• Vonku mrzne, vonku sneží,
   svištia gule vzduchom sviežim.
   Guľa sem a guľa tam,
   rovno za krk dievčatám.
   Zuzka prská, smoklí:
   - Prečo je sneh mokrý?
  • Kde sa vzal, tu sa vzal, v našom klube, drak pristál.
  • Policajná preventiska npor. Mgr. Mária Holotňáková z OR PZ v Poprade po roku navštívila všetky triedy našej Špeciálnej materskej školy Jána Vojtaššáka internátnej...
  • Zo života školy...

     • PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE

      Dňa 1.12.2023 sme si pre žiakov 2.A, 4.A a 7.A pripravili projektové vyučovanie na tému- ZIMA. Projektové vyučovanie sa orientuje predovšetkým na žiaka, ktorý nadobúda a rozvíja vedomostí riešením praktických i pracovných úloh. U detí sme rozvíjali predovšetkým iniciatívu, samostatnosť, tvorivosť a schopnosť spolupracovať. Žiaci sa oboznámili s charakteristickými znakmi zimy, tiež sme si porozprávali o vhodnom oblečení v zime, o zvieratkách v zime a veľa ďalšieho. V záverečnom spoločnom projekte sme nalepovali obrázky, týkajúce sa zimy a tým zúročili nadobudnuté nové poznatky. Táto forma vyučovania u žiakov s autizmom pomáha žiakom získavať vedomostí, pútavou a nenásilnou formou a umožňuje, aby učenie bolo pre žiakov hrou, príjemným a zaujímavým zážitkom a to sa nám aj podarilo.

    • PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE
     • O Z N A M

      V piatok 8. decembra 2023 bude vyučovanie končiť po 4. vyučovacej hodine o 11:35 hod.

      Prevádzka školy z organizačných dôvodov bude do 12:00 hod.

      V pondelok 11. decembra 2023 bude vyučovanie podľa rozvrhu.

      Služba v internáte v nedeľu 10. decembra 2023 bude.

      Riaditeľka spojenej školy

      PaedDr. Monika Husková

     • NÁVŠTEVA MESTSKÉHO ÚRADU

      Deti našej ŠMŠ navštívili Mestský úrad v Levoči. Oboznámili sa so základnými úlohami samosprávy, osobne spoznali primátora mesta Levoča Ing. Miroslava Vilkovského MBA. Bližšie spoznali činnosť matričného úradu, klientskeho centra a prácu príslušníkov Mestskej polície v Levoči. Za ich milé privítanie veľmi pekne ďakujeme.

    • NÁVŠTEVA MESTSKÉHO ÚRADU
    • ŠARKANIÁDA
     • ŠARKANIÁDA

      Kde sa vzal, tu sa vzal, v našom klube, drak pristál.

      Aj my v školskom klube detí sme si zorganizovali dňa 7. októbra obľúbenú akciu s názvom Šarkaniáda. Napriek tomu, že v tento deň nebolo úplne veterné počasie, tak niektoré šarkany vyleteli poriadne vysoko. Pestrofarebné šarkany nám postupne vystúpili do výšky a postarali sa o pekné divadlo na jesennej oblohe. Niekomu sa darilo viac, inému menej, no podstatné bolo to, že deti sa spolu poriadne vyšantili. Každý účastník dostal krásny diplom a samozrejme nechýbala ani sladká odmena.

     • DEAFLYMPIJSKÉ DNI 2023

      Už tretí krát sme mali možnosť zúčastniť sa športového podujatia Deaflympijských dni pre nepočujúcich športovcov celého Slovenska v Bratislave. Na toto podujatie sme sa opäť veľmi tešili, takže nás neodradila ani dlhá cesta do nášho hlavného mesta. Súťažili sme vo florbale, bedmintone, stolnom tenise a atletike. Naše šikovné deti sa umiestnili aj na víťazných priečkach a získali tak krásnych 15 medailí. Okrem športovania sme navštívili aj kino v Auparku a na regeneráciu po super výkonoch sme využili školský bazén. Tieto hry neboli len o športovaní ale aj o získavaní nových kamarátov a priateľov. Týždeň nám ubehol ako voda a my sme sa museli rozlúčiť s kamarátmi a Bratislavou, ale už teraz sa tešíme na ďalší ročník hier.

