

      


      

     Posledná aktualizácia projektu : 27.04.2018
      

 • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021