ERASMUS+

 

 

V šk. r. 2016/2017 sa naša škola stala partnerom v   projekte medzinárodnej spolupráce špeciálnych pedagógov krajín  V- 4 ( Poľsko, Maďarsko a Česko) v programe ERASMUS+.

 

Projekt je zameraný na testovanie inovatívnych metód vzdelávania (tímové, outdoorové, multimediálne...) sluchovo postihnutých žiakov, s cieľom uľahčiť a zatraktívniť ich vzdelávanie  a vzbudiť záujem o získavanie vedomosti.  Jedným z ďalších cieľov je aj  zlepšenie a predĺženie pozornosti vo výchovno-vzdelávacom procese u detí so zdravotným znevýhodnením. 

Testovanie a následné hodnotenie a porovnávanie výsledkov bude prebiehať na medzinárodnej úrovni  a  špeciálni pedagógovia si vymenia skúsenosti v oblasti inovatívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením.

Naša škola sa týmto zaradí medzi základné školy bežného typu, ktoré na Slovensku pilotne realizujú podobný projekt v oblasti vzdelávania zdravých detí.

                                                                                                                                                                                     Ing. Jana Maciaková

Aktualizácia

03. októbra 2018

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 18.10.2018)
Anna Mária Čonková (2.MS)
Lukáš Lacko (1.K)
Lukáš Čonka (2.MS)
Zajtra (Piatok 19.10.2018)
Kristián Varga (2.A)

Priebeh vyučovania

Počet návštev

Počet návštev: 879082

ssjvile © 2013-10