    • DEAFLYMPIJSKÉ DNI 2023
    • Zábavné dopoludnie vo FunVille
     • Zábavné dopoludnie vo FunVille

      Žiaci 1. A a 3. A triedy strávili dopoludnie plné zábavy a pohybu v kúzelnom zábavnom parku v Hozelci. Deti sa vyskákali na trampolínach, šmýkali sa na tobogánoch a šmýkačkách, liezli na lezeckej stene a megapreliezkach, hrali sa so vzduchovými delami, guličkovou fontánou, s legovou stavebnicou a vybehali sa na ihriskách. Počas krátkej desiatovej prestávky sa deti občerstvili a opäť sa bežali hrať. Bolo to príjemne strávené dopoludnie.

     • POPOLUDNIE SO STARÝMI RODIČMI

      Milá babka, milý dedko,

      vy ste pre nás všetko.

      Veľmi si Vás vážime,

      v srdiečku Vás nosíme.

      Dedko, Ty si kamarát,

      na prechádzky chodíš rád.

      Makovník od Teba babka ľúbim,

      so všetkým Ti rád poslúžim.

      Utorok 7.11.2023 patril stretnutiu starých rodičov so svojimi vnukmi - žiakmi 4.K a 6.A triedy. Žiaci potešili svoje babky a dedkov milým pásmom básní, ďakovnou pesničkou a malým darčekom. Na záver si spoločne zasúťažili, zabavili sa a strávili tak príjemné a šťastné popoludnie. Všetkým starým rodičom prajeme ešte veľa veľa zdravia a energie, aby rozdávali lásku a úsmev.

    • POPOLUDNIE SO STARÝMI RODIČMI
   • Naše občianske združenie

   • OZ pri SŠJVI

    Kláštorská 24/a, 05401 Levoča

    oz@ssjvile.org

    IČO: 52135578

    číslo účtu : SK29 1111 0000 0015 5558 8009

  • 2% pre občianske združenie


   • Naša škola

  • Informácia

   Naša škola je monitorovaná kamerovým systémom

    

  • Zvonenia

   Pondelok 11. 12. 2023
  • Jedálny lístok

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

    • Meno školy
    • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna
    • Telefón
    • Riaditeľka spojenej školy
     +421 (0) 944 327 625
     Sekretariát
     +421 (0) 53 451 2334
     +421 (0) 911 890 075
     Vrátnica:
     +421 944 125 273
     Úsek ekonomický
     +421 (0) 53 469 9634
     Úsek hospodársky
     +421 (0) 948 017 742
     Internát
     +421 (0) 53 469 9635
    • Adresa školy
    • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna
     Kláštorska 24/a
     054 01 Levoča

     05401 Levoča
     Slovakia
    • IČO
    • 42090598
    • Vedenie školy
    • Riaditeľ školy:
     PaedDr. Monika Husková
     riaditel@ssjvile.org
     Zástupca riaditeľa školy:
     PaedDr. Nadežda Suranovská
     nadezda.suranovska@ssjvile.org
     Zástupca riaditeľa školy:
     Mgr. Eva Kašperová
     eva.kasperova@ssjvile.org
    • Úseky
    • Kurtová Z., Bc., sekretariát; skola@ssjvile.org
     Toporcerová E., úsek hospodársky; hospodar@ssjvile.org
     Mustaková M., úsek ekonomický a personálny; ekonom@ssjvile.org
    • Email na správcu obsahu
    • technik@ssjvile.org, info@jascomp.eu
    • Email na webmastera
    • technik@ssjvile.org, info@jascomp.eu
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 1549380
 • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021