• DEAF HAVE VOTE

    •  

     DEAF HAVE VOTE

      

     Dňa 15. 03. 2016 sa na pôde Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej v Levoči uskutočnil workshop

      

     Organizácia dobrovoľníckej činnosti osôb so zdravotným znevýhodnením a podpora  smerujúca  k realizácii vlastných projektových aktivít.

     Workshop  sa konal  v rámci projektu DEAF HAVE VOTE, financovaného z programu „Europe for citizens”,  realizovaného neziskovou organizáciou Fundacja  VIRIBIS UNITIS (PL)  v  spolupráci  s partnermi:  Občianske  Združenie  UŠKO (SK), ktoré pracuje pri Spojenej škole Jána Vojtaššáka internátnej v Levoči, Hungarian  Union  of  the  Deaf  SINOSZ  (HU)  a  Polski  Związek  Głuchych  (PL).

     Na pracovné stretnutie prijali pozvanie okrem viacerých  hostí   - rodičov a pedagógov detí a žiakov so sluchovým postihnutím aj študenti špeciálnej pedagogiky Katolíckej univerzity – Inštitút Juraja Páleša v Levoči, ktorí sa aj aktívne  zapojili do napĺňania  projektových cieľov. V troch pracovných skupinách  spracovávali návrhy projektových aktivít a  výstupov v oblasti   vzdelávania a uplatnenia sa osôb so zdravotným znevýhodnením na pracovnom trhu. Ich návrhy budú použité v záveroch a odporúčaniach k tvorbe spoločných politík v oblasti inklúzie osôb so sluchovým postihnutím do spoločnosti  v krajinách  strednej Európy.

      

      

     Záznam z podujatia bude  možné nájsť na webe realizátora projektu:

     www.unitis.pl/projekty-realizowane/deaf-have-vote.html

      

      

 • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021