ERASMUS+

 

 

V šk. r. 2016/2017 sa naša škola stala partnerom v   projekte medzinárodnej spolupráce špeciálnych pedagógov krajín  V- 4 ( Poľsko, Maďarsko a Česko) v programe ERASMUS+.

 

Projekt je zameraný na testovanie inovatívnych metód vzdelávania (tímové, outdoorové, multimediálne...) sluchovo postihnutých žiakov, s cieľom uľahčiť a zatraktívniť ich vzdelávanie  a vzbudiť záujem o získavanie vedomosti.  Jedným z ďalších cieľov je aj  zlepšenie a predĺženie pozornosti vo výchovno-vzdelávacom procese u detí so zdravotným znevýhodnením. 

Testovanie a následné hodnotenie a porovnávanie výsledkov bude prebiehať na medzinárodnej úrovni  a  špeciálni pedagógovia si vymenia skúsenosti v oblasti inovatívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením.

Naša škola sa týmto zaradí medzi základné školy bežného typu, ktoré na Slovensku pilotne realizujú podobný projekt v oblasti vzdelávania zdravých detí.

                                                                                                                                                                                     Ing. Jana Maciaková

Aktualizácia

16. máj 2018

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 20.5.2018)
František Holub (3.V)
Zajtra (Pondelok 21.5.2018)
Ján Tomko (1.S)
Milada Tulejová (3.S)

Priebeh vyučovania

Počet návštev

Počet návštev: 738218

ssjvile © 2013-10