• ERASMUS+

    •  

      

     V šk. r. 2016/2017 sa naša škola stala partnerom v   projekte medzinárodnej spolupráce špeciálnych pedagógov krajín  V- 4 ( Slovensko, Poľsko, Maďarsko a Česko) v programe ERASMUS+.

      

     Projekt, zameraný na testovanie modernej vyučovacej metódy za použitia  IKT u sluchovo postihnutých žiakov pod názvom WebQuest, prebiehal na medzinárodnej úrovni a vybraní špeciálni pedagógovia z partnerských škôl  si v priebehu dvoch rokov vymieňali skúsenosti v oblasti inovatívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením.

      

     Naša škola sa týmto projektom, ako prvá medzi špeciálnymi základnými školami, zaradila  medzi základné školy bežného typu, ktoré na Slovensku pilotne realizujú podobný projekt v oblasti vzdelávania zdravých detí.

      

     Koncom marca 2019  prebehla záverečná prezentácia výsledkov a výstupov projektu, na ktorej sa s novou vzdelávacou metódou oboznámili všetci  pedagogickí zamestnanci našej školy.                                                                                             

                                                                                                Ing. Jana Maciaková, koordinátor projektu           

      

      

      

             

      

     Fotoalbum

      

     Aktualizácia 05.04.2019

 • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021