• História školy

    • 1835-1849

     Ústav pre hluchonemých v Liptovskom Mikuláši (deviate špecializované pracovisko v Európe)

     1836-1972

     Ústav pre hluchonemých v Bratislave (ďalšia činnosť tohto ústavu aj v obdobiach 1878-1892, 1905-1921, 1929-1945)

     1901-1939

     Ústav pre hluchonemých v Jelšave

     1903

     Ústav pre hluchonemých v Kremnici

     1919

     Vydanie Organizačného štatútu štátnych ústavov pre hluchonemých na Slovensku Ministerstvom školstva a národnej osvety

     1920-1939

     Ústav pre hluchonemých s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne

     1921

     Ústav pre hluchonemých v Dubnici nad Váhom

     1922

     Učňovská škola pre hluchonemých v Kremnici

     1923-1938

     Štátny ústav pre hluchonemých v Košiciach

     1942

     Presťahovanie ústavu z Dubnice nad Váhom do Prešova

     1945

     Obnovená činnosť Štátneho ústavu pre hluchonemých v Košiciach

     1948

     Zákon č.95/1948 zameraný na problematiku detí a mládeže vyžadujúcich osobitú starostlivosť

     1948

     Spolok nepočujúcich na východnom Slovensku

     1948

     Stredná škola pre hluchonemých v Košiciach

     1948

     Diferenciácia sluchovo postihnutých na intaktné a mentálne retardované, deti hluchonemé a nahluchlé

     1949

     Presťahovanie ústavu z Košíc do Jasova

     1950

     Presťahovanie ústavu z Jasova do Nižnej Šebastovej pri Prešove 

     1950

     Z dôvodu nevyhovujúcich podmienok opätovné presťahovanie ústavu z Nižnej Šebastovej do Jasova

     1950

     Konečné presťahovaniu ústavu do Levoče

     2003

     Transformácia ZŠI pre sluchovo postihnutých na Spojenú špeciálnu školu internátnu Jána Vojtaššáka  (od 1.9.2003)

     2010

     Transformácia Spojenej špeciálnej školy internátnej Jána Vojtaššáka na Spojenú školu Jána Vojtaššáka internátnu (od 1.1.2010)

      

      

 • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021