• Program

    •  

     Program 48. ročníka celoštátnych športových hier sluchovo postihnutých žiakov, Levoča 2012

      

     Streda 06.06. 2012

      

                  18,00   príchod účastníkov

     18,00 – 19,00   večera (Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna)

                  20,00   porada vedúcich družstiev (zborovňa SŠJVI)

                  21,30   večierka

      

     Štvrtok 07.06.2012

      

                  06,00   budíček

     06,30 – 07,15   raňajky (Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna)

     07,45 – 08,30   slávnostné otvorenie CŠH SPŽ (školský dvor SŠJVI Levoča)

                  08,30   preprava autobusom na atletický štadión do SNV

     09,00 – 13,00   súťaže v atletických disciplínach

     13,00 – 13,30   preprava autobusom do Levoče

                  14,00   obed (Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna)

                  16,00   privítanie účastníkov ŠH u primátora mesta, prehliadka mesta a múzeí

     18,00 – 19,00   večera (Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna)

     19,00 – 20,00   možnosť zúčastniť sa svätej omše v chráme sv. Jakuba (prikázaný sviatok)

                  20,00   porada vedúcich družstiev (zborovňa SŠJVI)

                  21,30   večierka

      

     Piatok  08.06.2012

      

                  06,00   budíček

     06,30 – 07,15   raňajky (Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna)

     08,00 – 13,00   súťaž v basketbale dievčat (hala pri Gymnáziu JFR Levoča)

     08,00 – 13,00   súťaž vo futsale chlapcov (hala pri SOUP Majstra Pavla Levoča)

     13,00 – 14,00   obed (Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna)

     15,00 – 18,00   osobné voľno

                  18,00   večera (Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna)

                  20,00   porada vedúcich družstiev (zborovňa SŠJVI)

                  21,30   večierka

      

     Sobota 09.06.2012

      

                  06,00   budíček

     06,30 – 07,15   raňajky (Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna)

     08,00 – 13,00   súťaž vo futsale chlapcov (hala pri SOUP Majstra Pavla Levoča)

     08,00 – 13,00   súťaž v stolnom tenise dievčatá (hala pri Gymnáziu Sv. FA Levoča)

     13,00 – 14,00   obed (Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna)

     15,30 – 17,00   slávnostné vyhlásenie výsledkov a odmeňovanie víťazov 48. ročníka CŠH SPŽ (kino Úsmev Levoča)

                  18,00   večera (Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna)

     19,00 – 22,00   diskotéka pre žiakov (aula SŠJVI)

                  20,00   porada vedúcich družstiev, recepcia (zborovňa SŠJVI)

      

     Nedeľa 10.06.2012

      

                 06,30   raňajky (aj podľa individuálneho plánu odchodu škôl)

                 08,00   odchod účastníkov športových hier

 • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021